Potrivit unui proiect, demarat de Ministerul Educaţiei, liceenii ar putea avea, începând cu anul viitor, numai o oră obligatorie de sport pe săptămână, iar programa şcolară va fi redusă la 30 de ore pe săptămână, de la 33-34 de ore cât sunt prevăzute în prezent.

"Nu am redus numărul de ore de sport, ci am regândit programa pentru acest domeniu, astfel încât elevii să aibă o oră obligatorie, şi încă două incluse în activităţi extracurriculare. Elevii vor putea alege să intre în echipe de fotbal, baschet şi aşa mai departe. Profesorii de sport vor trebui să-i convingă pe elevi să facă aceste activităţi extracurriculare, pentru că vor fi plătiţi pentru ele", a precizat Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei.
Reprezentanţii Camerei Deputaţilor s-au arătat nemulţumiţi de această decizie, motivând prin faptul că fără obligativitatea unui număr de ore, elevii nu vor veni voluntar la activităţile extracurriculare.
Despre reducerea numărului total de ore în învăţământul liceal, ministrul a explicat că acest proces face parte dintr-unul mai amplu, de modificare a întregii programe şcolare, deoarece în prezent liceenii petrec prea multe ore la şcoală, fiind extrem de obosiţi. Astfel, în opinia ministrului, reducerea programei la 30 de ore săptămânal le va oferi elevilor timp liber pentru a studia acasă şi, prin urmare, vor putea să obţină rezultate şcolare mai bune şi bineînţeles mai mult timp de recreere.

Reacţiile elevilor la această decizie

Liceenii se arată nemulţumiţi vis – a – vis de reducerea orelor de sport, fiind de părere că programa şcolară nu le permite să facă prea multă mişcare şi ar trebui menţinute cele trei ore de sport.
Fără sport, unii tineri sunt predispuşi îngrăşării şi obosirii mintale, de aceea aceştia susţin că o oră sau două de sport pe săptămână e insuficient, existând şi liceeni ce doresc să dea bacalaureatul din sport.

Chiar dacă s-ar simţi mai bine având în continuare cele trei ore de sport, majoritatea elevilor se declară foarte nemulţumiţi de condiţiile oferite de şcoala la care studiază, deoarece pentru ora de sport trebuie echipament sportiv, dar nu există dulapuri unde să îl lase, sau, mai grav, sala de sport nu este dotată cu strictul necesar, lipsind de multe ori căldura, aparatele necesare şi duşul.

După sport, reducerea orelor la liceu a scos şi istoria

De reducerea numărului de ore nu a scăpat nici istoria. Prin Anexa no. 4 la Ordinul 3310/2.03.2009, privind planurile-cadru la liceele tehnologice, istoria românilor a fost scoasă din orarul elevilor de clasa a XII-a care învaţă la filiera tehnologică. Filiera tehnologică reprezintă aproximativ 60% din învăţământul românesc.
Reducerea numărului de ore săptămânale începând cu anul şcolar 2009-2010 face şi alte victime în programa şcolară. Astfel, istoria nu va mai fi predată elevilor care urmează să se facă tehnicieni chimişti de laborator, tehnicieni în industria materialelor de construcţii, în chimia alimentară, agricultură, telecomunicaţii, silvicultură sau textile. Sistemul îi are în vedere pe cei care încep liceul tehnologic în clasa a IX-a şi îl termină într-a XII-a fără să treacă printr-o şcoală de arte şi meserii.

Protest împotriva eliminării orelor de istorie

Asociaţia Profesorilor de Istorie din România protestează asupra eliminării orelor de istorie din orarul elevilor de clasa a XII-a care învaţă la filiera tehnologic. Cadrele didactice sunt de părere că istoria constituie un instrument prin excelenţă de menţinere a identităţii naţionale, de cultivare a spiritului cetăţeniei democratice, europene.

Percepţia generală asupra istoriei, istoriografia şi predarea istoriei au jucat diverse roluri de-a lungul timpului. Ele au avut un anumit aport la constituirea sentimentelor şi a memoriei colective şi individuale de apartenenţă, formarea concepţiilor despre trecut, ceea ce a determinat anumite opinii despre prezent şi proiecţii pentru viitor în cunoştinţa de cauză şi, de asemenea, la îmbogăţirea omenirii din punct de vedere cultural.
După cum bine se cunoaşte istoria a avut contribuţii importante şi la crearea şi dezvoltarea unor identităţi de grup cu tendinţe de exclusivism şi aroganţă, apariţia urii între diverse grupuri etnice, sociale, politice şi religioase şi chiar naţiuni, istoria a asigurat cumva o scuză sau o justificare unor politici ce au condus la conflicte şi războaie, discriminare şi persecuţii.
Prin aceste exemple, devine evidentă importanţa istoriei în viaţa oamenilor, opinie împărtăşită şi de istoricul Nicolae Iorga care spunea că "Un popor care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii".

Importanţa studierii istoriei la toate nivelele de învăţământ

Istoria ca obiect de studiu se predă astăzi, la toate nivelele de educaţie liceală, clasele IX-XII. Abordarea istoriei se face într-un cadru foarte larg, integrând istoria naţională în context european.

În anii din urmă istoria, ca obiect de studiu în şcoală din România, a constituit şi încă constituie ţinta a nenumărate atacuri, de cel mai multe ori politice, pornite fără nici un motiv plauzibil. Fără o consultare a specialiştilor în domeniu, fără o analiză prealabilă, planurile-cadru şi mai ales, numărul de ore, în care istoria este predată în şcoala românească, au scăzut dramatic.
Predarea istoriei în şcolile româneşti este un lucru foarte apreciat de forurile internaţionale, pe teme şi direcţii de studiu, pe baza competenţelor generale şi în conformitate cu cele mai înaintate criterii europene, prevăzute de Recomandarea No. 18/2001 a Consiliului de Miniştri ai Consiliului Europei, care subliniază importanţa studierii istoriei la toate nivelele de învăţământ şi cere guvernelor semnatare al Convenţiei Culturale Europene să acorde o atenţie deosebită predării istoriei. România este unul dintre iniţiatorii acestei recomandări europene.

Predarea istoriei românilor afectată

Recent, predarea istoriei românilor este serios afectată printr-o decizie a conducerii Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Prin Anexa no. 4 la Ordinul 3310/2.03.2009, privind planurile-cadru la liceele tehnologice, sub pretextul reducerii la 30 ore pe săptămână a orarului elevilor de liceu, Istoria Românilor a fost ştearsă, pur şi simplu, de la clasa a XII-a de la liceele tehnologice, fără nici o explicaţie care să aibă legătură cu finalităţile ciclului liceal de învăţământ sau cu abordarea coerentă a disciplinelor incluse în curriculumul naţional.

În condiţiile în care Istoria Românilor (de la romanitate, până la perioada comunistă) reprezenta 80% din conţinutul disciplinei pentru clasa a XII-a, Asociaţia Profesorilor de Istorie din România este de părere că eliminarea acestei discipline din planul-cadru de învăţământ reprezintă un gest, absolut funest, cu consecinţe greu de precizat, din care totuşi se întrevăd, între altele, lipsirea elevilor de cunoaşterea propriei istorii, afectarea statutului istoriei ca disciplină de bacalaureat şi a profesorilor titulari sub normă.

Decizia finală

Decizia finală este ca din toamnă elevii din liceu să facă 30 de ore obligatorii, din care 19 sunt în trunchiul comun pentru toate liceele, iar 11 sunt orele specifice profilului şi cele la materiile alese de copii. În ceea ce priveşte ora de istorie pentru clasa a XII-a de la liceele tehnologice, soluţia a fost găsită de către Liviu Pop, secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ care a propus: o săptămână să se predea geografie, iar cealaltă istorie.
Elevii care doresc să fac mai mult sport decât în programa şcolară vor avea la dispoziţie 6 ore în plus, ore extracurriculare, nu opţionale, unde nu vor primi note sau absenţe, dar îşi vor putea îmbunătăţii condiţia fizică fără probleme.
Legat de orele de limbă străină de la liceele tehnice, care se reduseseră de la patru la trei, nu s-a putut face nimic, elevi având din toamnă, trei ore limbi moderne.

Delia Hriţuleac

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here