Despre modul în care sunt respectate și interpretate Regulamentul de Urbanism Local (RLU) al municipiului Bistrița, de unii după bunul plac, Gazeta de Bistrița a scris în mai multe rânduri. De data aceasta vă aducem în atenție o problemă ceva mai sensibilă, care pe de o parte face bine comunității locale, dar pe de alta nu respectă prevederile locale. Este vorba despre o școală privată din municipiu: Sfera, care funcționează în zona industrială a orașului în care este interzisă desfășurarea unei astfel de activități.

Trebuie să menționăm din capul locului faptul că Școala Sfera deține autorizațiile și acreditările, parțiale sau definitive, pentru funcționare, iar noi nu punem la îndoială calitatea actului de educație. Partea proastă este însă că atunci când se eliberează astfel de documente, nimeni din instituțiile abilitate nu verifică dacă locațiile în care se dorește desfășurarea unor activități de învățământ sunt în zone în care se admit astfel de utilizări.

Școala, fostă clădire de birouri

Clădirea în care astăzi funcționează Școala Sfera a fost clădire de birouri și a aparținut companiei Cristiro, fost producător de sticlă, dar care astăzi are ca obiect principal de activitate “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. Sediul școlii pe Drumul Cetății din Bistrița, aproape de clădirile Emi Center, dar și de Supercom, deși în acte figurează pe str. Industriei, nr. 5, adresă cu care figurează, conform CF-ului, și la Ministerul Educației și la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Imobilul a fost vândut, în 2021, societății FOREGROUND EDU, deținută de Vlad Polixenia și Hiriza Pavel.

Vlad Polixenia este și cea care conduce Asociația Umanitară Polixnova Bistrița, cea care a înființat Școala Sera.

Conform CF, imobilul are o amprentă la sol de 244 mp, este construit pe trei nivele și este compus din 13 birouri, hol, casa scării, grupuri sanitare, trotuar si spatiu verde.

ARACIP se află în coordonarea Ministerului Educației și are următoarele atribuții:

  1. realizează activitatea de evaluare externă a calității educației (în vederea autorizării, acreditării, evaluării periodice și monitorizării) din învăţământul preuniversitar;
  2. efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar;
  3. se implică, împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerul Educaţiei și Cercetării, în activitatea de monitorizare şi control al calităţii;
  4. propune Ministerului Educatiei și Cercetării înfiinţarea şi acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz;
  5. elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandări de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.

Funcționarea de școli, interzisă în zonă

Deși se presupune că un reprezentant al ARACIP a fost prezent în teritoriu și a verificat imobilul în care urmează să funcționeze activitatea educațională, ceea ce nu a luat în seamă este poziționarea acestuia și dacă în zonă, conform Regulamentului de Urbanism Local al municipiului Bistrița, au voie să funcționeze entități școlare. Asta în condițiile în care vorbim despre nivelurile de școlarizare propuse: preșcolar, primar și gimnazial.

Conform PUG, imobilul în care funcționează Școala Sfera se află în UTR 11, subzona A2 – – subzona activităților agrozootehnice, cu regim de construire discontinuu, iar dacă uităm în RLU Bistrița, acolo este precizat că într-o astfel de zonă este interzise, printre altele, funcționarea unei instituții de învățământ.

Astfel, în art. 3 din RLU se prevede:

“ARTICOLUL 3 – UTILIZĂRI INTERZISE

A1+A2

Sunt interzise următoarele utilizări:

– locuire individuală şi colectivă;

– orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

– instituţii publice şi servicii de interes general: administraţie locală, instituţii de educaţie, creşe, grădiniţe, scoli generale etc., unităţi de cult, a spaţiilor destinate sportului şi agrementului;

– se interzice amplasarea unităţilor funcţionale care ar afecta funcţionarea activităţilor dominante ale subzonelor”.

Niciuna dintre autorități nu pare să fie foarte interesată dacă sunt respectate astfel de prevederi, asta în condițiile în care la nivel local se face mare tam tam pe marginea PUG-ului și RLU.

Ba mai mult, se ridică din umeri atunci când se vorbește despre zona în care funcționează școala: “s-au străduit mult să înființeze școala”, “e bine că avem și învăţământ privat”, sunt doar câteva dintre spusele unor oficiali.

În ochii ARACIP, școala stă bine

În registrele ARACIP, în care sunt înscrise unitățile de învățământ de stat autorizat sau acreditate, Școala Sfera Bistrița, apare ca fiind autorizată în 2020, în baza Ordinului de ministru nr. 5365/28.08.2020, potrivit REGISTRUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  PREUNIVERSITAR  PARTICULAR ACREDITATE, NIVELUL PRIMAR, actualizat.

Astfel, în respectivul document, adresa unității școlare de la acea vreme era str. Zimbrului, nr. 3 A, adică în zona Colegiului Andrei Mureșanu și în imediata vecinătate a unui imobil în care se desfășoară o parte din Activitatea DSP Bistrița-Năsăud.

În REGISTRUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR AUTORIZATE, NIVELUL GIMNAZIAL, actualizat, școala figurează la adresa str. Industriei nr. 5, așa cum apare înscrisă clădirea și în CF.

Schimbarea adresei a fost aprobată prin ordin de ministru, nr. 5.224 din 30 august 2022.

“Începând cu anul şcolar 2022-2023, activitatea de învăţământ a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Sfera“ din Strada Zimbrului nr. 3A, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru nivelurile de învăţământ „primar“ şi „gimnazial“, se va desfăşura în sediul din Str. Industriei nr. 5, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”, se precizează în respectivul ordin.

În același document se mai arată că: “Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială «Sfera» din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, are o capacitate maximă de şcolarizare de 18 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2)”.

Chiar dacă ne luăm după adresa din CF, respectiv str. Industriei, nr.5, aceasta se încadrează tot în UTR 11, subzona A2, unde nu este interzise să funcționeze unități școlare.

Se caută o portiță de ieșire

Recent, cei de la Cristiro au depus la Primăria Bistrița, spre dezabtere, un un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) “pentru schimare destinatie din spații industriale și administrative în spații comerciale, amenajare incintă, accese și parcări”.

În documentul respectiv se menționează că “Prezenta documentatie s-a intocmit la cererea beneficiarului. Obiectivul proiectului este elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru schimbarea subzonei A2 în subzona IS1* cu derogari la subzona IS1 in vederea construirii unei cladiri cu functiunea de spatiu comercial, cu regim de inaltime P+1.”

Într-o astfel de subzonă IS1 este permisă funcționarea instituţiilor publice şi serviciilor de interes general, adică și funcționarea școlilor.

La începutul lunii octombrie Cristiro SA a demarat la APM Bistrița-Năsăud procedurile pentru obținerea avizului de mediu cu privire la acest PUZ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.