Administrația Națională „Apele Române” implementează proiectul „WATMAN – Sistem informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”.

Prin acest proiect se pun bazele aplicării strategiei naționale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situațiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă și ape mari, poluări sau accidente la sistemul de gospodărire a apelor) în caz de dezastre.

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și dotările vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Prut-Bârlad și Dobrogea-Litoral.

Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului WATMAN este de a contribui la managementul sustenabil al resurselor de apă în majoritatea zonelor, prin implementarea măsurilor structurale și nestructurale și de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, iî vederea reducerii incidenței dezastrelor naturale ce afectează populația României.

„Proiectul indeplineste obiectivul global al POS Mediu de protectie si imbunatatire a calitatii mediului, precum si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România”, potrivit unui comunicat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here