Oraşul Bistriţa va avea o fabrică de reciclare şi valorificare a deşeurilor. Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei Consiliului Local Bistriţa din 14 iulie, a fost votat proiectul privind stabilirea unor măsuri pentru prelucrarea, neutralizarea şi valorificarea materială şi energetică a deşeurilor menajere nepericuloase din municipiul Bistriţa. Proiectul impune derularea unui studiu de oportunitate pentru o fabrică de prelucrare a deşeurilor.

Propunerea a venit din partea primarului Teodor Ovidiu Creţu, deoarece, oficial, groapa de gunoi a municipiului trebuia închisă pe data de 16 iulie. În încercările sale, Primăria Bistriţa nu a primit acceptul să depoziteze deşeurilor din municipiu la gropile de gunoi autorizate din oraşele Beclean şi Sângeorz-Băi, astfel că, presată de timp, a solicitat obţinerea acordului de mediu pentru amenajarea unei fabrici de prelucrare a resturilor menajere, care va fi situată între depozitele Codrişor şi Urbana, pe o suprafaţă de aproape trei hectare de teren.
Problema depozitării deşeurilor din municipiul Bistriţa a fost amplu dezbătută de consilierii locali şi primarul Bistriţei, Teodor Ovidiu Creţu. O soluţie găsită şi supusă spre aprobare a fost înfiinţarea unei fabrici de tratare a deşeurilor.

Proiect intens dezbătut

Proiectul a stârnit diverse discuţii din partea consilierilor locali prezenţi în sală. Edilul Bistriţei a susţinut ideea că trebuie să se ţină cont de tehnologiile moderne de gestionare a deşeurilor. O mare parte a consilierilor locali au fost de acord cu demararea unui studiu de oportunităţi, fără a se uita însă de viitorul Depozit Ecologic de la Tărpiu, ce va fi realizat din bani europeni. După mai multe dezbateri, proiectul a fost votat, în unanimitate. Astfel, la Bistriţa vom avea o fabrică de reciclare a deşeurilor ce va fi montată gratuit de investitor, urmând ca acesta să îşi obţină profitul din reciclarea deşeurilor. În primă faza se vor achiziţiona câteva utilaje de balotat resturi menajere, iar după inaugurarea fabricii, resturile ambalate vor fi prelucrate. Activitatea fabricii va fi de compactare şi ambalare în folie a deşeurilor eliminate din municipiul Bistriţa, după o prealabilă sortare realizată la sursă, şi stocarea baloturilor astfel obţinute în utilaje speciale, pe o platformă betonată. Şi ca să nu fie cu supărare pentru nimeni, peste câţiva ani, după ce va fi gata şi depozitului ecologic de la Tărpiu, fabrica cu pricina va fi mutată în alt loc. Aceasta deoarece ea nu va putea fi închisă, întrucât investitorul impune un parteneriat de minim 25 de ani.

NU, din lipsă de spaţiu

Având în vedere faptul că, atât în Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor pentru judeţul Bistriţa-Năsăud, cât şi în Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor pentru Regiunea 6 NV, este propusă soluţia prin care, până la amenajarea depozitului regional din localitatea Tărpiu, pot fi realizate transportul şi eliminarea deşeurilor la depozitele autorizate din judeţ, Primăria Bistriţa a solicitat sprijinul primăriilor Beclean şi Sângeorz-Băi, pentru a accepta transportul şi depozitarea deşeurilor municipale din Bistriţa în depozitele autorizate pe care le deţin. Aceasta ar fi fost o soluţie în concordanţă cu prevederile legale care menţionează că autorităţile publice centrale şi locale colaborează pentru a asigura „eliminarea deşeurilor în instalaţiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii”. La solicitarea făcută de Primăria Bistriţa către cele două oraşe, răspunsul a fost negativ, din lipsa capacităţii de depozitare. În condiţiile în care în data de 16 iulie 2009 s-a cerut de către Garda de Mediu, sistarea depozitării gunoaielor a în depozitul Codrişor – Bistriţa, iar municipalitatea nu a primit accept de transport a deşeurilor municipale în depozitele autorizate din oraşele Beclean şi Sângeorz-Băi, aceasta a solicitat obţinerea Acordului de mediu pentru amenajarea unui amplasament, situat între depozitul Codrişor şi Urbana, proprietate a municipiului Bistriţa, în vederea stocării temporare a deşeurilor, până la punerea în funcţiune a depozitului ecologic de la Tărpiu. Cererea pentru Acordul de Mediu a fost înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud în data de 8 iulie 2009.

Prea mult timp până la finalizarea depozitului ecologic

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a demarat proiectul european în valoare de 36,7 milioane de euro, prin care vor fi gestionate resturile menajere din judeţul nostru. Prin proiectul finanţat aproape în totalitate de Uniunea Europeană, se va construi o linie de sortare, o staţie de compost pentru deşeurile biodegradabile, cinci platforme de colectare şi staţii de transfer pentru deşeuri. Depozitul va fi gata însă, abia peste câţiva ani, urmând ca pregătirea lui să se facă pe etape. Aflat într-o situaţie limită, edilul Bistriţei, Teodor Ovidiu Creţu, a precizat că nu poate să le spună oamenilor să aştepte până la finalizarea depozitului de la Tărpiu şi trebuie să ia o decizie acum. Zis şi făcut!

Motivaţie pentru fabrică

Potrivit primarului Bistriţei, Teodor Ovidiu Creţu, „o problemă cu care se confruntă în acest moment municipiul Bistriţa este lipsa unui amplasament autorizat pentru depozitarea deşeurilor municipale colectate, începând cu data de 16 iulie 2009. „Această situaţie a fost creată datorită rectificării făcute de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în cuprinsul Autorizaţiei din 28 august 2008, emisă pentru activitatea desfăşurată în depozitul de deşeuri menajere Codrişor, conform căruia, închiderea depozitului din Bistriţa – Codrişor se face în data de 16 iulie 2009 şi nu în data de 31 decembrie 2009, cum era prevăzut în autorizaţie. „În condiţiile în care în data de 16 iulie 2009 se va sista depozitarea în depozitul Codrişor – Bistriţa şi nu avem acceptul depozitării deşeurilor municipale în depozitele autorizate din oraşele Beclean şi Sângeorz-Băi, am solicitat obţinerea Acordului de mediu pentru amenajarea unui amplasament, situat între depozitul Codrişor şi Urbana, proprietate a municipiului Bistriţa, în vederea stocării temporare a deşeurilor. Stocarea temporară rezolvă problema depozitării doar parţial, activităţile de depozitare temporară putând fi autorizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului doar pentru maxim douăsprezece luni. Ţinând cont de faptul că Sistemul integrat de gestionare a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud este prevăzut a fi funcţional începând din data de 30 septembrie 2010, ne confruntăm cu situaţia în care, timp de circa 6-8 luni, perioadă de timp cuprinsă între sistarea activităţii de stocare temporară a deşeurilor şi deschiderea depozitului ecologic, să nu avem alternative pentru eliminarea deşeurilor municipale din Bistriţa”, a precizat edilul Bistriţei în scrisoarea de motivare pentru proiectul de stabilire a unor măsuri pentru prelucrarea, neutralizarea şi valorificarea materială şi energetică a deşeurilor menajere nepericuloase din municipiul Bistriţa.

S.O.S la două firme

Până la ora actuală şi-au arătat interesul pentru deschiderea unei fabrici de prelucrare a deşeurilor în municipiul Bistriţa, două firme: una italiana şi cealaltă spaniolă.

Primarul Teodor Ovidiu Creţu vede amenajarea unui amplasament de stocare a deşeurilor, ca fiind „o soluţie tehnică foarte modernă, eficientă şi curată din punct de vedere a mediului, pentru valorificarea deşeurilor din municipiul Bistriţa, atât a celor depozitate în rampă cât şi a celor ce vor fi produse în viitor”. Un alt beneficiu ar fi şi faptul că realizarea fabricii este posibilă într-un interval de 6-8 luni.

S.C AGO SL a venit cu o propunere tentantă

Potrivit Art. 2, din proiectul de hotărâre aprobat săptămâna trecută, „Primarul municipiului Bistriţa va asigura elaborarea unui studiu de oportunitate în vederea identificării sistemului cel mai avantajos din punct de vedere tehnic, economic şi juridic, şi care să rezolve problemele de mediu la nivel local. De asemenea, „se mandatează Primarul municipiului Bistriţa să facă demersurile necesare în vederea analizării posibilităţii de implementare a soluţiei tehnice propuse de SC AGO Instalaciones SL, la condiţiile specifice ale municipiului Bistriţa şi care să garanteze prestarea serviciului la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi, prevăzuţi de legislaţia în vigoare”. Până la data de 31 august 2009, primarul Bistriţei are datoria de a informa Consiliul Local cu privire la toate demersurile efectuate. Potrivit adresei înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa, în data de 7 iulie 2009, SC AGO Instalaciones SL este o firmă spaniolă specializată în instalaţii de tratare a reziduurilor din depozite, prin reciclare deşeurilor, producerea de energie verde şi a combustibilului. Această firmă a realizat şi la Barcelona o asemenea instalaţie. Societatea propune o soluţie tehnică foarte modernă, eficientă şi curată din punct de vedere a mediului, pentru valorificarea deşeurilor din municipiul Bistriţa prin punerea în funcţiune a unei fabrici de tratare a deşeurilor, atât a celor deja depozitate în rampă, cât şi a celor ce vor fi produse în viitor. Instalaţia va putea fi exploatată chiar din momentul în care municipiul Bistriţa se va afla din nou în imposibilitatea de a elimina deşeurile produse. În aceste condiţii, este necesară elaborarea unui studiu de oportunitate pentru activitatea de prelucrare, neutralizare şi valorificare materială şi energetică a deşeurilor menajere nepericuloase din municipiul Bistriţa, ca activitate specifică a serviciului public de salubrizare şi în paralel, având în vedere situaţia de urgenţă creată, să se efectueze demersurile necesare pentru analizarea posibilităţii de implementare a soluţiei tehnice propuse de S.C AGO Instalaciones SL, la condiţiile specifice ale municipiului Bistriţa, soluţie care să garanteze prestarea serviciului la nivelul parametrilor cantitativi şi calitativi, prevăzuţi de legislaţia în vigoare. Ţinând cont de necesitatea soluţionării în regim de urgentă a problemei gestionării deşeurilor din municipiul Bistriţa, studiul de oportunitate va fi elaborat şi prezentat spre aprobare Consiliului Local Bistriţa, până la data 31august 2009.

Deschiderea fabricii ar crea 60 de noi locuri de muncă

În propunerea de parteneriat în domeniul valorificării deşeurilor, SC AGO Instalaciones SL are ca obiectiv „construirea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei fabrici de tratare a reziduurilor existente şi viitoare de la groapa de gunoi a oraşului Bistriţa. În conformitate cu specificaţiile fabricii, tratarea reziduurilor şi reciclarea lor se face în proporţie de până la 99% ceea ce va duce la o ecologizare totală a gropii actuale şi posibilitatea de reutilizare a terenului de către primărie.” Societatea doreşte o asociere cu Primăria Bistriţa pe o perioadă de minim 25 de ani. Fabrica se va instala în imediata apropiere a gropii de gunoi, pe o suprafaţă de 2,6 hectare de teren. SC AGO Instalaciones SL se angajează să proceseze şi să trateze, împreună cu actuala cantitate de gunoi existentă, şi toată cantitatea de gunoi produsă anual de oraşul Bistriţa, adică aproximativ 140.000 de tone de reziduuri. Firma nu percepe niciun cost suplimentar pentru procesarea gunoiului. Întreaga investiţie este estimată la circa 100 de milioane de euro şi va fi suportată integral de investitor. Primăria Bistriţa nu va trebui să contribuie financiar cu nimic, ba mai mult va primi 5% din profitul obţinut din vânzarea produselor reciclate, a energiei verzi produse şi a combustibilului. Termenul de punere în funcţiune a fabricii este de 6-8 luni de la semnarea contractului. De asemenea, reprezentantul firmei, respectiv Pedro Cuevas Sanches, spune că deschiderea acestei fabrici va crea aproximativ 60 de noi locuri de muncă la Bistriţa.  

Aproape 170 de depozite de gunoi din judeţ se închid

Oficial, gropile şi depozitele de gunoi din judeţul Bistriţa-Năsăud trebuiau închise până pe 16 iulie. Dacă Primăria Bistriţa a fost obligată să închidă groapa de gunoi a oraşului, aceeaşi situaţie o întâmpină şi celelalte primării din judeţ, cărora li se interzice să mai depoziteze gunoi menajer în actualele locaţii. Activitatea acestor depozite va fi preluată de depozitul ecologic de mari dimensiuni care va fi realizat la Tărpiu. Aşa cum era de aşteptat, nu toată lumea s-a încadrat în termen. În data limită de 16 iulie, doar 82 de comune anunţaseră că au închis depozitele de gunoi.

În aşteptarea aprobării

Odată ce proiectul a fost aprobat, aşteptăm să vedem la Bistriţa noua fabrică care se va ocupa de reciclarea şi valorificare deşeurilor din municipiul Bistriţa, care în momentul de faţă stau stivă în groapa de gunoi de la Codrişor. După oferta prezentată, societatea AGO Instalaciones SL are mari şanse de a fi acceptată şi votată de Consiliul Local până la finele lunii august. Rămâne de văzut dacă Primăria va avea şi ea profit de pe urma înfiinţării fabricii şi dacă circa 60 de locuri de muncă vor fi asigurate.

Iulia Stupinean

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.