Scandalul din sânul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor (AJVPS) Bistrița-Năsăud este departe de final, după ce a izbucnit în luna mai, odată cu realegerea în funcția de președinte al asociației a lui Mihai Forai, pentru un al treilea mandat. Contestat de parte dintre membri, de partea cărora a fost și Valer Negrușa – directorul AJVPS BN până de curând – Forai l-a pus pe liber. Pe liber a fost pus și fiul lui Negrușa – Emil Ionuț. Cei doi Negrușa au ajuns în instanță și au contestat o serie de acte ale asociației.

În această ediție ne rezumăm doar la actele depuse la dosarele din instanță de către Valer Negrușa, două la număr, însă problema nu pare roz deloc fiindcă, deocamdată la nivel neoficial, există acuzații extrem grave, unele cu iz penal, la adresa actualei conduceri a AJVPS BN.

Pus pe liber,  scurt!

Într-unul dintre dosare, Negrușa sr. cere instanței anularea unor hotărâri luate în cadrul unei adunări extraordinare de la finele lunii iulie, când practic a fost pus pe liber. Concret atunci a fost validată o hotărâre luată într-o ședință a consiliului asociației, care a avut loc la începutul aceleiași luni, privind încetarea contractului de muncă a lui Valer Negrușa.

Potrivit lui Negrușa, el a fost concediat a avea dreptul de a-și spune părerea.

“Menționez faptul că subsemnatul dețin calitatea de membru al Asociației, participând la lucrările adunării în această calitate. Menționez faptul că în această adunare s-au supus validării decizii al Consiliului de administrație care mă vizau în mod direct și care aveau natură sancționatorie, situație în care consider că punctul meu de vedere trebuia ascultat, prin acceptarea solicitării mele de a lua cuvântul. Cu toate acestea, lucrările acestei adunări au fost efectuate cu încălcarea acestui drept, care reprezintă fundamentul organelor colegiale. Hotărârile au fost supuse la vot fără nicio dezbatere, deși atât subsemnatul, cât și alți colegi s-au înscris la cuvânt în dezbaterea celor ce formau obiectul acestei adunări”, arată fostul director al AJVPS în cererea de chemare în judecată.

S-au încălcat prevederile Statutului

Acesta cere instanței să constate că hotărârile adoptate de adunarea extraordinară sunt nelegale, fiind adoptate cu “încălcarea dispozițiilor legale și ale statutului asociației”. Astfel, Negrușa arată că nu au fost comunicate materialele privind obiectul discuțiilor în Adunare, nu a fost dat cuvântul celor care au vrut să își expună opinia, iar hotărârea Adunării este nelegală, deoarece validează o decizie a consiliului asociației nelegală.

“La data de 1.07.2021 a avut loc ședința Consiliului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Bistrița-Năsăud, în cadrul căreia a fost hotărâtă concedierea subsemnatului pentru motive ce țin de persoana angajată, potrivit art.61 lit a din Codul Muncii, pentru pretinse abateri grave și repetate în exercitarea funcției de director. În acest sens a fost emisă Hotărârea nr. 2/01.07.2021, prin care s-a luat act de raportul comisiei de disciplină nr. 392/28.06.2021 cu privire la pretinsele abateri disciplinare ce țin de ce țin de persoana angajată, potrivit art.61 lit a din Codul Muncii pentru pretinse abateri grave și repetate în exercitarea funcției de director, s-a aprobat ca hotărârea de concediere a subsemnatului să fie ratificată de AGA la prima ședință  convocată conform statutului. (…)

Subsemnatul invoc nulitatea hotărârii Adunării extraordinare, motivat de faptul că acesta a validat o hotărâre de consiliu lovită de nulitate. Hotărârea a fost dată de un organ necompetent a decide concedierea subsemnatului. Hotărârea atacată a fost emisă de Consiliul AJVPS BN, în temeiul dispozițiilor art. 13 și 17 din statut, cu încălcarea dispozițiilor din Statutul AJVPS BN privind organul competent a desface contractul de muncă al directorului Asociației (a dispune concedierea acestuia). Astfel conform art. 13 din Statut organele AJVPS sunt adunarea generală, consiliul asociației, comisia de cenzori sau cenzorul asociației, iar conform art. 17 din Statut, consiliul asociației se întrunește o dată la trei luni, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, a directorului sau a majorității membrilor acestuia. În mod excepțional (…) președintele sau directorul poate solicita votul prin corespondență. Analizând aceste texte din statutul asociației, nu rezultă calitatea, capacitatea și îndreptățirea consiliului asociației de a dispune concedierea directorului asociației, adică a subsemnatului în cauză.

Pe de altă parte, în conformitate cu dispozițiile art. 20 lit. c din Statutul asociației, președintele asociației are atribuția de a «încheia, modifica și desface contractul de muncă al directorului, la propunerea consiliului asociației și cu avizul Consiliului AGVPS». Așadar competența emiterii deciziei de concediere a directorului (a subsemnatului în prezenta cauză) revine președintelui asociației și nu consiliului asociației.

Având în vedere această încălcare de competență a organului îndreptățit prin statut a decide concedierea (desfacerea contractului de muncă) a subsemnatului, validarea acestei hotărâri este lovită de nulitate, prin urmare hotărârea Adunării atacată este la rândul ei lovită de nulitate, solicitând constatarea nulității acesteia”, a menționat Valer Negrușa în cererea de chemare în judecată.

Angajarea fiului, unul din motivele de concediere

Fostul director AJVPS contestă și o a doua hotărâre validată în aceeași adunare extraordinară, pe  care o consideră nelegală, și care face referire la concedierea fiului său Emil Ionuț Negrușa.

“Astfel, în conformitate cu art. 21 lit.f și g din statutul asociației, directorul asociației are atribuția de a întocmi organigrama, statul de funcții, grila de salarizare a asociației; acesta are și atribuția de a încheia, modifica și desface contractele individuale de muncă”, arată Negrușa, el menționând că nu a încălcat nicio competență sau atribuție statutară, angajarea fiului său fiind făcută în baza organigramei aprobată de vechiul Consiliu din 2016.

Practic, fostului director i se impută faptul că funcția de inginer silvic pe care a fost angajat fiul său, nu ar fi existat în organigrama asociației, iar contractul de muncă ar fi fost semnat cu încălcarea statutului asociației, iar funcția pentru care s-a fi dispus angajarea acestuia nu a fost aprobată de consiliul asociației.

Toto lui Negrușa i se impută faptul că ar fi modificat listele de delegare ale unor grupe de vânătoare Bozieș și Figa, dar și a grupei de pescari Bistrița, dar și faptul că ar fi încheiat un contract de închiriere a unui spațiu cu o persoană juridică al cărui reprezentant legal este celălalt fiu al său, Valer Cristian, contract în conținutul căruia s-ar prevedea existența a trei anexe, dar care nu ar fi fost identificate în evidențele asociației, precum nu ar exista un proces verbal de recepție a lucrărilor efectuate în spațiu, deviz de lucrări aprobat de ambele părți, documente justificative ale investițiilor, ceea ce ar fi avut ca rezultat, de asemenea, o încălcare a statutului asociației.

(Va urma)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here