Un polițist din Năsăud, care este inculpat în dosarul foștilor șefi ai IPJ Bistrița-Năsăud ce se judecă la Tribunalul Maramureș, a cerut în instanță obligarea Ministerului de Interne să îi confere Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoți militari, acesta fiind lăsat pe dinafară de superiori tocmai din cauza dosarului penal în care este implicat. Numai că legea nu prevede nicăieri interzicerea acordării unei astfel de distincții în astfel de situații, ci doar că se scad anii cu probleme și, până în noiembrie 2018, era corelată cu două ordine în care erau stipulate condițiile în care decorația poate fi acordată, ordine care însă nu au fost publicate vreodată în Monitorul Oficial.

Este vorba de Mihai Manciu de la Poliția orașului Năsăud, care a fost trimis în judecată de procurorii DNA în 2015, pentru abuz în serviciu, alături de fostul șef al IPJ Bistrița-Năsăud – Ioan Ovidiu Mureșan, fostul șef al Poliției Rutiere Bistrița-Năsăud – Roberto Hasnăș și fostul șef al Poliției orașului Năsăud – Leon Cloșcă, toți trei acuzați de fapte de corupție.

Anul trecut, polițistul Manciu, cu 25 de activitate în domeniu,ar fi avut dreptul la acordarea acestei decorații, însă cei din MAI i-au spus pas. Astfel, s-a văzut nevoit să își caute drepturile în instanță. Dosarul a fost judecat pe fond la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde i s-a respins acțiunea. Nu la fel s-a întâmplat la Cluj.

Cu excepția dosarului penal, a avut calificative foarte bune

Așa cum am arătat mai sus, Mircea Manciu a pierdut la Tribunalul Bistrița-Năsăud, magistrații care au judecat cauza ținând cont de faptul că este inculpat într-un dosar penal și este pus la dispoziție, astfel că au șters practic cu buretele toate calificativele de BINE și FOARTE BINE, obținute până atunci de polițist.

În motivarea hotărârii judecătorești pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, se arată că, polițistul năsăudean a menționat faptul că, potrivit art. 1 alin 1 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific”În Serviciul Patriei”pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoți militari, semnul onorific se conferă ofițerilor, funcționarilor publici cu statut special, cu grade echivalente cu gradele de ofițeri și preoților militari din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciului Român de Informații , Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Serviciul de Telecomunicații Speciale, care au 15, 20, sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale.

“Art.7 al susnumitei Legi, modificat prin Legea nr. 149/2018 prevede condițiile pentru conferirea semnului onorific, iar art. 8 prevede excepțiile, adică situațiile care nu se iau în calcul.

A făcut această mențiune în ceea ce privește cadrul legislativ, întrucât la data de 29.01.2015 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa în dosarul penal nr. 74/P/2014 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj, motiv pentru care, prin dispoziția șefului I.P.J. Bistri ț a-Năsăud nr. 79/02.02.2015, a fost pus la dispoziția unității, situație în care se află și în prezent”, mai stă scris în documentul citat.

IPJ și MAI i-au spus “pas!”

Manciu a arătat instanței faptul că s-a adresat prin cereri – la data de 18.07.2018 – Inspectoratului de Politie Județean Bistrița-Năsăud pentru a efectua demersuri în vederea propunerii reclamantului pentru conferirea semnului onorific „În serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate, apreciind că îndeplinește condițiile legale prevăzute în Legea nr. 57 3/2004 si ale articolului 7 Anexa 1.

Două zile mai târziu, el a primit din partea IPJ BN – Serviciul Resurse Umane, un răspuns prin care i se comunica faptul că au fost efectuate verificări privind îndeplinirea condițiilor de acordare a acestei decorații, că s-a constatat că îndeplinește condițiile în ceea ce privește anii, că a fost evaluat cu calificative de “Foarte Bine” în cei 4 ani premergători, dar că începând cu data de 02.02.2015 a fost pus la dispoziția unității.

“S-au invocat prevederile Anexei 1 din Legea nr. 573/2004 ( nu se indică în concret articolul), coroborate cu prevederile art. 5 alin 5 din O.M.A.I. nr. 561/2005. De asemenea au fost invocate și Dispozițiile Directorului General D.G.M.R.U și ca atare i s-a răspuns că cererea nu poate fi soluționată favorabil”, se menționează în motivare.

Mircea Manciu nu a renunțat și s-a adresat mai apoi Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management și Resurse Umane, arătând în esență că cele prezentate în adresa remisă de IPJ Bistrița-Năsăud nu pot fi susținute întrucât Ordinul M.A.I. nr. 562/21.03.2005 privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul Onorific „în Serviciul Patriei” pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri nu a fost publicat în Monitorul Oficial așa cum prevăd normele legale.

Ordine nepublicate în M. Of. și abrogate cu câteva luni înainte ca tribunalul să se pronunțe

De fapt este vorba de două ordine ale MAI – 561 și 562, ambele din 2005, care prevedeau condițiile în care decorația poate fi acordată cadrelor MApN, MAI și funcționarilor cu statut special, ambele nefiind publicate în Monitorul Oficial, astfel că polițistul le-a contestat ca nelegale.

Tribunalul Bistrița-Năsăud nu a ținut cont însă de susținerilor lui Mircea Manciu, deși, culmea, la data la care a pronunțat sentința – martie 2019 – respectivele ordine erau deja abrogate, printr-un alt ordin, nr 133, intrat în vigoare în 27 noiembrie 2018.

Totuși, acest Ordin nr. 133/2018 arată la art. 6, alin 1, lit a, indice 1, faptul că “Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu fac obiectul propunerilor persoanele îndreptățite care se află la dispoziție, când față de acestea s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru fapte săvârșite cu intenție sau din culpă aflată în legătură cu serviciul, în situația polițiștilor”.

De asemenea, la art. 7 din același ordin se stipulează faptul că pentru polițiștii aflați la dispoziție din cauza unor probleme de ordin penal, în cazul în care se dispune clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal atunci ei sunt îndreptățiți să ceară conferirea decorației.

Instanța a spus NU

Dar iată ce a scris instanța bistrițeană în motivare:

“Tribunalul reține că în aplicarea prevederilor art. 11 din lege a fost emis Ordinul M.A.I. nr. 562/2005 privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific „In serviciul Patriei” pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, în care la art. 5 alin. (5) este stipulat faptul că„nu vor fi propuși spre a fi decorați agenții de poliție sau maiștrii militari și subofițerii care, la data întocmirii propunerilor au puși la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale, trimiterii în judecată în stare de libertate ori liberării provizorii pe cauțiune sau cei suspendați din funcție în cazul arestării preventive ” .

În același timp, conform art. 4 alin. (4) din Anexa 25 la dispoziția directorului general DGMRU nr. II/1620/2015,„nu vor fi propuse spre decorare persoanele care la data întocmirii propunerilor sunt puse la dispoziție sau suspendare din funcție ca urmare a începerii urmăririi sau a trimiterii în judecată”.

În speță, refuzul de conferire a Semnului onorific „În serviciul Patriei” s-a întemeiat pe faptul că începând cu data de 29.01.2015, prin dispoziția Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud nr. 79/02.02.2015, reclamantul a fost pus la dispoziția unității ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale în baza Ordonanței Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. La data de 16.02.2015, Serviciul Teritorial Cluj din cadrul DNA a emis rechizitoriul în dosarul nr. 74/P/2014, fiind dispusă trimiterea în judecată a acestuia, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal.

Reclamantul nu contestă faptul că a fost pus la dispoziție în condițiile art. 27^21 alin. ( 2 ) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, însă susține că acest aspect nu poate impieta asupra acordării distincției , întrucât Ordinul M.A.I. nr. 562/2005 pe care s-a întemeiat refuzul pârâtului nu îndeplinește cerințele enumerate la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare , în vederea intrării sale în vigoare, nefiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1 .

Tribunalul subliniază că aspectele relevate de reclamant în susținerea argumentului privind lipsirea ordinului de efecte juridice nu pot fi primite date fiind prevederile Anexei la H.G. nr. 50/13.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare,act normativ în vigoare la data emiterii Ordinul M.A.I. nr. 562/2005, și care la art. 28 alin. (3) avea următorul conținut: „Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă legea nu dispune altfel, ordinele, instrucțiunile și alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională”.

Or, în condițiile în care atât art. 5 alin. (5) din Ordinul M.A.I. nr. 562/2005, cât și art. 4 alin. (4) din Anexa 25 la dispoziția directorului general DGMRU nr. II/1620/2015, stipulează că nu vor fi propuse spre decorare persoanele care la data întocmirii propunerilor sunt puse la dispoziție ca urmare a începerii urmăririi sau a trimiterii în judecată,apare ca întemeiată concluzia privind neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru conferirea Semnului onorific „În serviciul Patriei”, existând neîndoielnic posibilitatea ca o eventuală propunere de acordare a Semnului onorific pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și siguranței naționale să fie analizată la definitivarea procedurii penale în curs.

Așadar, refuzul de conferire a distincției conținut de adresa nr. xxxxx/S3/NC din 21.09.2018 este unul legal, astfel încât, în cauză nu poate fi reținută vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale reclamantului, considerente pentru care, având în vedere și prevederile art. 18 din Legea nr. 554/2004, tribunalul urmează să respingă, ca nefondată, acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Manciu Mircea.

Având în vedere calitatea reclamantului de angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud și reținând că în antetul adresei nr. xxxxx/S3/NC/21.09.2018, contestată în cauză, figurează în calitate de emitent Ministerul Administrației și Internelor – Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane, tribunalul apreciază că pârâții chemați în judecată justifică legitimarea procesuală pasivă din perspectiva pretențiilor formulate de reclamant, astfel încât va respinge ca nefondată excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de pârâți”.

Drept urmare, instanța de la Tribunalul Bistrița-Năsăud a respins acțiunea polițistului năsăudean.

Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate

În recurs însă, judecătorii de la Curtea de Apel Cluj i-au dat dreptate și astfel IPJ Bistrița-Năsăud este obligat să efectueze demersurile necesare în vederea propunerii polițistului năsăudean pentru conferirea semnului onorific „În serviciul patriei”, iar Ministerul Administrației și Internelor este obligat să îi confere acest titlu.

“Admite excepţia de nelegalitate a Ordinului MAI nr. 562/2005. Constată nelegal Ordinul MAI nr. 562/2005. Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul IPJ Bistriţa-Năsăud la efectuarea demersurilor necesare în vederea propunerii reclamantului pentru conferirea semnului onorific „În serviciul patriei”. Dispune obligarea pârâtului MAI la emiterea Ordinului pentru conferirea semnului onorific „În serviciul patriei”. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă”, este hotărârea judecătorilor Curții de Apel Cluj pronunțată în dosar în urmă cu câteva zile.

1 COMENTARIU

  1. STIMATE DOMN , dumneata inca n-ai priceput ca toate aceste ” insemne ” … decoratii si ” atestate ” de vechime, chiar daca le indeplinesti profesional, SE DAU PE OCHI FRUMOSI, PE SPRANCENE SI DOAR PUPIN.CU.RISTILOR ? NU ESTI SINGURUL DRAGA PRIETENE , care a trecut prin astfel de situatii .
    Ministerul de interne, a ramas ” repetent ” la acest capitol in raport cu Ministerul Apararii, unde toata lumea, indiferent de grad si functie, cand ajunge la stagiul de varsta in grad, primeste aceste ” stimulente si aprecieri ” profesionale din oficiu si pentru care NU TREBUIE SA FACA CERERI NIMANUI si nicaieri .
    Asadar draga prietene, ORI ” N-AI SAPCA ” … ori dac-o ai … ” DE CE O AI ” … ( sti bancul cu iepurele si cu vulpea , cand ptr orice, aia-l lua la paruiala de cate ori il intalnea prin padure … ” ?!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here