CJ BN şi-a rectificat bugetul. A mai împărţit circa 12,7 milioane lei

66

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (CJ BN) a aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al administraţiei judeţene. Astfel, bugetul CJ BN a fost rectificat la venituri cu suma de 12.675.000 lei, dar şi în ceea ce priveşte cheltuielile, cu aceeaşi sumă.

 

Consilierii judeţeni convocaţi săptămâna trecută în şedinţă deîndată au votat rectificarea bugetului Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016, cu suma de 12.675 mii lei.

 

Situaţiile de urgenţă şi învăţământul special, bani în plus

Astfel, CJ BN a împărţit 100.000 lei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, pentru reparaţii, 642.000 lei pentru Învăţământul special, 323.000 lei au mers către Centru Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, 137.000 lei pentru Şcoala de Educaţie Incluzivă nr. 2 Bistriţa, alţi 170.000 lei la Centru Şcolar de Educaţia Incluzivă Beclean, 12.000 lei pentru Liceul tehnologic „Sfânta Maria” Bistriţa, iar 81.000 lei au fost alocaţi pentru alte cheltuieli în domeniul învăţământului.

 

Spitalul Judeţean nu a fost uitat

De asemenea, Spitalul Judeţean a primit încă 500.000 lei, cu titlu de transferuri între unităţi ale administraţiei publice, din care 300.000 lei pentru secţiunea de funcţionare, iar 200.000 pentru dezvoltare.

Suma aferentă secțiunii de funcționare este necesară pentru efectuarea unor lucrări pentru gararea autospecialelor unităţii, efectuarea unor reparaţii la reţeaua de hidranţi exteriori, înlocuirea hidranţilor subterani, lucrări de reparaţii la reţeaua exterioară de canalizare generală și asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare.

Suma aferentă secțiunii de dezvoltare este necesară pentru achiziționarea de aparatură medicală, iar de 48.000 lei reprezintă contribuția județului sub formă de cofinanțarea la sumele repartizate de Ministerul Sănătății pentru dotarea cu aparatură medicală. Ca urmare a finalizării lucrărilor la construirea blocului operator și constatarea faptului că valoarea lucrărilor decontate a fost sub nivelul sumelor alocate prin buget, Ministerul Sănătății a aprobat utilizarea sumelor necheltuite pentru lucrări pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru neurochirurgie. Astfel, în cadrul bugetului aprobat se diminuează cu 420 mii lei cod venit 42.02.16.03 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate” şi se majorează cu aceeaşi sumă cod venit 42.02.16.01 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate”.

În acelaşi timp, aceluiaşi spital i-au fost diminuate creditele bugetare cu 420.000 lei, cu titlu de transferuri între unităţi ale administraţiei publice – transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate. Tăierea este doar una teoretică, fiindcă banii au rămas în bugetul instituţiei spitaliceşti, fiind doar mutaţi în alt capitol, având astfel posibilitatea de a achiziţiona aparatură medicală.

 

Cultură: Centrul Dacia şi biblioteca, finanţate şi ele

Cultura, religia şi recreerea a beneficiat de o majorare de 250.000 lei, din care 80.000 lei au fost alocaţi secţiunii de dezvoltare, care practic merg spre Centrul Cultural Dacia pentru achiziţionarea de „dotări şi amenajări”. Concret banii vor fi cheltuiţi pentru crearea site-ului Centrului în vederea promovării producţiilor cinematografice şi încasarea on-line a biletelor, dar şi pentru achiziţionarea de aparatură necesară pentru proiecţiile de filme.

Alţi 170.000 lei au fost alocaţi pentru secţiunea de funcţionare. De asemenea, 50.000 lei sunt direcţionaţi spre bugetul Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” , pentru achiziţionare de carte din bibliografia şcolară (44.000 lei), dar şi pentru 40 de scaune necesare în sala de conferinţe a instituţiei (6.000 lei).

 

Asistenţa socială, plus de peste 5,7 milioane

Bugetul pentru asigurări şi asistenţa socială a fost şi el majorat cu 5.771.000 lei, din care suma de 1.621.000 lei este necesară pentru susţinerea sistemului de protecţia a copilului, 1.098.000 lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 3.052.000 lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. Practic cu cei peste 5,77 milioane lei a fost majorat bugetul de cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud.

 

Drumurile, bani tăiaţi dintr-o parte şi mutaţi în alta. Plusul real de doar 256.000 lei

În ceea ce priveşte capitolul Drumuri şi poduri, bugetul a fost rectificat cu suma de 5.281.000 lei, din care 256.000 lei sunt alocaţi pentru secţiunea de funcţionare.

Per total bugetul cheltuielilor de funcţionare pentru departamentul de drumuri judeţene din cadrul CJ BN, bugetul prevăzut la început de an în cuantum de 26,415 milioane lei. Acum pe final de an s-au mai adăugat încă cei 256.000 lei. Însă dacă parcurgem punctual fiecare obiectiv bugetat, observăm anumite modificări.

Astfel, la începutul anului, pentru întocmirea de documentaţii tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumurile publice bugetul iniţial a fost de 386.000 lei. Din această sumă au fost tăiaţi 129.000 lei. Mai precis 40.000 lei – prevăzuţi la început de ani – de la proiectul de modernizare a DJ 172G, km 48+000 – 50+000 (deci 2 km de drum judeţean), alţi 59.000 lei de la întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru podurile de pe DJ 154, la km 2+810 şi km 3+080, de asemenea, prevăzuţi la începutul anului, dar şi de la întocmirea documentaţiei pentru podul de pe DJ 170 în Breaza, plus 100.000 lei, bani alocaţi pentru pasaje, tuneluri şi alte lucrări de artă – expertizare poduri, sume care la fel a fost prevăzută în bugetul de cheltuieli adoptat la începutul  lui 2016.

În ceea ce priveşte întreţinerea curentă a drumurilor publice pe timp de vară, bugetul alocat la început de an a fost de 6.005.000 lei, din care acum a fost tăiată suma de 629.000 lei, rămânând astfel 5.376.000 lei. În acest total intră întreţinerea îmbrăcăminţii asfaltice pentru care iniţial s-a alocat suma de 3.875.000 lei, la final de an suplimentându-se cu încă 363.000 lei.. În schimb, s-au tăiat bani de la întreţinerea drumurilor pietruite – 786.000 lei, dintr-un total de 1,43 milioane lei. Alţi 6.000 lei au fost reduşi de la pietruirea drumurilor de pământ, iar 200.000 lei de la asigurarea scurgerii apelor şi a esteticii drumurilor publice.

Pentru lucrările şi serviciile privind întreţinerea periodică a drumurilor publice bugetul a fost suplimentat cu 505.000 lei, de la 17.415.000 lei. Astfel, pentru covoare bituminoase s-a suplimentat totalul cu 625.000 lei, de la 17.275.000 lei, însă s-au tăiat de la alte „capitole”. Şi discutăm mai precis despre siguranţa rutieră, de unde s-au tăiat 120.000 lei.

Lucrările accidentale – refaceri după inundaţii, afuieri de poduri, etc., a pierdut nu mai puţin de 868.000 lei şi a rămas cu doar 141.000 lei, bani care evident au fost cheltuiţi până acum.

Capitolul de întreţinere curentă a drumurilor pe timp de iarnă a fost şi el suplimentat  cu 1.477.600 lei, de la 1,5 milioane lei cât a fost aprobat în bugetul iniţial. Totalul în acest caz ajunge la 2.977.600 lei, sumă aproximativ egală cu valoarea contractului adjudecat de LDP SA Bistriţa pentru deszăpezirea drumurilor judeţene.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a scos la licitaţie contractul pentru serviciile de deszăpezire a drumurilor judeţene pentru iarna 2015-2016 tot în luna septembrie. Valoarea estimată a contractului a fost de 2.135.540 lei fără TVA, iar contractul a fost împărţit, ca de obicei în cinci loturi. Astfel, pentru lotul I Bistriţa, CJ BN a estimat valoarea contractului la 425.282 lei fără TVA, lotul II Beclean – 629.446 lei fără TVA, lotul III Năsăud – 314.226 lei fără TVA, lotul IV Şieu – 372.027 lei fără TVA şi lotul V Lechinţa a fost estimat la 394.559 lei fără TVA.

Secţiunea de dezvoltare a drumurilor judeţene din cadrul CJ BN a fost suplimentată cu 5.025.000 lei: 2,2 milioane lei – DJ 171 Târlișua – lim. jud. Maramureș, 2,2 milioane lei – DJ 173 B Bistrița – Nimigea, 500.000 lei – DJ 162 Archiud – Sânmihaiu de Câmpie. Astfel bugetul total aferent acestei secţiuni a ajuns la 40.526.000 lei.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ