O familie din Bistriţa reclamă falsificarea unor acte de carte funciară! Au descoperit grozăvia după ce au început războiul cu un vecin

481

De circa doi ani, Veturia Peştean şi fiica acesteia, Adela Flore, se luptă în instanţă cu vecinii lor – soţii Radu-Ioan şi Gherghina Miron – pentru o suprafaţă din imobilul în care locuiesc şi despre care cele două femei spun că le aparţine.  Mai mult decât atât, Veturia Peştean reclamă faptul că în documentele de carte funciară a imobilului s-au produs modificări peste noapte, anumite suprafeţe figurând acum în proprietatea soţilor Miron.

 

Veturia Peştean împreună cu soţul ei au cumpărat în 1992 jumătate din imobilul situat pe str. Vasile Naşcu nr. 1 din municipiul Bistriţa de la familia care locuia acolo de dinainte de revoluţia din 1989, soţii Delczeg Jeno şi Ecaterina.

 

Proprietari din 1992

Conform actului de vânzare cumpărare, soţii Peştean au cumpărat de la soţii Delczeg apartamentul nr. 1, compus iniţial dintr-un atelier şi trei magazii, componenţă care ulterior a fost modificată printr-o nouă compartimentare în două camere, bucătărie, baie, hol şi atelier, conform unei note de constatare din 10 iunie 992 eliberată de Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Bistriţa, „apartamentul fiind înscris în CF coala individuală nr. 96/I Bistriţa cu nr. top 1148/1/I”, dobândit de soţii Delczeg şi ieşit deja din indiviziune înainte de 1989. Odată cu apartamentul respectiv, soţii Delczeg le-au vândut soţilor Peştean şi cota 4/16 părţi din părţile comune şi anume intrarea din stradă, casa scărilor, podul, WC, cămara de la parter, partea exterioară a instalaţiilor de apă, canal, iluminat electric, lemnăria din curte şi terenul curte în suprafaţă totală de 227 m.p., înscris în foaia colectivă nr. 96 Bistriţa cu nr. top 1148/I. Pentru toate acestea, soţii Peştean au plătit, atunci în 1992, nu mai puţin de 75.000 de lei, actul de vânzare cumpărare fiind autentificat de notarul Mariana Buta.

La scurt timp după ce au achiziţionat apartamentul, soţii Peştean au dorit să reabiliteze faţada şi să amenajeze un spaţiu comercial, motiv pentru care au întocmit toate documentaţiile aferente pentru obţinerea autorizaţiei de construire. După câţiva ani, soţii Peştean au reuşit să cumpere şi apartamentul aflat la etajul I, de la familia Trifu, iar mai târziu, prin 2007, soţii Delczeg îi vând Adelei Florea (fiica soţilor Peştean) spaţiul de la mansardă, care pe atunci era dezafectat.  Practic aripa stângă a imobilului de pe str. Vasile Naşcu, nr.1 a intrat în proprietatea familiei Peştean. Cum imobilul este destul de vechi şi situat în buricul târgului, iar lucrările de reabilitare şi reamenajare costă, familia Peştean au încercat să le facă pe rând.

 

Le-au făcut viaţa amară

A venit însă anul 2010, când în imobil apar soţii Miron Radu-Ioan şi Gherghina. În acel an, cei doi soţi cumpără de la Primăria Bistriţa apartamentele situate în partea dreaptă a imobilului, iar cei care aveau în chirie apartamentele respective s-au trezit evacuaţi peste noapte.

Aproximativ trei ani, a fost linişte şi prietenie între cei doi coproprietari ai imobilului de pe Vasile Naşcu nr. 1, dar a venit şi furtuna pe neaşteptate, în momentul în care soţii Miron au vrut să reabiliteze mansarda. După ce au început lucrările, soţii Peştean s-au trezit că ceilalţi coproprietari le-au intrat în spaţiul ce le aparţinea de la mansardă.

„Au intrat până în rama geamului. Se vede clar. Noi avem poze de la evaluarea spaţiului, poze făcute de proiectant. De aici a început scandalul şi au curs ameninţările. În timp am descoperit că actele de carte funciară nu mai corespund cu ceea ce avem noi. Ne-au făcut plângeri, ne-au blocat nouă lucrările de reabilitare a mansardei şi am rămas descoperiţi. Ba mai mult, spun că ei sunt proprietari pe un spaţiu care figura la noi în acte”, spune Veturia Peştean.

Ulterior, soţii Peştean aveau să descopere grozăviile din actele de carte funciară. Despre acestea însă vom relata în numărul de săptămâna viitoare.

(Va urma)

LĂSAȚI UN MESAJ