Anul trecut, Ocolul Silvic Romuli a fost prins cu lemn fără proveniență legală în depozit și amendat cu 15.000 de lei. Organele de control, aparținând Inspectoratului General al Poliției Române, au și confiscat lemnul găsit ilegal. Ocolul Silvic Romuli a contestat amenda, cerând judecătorilor năsăudeni s-o transforme în avertisment. Instanța a dat dreptate polițiștilor și-a și scos în evidență practica celor de la Ocolul Silvic Romuli de a-și „ascunde” lemnul ilegal.

Ocolul Silvic Romuli a fost amendat anul trecut, în 24 martie, de Direcția de Ordine Publică, Serviciul Protecției Fondului Forestier și Piscicol, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În urma unui control de două zile, polițiștii au amendat Ocolul Silvic cu 15.000 de lei și au dispus confiscarea a 42,11 mc material lemnos rășinos. Practic, polițiștii au constatat că volumul de 42,11 mc material lemnos de lucru rășinos existent în depozit nu are proveniență legală.

Ocolul Silvic Romuli nu s-a lăsat aici și a contestat amenda în instanță. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Năsăud jumătate de lună mai târziu, în 4 aprilie 2021. Acesta a cerut, în instanță, ca amenda de 15.000 de lei să fie anulată și înlocuită cu un avertistment.

Ocolul Silvic susține că n-a apucat să înregistreze lemnul în SUMAL

În fața instanței, Ocolul Silvic Romuli susține că constatările polițiștilor sunt „tendențioase și eronate”. Reprezentantul legal al Ocolului Silvic Romuli a susținut în fața instanței faptul că nu s-a apucat înregistrarea lemnului în SUMAL, această operațiune fiind făcută la final de lună.

„Constatarea din data de 24.03.2021 privind „existența în depozitul Repedea a unui volum de 42 mc lemn lucru rășinos fără proveniență legală” este deopotrivă eronată și tendențioasă. Starea de fapt „descrisă” nu este conformă cu realitatea. Cu privire la diferența de 42 de mc lucru rășinos pe care l-au identificat ca fiind în plus în stoc față de cantitatea scriptică, ca urmare a efectuării inventarierii și pe care aceștia l-au confiscat (interpretând că această cantitat a ajuns în depozit fără forme legale) constatarea este nefondată. Întreaga cantitate de lemn care a intrat în depozit, se recepționează piesă cu piesă, iar cazul în care între cantitatea înscrisă pe avizul emis de maistrul de exploatare și cantitatea recepționată în depozit există diferențe se face o nouă măsurare în prezența unui delegat din cadrul centralei Ocolului. Totodată, la nivelul Ocolului există un sistem de supraveghere video care acoperă întreaga suprafață de fond forestier a UAT Romuli, iar responsabilul cu producția și paza din cadrul Ocolului verifică în permanență atât prin supraveghere video, cât și prin SUMAL CONTROL activitatea de transport a materialului lemnos. Această diferență de sortimentație este rezultatul faptului că, în cursul lunii martie, până la data de 24.03. nu era efectuată sortarea materialului lemnos care a intrat în depozit. Organele de control nu i-au acordat șefului de depozit termenul de 24 de ore pentru a-și ppera în SUMAL toate operațiunile la zi, termen prevăzut de altfel de ordinul menționat mai sus”, se apără Ocolul Silvic Romuli.

Cum a fost prins cu minciuna Ocolul Silvic Romuli

Încă din faza de apărare, reprezentanții IGPR au susținut că în plângerea Ocolului Silvic există aspecte contradictorii, care au drept scop justificarea propriilor acțiuni și minimizarea faptei.

Ocolul Silvic a susținut că sortările sunt realizate la final de lună, iar în momentul controlului, data de 23 martie, nu ar fi apucat să  le facă. Controlul a scos în evidență faptul că în luna martie s-au făcut sortări în datele: 2, 3, 16 și 20. Mai mult, ocolul silvic este acuzat că a început să facă sortări înregistrate în SUMAL chiar în ziua controlului, pentru a-și regla stocurile ilegale din cifre:

„Având în vedere mobilul pentru care desfășurau respectivele sortări, respectiv acela de a-și „regla” stocurile fără proveniență legală, din cifre, pe toată durata controlului niciun reprezentant al ocolului silvic nu a adus la cunoștința organelor de control despre operațiunea de sortare a materialului lemnos, măsurarea lemnului de lucru fiind efectuată piesă cu piesă, în prezența șefului de depozit, care nu a avut obiecțiuni, pentru ca, în mod sfidător, prin plângerea contravențională reprezentanții ocolului silvic să arate că nu li s-a pus la dispoziție un termen de 24 de ore pentru efectuarea sortărilor, având acest drept conferit de lege””, își justifică sancționarea cei de la IGPR, în fața instanței.

La mai bine de o oră după finalizarea controlului, organele de control au observat faptul că reprezentanții OS Comunal Romuli RA au înregistrat în SUMAL 2.0 o operațiune de sortare a unui volum de 42,11 mc lemn de foc rășinos, în buștean gater rășinos. Această operațiune a fost înregistrată exact pentru volumul de material lemnos constatat plus în depozit în urma controlului.

Instanța dă dreptate polițiștilor

Judecătorii de la Năsăud au dat dreptate organelor de constrol, susținând că procesul verbal a fost întocmit în mod legal:

„Instanța constată că procesul verbal în discuție a fost întocmit în mod legal. În privința temeiniciei procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, instanța reține că toate argumentele detaliate în cuprinsul plângerii contravenționale se subsumează combaterii săvârșirii de către petentă a faptei contravenționale pentru care a fost sancționată pentru considerentul că procedura de control nu a fost respectată, organul de control nu a oferit petentei un termen de 24 de ore pentru ca acesta să poată opera în SUMAL 2.0. toate operațiunile la zi, iar până în data de 24.03. nu era efectuată sortarea materialului lemnos care a intrat în depozit în luna martie. (…) Se impune respingerea elementului de netemeinicie invocat de către petentă cu privire la procesul verbal atacat, întrucât fapta descrisă prin actul contravențional există în materialitatea sa probatoriul administrat nereliefând o altă situație de fapt decât cea reținută de agentul constatator”.

Judecătoria Năsăud a respins plângerea contravențională formulată de Ocolul Silvic Comunal Romuli. Decizia Judecătoriei Năsăud a venit la final de noiembrie. În 9 martie anul în curs, Ocolul Silvic a atacat decizia Judecătoriei Năsăud, procesul urmând să se mute la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Nu doar polițiștii au găsit nereguli la Ocolul Silvic Comunal Romuli. Acum câțiva ani, Curtea de Conturi a găsit haos în bilanțul contabil al ocolului, care nu corespundea situației reale a patrimoniului unității: terenurile cu vegetație forestieră primită în administrare înregistrate eronat în patrimoniul entității și nu în conturi în afara bilanțului.

Nu au fost calculate și încasate penalități pentru care ajungeau la 7.000 de lei pentru achitarea cu întârziere a masei lemnoase vândute agenților economici. De asemenea, Ocolul Silvic nici nu plătise taxa pe clădiri Primăriei Romuli.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.