Profesorul de sport Vasile Maternik, de la Școala Gimnazială Enea Grapini din localitatea Șanț, a primit o nouă condamnare la închisoare într-un dosar înregistrat la Judecătoria Năsăud, care vizează săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.

Judecătoria Năsăud l-a condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pentru un termen de supraveghere de trei ani. La aceasta se adaugă și pedeapsa complementară de interzicere e exercitării dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Acesta este cel de-al doilea dosar în care profesorul a primit o condamnare la închisoare. În martie 2019, tot Judecătoria Năsăud l-a condamnat pe profesorul de sport la o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru purtare abuzivă, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Instanța a contopit pedepsele din cele două dosare și astfel a rezultat pedeapsa de un an și șase luni de închisoare cu suspendare.

În temeiul art. 396 alin. (1) şi (2) Cod Procedura Penală raportat la art. 296 alin. 2 Cod penal, respectiv art. 253 alin. (1) Cod penal şi art. 61 alin. (1), (2), (4) lit. b) Cod Penal condamnă inculpatul MV: La pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 296 alin. 2 Cod penal, în dauna persoanei vătămate ODS. La pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 296 alin. 2 Cod penal, în dauna persoanei vătămate MAD. La o pedeapsă de 190 de zile – amendă pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. (1) Cod penal. În baza art. 61 alin. (3) Cod penal stabileşte cuantumul sumei unei zile-amendă la 10 lei şi aplică pedeapsa amenzii în cuantum de 1900 lei . Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 Cod Penal, privind consecinţele neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot sau în parte, anume înlocuirea zilelor-amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile de închisoare. În temeiul art. 89 alin. (1) Cod penal, dispune anularea amânării aplicării pedepsei dispuse prin Sentinţa penală nr. 69 din 19.03.2019 de către Judecătoria Năsăud, în dosarul nr. 2310/265/2018, definitivă la data de 05.09.2019 prin Decizia Penală nr. 873/A/2019 a Curţii de Apel Cluj. Constatând că toate infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză şi cele care au făcut obiectul dosarului 2310/265/2018 al Judecătoriei Năsăud sunt concurente, potrivit art. 38 alin. (1) Cod Penal, văzând că s-a anulat amânarea aplicării pedepsei dispuse, în baza art. 89 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 39 alin. (1) lit. (e) Cod Penal, contopeşte pedepsele stabilite prin Sentinţa penală nr. 69 din 19.03.2019 de către Judecătoria Năsăud, în dosarul nr. 2310/265/2018, definitivă la data de 05.09.2019 prin Decizia Penală nr. 873/A/2019 a Curţii de Apel Cluj, precum şi cele stabilite prin prezenta hotărâre aplicând pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de 6 luni. Aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii la care inculpatul a fost condamnat. În baza art. 67 alin. (1) Cod Penal aplică inculpatului MV pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii , prevăzut de art. 66 lit. g) Cod Penal, pe o perioadă de 3 ani, care se va executa începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentințe. În baza art. 65 alin. (1) Cod Penal, aplică inculpatului MV pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii , prevăzut de art. 66 lit. g) Cod Penal, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 91 alin. (1) Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pentru un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 92 alin. (1) şi (2) Cod penal de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, în temeiul art. 91 alin. (4) Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, inculpatul urmează a respecta, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, următoarele măsuri de supraveghere : 1. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, la datele fixate de acesta; 2. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 3. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; 4. să comunice schimbarea locului de muncă; 5. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. (a) Cod penal, obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, să urmeze un curs de pregătire profesională. În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul instituţiilor din subordinea oraşului Năsăud sau ale comunei Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud. În baza art. 94 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) – e) se vor comunica serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud”, se arată în sentința Judecătoriei Năsăud.

În plus, Judecătoria Năsăud a mai dispus acodarea unor daune morale pentru elevii implicați în acest dosar, precum și a unor daune materiale pentru unitatea de învățământ la care profesorul își desfășura activitatea.

În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 19 alin. (5) şi art. 25 alin. (1) Cod Procedură penală, coroborat cu art. 1349 alin. (1) şi (2) şi art. 1357 Cod Civil : Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ODS prin reprezentant legal OV, împotriva inculpatului MV. Obligă inculpatul MV la plata către partea civilă ODS a sumei de 2000 lei, cu titlu de daune morale, ca urmare a săvârşirii în dauna acestuia a infracţiunii de purtare abuzivă prevăzută de 296 alin. 2 Cod penal. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă MAD prin reprezentant legal MM, împotriva inculpatului MV. Obligă inculpatul MV la plata către partea civilă MAD a sumei de 2000 lei, cu titlu de daune morale, ca urmare a săvârşirii în dauna acestuia a infracţiunii de purtare abuzivă prevăzută de 296 alin. 2 Cod penal. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Şcoala Gimnazială EG Şanţ, prin reprezentant SA, împotriva inculpatului MV. Obligă inculpatul MV la plata către partea civilă Şcoala Gimnazială EG Şanţ a sumei de 23,99 lei, cu titlu de daune materiale, ca urmare a săvârşirii în dauna acestuia a infracţiunii de distrugere prevăzută de 253 alin. 1 Cod penal. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariului în cuantum de 940 lei pentru apărătorul din oficiu al persoanelor vătămate minore ODS şi MAD. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului”, se mai arată în sentința pronunțată la data de 6 ianuarie 2021.

Decizia instanței năsăudene nu este definitivă, având drept de apel de 10 zile de la data pronunțării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.