Vom continua tematica abordata în articolul trecut, accesarea fondurilor europene pe domeniul de interventie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbana al Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere a Programul Operational Regional (POR), prezentând aspecte legate de polii de crestere, depunerea cererilor de finantare si procesele pe care trebuie sa le parcurga proiectele pentru a primi acordul de finantare.  

Polii de crestere sunt alcatuiti dintr-un mare centru urban si zona sa de influenta, numita si areal de antrenare. Pe baza unor analize cantitative si calitative ale unor domenii considerate relevante si ale rezultatelor înregistrate, Guvernul României a selectat, în calitate de potentiali poli de crestere, urmatoarele municipii: Iasi, Bacau (regiunea de dezvoltare Nord-Est); Braila, Constanta, Galati (regiunea de dezvoltare Sud-Est); Ploiesti (regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia); Craiova (regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia); Timisoara (regiunea de dezvoltare Vest); Cluj-Napoca, Oradea (regiunea de dezvoltare Nord-Vest); Brasov (regiunea de dezvoltare Centru); Bucuresti (regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov). Decizia finala cu privire la polii de crestere care vor putea sa acceseze POR va fi luata de Comitetul National de Coordonare, iar  lista acestora va fi inclusa în versiunea finala a Ghidului solicitantului.

În cazul polului de crestere, planul integrat de dezvoltare urbana este un document de planificare detaliata a dezvoltarii sale, care coreleaza politicile sectoriale – economice, sociale, de mediu, transport, etc. – cu politicile teritoriale. Planul trebuie sa vizeze rezolvarea simultana a unei serii de probleme între care exista relatii de interdependenta si care afecteaza arealul de antrenare al polului. Implementarea sa se realizeaza printr-o serie de proiecte individuale care urmaresc o dezvoltare durabila. Finantarea planurilor integrate de dezvoltare a polilor de crestere, respectiv a proiectelor individuale, se va realiza prin intermediul accesarii tuturor Programelor Operationale, prin împrumuturi bancare, fonduri proprii si, nu în ultimul rând, prin alte surse publice si/sau private.

Planurile integrate de dezvoltare urbana ale polilor de crestere vor trece printr-un proces de evaluare si selectie ce se va desfasura în doua etape succesive. În prima etapa se vor analiza si accepta planurile integrate de catre Comisia Nationala pentru Dezvoltare si Coeziune Teritoriala (CNDCT), iar în cea de-a doua se va realiza evaluarea, selectia si contractarea proiectelor individuale, componente ale acestora. Proiectele individuale vor fi acceptate spre finantare în cadrul domeniului de interventie în discutie doar daca sunt incluse într-un plan integrat de dezvoltare urbana a unuia dintre polii de crestere, plan care a primit avizul favorabil al CNDCT-ului.     

Proiectele individuale, ce vor fi finantate prin intermediul domeniul de interventie 1.1, trebuie sa se încadreze în urmatoarele tipuri de operatiuni, comune ambelor tipuri de poli: reabilitarea infrastructurii urbane si îmbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publica urbana, transportul si mobilitatea populatiei, patrimoniul cultural mondial (UNESCO), national si local, din mediul urban, precum si infrastructura pentru activitati culturale), dezvoltarea durabila a mediului de afaceri, reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si îmbunatatirea serviciilor sociale.

Comparând criteriile de eligibilitate pentru proiectele polilor de crestere cu cele ale  polilor dezvoltare urbana, se înregistreaza mici diferente. Astfel, în ceea ce priveste forma de constituire a solicitantului, acesta poate fi unitate administrativ-teritoriala (UAT) din mediul urban, parteneriat între unitati administrativ-teritoriale sau asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI) cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte: face parte sau a fost constituit la nivelul polului si a depus spre analiza si acceptare planul de dezvoltare al polului de crestere. Din punct de vedere al eligibilitatii proiectului, acesta trebuie sa fie parte componenta a planului integrat analizat si acceptat, implementarea fiind fixata în arealul urban al polului de crestere.

În urma depunerii sale la Organismul Intermediar (OI), cererea de finantare a proiectului va trece printr-un proces de evaluare, preconizat sa se deruleze în 2 etape: verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Conformitatea administrativa vizeaza documentatia de finantare si cererea de finantare, urmarind existenta si valabilitatea documentelor anexate cererii de finantare, precum si pastrarea formei acesteia. Verificarea conformitatii din punct de vedere administrativ a cererii de finantare este urmata de verificarea eligibilitatii. Eligibilitatea se dovedeste printr-o serie de  documente anexate cererii de finantare, verificarea fiind efectuata de catre OI. Îndeplinirea conformitatii administrative si a eligibilitatii permite trecerea cererii de finantare în urmatoarea etapa. Termenul propus pentru notificarea în scris a solicitantului cu privire la rezultatului acestei prime etape este de maxim 30 de zile lucratoare de la data înregistrarii cererii de finantare, în cazul în care nu se vor solicita clarificari.

Cea de-a doua etapa, evaluarea tehnica si financiara a proiectului, vizeaza o serie de aspecte privind calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului, dupa cum urmeaza: capacitatea solicitantului de a implementa proiectul, gradul de pregatire si maturitate a acestuia, relevanta solutiei tehnice pentru proiect, implementarea masurilor de promovare a egalitatii de sanse, a dezvoltarii durabile, a eficientei energetice si a societatii informationale, sustenabilitatea proiectului dupa încetarea finantarii nerambursabile. Evaluarea este realizata de o echipa de experti evaluatori independenti contractati de catre Autoritatea de Management (AM) a POR. În cazul în care nu se solicita clarificari, termenul de notificare a solicitantului asupra rezultatului este de aproximativ 55 de zile lucratoare de la data înregistrarii.

Daca un solicitant se considera neîndreptatit de rezultatele procesului de evaluare si selectie, acesta poate formula si depune o contestatie în maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicarii rezultatelor. Contestatia va fi depusa la OI si, în copie, la AM-POR. Analizarea si solutionarea contestatiilor va avea loc în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrarii.

Pentru acest domeniu de interventie sunt prevazute conditii precontractuale. Acestea constau din efectuarea vizitei la fata locului de catre reprezentantii OI si ai AM – POR si verificarea documentelor de eligibilitate. Solicitantul va fi notificat în scris cu privire la data efectuarii vizitei, data la care va trebui sa prezinte în original o serie de documente. Acestea sunt grupate în cinci categorii: documente statutare, financiar-contabile, documente ce atesta dreptul de proprietate si/ sau executie asupra imobilului, documente ce dovedesc capacitatea financiara a solicitantului si alte documente solicitate de specificul activitatilor proiectului.

Îndeplinirea tuturor conditiilor precontractuale duce la demararea procedurii de încheiere a contractului de finantare. Acesta se va încheia între Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor în calitate de AM a POR, prin intermediul Agentiei de Dezvoltare Regionala din regiunea în care se implementeaza proiectul, în calitate de OI a POR, si solicitant.   

Dan Apostol

Asociat la firma de consultanta – MURESAN DRAGOS APOSTOL srl

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca

Str. Decebal nr.69, la telefon 0722/362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.