Sute de dosare per cap de judecător bistriţean pe an! În 2017, s-a dat verdicte în aproape 27.000 de cauze

198

Peste 37.000 de dosare au avut de soluţionat judecătorii din Bistriţa-Năsăud, în anul 2017, din care peste 27.000 au fost dosare nou înregistrate, iar restul au provenit din anul anterior. Magistraţii din Bistriţa-Năsăud au reuşit să soluţioneze aproape 27.000 de dosare, în 2018 intrându-se cu un stoc de peste 11.000. Cel mai mult de lucru au avut magistraţii de la Judecătoria Bistriţa, aceştia având de soluţionat peste 16.000 de cauze. Cât despre încărcătura per cap de judecător, cel mai mult au avut de lucru magistraţii din Beclean şi Năsăud, unde media „locală” a depăşit-o cu mult pe cea naţională.

 

Pe rolul instanţelor din Bistriţa-Năsăud au fost înregistrate, în anul 2017, 27.034 cauze noi,mai mult cu 3. 826 dosare faţă de 2016, din care 2.197 la tribunal, 1.243 la Judecătoria Bistriţa, 348 la Judecătoria Beclean şi 38 la Judecătoria Năsăud. La acestea s-au adăugat încă 10.035 de dosare rămase nesoluţionate la finele anului 2016, astfel încât la finalul anului trecut totalul ajungea la 37.069 dosare de soluţionat.

Din acest număr total, în anul 2017, tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat un număr de 26.913 dosare, mai multe cu 2.607 decât în anul anterior, anul 2017 încheindu-se cu un stoc de 11.154 dosare nesoluţionate, dintre care 8.051 dosare la judecătorii: Judecătoria Bistriţa -4.086 dosare; Judecătoria Năsăud – 2.272 dosare şi Judecătoria Beclean – 1.693 dosare nesoluţionate) şi 3.103 la Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

De asemenea, la sfârşitul anului 2017 exista un număr total de 998 dosare suspendate, 753 la judecătorii (Judecătoria Bistriţa 523 dosare, Judecătoria Năsăud 136 dosare şi Judecătoria Beclean 94 dosare suspendate) şi 245 la tribunal.

 

Peste 9.700 de dosare pe masa judecătorilor de la Tribunal

 

Tribunalul Bistriţa şi-a început activitatea în anul 2017 cu un stoc de 2.706 dosare, din care circa 2.600 pe rolul secţiilor civile, şi doar aproximativ o sută pe rolul secţiei penale.

La acestea, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate pe rolul tribunalului 7.289 noi.

În cursul anului 2017 numărul total al dosarelor de soluţionat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud (calculat prin însumarea stocului din anul precedent cu numărul dosarelor nou intrate, fără cele suspendate) a fost de 9.750 dosare (9.995 cu dosarele suspendate), în creştere faţă de anul 2016 cu 2.425 dosare, explicabilă în condiţiile creşterii numărului cauzelor nou înregistrate. Până la finele anului trecut, magistraţii de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud au reuşit să soluţioneze 6.982 de dosare.

Potrivit bilanţului dat publicităţii de tribunal, separat pe secţii situaţia dosarelor soluţionate se prezintă astfel:

 • La secţia a I a civilă au fost soluţionate 2.796 cauze (faţă de 1.282 dosare în anul 2016) din care 2.272 cauze de fond, 404 dosare în apel şi 120 dosare în recurs.
 • La secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal au fost soluţionate 3.021 dosare (faţă de 2.387 dosare în anul 2016) din care 1.988 cauze de fond (143 dosare litigii cu profesionişti, 473 dosare insolvenţă şi 1.372 dosare în materia contenciosului administrativ şi fiscal), 960 cauze în apel (317 dosare litigii cu profesionişti şi 643 dosare de contencios administrativ şi fiscal) şi 73 dosare în recurs (60 cauze litigii cu profesionişti şi 13 în materia contenciosului administrativ şi fiscal).
 • La secţia penală s-au soluţionat 1.075 dosare (faţă de 1.114 cauze în anul 2016) din care 808 cauze de fond şi 267 contestaţii.

La sfârşitul anului 2017 pe rolul tribunalului au rămas nesoluţionate 3.103 dosare, stocul fiind de 1.238 dosare la secţia I civilă, 1.737 dosare la secţia II civilă şi 128 dosare la secţia penală, fiind suspendate un număr de 212 dosare.

 

La Judecătoria Bistriţa, magistraţii au avut în lucru peste 16.000 de dosare

 

În ceea ce priveşte cele 3 instanţe de fond din circumscripţia Tribunalului Bistriţa-Năsăud, acestea şi-au început activitatea în anul 2017 cu un stoc de 8.326 dosare la care s-au adăugat cele 19.746 cauze nou înregistrate , rezultând astfel un total de 28.072 cauze, fără cele suspendate. Din acestea au fost soluţionate 20.021 dosare.

Judecătoria Bistriţa a intrat în 2017 cu un stoc de 4.346 cauze la s-au adăugat 12.439 cauze nou înregistrate (8.433 cauze civile şi 4.006 cauze penale), astfel că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 16.262 dosare. Din totalul de 16.262 cauze de soluţionat, 11.397 au fost cauze în materie civilă, iar 4.865 cauze în materie penală.

Până la finalul anului, magistraţii de la Judecătoria Bistriţa au reuşit să soluţioneze 12.699 cauze, din care 8.916 civile şi 3.783 penale, şi au rămas nesoluţionate4.086 dosare, din care 3.003 cauze în materie civilă şi 1.083 cauze în materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 523.

La Judecătoria Beclean s-a intrat în 2017 cu un stoc de 1.627 cauze la care s-au adăugat 3.449 dosare nou înregistrate (2.718 cauze civile şi 731 cauze penale), astfel că numărul cauzelor de soluţionat, a fost de 4.982. De asemenea, au fost soluţionate 3.383 cauze, din care 2.689 civile şi 694 penale rămânând la sfârşitul anului nesoluţionate un număr de 1.693 dosare (faţă de 1.602 dosare în anul 2016).

Judecătoria Năsăud  a început anul 2017 cu un stoc de 2.353 cauze s-au adăugat 3.858 dosare nou înregistrate, astfel că numărul cauzelor de soluţionata fost de 6.075. Până la final de an, magistraţii năsăudeni au reuşit să soluţioneze 3.939 cauze, din care 2.771 civile şi 1.168 penale, la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 2.272 dosare.

 

La Beclean, încărcătura este peste media pe ţară

 

Potrivit raportului, încărcătura de activitate pe judecător se impune a fi apreciată şi evidenţiată prin prisma volumului de activitate şi a gradului efectiv de ocupare a posturilor, dar şi prin raportare la schema de judecători, existând un indicator ce vizează încărcătura pe schemă şi altul care reliefează încărcătura propriu-zisă, efectivă, în anul analizat.

Spre deosebire de anii anteriori, Serviciul de Formare Profesională şi Statistică Judiciară a CSM a stabilit încărcătura pe schemă şi efectivă pe 2 paliere, respectiv: raportat la dosarele nou intrate în anul de referinţă, dar şi la volumul de activitate efectiv şi adiţionat, stabilind în mod corespunzător şi media pe ţară. Astfel, la tribunal, pe schemă, nediferenţiat pe secţii sau materii încărcătura medie pe judecător, în anul 2017, a fost de 331,3 dosare raportat la dosarele nou intrate, peste media pe ţară de 299,4 dosare/ judecător.

Aceeaşi încărcătură raportată de această dată la volumul de activitate efectiv a fost de 454,3 dosare/judecător (faţă de media pe ţară de 451,2 dosare), iar cea stabilită în funcţie de volumul adiţionat de 588,8 dosare/judecător (faţă de media pe ţară de 615,8 dosare).

În ceea ce priveşte cel de al doilea palier, al încărcăturii concrete pe judecător, determinată de gradul de ocupare al schemei de personal, aceasta a fost de 373,8 dosare/judecător raportat de dosarele nou intrate, (peste media pe ţară de 364,5 dosare), de 512,6 dosare/judecător în funcţie de volumul de activitate efectiv (faţă de media pe ţară de 549,2 dosare) şi respectiv de 664,3 dosare/judecător în funcţie de volumul de activitate adiţionat (faţă de media pe ţară de 749,5 dosare).

La judecătorii, media pe ţară a încărcăturii/judecător pe schemă, raportat la dosarele nou intrate în anul 2017, a fost de 646,9 dosare, peste această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 862,3 dosare/judecător şi sub medie judecătoriile Bistriţa şi Năsăud cu 622 şi respectiv 643 dosare/judecător.

Încărcătura medie pe ţară, pe schemă şi raportată de această dată la volumul de activitate, a fost la judecătorii de 869,5 dosare/judecător peste această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 1.269 dosare/judecător şi Judecătoria Năsăud cu 1.035,2 dosare, sub medie aflându-se Judecătoria Bistriţa cu 839,3 dosare/judecător.

În ceea ce priveşte încărcătura concretă pe judecător, influenţată de gradul de ocupare al schemei de personal, la judecătorii media pe ţară a fost de 832,7 dosare/judecător raportat de dosarele nou intrate, peste această medie situându-se, din nou, Judecătoria Beclean cu 958,1 dosare/judecător media şi sub medie judecătoriile Bistriţa şi Năsăud cu 792,3 şi respectiv 741,9 dosare/judecător.

De asemenea, încărcătura medie pe ţară stabilită în raport de volumul de activitate a fost, la judecătorii, de 1119,1 dosare/judecător, peste această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 1.410 dosare/judecător şi Judecătoria Năsăud cu 1.194,4 dosare, sub medie fiind Judecătoria Bistriţa cu 1.069,1 dosare/judecător.

Trebuie să menţionăm că, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud funcţionează 19 judecători fiind vacante 3 posturi, la Judecătoria Bistriţa doar un post este vacant din cele 20 prevăzute în schemă, la Judecătoria Beclean funcţionează 4 magistraţi, iar la Năsăud 6, aceste două din urmă instanţe având schemele complete.

 

Sunt şi dosare mai vechi de un an şi jumătate

 

În acest context, raportul relevă că în ceea ce priveşte dosarele cu o vechime mai mare de un an şi jumătate, ponderea acestora la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud este de 3,1%. La Judecătoria Bistriţa, în proporţie de 10 procente dosarele aflate pe rolul instanţei sunt mai vechi de 1 an şi 6 luni, la Beclean 47,6% din dosare sunt mai vechi de 1,6 ani, în timp ce la Năsăud stocul acestor dosare atinge 25% din total.

 

2 COMENTARII

 1. In primul rand, ar trebui modificata „legea” :
  1/. si toat actele si faptele ce tin de domeniul contraventional, sa fie cercetate si solutionate „inapoi” asa cum a fost pe vremea comunistilor, pe cale administrativa, dupa principiul „controlului administrativ ” de catre sefii ierarhici superiori agentilor constatatori ;
  2/. Clasificata , atribuita si valorificata fapta ori prejudiciul , valoric si cele sub 500 de lei ( sa zic ) sa nu mai cada sub incidenta Instantelor de Judecata, ci sub incidenta autoritatilor din aparatul administrativ , pe ministere ( adica cele agricole sa fie solutionare de ministerul de resort, cele industriale de ministerul de resort… etc. etc. etc. ) sau de organele judiciare ale statului ( Politia Nationala, Locala, Jandarmerie, Primarie, Prefectura, Consiliu Judetean… etc. etc. ) .
  Ne mai miram de ce in dosarele de judecata , calitatea actelor si faptelor ce tin de competentele Instantelor, este de multe ori … ” discutabila „…

 2. Cu mai marii jud. ca linu , marica sa nu ne miram de atatea dosare ca si asa nu- i verifica nimeni de ce se intampla si cat de impartiali sunt asa ca ar trebui sa si citeasca ca de aceea sunt pusi acolo nu sa faca pe neznaiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here