S-au molipsit de la Crețu și-o țin pe-a lor! “Deștepții” din urbanismul bistrițean fac varză o expertiză întocmită de un arhitect renumit, numai ca să-și facă mendrele

1262

După ce expertiza dispusă de instanță în dosarul în care Instituția Prefectului cere anularea unei hotărâri de consiliu local prin care a fost aprobat un PUD pentru construirea unui imobil în str. Ştefan cel Mare, arată că respectivul PUD contravine reglementărilor urbanistice de nivel superior și modifică câteva reglementări urbanistice prevăzute în PUG și Regulamentul de urbanism, municipalitatea ține una și bună: totul s-a făcut legal.

În luna martie 2016, pe masa consilierilor locali s-a aflat un Plan Urbanistic de Detaliu pentru o nouă constructive pe str. Ștefan cel Mare, titularul documentului fiind Leon Iloaie. Documentaţia a fost votată cu ochii închişi de către consilieri, deşi s-a atras atenţia şi atunci asupra neregulilor. PUD-ul a fost votat de către 15 consilieri din 18 prezenţi.

Comisia pentru Dezvoltare Urbană şi cea Tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism a Consiliului Municipal au dat rapoarte favorabile. Asta contrar faptului că arhitecţii, membri ai Comisiei tehnice de urbanism din cadrul Primăriei Bistriţa, comisie în care se discută şi se analizează toate documentaţiile de urbanism ale celor care intenţionează să demareze lucrări de construcţii pe raza municipiului, au votat contra acestui PUD. Şi asta nu o dată, ci de două ori. Cu toate acestea, PUD-ul a primit din partea consilierilor locali, membri ai comisiilor de specialitate ale legislativului local, aviz favorabil a doua oară. Culmea, în prima fază, comisia tehnică de amenajare a teritoriului nu a aprobat acest proiect, 8 consilieri din 13 votând împotrivă. La câteva zile distanţă, surpriză!, aleșii locali s-au sucit cu 180 de grade şi, după ce ar fi intervenit primarul Ovidiu Creţu, au decis să aprobe acest proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre aprobat și în plenul Consiliului Local a ajuns ulterior la Instituția Prefectului pentru avizul de legalitate. Numai că documentul nu primise aviz de legalitate din partea secretarului municipiului, Floare Gaftone. Odată cu transmiterea hotărârii la prefectură, Gaftone a motivat și de ce nu a semnat actul cu pricina. Cei de la Prefectură au fost de acord cu argumentele aduse de Floare Gaftone și ai cerut Consiliului Local Bistrița să anuleze hotărârea adoptată. Cum aleșii locali au făcut ureche șută, Prefectura a apelat la instanță pentru anularea hotărârii de consiliu local.

Instanța a dispus întocmirea unei expertize care demonstrează că Floarea Gaftone, Prefectura, dar și Inspectoratul Teritorial în Construcții au avut dreptate când au susținut că în speță se încalcă normele pe linie de urbanism.

Expertiza arată neregulile

Concret, instanţa a cerut expertului să stabilească dacă PUD aprobat prin HCL nr. 53/31.03.2016 contravine sau nu reglementărilor urbanistice de nivel superior şi dacă Planul Urbanistic de Detaliu, modifică sau nu reglementări ale acestor planuri şi regulamente de urbanism, în vigoare la momentul emiterii sale, să verifice dacă au fost încălcate anumite prevederi punctuale din Regulamentul local de urbanism. De asemenea, expertul trebuie să stabilească dacă hotărârea de consiliu local în cauză a fost aprobată cu respectarea PUG Bistriţa în vigoare şi dacă a fost întocmită conform reglementărilor şi metodologiei în domeniu, dar şi dacă este legal ca modificările aduse prin documentaţia controlată puteau fi aprobate prin documentaţie PUD, iar nu printr-o documentaţie PUZ.

Trecând peste faptul că primul expert desemnat de instanță, Adrian Iancu – decanul Facultății de Arhitectură Cluj-Napoca, a înaintat o cerere de abținere, motivând că cel care a întocmit PUD-ul, arhitectul Flavius Muntean, este asistent în cadrul facultăţii pe care o conduce şi, în consecinţă, îi este subordonat, iar cel de-al doilea, Traian Andrei Luncan, a lălăit-o luni bune până a fost amendat și înlocuit, cel de-al treilea, lector dr. arh. Simona Munteanu de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, a avut nevoie, motivat, de aproape 8 luni pentru efectuarea expertizei.

Odată ajuns la dosarul din instanță, documentul face lumină. PUD-ul e aiurea!

Astfel, conform documentului, PUD-ul lui Iloaie modifică câteva reglementări urbanistice prevăzute în PUG și Regulamentul de urbanism. Mai precis discutăm despre suprafața de spațiu verde impusă prin normele locale, care în PUD este de sub 30%, deși în plan s-a recurs la un artificiu suprapunând spațiul verde peste parcările prevăzute a fi amenajate cu pavele înierbate, iar etajele zis retrase, nu sunt de fapt retrase. De asemenea, alinierea față de aliniament nu respectă distanța reglementată, iar retragerile au fost făcute eronat. În plus, nu exisă notificări către proprietarii imobilelor din vecinătate, precum nici avizele ISU-PSI, sanitar, siguranța circulației, gestionarilor de rețele edilitare sau studiu geotehnic, care nici măcar nu au fost solicitate prin certificatul de urbanism care a stat la baza întocmirii PUD-ului.

Totodată, expertul mai precizează că în acest caz ar fi trebuit întocmit un PUZ, dar și așa, cu respectarea prevederilor legale, “însă nu există certitudinea că și în aceste condiții aceste modificări puteau fi susținute în forma prezentată în PUD aprobat prin HCL nr. 53/2016”.

Primăria, nu și nu! Are propriile reguli, iar orașul arată varză

La începutul lunii ianuarie, Primăria Bistrița a formulat obiecțiuni la expertiza întocmită de expertul Simona Munteanu. În opinia municipalității, PUD-ul aprobat în 2016 pentru construirea blocului din Ștefan cel Mare este legal și respectă prevederile PUG-ului, precum și Regulamentul de urbanism aferent, în ceea ce privește suprafețele înierbate, spațiul verde amenajat, retragerile perimetrale, alinerea față de aliniament.

“Conform Regulamentului local de urbanism afferent OUG, lotul minim construibil pentru L3 – zonă de locuințe colective cu regim de înălțime P+4 cu accente de P+5+6 niveluri este de 500mo, parcela studiată având suprafața de 530 mp.

PUD-ul elaborat și aprobat susține și justifică regimul de înălțime și v olumul propus, elaboratorul acestuia fiind un proiectant de specialitate înscis în RUR, acesta luând în considerare la amplasarea obiectivului, regimul de înălțime și volumetria construcțiilor existente în zonele limitrofe terenului, construcția propusă fiind în acest caz un posibil accent între două zone de locuințe colective P+4E unde se află amplasamentul.

Având în vedere că PUD-ul prezintă numai o idee de amplasare și integrare a volumului în spațiul construit existent, suprafața construită a parterului de 288 mp menționat în Raportul de expertiză – raportat la 250 mp admis pentru funcțiiuni comerciale, nu este relevantă deoarece nu există un plan parter propus al construcției din care să rezulte cu exactitate suprafața aferentă fiecărei funcțiuni”, arată municipalitatea în documentul depus la dosarul cauzei.

Reprezentanții primăriei obiectează și cu privire la constatările expertului în ceea ce privește aliniamentul construcției, și susține că “regulile de amplasare ale construcției au fost stabilite de către elaboratorul PUD-ului”. În traducere liberă, orice arhitect mai năstrușnic și îndrăzneț poate să nu țină cont de reglemetările locale, și să impună noi reguli.

Cât despre avizele ISU-PSI, sanitar, siguranța circulației, gestionarilor de rețele edilitare sau studiu geotehnic, care nici măcar nu au fost solicitate prin certificatul de urbanism care a stat la baza întocmirii PUD-ului, municipalitatea susține că respectivele avize nu sunt necesare elaborării PUD. Mai mult, referitor la circulația auto și accese necesare în cazulș unor situații de urgență, reprezentanții primăriei susțin că locurile de parcare vor fi realizate la subsolul blocului, iar accesul auto la spațiile comerciale și locuințe se va realiza dintr-o platformă betonată amplasată în SE și SV parcelei, iar accesul pietonal va fi realizat din str. Ștefan cel Mare.

“Primăria municipiului Bistrița are amenajate locuri de parcare pentru reședință aferente blocurilor din vecinătate, amplasarea acestora permițând accesul auto la imobilul propus, totdată menționând că la faza elaboraării PUD, Consținutul-cadru nu pfrevede proiectarea întregii clădiri astfel încât să fie prevăzute toate accesele, existând în acest caz multiple posibilități de acces a mașinilor de intervenție”, mai precizează reprezentanții primăriei.

Cât despre lipsa notificărilor vecinilor, municipalitatea motivează că imobilul în cauză se învecinează pe toate laturilecu terenuri aparținând domeniului public, iar PUD-ul a fost afișat pe site-ul primăriei spre consultarea populației, însă nu au fost înregistrate observații.

Deși expertul a susținut că mai întâi ar fi trebuit întocmit un PUZ, municipalitatea o ține pe a ei și aici, fiindcă vine și susține că în speță amplasarea imobilului s-a făcut “în mod justificat” în baza unui PUD. Potrivit municipalității este vorba despre un singur imobil bine delimitat, pe care există edificat un imobil locuință individuală, terenul fiind înconjurat de terenuri aparținând domeniului public – în vecinătatea unor locuințe colective, iar amplasarea construcției propuse nu modifică funcțiunea și nici indicii urbanistici din PUG.

În concluzie, s-a cerut încă o opinie a expertului pe marginea acestor obiecțiuni, astfel că procesul bate pasul pe loc deocamdată în alteptarea lămuririlor de specialitate.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here