Jumatea de miliard de euro pierduta de Romania pentru construcţia autostrăzii Transilvania

160

Statul român a fost prejudiciat cu 526 milioane de euro de contractul încheiat de Compania de drumuri şi compania americană Bechtel pentru construcţia autostrăzii Transilvania, reiese dintr-un document al Direcţiei Generale de Inspecţie Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanţe la finele anului trecut. În acest sens, Finanţele au emis zilele acestea o somaţie de plată de 2 miliarde de lei pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, fosta CNADNR.

Documentul Finaţelor prezintă pe larg deficienţele constatate. Iată-le:

1. „Diminuarea patrimoniului Companiei, pentru perioada 2011-2015 perioadă aflată în cadrul termenului de prescripţie), cu sumele acordate fără bază legală, cu nerespectarea prevederilor legale, ale CCM, ale CIM şi deciziilor directorului general, sume reprezentând salarii de bază majorate cu procente cuprinse între 2,5% şi 75%, precum şi a celorlalte sporuri de natură salarială aplicate la aceste majorări. Persoanele responsabile sunt membrii Adunării Generale a Acţionarilor şi ai Consiliului de Administraţie, conducerea executivă a Companiei, persoanele din cadrul compartimentului de salarizare responsabil de planificarea şi urmărirea cheltuielor salariale, salariaţii din cadrul structurii de control intern/managerial, respectiv controlul financiar preventiv cu atribuţii în acest sens, cât şi cei din cadrul structurii de control financiar de gestiune.

2. „Prejudicierea bugetului de stat cu suma de 156.829.120 euro (echivalentul a 706.452.453,95 lei, la un curs de 4,5046 lei/euro la data de 21 octomrbrie 2016), din care 40.000.000 euro (echivelentul a 180.184.000 lei) sumă achitată de Companie din fonduri de la bugetul de stat, fără bază legală şi 116.829.120 euro (echivalentul a 526.268.453,95 lei) reprezentând accesorii calculate de echipa de control până la data de 21 octombrie 2016.” Motivul de fapt, invocat de autorii documentului, dezvăluit de Digi 24, este nerespectarea de către Companie a prevederilor art. 1 din OUG 120/2003, în sensul că nu a demarat şi nu a derulat o procedură de negociere cu firma Bechtel International Inc., fapt care a condus la încheierea unui contract şi înscrierea în contractul încheiat cu această firmă a unor clauze păguboase pentru statul român, concretizate în prejudicii majore asupra bugetului de stat. Potrivit documentului, înscrierea în Contractul de proiectare şi construire a autostrăzii Braşov-Cluj-Borş a sumelor reprezentând avans cu încălcarea prevederilor legale, cheltuieli de mobilizare fără a fi prevăzute în devizul general, cheltuieli indirecte de capital, cu încălcarea prevederilor legale şi fără a fi prevăzute în devizul general a condus la prejudicii majore asupra bugetului de stat. Persoana responsabilă este directorul general al Companiei de la data semnării contractului şi directorul general al Companiei de la data semnării Acordului. Director general al CNADNR la semnarea contractului în 2003 era Mihai Başulescu.

3. Prejudicierea bugetului de stat cu suma de 311.938.448 euro, din care 221.500.00 euro sumă achitată de Companie din fonduri de la bugetul de stat, fără bază legală şi 90.438.448 euro reprezentând accesorii calculate de echopa de control până la data de 21 octombrie 2016. Prin al doilea acord de modificare, Beneficiarul şi Antreprenorul au convenit să elimine de construcţie pentru şase secţiuni din Contract fără ca vreuna din părţi să aibă vreo pretenţie împotriva celeilalte care să rezulte din această eliminare, deşi Beneficiarul trebuia să aibă în vedere că valoarea iniţială pentru mobilizare (30 milioane de euro) a fost achitată anterior începerii lucrărilor, ca sumă globală, pentru toate cele 8 secţiuni ale autostrăzii, iar în anul 2006 prin primul Acord de modificare a contractului a fost majorată nelegal valoarea mobilizării cu suma de 40 milioane de euro, reprezentând o creştere cu 133% faţă de valoarea iniţială, în condiţiile în care lucrările de construcţie fuseseră începute doar pe două secţiuni din cele opt. Persoana responsabilă de acest prejudiciu, conform Finanţelor, este directorul general al Companiei de la data semnării Acordului.

În decembrie 2003, Guvernul României condus atunci de Adrian Năstare a semnat acordul de construcţie a unei autostrăzi de 415 km, între Braşov şi Borş, cu firma americană Bechtel, cu încredinţare directă. După mai mult de un milliard de euro cheltuiţi s-au construit doar 52 de kilometri.

CNAIR face contestație

După primirea Raportului și a dispoziției emise de Inspecția economico-financiară, CNAIR a formulat o plângere prealabilă la Ministerul Finanțelor Publice împotriva Raportului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și, de asemenea, a solicitat instanței judecătorești suspendarea dispoziției obligatorii, se arată într-o informare a Companiei. „Până în prezent, CNAIR – S.A. nu a primit încă un răspuns la plângerea prealabilă împotriva Raportului și nici Instanța de judecată nu s-a pronunțat încă în ceea ce privește solicitarea de suspendare a dispoziției. Prin urmare, după epuizarea tuturor căilor de atac, Compania va acționa în funcție de soluția dată de instanța de judecată. Compania va formula, în termenul legal, contestație la executare și va solicita suspendarea provizorie a somației ANAF în fața instanțelor judecătorești”, susțin reprezentanții CNAIR.

Raportul întocmit de Inspecția economico-financiară din cadrul Ministerul Finanțelor Publice sunt identificați ca responsabili toți foștii directori generali ai Companiei care erau în funcție începând cu momentul încheierii contractului cu Bechtel și până la momentul încetării acestuia.

Citeste mai multe pe Cotidianul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ