Peste 205 milioane lei, bugetul de cheltuieli al administraţiei judeţene din 2017

93

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud îşi propune să cheltuiască mai mult decât veniturile previzionate în acest an. Dacă în proiectul de buget pe 2017, aflat încă în dezbatere publică, sunt prevăzute venituri totale de 200.319.000 lei, cheltuielile se ridică la 205.290.000 lei.

 

Anul acesta, administraţia judeţeană din Bistriţa-Năsăud pare să o ducă mai bine în raport cu anul trecut, dacă este să facem o comparaţie cu previziunile bugetare. Dacă în 2016 veniturile erau estimate la 168.675.000 lei, anul acesta sunt prevăzute venituri în valoare de 200.319.000 lei. Cheltuielile din 2016 au fost estimate la 185.255.000 lei, în timp ce acum acestea sunt estimate la 205.290.000 lei.

 

Cheltuieli de personal de peste 77 milioane lei

 

Potrivit proiectului de buget făcut public de administraţia judeţeană, anul acesta cheltuielile de personal s-ar ridica la 77.232.000 lei, în timp ce cheltuielile cu bunurile şi serviciile sunt estimate la două milioane lei.

Un milion lei este repartizat pentruserviciul de evidenţă a persoanelor, din care 910.000 lei reprezintă doar cheltuieli de personal, iar 90.000 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii.

Pentru capitolul „Alte servicii publice generale (Salvamont, ATOP, cotizaţii asociaţii), administraţia judeţeană a prevăzut cheltuieli în valoare de 1.341.000 lei. De asemenea, 367.000 lei merg spre Centrul Militar Judeţean, iar alţi 400.000 lei sunt pentru ISU.

Ca o comparaţie, în proiectul de buget pentru 2016, administraţia judeţeană prevedea pentru Salvamont, ATOP şi cotizaţii suma de 2.117.000 lei, pentru Centrul Militar Judeţean – 263.000 lei în timp ce pentru ordine publică şi protecţia civilă suma alocată este 250.000 lei.

 

Învăţământ, peste 31.5 milioane lei

 

Pentru Învăţământ, anul acesta Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud previzionează cheltuieli totale în valoare de 31.571.000 lei, mai mari cu circa 3 milioane lei faţă de 2016.

Din acest total, 23.934.000 lei merg spre învăţământul special, din care 20.512.000 lei sunt cheltuieli de personal, 2.872.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, 340.000 lei – cheltuieli cu asistenţa socială, iar 210.000 lei pentru dotări.

Pentru programele guvernamentale lapte şi corn şi fructe în şcoli, administraţia judeţeană a alocat suma de 7.637.000 lei.

În 2016, CJ BN a prevăzut pentru Învăţământ cheltuieli totale în valoare de 27.296.000 lei,din care 19.821.000 lei pentru învăţământul special, iar 7.275.000 pentru lapte, corn şi fructe. Tot anul trecut, administraţia judeţeană a alocat alţi 200.000 lei pentru bursele instituite de CJ BN, care însă anul acesta nu mai apar distinct în proiectul de buget.

 

Banii pentru Spitalul Judeţean sunt ceva mai mulţi

 

Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa sunt prevăzute cheltuieli anul acesta în valoare de două milioane lei. Din acesta total, 500.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii, în timp ce 1,5 milioane lei vor merge pentru active nefinanciare.

În 2016, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, administraţia judeţeană a prevăzut suma de 1.150.000 lei, din care 850.000 lei pentru dezvoltare.

 

A crescut şi bugetul pentru cultură

 

Pentru capitolul Cultură, recreere şi religie, CJ BN a alocat pentru cheltuieli suma de 20.020.000 lei.

Din acest total, două milioane lei merg spre Biblioteca Judeţeană, din care 1.110.000 sunt alocaţi pentru cheltuielile de personal, 750.000 lei pentru bunuri şi servicii, iar 140.000 lei pentru dotări.

Alţi 4.083.000 lei sunt repartizaţi pentru Muzeul Judeţean, sumă din care 3,3milioane lei reprezintă transferuri de la bugetul local (judeţean). Din totalul sumei prevăzută pentru cheltuielile necesare Muzeului, 2.411.000 lei reprezintă cheltuieli de personal, 839.000 – bunuri şi servicii, 50.000 lei – transferuri de capital, iar 783.000 – dotări.

Anul acesta, Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud îi este alocată suma de 5,5 milioane lei. Din acest total, 3.244.000 lei sunt cheltuieli de personal, 1.831.000 lei – bunuri şi servicii, iar 425.000 lei sunt bani pentru dotări.

Serviciile recreative şi sportive au repartizată anul acesta suma de 1.850.000 lei.

Anul trecut, administraţia judeţeană a prevăzut pentru Biblioteca Judeţeană un buget în sumă de 1.800.000 lei, în timp ce pentru Muzeul Judeţean s-au alocat3.000.000 lei. Cei mai mulţi bani, 5.058.000 lei, au fost repartizaţi în bugetul Centrului Judeţean pentru Cultură. Tot în 2016, pentru sport s-au prevăzut cheltuieli în valoare de 1,1 milioane lei.

 

Aproape un milion în plus pentru personalul neclerical şi culte

 

Serviciile religioase – salarizarea personaluluineclerical – au anul acesta prevăzute cheltuieli în valoare de 5.882.000 lei, ar pentru susţinerea cultelor este alocată suma de 705.000 lei.

În 2016, pentru personalul neclericala fost alocată suma de 4.681.000 lei, în timp ce Cultele au primit 500.000 lei, plus încă 350.000 de lei, bani care au fost prevăzuţi pentruproiecte cu finanţare nerambursabilă conform legii 350/2005.

 

Zece milioane plus pentru asistenţă socială

 

Anul acesta, administraţia judeţeană a prevăzut asistenţă socială cheltuieli în valoare de 87.632.000 lei, din care 76.604.000 lei reprezintă cheltuieli pentru asistenţă socială în caz de invaliditate, iar 11.028.000 lei merg spre asistenţa socială pentru familie şi copii.

În 2016, pentru asigurările şi asistenţa socială a fost prevăzutăsuma de 77.422.000 lei, din care 55.492.000 lei pentru asistenţa socială în caz de invalidităţi.

 

Mai puţini bani pentru dezvoltare publică

 

Pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare comunală (publică), administraţia judeţeană previzionează anul acesta cheltuieli în valoare de 1.325.000 lei, în timp ce în 2016 pentru acelaşi capitol a fost prevăzută o cheltuială de 1.506.000 lei.

Pentru colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor, administraţia judeţeană repartizează anul acesta suma de 131.000 lei, iar „alte cheltuieli pentru acţiuni generale” sunt estimate la 1.265.000 lei

 

La drumuri, un plus de aproape 8 milioane

 

Anul acesta, administraţia judeţeană estimează cheltuieli mai mari pentru transporturi (drumuri şi poduri). Astfel, dacă în 2016 a fost prevăzută suma de 40.191.000 lei(36.005.000 lei – fonduri alocate de la bugetul judeţean, în timp ce 4.186.000 lei – bani din fondul european de dezvoltare regională pentru reabilitarea DJ 151 limită judeţ Mureş – Bistriţa), anul acesta este repartizată suma de 47.975.000 lei. Din acesta total, 21.595.000 lei sunt cheltuieli cu bunuri şi servicii, 4.186.000 lei – finanţare din fonduri nerambursabile, iar 22.194.000 lei – active nefinanciare. Practic, 26.328.000 lei de la buget vor merge la reparaţii şi modernizări de drumuri judeţene.

 

Alţi bani pentru investiţii

 

În bugetul instituţiilor publice, 130.794.000 lei sunt la SJU, din care 1.917.000 lei pentru dezvoltare, 3.350.000 lei la Muzeu, 7.030.000 lei la CJC.

Conform programului de investiţii al CJ, 565.000 lei vor fi folosiţi pentru construirea liftului exterior la sediul instituţiei, vor fi cumpărate un autoturism şi o autoutilitară cu câte 81.000 lei, plus un alt autoturism cu 41.000 lei (apărare naţională).

De asemenea, cu 143.000 lei vor fi achiziţionate echipamente informatice, în timp ce 125.000 lei reprezintă cheltuieli pentru branşament electric, iar 36.000 lei vor merge pentru proiect DALI de extindere a unui imobil.

Cu 65.000 lei va fiamenajat un loc de joacă, iar cu 50.000 lei va fi finalizat un gard, ambele la CSEI nr. 1,iar 1.917.000 lei sunt prevăzuţi pentru achiziţie de aparatură medicală.

De asemenea, 783.000 lei vor fi cheltuiţi în proiectul de amenajare a Muzeului Judeţean, alţi 140.000 lei vor fi utilizaţi pentru achiziţionarea unui Bibliobuz pentru Biblioteca Judeţeană, 50.000 lei pentru o autoutilitară pentru Muzeu, iar 415.000 lei sunt prevăzuţi pentru cumpărarea unui microbuz pentruCentrul Judeţean pentru Cultură, iar 10.000 lei pentru o pianină.

Anul acesta, administraţia judeţeană a mai alocat 131.000 lei pentru realizarea unui bypass pluvial la groapa de gunoi de la Tărpiu, alţi 765.000 lei vor fi folosiţi pentru diferite studii şi proiecte, iar cu 52.000 lei va fi cumpărat un cântar auto.

 

Semnele de intrare în judeţ, nelipsite de la buget

 

Alţi 500.000 lei sunt prevăzuţi de administraţia judeţeană pentru finalizarea semnelor de intrare în judeţ, tip pană de păun, anul trecut fiind repartizată o sumă identică.

Aceeaşi sumă a fost alocată şi în 2015 pentru porţile de intrare, care sunt 12 în total, în timp ceîn 2014, CJ BN a cheltuit 408.492 lei.

În noiembrie 2014, administraţia judeţeană a inaugurat primul semn de intrare în judeţ tip pană de păun, amplasatpe DN 17 C, în Dealul Ştefăniţei, la limita cu judeţul Maramureş. Celelalte locaţiile sunt pe DN 17 la limita cu jud. Cluj, DN 17 la limita cu jud. Suceava, DN 15 A la limita cu jud. Mureş, DN 17 D la limita cu jud. Suceava, DJ 151 la limita cu jud. Mureş, DJ 154 la limita cu jud. Mureş, DJ 154 B la limita cu jud. Mureş, DJ 173 la limita cu jud. Mureş, DJ 171 la limita cu jud. Maramureş, DJ 172 A la limita cu jud. Cluj şi DJ 172 F la limita cu jud. Cluj.

În 2015 au mai fost realizate unele dintre ele, cum ar fi cel de pe DN 17, în Ciceu Mihăieşti, la limita cu jud. Cluj, şi au fost demarate lucrările sau procedurile la altele, cum ar fi semnele de pe raza comunelor Teaca, Milaş, Monor, Tiha Bârgăului,Budeşti, Chiochiş, Braniştea şi Târlişua.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ