Ce spuneți de spațiu verde pe terasă sau printre dalele care formează parcarea? Sunt doar câteva din tertipurile descoperite de dezvoltatorii imobiliari pentru a obține autorizațiile de construire. Totuși, mai toți ignoră problematica umbririi clădirilor din jur, spre disperarea vecinilor.

În apropiere de Bistrița Retail Park, mall-ul de lângă piața de la ruși, pe Calea Moldovei nr. 13 se pregătește un nou complex de locuințe cu 6 etaje plus unul retras. Proiectul a primit deja girul consilierilor locali, la ultima ședință.

Potrivit Planului Urbanistic Zonal, aprobat de consilierii locali și întocmit de SC Arhimar Serv SRL, suprafața de teren luată în calcul este de 3.583 de metri pătrați. Blocul va avea subsol, parter, mezanin, 6 etaje și un etaj retras.

Prin documentația depusă la Primăria Bistrița, dezvoltatorul imobiliar a cerut și schimbarea destinației terenului în cauză, din subzonă de instituții publice și servicii de tip comercial în zonă mixtă de servicii, comerț, birouri, alimentație publică, rezidențial și locuințe colective.

Accesul la clădire se va face printr-un drum înfundat cu circulație pe dublu sens. Din acesta se va face accesul și la parcările exterioare și la cea interioară de la subsol. Tot de acolo se va putea ajunge și la zona comercială, pregătită la parter.

Investitorul ia în calcul o parcare interioară și una exterioară. Acesta urmează să asigure cel puțin un loc de parcare per apartament. La acestea se adaugă și mai multe locuri de parcare pentru celelalte funcțiuni conexe.

Iarba verde… la etaj

În proiect apare și un procent de 30% din suprafață acoperită cu spații verzi, arbori și arbuști, spații verzi de loisir și loc de joacă pentru copii. Întrucât suprafața nu permite sacrificarea spațiului pentru verdeață, mare parte din acest procent se va concentra la etaj.

Mai bine spus la terasa de la mezanin, unde va fi amenajat și locul de joacă pentru copii. De asemenea, un alt „tertip” pentru a asigura spațiul verde este profitarea de parcare. Investitorul promite că printre dalele de la parcarea exterioare va crește iarbă.

„Împrejmuirile necesare pentru a împiedica intruziunile, pentru a separa zonele funcționale, pentru a asigura protecție vizuală pot fi opace, transparente, decorative. Către proprietățile învecinate se vor realiza de regulă împrejmuiri opace cu înălțimea de maxim 2,2. Metri. Către stradă împrejmuirea va fi transparentă și va contribui la ridicarea nivelului estetic al zonei”, se mai arată în proiect.

Dacă peste tertipul cu spațiul verde s-a trecut relativ ușor, o altă problemă a fost semnalată de către vecinii afectați direct. Este vorba despre umbrire: practic noua clădire nu ar asigura soarele unui bloc de pe strada Sucevei.

Vecinii de pe Sucevei vor soare, liniște și aer curat

O asociație de proprietari din zonă deja a semnalat această problemă consilierilor locali, printr-o adresă. Neregulile constatate de Asociația de Proprietari Sucevei 6A bloc 1 sunt:

-Notificarea către locatarii din strada Sucevei, 6A, bl 1, sc A, respectiv sc B a fost afișată pe ușile de la intrarea în scările blocului în data de 05.11.2018 și a fost comunicată prin poștă în data de 9.11.2018, deși în conținutul acestei notificări este trecută data de 05.10.2018.

-Prin amplasarea imobilului cu funcțiune mixtă – S+P+Mez+6E+Er, susmenționat să nu fie afectat gradul de însorire a apartamentelor din Bl 1, nr 6A, sc A și B, aflate în vecinătatea viitoarei construcții.

„În acest sens solicităm un studiu de însorire, în condițiile în care pe planșa afișată este trecută înălțimea maximă de 30 de metri, iar potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății Nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică amplasarea clădirilor destinată locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minim 1-1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte se va întocmi studiu de însorire”, se mai arată în plângerea depusă de asociația de proprietari la Primăria Bistrița.

De asemenea, aceasta mai cere ca scurgerile de ape pluviale, gurile de aerisire sau sistemele de ventilație să nu fie direcționate spre blocul respectiv. Asociația de proprietari spune că astfel s-ar evita problemele cu acumulările de apă în subsolul blocului și în puțul ascensoarelor și nu ar crea disconfort vecinilor cu zgomot, vibrații, praf, fum sau gaze toxice.

Asociația de proprietari cere și liniște și desfășurarea lucrărilor într-un interval orar care să nu ducă la disconfort.

Firma care a realizat proiectul a venit și cu un răspuns pentru asociația de proprietari, în care susține că s-au respectat toate normele în vigoare. Noua construcție este amplasată, potrivit proiectantului, la o distanță față de blocul de pe Sucevei de aproape 10 metri la parter și 14,3 la nivelul etajului 6.

Având în vedere faptul că noua clădire este amplasată la nord față de blocul nr. 1 de pe strada Sucevei 6A, proiectantul spune că nu are cum să producă umbrire.

„Însorirea apartamentelor blocului nr 1 din strada Sucevei 6 A este asigurată în totalitate în legătură cu imobilul studiat în PUZ. Menționăm că documentația PUZ conține studiu de însorire relevant în acest sens. Rețelele edilitare se vor racorda la structura orășenească existentă, în conformitate cu avizele emise de către instituțiile abilitate. Se va avea în vedere cerința de a nu amplasa guri de aerisire și sisteme de ventilație înspre blocul 1 din strada Sucevei 6A”, precizează proiectantul în răspunsul oferit asociației de proprietari.

Cine este investitorul

În spatele acestei construcției se află NVM Real Estate, un SRL înființat în anul 2016. Acesta este administrat de Corovca Răzvan Florin. În 2016, firma raporta o cifră de afaceri de 190.000 de lei, un profit de 165.000 de lei și datorii de 43.000 de lei.

În 2017, cifra de afaceri a crescut la 680.611 de lei, profitul la 407.728 de lei, iar datoriile au sărit la peste 2,6 milioane de lei. În 2018, cifra de afaceri a ajuns la 1,1 milioane de lei, iar profitul s-a majorat și el spectaculos la 1,7 milioane de lei. Datoriile s-au menținut și ele, la 2,5 milioane de lei, cu 100.000 de lei mai mult decât în anul anterior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here