Război în plină desfășurare în instanță între mai vechile noastre cunoștințe Cristian Hoalbă și primarul Doru Crișan, pe de o parte, și Victoria Cireș – Adriana Tăut – Maria Morar, pe de altă parte. Lupta este însă purtată de data aceasta de Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud, în urma unei sesizări transmise de Inspectoratul de Stat în Construcții cu privire la ilegalitatea unei noi autorizații de construire emisă în favoarea lui Hoalbă de Primăria Prundu Bârgăului. Concret, Instituția Prefectului cere judecătorilor anularea noii autorizații, în baza căreia Hoalbă intenționează să construiască … o casă cu etaj din … panourile sandwich cu care a construit hala și pe care era obligat de instanțele de judecată să o demoleze. Numai că nu a făcut-o și, cu sprijinul primarului Crișan, finul său, se comportă ca un vechil pe moșie. De ce? Fiindcă în România, legea e pe post de hârtie igienică pentru jmekeri.

Dacă legea ar funcționa în România, hala construită ilegal de Cristian Hoalbă ar fi fost demult demolată, așa cum i-au impus, în două rânduri, instanțele de judecată. Nu s-a întâmplat asta și, mai mult decât atât, primarul Crișan i-a eliberat și o a treia autorizație de construire, document contestat de instituțiile statului.

Salbă de nereguli constatate de ISC

În urma unor sesizări trimise instituțiilor statului de către Victoria Cireș, Adriana Tăut și Maria Morar, Inspectoratul de Stat în Construcții a demarat o serie de verificări și a descoperit salbă de nereguli în actele eliberate lui Hoalbă și semnate de primarul Doru Crișan.

În primul rând terenul este amplasat în Aria Protejată Natura 2000 Cușma, deci o piedică foarte mare pentru construire unui obiectiv industrial cum ar fi un depozit de materiale de construcție sau pentru TIR-uri (variante vehiculate)

“Astfel, cu privire la certificatul de urbanism emis de către Primarul comunei Prundu Bârgăului s-a constatat de către organul de control abilitat și competent faptul că cererea pentru emiterea acestuia nu este întocmită pe formularul corespunzător, F1, fiind astfel încălcate prevederile Anexei 1 la Ordinul MDRL nr. 839/2009 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991. Certificatul de urbanism nr. 18/2021 este incomplet redactat și anume la rubrica «regimul juridic al imobilului» nu se precizează informații referitoare la încadrarea terenului în regimul special instituit (Amplasamentul studiat înscris în CF nr. 27175 nr. cad 27175 este situat în ARIA PROTEJATĂ NATURA 2000 CUȘMA în conformitate cu Planșa nr. U7 din PUG – Reglementări – Zonificare localitatea Susenii Bârgăului). Apoi la rubrica «Regimul economic al imobilului», în conținutul acesteia nu este trecută exact destinația zonei conform RLU (n. r. – regulament local de urbanism) – Zona de locuințe și funcțiuni complementare (L), fiind trecută «Zona de locuințe și dotări» (sunt enumerate dotări din zonă) similară cu cea din RLU, fără a se preciza utilizările admise, utilizările admise cu condiționări și utilizările interzise, în conformitate cu RLU al PUG. De asemenea, la rubrica “Regimul tehnic al imobilului”, în conținutul acesteia nu sunt trecute reglementările conținute în RLU pentru UTR9 – Zona de locuințe și funcțiuni complementare (L) așa cum prevede Norma metodologică de aplicare a Legii 50/1991, la art. 35, alin. 3, pct. 1, 2, 3, 4. În Certificatul de urbanism nu sunt înscrise următoarele informații: UTR 9 – Subzona 1.1 – Locuințe individuale cu regim mic de înălțime (majoritar parter) de tip rural, conform RLU, CUT, regimul de înălțime, înălțimea la cornișă, înălțimea maximă. Subcapitolele «Regim de aliniere», «Retrageri minime», «Volumetrie», «Utilități», «Circulații», nu sunt stipulate conform Regulamentului General de Urbanism PUG, aceste informații sunt incomplete”, a arătat Inspectoratul de Stat în Construcții în documentul transmis Prefecturii Bistrița-Năsăud, instituție care a menționat aceste aspecte în acțiunea depusă în instanță la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Mai mult decât atât, la emiterea certificatului de urbanism lui Hoalbă nu i s-au solicitat o serie de avize și studii.

“ (…) nu este menționat la Regimul tehnic la Condiții de echipare edilitară utilitățile existente de gaze naturale și telefonie și nu rezultă necesitatea obținerii acestor avize, menționându-se doar că «în zonă există utilități». Nu a fost solicitat prin certificat aviz de salubritate, necesitatea unui contract cu o firmă specializată având în vedere lucrările de demolare solicitate, în vederea transportului și depozitării materialelor ce rezultă în urma demolării. De asemenea, nu a fost solicitat avizul conform RLU al PUG pentru zona (L) (….). Nu a fost solicitat acordul vecinilor pentru amplasarea construcției la mai puțin de 60 cm de limita laterală din dreapta, conform prevederilor art. 612 Cod civil. Apoi, nu au fost solicitate Studiu geotehnic și Studiu conform art. 10 alin 1 din Legea 372/2005”, se arată în documentul Prefecturii depus în instanță.

Evident că dacă nu s-a respectat emiterea certificatului de urbanism, nici autorizația de construire nu a fost emisă cu respectarea prevederilor legii.

Astfel, Cererea nr. 3025/14/05/2021 pentru emiterea Autorizației de construire, prezentată la control, nu a fost completată corespunzător și nu este semnată și datată, arată Prefectura. Anexa la cererea-tip nu a fost prezentată la control.

Totodată, emiterea autorizației de construire nr 10/2021 a fost făcută în lipsa multor avize și studii, are de altfel nu au fost solicitate nici în certificatul de urbanism.

Hoalbă și finul primar spun că totul e perfect legal

De cealaltă parte, atât primarul Crișan, cât și Hoalbă susțin că au documente în bună regulă, iar în opinia lor Instituția Prefectului nu are calitate procesuală activă.

“Certificatul de urbanism nr. 18/20.04.2021 și autorizația de construire nr. 10/14.05.2021 au fost emise cu respectarea prevederilor PUG și RLU aprobate prin HCL nr. 30/29.08.2003 prelungit cu HCL 66.19.07.2016 al Consiliului local al Comunei Prundu Bârgăului și a prevederilor legislației în vigoare. (…)

În ceea ce privește motivele de nelegalitate invocate cu privire la Certificatul de urbanism nr. 18/20.04.2021

La data de 20.04.2021, subsemnatul (n. r.  – Cristian Hoalbă) am formulat o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru elaborarea documentație tehnică, obiectiv: «autorizarea executării lucrărilor de desființare construcții existente în înscrise în CF nr, 27175, construire casă de locuit în regim de înălțime P+E, anexe gospodărești și împrejmuire teren», cerere înregistrată la instituția Primăriei comunei Prundu Bârgăului sub nr. 2513.

În urma acestei cereri a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 18/20.04.2021 de către Primarul comunei Prundu Bârgăului pentru imobilul situat în jude. Bistrița-Năsăud, comuna Prundu Bârgăului, sat Susenii Bârgăului, str. Calea Transilvaniei, identificat prin 27175.

Din conținutul Certificatului de urbanism nr. 18/20.04.2021 reiese că acesta îndeplinește condițiile de legalitate și nu generează abateri concrete de la regimul construcțiilor. (…)

Concluzionând și sintetizând, certificatul de urbanism este, potrivit voinței legiuitorului, un act de informare prin care solicitantului i se aduce la cunoștință condițiile legale în care acesta poate obține autorizația solicitată (…)

Astfel, documentul în sine, emis de către Primarul comunei Prundu Bârgăului, satisface necesitatea de informare a beneficiarului și a autorităților compentente în vederea obținerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției.

În ceea ce privește necompletarea cereri pentru emiterea CU, conforma anexei F1 din Ordinul MDRL nr 839/2009

Subsemnatul am completat formularul pus la dispoziție de instituția Primăriei comunei Prundu Bârgăului, o eventuală neactualizare a acestui formular nu poate să împieteze per se subsemnatul să-și valorifice drepturile sale, cu atât mai mult cu cât cererea cuprinde toate elementele necesare (…)”, scrie Hoalbă în întâmpinarea depusă la dosar.

Ce argumente mei aduce Hoalbă, unele aberante rău, vi le vom prezenta în ediția de săptămâna viitoare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.