Primăria municipiului Bistriţa demarează o campanie de conştientizare a cetăţenilor cu privire la necesitatea intrării în legalitate a persoanelor care au împlinit 14 ani şi nu deţin încă acte de identitate sau aceste documente sunt expirate.
În conformitate cu prevederile legale, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. De asemenea, este de reţinut faptul că solicitarea poate fi făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate.
Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40 la 80 lei.

„Cetăţenii municipiului Bistriţa şi ai celor 22 de comune arondate sunt rugaţi să verifice dacă se găsesc într-una din situaţiile enunţate mai sus. În caz afirmativ, aceştia se pot adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Bistriţa, din Piaţa Centrală nr. 6, iar informaţii pot fi obţinute şi de la primăriile comunelor de care aparţin”, potrivit municipalității.

Actele de identitate care se eliberează cetăţeanului român sunt:
1. cartea de identitate
2. cartea de identitate provizorie.
Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate aflat în termen de valabilitate.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se întelege şi cartea electronică de identitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.
În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 de lei fără a exista posibilitatea achitării, în 48 de ore, a jumătate din minimul sumei prevăzute.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:
– la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
– dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere ş.a.);
– în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
– în cazul deteriorării actului de identitate;
– în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
– când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– în cazul schimbării sexului;
– în cazul anulării;
– în cazul atribuirii unui nou CNP;
– pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Conform dispoziţiilor art. 13 alin. (7) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.