Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a modificat o serie de aspecte din procedura pentru desfăşurarea achiziţiilor private din cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Modificarile au intrat deja în vigoare, fiind aplicate din data de 11 ianuarie 2010.

 

 

Astfel, beneficiarii privaţi care vor semna un contract de finanţare cu APDRP după această dată,  vor fi obligaţi ca, pentru licitaţiile pe care urmează să le organizeze, să solicite ofertanţilor care participă la licitaţie minim trei oferte conforme. Această procedură se aplică doar contractelor cu valoare mai mare de 50.000 de euro. Concomitent, pentru anumiţi beneficiari ai Masurii 121, aflaţi pe o listă aprobată de APDRP, în momentul primei depuneri a dosarelor de achiziţii pentru avizare, aceştia vor trebui să prezinte acordul de mediu şi documentul legal de autorizare a persoanelor fizice. Este vorba despre acei beneficiari care au depus cererea de finanţare fără acordul de mediu sau care erau persoane fizice la acel moment, luându-şi angajamentul să prezinte ulterior, atât documentul de autorizare, cât şi adresa din partea Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului.

 

 

De asemenea, beneficiarii privaţi vor desfăşura obligatoriu achiziţiile conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc prevederile articolului 9 din acest act normativ. Mai precis, dacă cumulativ beneficiază de un sprijin financiar mai mare de 50% din valoarea proiectului şi valoarea contractelor de bunuri şi servicii depăşeşte 200.000 de euro, iar contractele pentru efectuarea de lucrări este peste 2.500.000 de euro. De asemenea, beneficiarii privaţi care nu îndeplinesc aceste condiţii pot aplica, dacă doresc, prevederile legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

 

 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit face precizarea că achiziţiile pentru serviciile de elaborare a proiectelor tehnice, întocmirea studiilor de fezabilitate şi consultanţă elaborate înainte de semnarea contractelor de finanţare rămân valabile, urmând ca toate celelalte achiziţii efectuate după contractare să fie efectuate conform noilor proceduri. Lista specială cu beneficiarii privaţi, cu proiecte contractate fără acord de mediu şi fără documentul legal de autorizare pentru persoanele fizice, precum şi noile proceduri de achiziţii sunt disponibile pe pagina web a APDRP.

 

Iulia STUPINEAN 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here