Procesul pentru blocul din Ştefan cel Mare bate pasul pe loc! Instanţa aşteaptă de luni bune expertiza judiciară

463

Dosarul care are ca obiect anularea unei hotărâri de consiliu local prin care a fost aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) de care Ştefan Iloaie, cel care vrea să construiască un imobil în str. Ştefan cel Mare, avea nevoie pentru pasul următor – obţinerea autorizaţiei de construire înaintează greoi. Din mai şi până acum, instanţa nu a reuşit să intre în posesia expertizei care să ateste dacă PUD-ul contravine sau nu reglementărilor urbanistice. Başca, l-a mai amendat şi pe expertul judiciar.

 

Pregătirile noii construcţii par să se fi făcut în taină, locuitorii din zonă nefiind anunţaţi despre ce urma să se construiască în imediata lor vecinătate, iar panoul de informare fiind şi el inexistent. Informarea a fost „mimată” cu un anunţ în ziarul Răsunetul şi respectiv Mesagerul.

Constructorul a „rezolvat” însă tot ce trebuie la Primăria Bistriţa. În luna martie a anului trecut, pe masa consilierilor locali s-a aflat un plan urbanistic de detaliu pentru noua construcţie. Documentaţia a fost votată cu ochii închişi de către consilieri, deşi s-a atras atenţia şi atunci asupra neregulilor. PUD-ul a fost votat de către 15 consilieri din 18 prezenţi.

Comisia pentru Dezvoltare Urbană şi cea Tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism a Consiliului Municipal au dat rapoarte favorabile. Asta contrar faptului că arhitecţii, membri ai Comisiei tehnice de urbanism din cadrul Primăriei Bistriţa, comisie în care se discută şi se analizează toate documentaţiile de urbanism ale celor care intenţionează să demareze lucrări de construcţii pe raza municipiului, au votat contra acestui PUD. Şi asta nu o dată, ci de două ori. Cu toate acestea, PUD-ul a primit din partea consilierilor din comisiile de specialitate ale legislativului local, aviz favorabil a doua oară. Culmea, comisia tehnică de amenajare a teritoriului în prima fază nu a aprobat acest proiect, 8 consilieri din 13 votând împotriva sa. La câteva zile distanţă, surpriză însă, consilierii s-au sucit cu 180 de grade şi, după ce ar fi intervenit primarul Ovidiu Creţu, au decis să aprobe acest proiect de hotărâre.

 

Neregulile descoperite de Gaftone

Aceste aspecte reies dintr-o adresă remisă Instituţiei Prefectului de Floare Gaftone, secretarul municipiului Bistriţa, în care aceasta precizează motivul pentru care nu a semnat pentru legalitate proiectul de hotărâre prin care PUD-ul a fost aprobat de către consilierii locali.

Potrivit secretarului Primăriei Bistriţa, proiectul de hotărâre a fost adus în faţa consilierilor locali după începerea şedinţei ordinare din data de 25 martie 2016.

Apoi, mai arată Floare Gaftone, nu s-a stabilit în conţinutul proiectului de hotărâre perioada de valabilitate a documentaţiei, conform normelor legale în domeniu de urbanism. Totodată, nu s-au respectat în totalitate prevederile unei HCL din 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului municipiului, respectiv etapa 1 – etapa pregătitoare PUD. Din acelaşi Regulament nu a fost respectată nici modalitatea de notificare a proprietarilor parcelelor vecine astfel încât cei care au obiecţii la documentaţie să o poată face în termenul legal.

În documentul transmis Instituţiei Prefectului, Gaftone mai preciza că Leon Iloaie a mai solicitat şi a obţinut mai multe certificate de urbanism în perioada 2013 – 2016, astfel că a constatat că „cel puţin două au conţinut diferit la regimul tehnic”. În cel obţinut în 2015, în baza căruia s-a întocmit PUD-ul, lipsesc reglementările urbanistice privind retragerile de parcelă. De asemenea, nu se specifică în documentaţie dacă noua construcţie respectă suprafaţa maximă privind spaţiile comerciale, şi nici locurile de parcare aferente construcţiei nu sunt suficiente aşa cum prevăd normele în materie de urbanism local aprobate prin regulament – 1 loc de parcare aferent fiecărui apartament. Astfel, pentru cele 26 de apartamente prin documentaţie erau prevăzute doar 10 locuri de parcare la subsolul imobilului, iar alte 6, supraterane, în partea de sud-est, din care două ar fi aparţinut primăriei. În plus, arhitecţii şi urbaniştii din cadrul comisiei de urbanism, mai spune Floare Gaftone, au pus la îndoială documentaţia cu privire la corectitudinea Studiului de însorire.

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii are aceeaşi părere

De aceeaşi părere cu Floare Gaftone este şi Inspectoratul de Stat în Construcţii, care arată în documentele depuse la dosarul cauzei arată lipsurile proiectului.

„Documentaţia de urbanism PUD «imobil locuinţe colective în regim de înălţime S+P+4E+2ER cu spaţii comerciale la parter», aprobată cu HCL nr. 53/31.03.2016, (…) nu este întocmită conform Ghidului privind Metodologia de elaborare şi conţinu – cadru al Planului Urbanistic de Detaliu (…), şi anume din documentaţie lipsesc următoarele:

  • Notificările (către proprietarii imobilelor din vecinătate) potrivit anexei nr. 3 la HCL nr. 151/29.11.2011 (…)
  • Avizul ISU- PSI, aviz sanitar, aviz siguranţa circulaţiei, avizele gestionarilor de reţele edilitare, studiul geotehnic (…)Avizele mai sus menţionate nu au fost solicitate prin certificatul de urbanism CU nr. 1855/30.09.2015.
  • Certificatul de urbanism nr. 1855/30.09.2015 a fost emis în scopul „întocmire documentaţie PUD (…)
  • În documentaţia controlată nu este respectată retragerea faţă de aliniament aşa cum este prevăzut la articolul 5 a-a Amplasarea Clădirilor faţă de aliniament din PUG Bistriţa (…). Clădirea propusă este retrasă 3 m şi nu 6 m. Această distanţă se poate reglementa doar prin documentaţie de urbanism PUZ (…), şi nu prin documentaţie de urbanism PUD”, arată Inspectoratul. Lista neregulilor nu se opreşte aici, fiindcă se fac referiri, printre altele, şi la regimul de înălţime impusă prin reglementările urbanistice pentru zona respectivă”, se arată, printre altele, în documentul depus la dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

„Având în vedere neconformităţile constatate, rezultă faptul că certificatele de urbanism nr. 1855/30-09.2015 şi nr. 154/20.02.2014 au fost emise cu încălcarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 350/2001 şi art.6 din Legea nr. 50/1991”, conchid reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii,

De cealaltă parte, Primăria Bistriţa ţine morţiş că documentaţia lui Leon Iloaie este în bună regulă şi a încercat să demonteze atât cele învederate de Instituţia Prefectului şi de secretarul Floare Gaftone, dar şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii, motivând că de fapt nu a fi fost nevoie de un PUZ pentru noua construcţie întrucât amprenta la sol nu se modifică absolut deloc, iar avizele nu sunt necesare în faza PUD. De fapt, în opinia municipalităţii toate sunt în regulă, asta deşi mai multe instituţii ale statului, dar şi specialişti în materie de urbanism susţin contrariul.

 

Se aşteaptă expertiza. Până una alta, expertul a fost amendat

Pentru a rezolva problema, instanţa a decis că în speţă este nevoie de opinia unui expert tehnic în domeniu. Acestuia, instanţa i-a cerut să stabilească dacă PUD aprobat prin HCL nr. 53/31.03.2016 contravine sau nu reglementărilor urbanistice de nivel superior şi dacă Planul Urbanistic de Detaliu, modifică sau nu reglementări ale acestor planuri şi regulamente de urbanism, în vigoare la momentul emiterii sale, să verifice dacă au fost încălcate anumite prevederi punctuale din Regulamentul local de urbanism. De asemenea, expertul trebuie să stabilească dacă hotărârea de consiliu local în cauză a fost aprobată cu respectarea PUG Bistriţa în vigoare şi dacă a fost întocmită conform reglementărilor şi metodologiei în domeniu, dar şi dacă este legal ca modificările aduse prin documentaţia controlată puteau fi aprobate prin documentaţie PUD, iar nu printr-o documentaţie PUZ.

Iniţial a fost desemnat să efectueze expertiza Adrian Iancu – decanul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, care este totodată şi expert tehnic judiciar în specializarea „Urbanism şi amenajarea teritoriului”. Acesta însă a depus o cerere de abţinere din cauză că, cel care a întocmit PUD-ul, arhitectul Flavius Muntean, este asistent în cadrul facultăţii pe care o conduce şi, în consecinţă, îi este subordonat.

Solicitarea de abţinere a lui Adrian Iancu a fost admisă de instanţă şi în consecinţă acesta a fost înlocuit cu un alt expert în domeniu, Traian Andrei Luncan, tot din Cluj Napoca. Înlocuirea a avut loc în mai, iar de atunci şi până în luna septembrie nu a mai fost fixat nici un termen de judecată. Însă la termenul din septembrie s-a amânat procesul pentru octombrie, când instanţa a constatat că nu a primit nici un semn din partea expertului Luncan, nici măcar cu privire la stadiul expertizei. Drept urmare, acesta a primit o amendă în cuantum de 300 lei. Următorul termen a fost fixat pentru data de 8 decembrie.

LĂSAȚI UN MESAJ