Abateri financiar-contabile de peste 7,6 milioane lei la CJ BN şi Primăria Bistriţa

1597

Prejudicii în valoare de peste 5 milioane de lei a descoperit Curtea de Conturi, în urme verificărilor efectuate în anul 2016, la 31 de administraţii publice locale din Bistriţa-Năsăud, cinci ocoale silvice şi la SC Aquabis SA. Abaterile financiar contabile sunt şi ele destul de consistente, potrivit raportului Curţii de Conturi acestea cifrându-se la peste 18 milioane lei.

 

Abateri financiare în valoare de 18.343.000 le şi prejudicii în valoare de peste 5 milioane lei au constatat inspectorii Curţii de Conturi în urma controalelor efectuate anul trecut la autorităţile locale din Bistriţa-Năsăud. Jumătate din cuantumul abaterilor financiar-contabile au fost descoperite la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Primăria Bistriţa. La ambele entităţi au fost descoperite şi prejudicii în valoare de 102.000 lei.

„Numărul mare de nereguli consemnate în actele de audit şi control şi neacordarea unui certificat de conformitate, denotă serioase disfuncţionalităţi în sistemul finanţelor publice locale, generate de multiple cauze, atât interne, cât şi externe: personal insuficient şi cu slabă pregătire profesională, salarizare neatractivă, din administraţia locală pentru personalul calificat, neorganizarea şi neimplementarea sistemului de control intern/managerial în unităţile administrativ-teritoriale”, se precizează în raportul Curţii de Conturi.

 

Administraţia judeţeană: abateri financiar contabile de peste 5,4 milioane lei şi prejudicii de 45.000 lei la DGASPC

Astfel la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, inspectorii Curţii de Conturi s-au depistat abateri financiare în valoare de 5.443.000 lei. Din acest total, 5.196.000 lei provin strict de pe urma activităţii proprii a administraţiei judeţene. Alţi 236.000 lei sunt abateri financiare ale Centrului Judeţean pentru Cultură, instituţie subordonată CJ BN, iar 11.000 lei reprezintă cuantumul abaterilor Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud.

Conform documentelor citate, la CJ BN au fost denaturate situaţiile financiare întocmite pentru anul 2015 datorită prezentării unor date care nu reflectă valoarea reală a patrimoniului, prin înregistrarea şi evidenţierea în conturi de cheltuială a unor achiziţii de natura investiţiilor, reprezentând lucrări de modernizare drumuri judeţene. Cuantumul abaterilor se cifrează la 1.220.000 lei.

De asemenea, la aceeaşi instituţie nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă în categoria activelor corporale obiectivele de investiţii terminate şi recepţionate (modernizări de drumuri). Aici abaterile se cifrează la 3.976.000 lei. Abateri în valoare de 74.000 lei au fost constatate din cauza neînregistrării şi neurmăririi încasării veniturilor reprezentând cota de 40% din impozitul pe mijloacele de transport datorată de unităţile administrativ-teritoriale.

La aceeaşi unitate administrativ teritorială, inspectorii Curţii de Conturi au depistat şi prejudicii în valoare de 45.000 de lei, care provin din „curtea” unei alte instituţii din subordinea CJ BN – Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud (DGASPC BN). Potrivit raportului, entitatea a efectuat plăţi nelegale cu titlu de prestaţii sociale pentru persoane beneficiare care la data efectuării plăţilor erau decedate. Valoarea prejudiciului se ridică la 2.000 lei. O sumă similară provine de pe urma angajării şi decontării unor plăţi nelegale cu titlu de prestaţii sociale pentru persoane aflate în centrele rezidenţiale publice. Plăţi în valoare de 14.000 lei au fost efectuate nelegal pentru lucrări de renovare neexecutate la sediul DGASPC din Bistriţa. Plăţi ilegale, în valoare de 16.000 lei, au fost efectuate pentru situaţii de lucrări la valori mai mari decât cele reale executate, pentru împrejmuirea CRRNA Beclean şi construirea unei magazii la CTF Teaca. De asemenea, 11.000 lei au fost plăţi nelegale pentru înlocuirea unei staţii termice la CRD- CPC Bistriţa, echipamentele montate în realitate fiind în număr mai mic decât cele prevăzute în devizul de ofertă şi situaţiile de lucrări.

Peste 13,3 milioane de euro, bani publici încasaţi de Îndemînarea Prodcom

Primăria Bistriţa, abateri de peste 2 milioane lei şi prejudicii de 57.000 lei

În urma verificărilor efectuate la Primăria Bistriţa, inspectorii Curţii de Conturi au constatat abateri financiar-contabile în valoare totală de 2.176.000 lei, din care 2.031.000 lei provin din activitatea proprie a municipalităţii, în timp ce valoarea prejudiciilor se ridică la 57.000 lei.

Astfel, 2.024.000 lei sunt abateri din cauză că au fost menţinute în mod nejustificat în evidenţa contabilă şi în evidenţa analitică pe plătitor obligaţii de plată datorate de contribuabili care au fost radiaţi din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului. Alţi 7.000 lei provin din cauză că municipalitatea nu a aplicat procedurile de executare silită în cadrul termenelor de prescripţie sau nu s-a înscris la masa credală conform prevederilor legale, precum şi din cauza neactualizării creanţelor societăţilor comerciale care au intrat în procedura insolvenţei şi înregistrează datorii reprezentând taxe şi impozite locale. De asemenea, înregistrarea eronată la titlul „Bunuri şi servicii” a cheltuielilor efectuate pentru construirea unui trotuar de pe Calea Moldovei (sectorul cuprins între Complexul comercial Kaufland şi str. Emil Racoviţă) la Direcţia de Servicii Publice sunt abateri cuantificate de inspectorii Curţii de Conturi la suma de 145.000 lei. Alţi 36.000 lei reprezintă scutiri de la plata taxelor şi impozitelor acordate nejustificat în cursul anului 2015, unor persoane fizice care au decedat sau şi-au pierdut acest drept. Din cauză că municipalitatea nu a actualizat impozitul pe clădiri ca urmare a racordării la reţelele de apă şi canalizare în localităţile componente, abaterile se ridică la 5.000 lei.

Alţi 5.000 lei sunt plăţi necuvenite de la bugetul local pentru lucrări neexecutate la obiectivul „Extindere spaţii pentru birouri în podul existent la mansarda clădirii din str. Gheorghe Şincai (n. r. – clădirea nouă a primăriei construită în urmă cu circa 3 ani).

Potrivit raportului, municipalitatea a angajat servicii de publicitate la un tarif mai mare decât cel al pieţei, prejudiciu cuantificat de Curtea de Conturi la o valoare de 36.000 lei. De fapt este vorba despre contractul de publicitate încredinţat de municipalitate firmei Sepia Print, în valoare de 140.668 lei, firma având practic rol de intermediar între municipalitate şi instituţiile mass-media, în condiţiile în care anunţurile erau concepute de Direcţia de Comunicare din cadrul Primăriei Bistriţa. Curtea de Conturi a dispus în acest caz recuperarea integrală a prejudiciului.

Alţi 16.000 lei sunt abateri financiar-contabile comise de ordonatorii terţiari, instituţii subordonate Primăriei Bistriţa. Din acest total, 11.000 lei reprezintă plăţi nelegale efectuate de Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, reprezentând prestări servicii de consultanţă post implementare în domeniul sistemului de control intern managerial. Curtea de Conturi a dispus recuperarea integrală a prejudiciului.

Loading...

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ