Crăciun Silivan, bistrițeanul care luptă de ani de zile cu primăria condusă de Ovidiu Crețu pentru a împiedica construirea centurii de sud a Bistriței pe sub Pădurea Codrișor, a depus o nouă acțiune în instanță împotriva municipalității. Este vorba de o acțiune în anulare prin care solicită anularea a două hotărâri de consiliu local, adoptate în octombrie 2018, care se referă la Planul Urbanistic General (PUG). În ediția trecută am arătat ce susține Crăciun Silivan în cererea de chemare în judecată, iar acum a venit rândul municipalității care încearcă să contracareze ceea ce spune bistrițeanul.

Acțiunea în anulare a fost depusă în luna iulie a acestui an și deocamdată procesul se află la faza de depunere a întâmpinărilor. Prin intermediul acestei acțiuni, Crăciun Silivan cere în concret anularea HCL 183/31.10.2018 privind inițierea măsurilor pentru elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și a Regulamentului local de urbanism, dar și anularea HCL 184/31.10.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de urbanism “Actualizare Planul Urbanistic General al municipiului Bistrița”și a Regulamentului de urbanism.

Un al doilea capăt de cerere se referă la prelungirea valabilității PUG pe o perioadă scurtă de timp, perioadă în care să se întocmească studiile de fundamentare necesare.

În plus, Crăciun Silivan mai solicită instanței să constate faptul că în perioada 2009 – 2019, a fost vătămat prin blocarea atributelor dreptului de proprietate, prin menținerea în PUG a traseului Variantei de Ocolire 2 SUD, proiect ce nu are emis un act de declarare ca utilitate publică și care afectează terenul proprietate al acestuia.

Deși anterior acțiunii în instanță a adresat Consiliului Local și municipalității plângeri prealabile, bistrițeanul nu a fost luat în seamă, în sensul în care a primit aviz negativ din partea administrației locale.

Întâmpinarea municipalității: spune că nu are calitate procesuală

Municipalitatea invocă, în primul rând lipsa calității procesuale a Primăriei Bistrița și a municipiului Bistrița, considerând că cel care a avut inițiativa și a hotărât, în condițiile legii, în toate problemele de interes local este Consiliul Local.

Pe de altă parte, aceeași municipalitate susține faptul că reclamantul ar fi lipsit de interes.

“În concret, din cuprinsul cererii nu rezultă care ar fi dreptul sau interesul legitim pretins a fi încălcat prin emiterea hotărârilor de consiliu local atacate. Prin Hotărârea nr. 183/31.10.2018, Consiliul Local al municipiului Bistrița a aprobat inițierea unor demersuri pentru elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și a Regulamentului local de Urbanism, iar prin Hotărârea nr. 184/31.10.2018 s-a aprobat prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism prin HCL nr. 136/2013, până la intrarea în vigoare a noului PUG, dar nu mai mult de 5 ani.

Cu privire la «vătămarea» reclamantului prin mențiunea în Planul Urbanistic General al traseului Variantei de Ocolire 2 Sud care afectează terenul în proprietatea reclamantului s-a pronunțat deja instanța de judecată în dosarul civil nr. 1369/112/2014, prin Sentința civilă nr. 87/2017 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 3042/2017 a Curții de Apel Cluj. (…)

De asemenea, se impune remarcarea faptului că, reclamantul a reluat în susținerea vătămării argumentele privind încălcarea prevederilor constituționale ale art. 44 privitoare la dreptul de proprietate privată prin includerea variantei  de ocolire în actualizarea planului urbanistic, folosite în susținerea cererii din dosarul civil 1369/112/2014 și asupra cărora instanța de judecată s-a pronunțat deja prin hotărârile susmenționate. Astfel că în susținerea acestui capăt invocăm autoritatea de lucru judecat”, arată municipalitatea în întâmpinarea depusă la dosar.

Situația însă, am comenta noi, este oarecum diferită, în condițiile în care municipalitatea, fără să respecte prevederile legale, a prelungit PUG-ul din 2013, în care varianta de ocolire pe traseul susținut de Ovidiu Crețu este consemnat. Or, după noile planuri ale CJ Bistrița-Năsăud, variante de ocolire s-ar muta ceva mai departe, spre Monari. În acest punct se impune o întrebare: de ce municipalitatea nu a efectuat demersurile necesare pentru reînnoirea PUG-ului în timp util și a preferat prelungirea unui vechi, extrem de contestat și despre care se spune că ar exista în două variante. Ca o notă, trebuie să menționăm că municipalitatea a depus cerere pentru emiterea certificatului de urbanism pentru noul PUG abia în 22 octombrie 2019.

Până acum s-a scărpinat după ureche

Revenind la întâmpinarea primăriei, aceasta susține că pe fond acțiunea este neîntemeiată, întrucât cele două hotărâri locale contestate sunt temeinic și legale și au fost adoptate de organul competent – Consiliul local, în baza prevederilor legale.

“Documentația de urbanism pentru municipiul Bistrița «Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrița și Regulamentul local de urbanism» a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 136/14/11/2013, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire pentru maxim 5 ani.

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 18/14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Bistrița pe anul 2018 și estimat pentru anii 2019 – 2021, completată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 114.19.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la capitolul Documentații de urbanism – poz. nr 23, este prevăzută elaborarea unor studii de fundamentare pentru Planul Urbanistic General.

Propunerea de necesitate a inițierii demersurilor pentru elaborarea Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița și a Regulamentului local de urbanism este justificată de durata elaborării, complexitatea documentației, studiile de fundamentare necesare precum și de obținerea avizelor și acordurilor stabilite prin lege”, se arată în întâmpinarea municipalității.

Totodată, în același document se susține că proiectul de hotărâre a fost însoțit inclusiv de avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 117008/23.10.2018.

Cu privire la prelungirea valabilității PUG pentru o scurtă perioadă de timp, așa cum a solicitat Crăciun Silivan în instanță, municipalitatea spune că este imposibil, în condițiile în care pentru întocmirea actualului PUG în vigoare, au fost nevoie de 4 ani. Nu reiese însă de nicăieri că municipalitatea ar fi demarat întocmirea documentațiilor pentru noul PUG. Dar despre acest aspect vom reveni în edițiile viitoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here