Intențiile primarului Ioan Turc la început de mandat erau să facă un audit, care să-i spună ce nu merge și ce a fost făcut greșit în Primăria Bistrița. Firma care a ofertat Primăria Bistrița este o firmă de apartament, abonată la bani publici, iar administratoarea SRL-ului este și inculpată într-un dosar penal. Din cauza acestor probleme ivite din senin, primarul Ioan Turc a vrut să rezilieze contractul… doar că clauzele acestuia nu prea îi permit, decât dacă este de acord și administratorul firmei, care deja se gândește la penalități de întârziere.

Încă de la finalul anului trecut, primarul Ioan Turc susținea că a găsit deja o firmă care să facă auditul în Primăria Bistrița și să-i spună ce nu merge bine și ce nu s-a făcut bine în ultimii doi ani, pentru a corecta. 

Pentru aceste servicii, primăria a alocat 80.000 de lei, însă firma care a venit cu oferta a fost de acord să facă auditul pentru 67.000 de lei. Prim Audit SRL are sediul într-un apartament București și are un singur angajat.

În 2019, firma a raportat o cifră de afaceri de 471.000 de lei și un profit net de 85.304 lei. România Liberă scria că în spatele firmei, care a încheiat mai bine de 30 de contracte cu diferite instituții ale statului, se află Tănase Luminița, fostă parteneră de afaceri cu soția șefului FISC-ului Bacău. 

SRL-ul cu un angajat a încheiat contracte cu ANAF-ul, inspectorate școlare, consilii județene sau chiar penitenciare. Și cabinetul de insolvență al Luminiței Tănase s-a abonat la bani publici, bifând numeroase contracte cu instituții ale statului.

Acestea nu sunt însă singurele informații dubioase despre acest SRL. Luminița Tănase, administratoarea firmei este și inculpată într-un dosar penal, fapt ce l-a determinat pe primarul Ioan Turc să încerce să rezilieze contractul.

„În urma verificărilor suplimentare pe care le-am solicitat cu privire la singurul participant la procedura de încredințare a serviciului de audit extern, am constatat că administratorul societății Prim-Audit București, Luminița Tănase, a omis să ne aducă la cunoștință faptul că e inculpată într-un dosar penal aflat pe rolul instanțelor din România, pentru o infracțiune ce îi pune la îndoială probitatea morală. În consecință, am decis încetarea colaborării cu societatea Prim-Audit, urmând să reluăm procedura pentru derulare a unui audit extern la Primăria Bistrița. Totodată, am dispus revizuirea tuturor procedurilor interne de selectare a ofertanților, pentru ca asemenea situații să fie prevenite”, preciza primarul Ioan Turc.

Clauzele contractuale nu sunt de partea primarului…

Primul pas făcut de Primăria Bistrița a fost să înștiințeze firma că vrea rezilierea contractului. SRL-ului nu-i prea convine să îi scape printre degete 67.000 de lei, făcuți în nici trei luni de muncă, așa că în răspunsul trimis Primăriei Bistrița a cerut instituției să se mai gândească. 

Se pare că Luminița Tănase a și plusat și ar fi cerut penalizări de întârziere, întrucât municipalitatea nu a respectat clauzele contractului și practic n-a pus la dispoziție firmei documentele și actele necesare să înceapă auditul. Cu toate acestea, municipalitatea încă speră la o reziliere amiabilă a contractului, singura care o poate face, întrucât clauzele contractuale nu spun nimic de rezilierea contractului pe motiv că administratorul este inculpat într-un dosar, nici măcar „probitatea morală” nu a fost o condiție de participare la licitația organizată de primărie. 

Luminița Tănase a precizat și în răspunsul trimis Primăriei Bistrița, și pe bună dreptate, că nu are o condamnare definitivă în niciun dosar, așadar, cazierul său judiciar este curat ca lacrima și nu se poate cere rezilierea contractului pe acest motiv. Mai mult, problemele sale penale se leagă de cabinetul său de insolvență și nu de firma în cauză. 

Până să aibă o rezolvare clară la această problemă, primarul Ioan Turc evită să ofere informații pe acest subiect. Nici măcar consilierii locali n-au avut sorți de izbândă atunci când l-au chestionat cu privire la „stadiul auditului”.

Ce trebuia să facă firma din București?

Firma respectivă avea termen trei luni să presteze servicii de analiză-diagnostic a activității Primăriei Bistrița, din punct de vedere economic și operațional, al resurselor umane și a activității juridice din perioada 2019-2020.

„Realizarea analizei diagnostic se va face prin radiografierea situației existente în vederea identificării/evidențierii punctelor forte și punctelor slabe interne și externe, pornind de la simptomele semnificative, a cauzelor care le-au generat și în vedere formulării de recomandări pentru valorificarea punctelor forte și pentru eliminarea sau atenuarea punctelor slabe. Realizarea analizei diagnostic are ca scop: depistarea cauzală a principalelor puncte forte și a punctelor slabe specifice fiecărui domeniu/activitate investigat/ă, determinarea potențialului de viabilitate economică și managerială prin luarea în considerare a punctelor forte și a punctelor slabe, prezentarea celor mai importante recomandări, de natură strategică și tactică orientate pe atenuarea sau eliminarea cauzelor generatoare de puncte slabe. Raportul de analiză-diagnostic va cuprinde, pe lângă descrierea situației existente, concluziile și recomandările cu privire la optimizarea activităților analizate, precum și orice elemente considerate necesare în eficientizarea activității analizate și în final în vederea furnizării unor servicii de calitate către comunitate”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Analiza financiară trebuia să cuprindă structura veniturilor, a cheltuielilor și o mini-analiză a activității investiționale. Analiza-diagnostic trebuia să includă și o analiză a eficienței procesului de colectare a veniturilor la bugetul local, analiza eficienței procesului de gestionare a patrimoniului public, analiza rezonabilității cheltuielilor cu prestatorii de servicii de utilitate publică.

De asemenea, raportul final trebuia să conțină și o analiză a structurii organizatorice, analiza salariilor, a concediilor medicale, a orelor suplimentare, a sporurilor și creșterilor salariale, analiza procedurilor pentru asigurarea continuității activității și analiza planificării anuale a pregătirii profesionale.

Primăria nu s-a gândit să includă în clauzele contractuale detalii despre cazierul judiciar al celor care prestează serviciul, însă îi interzice să facă cunoscut orice detaliu din contract și din raportul final. Chiar și în contract se specifică faptul că neînțelegerile care nu se pot rezolva pe cale amiabilă merg în instanță.

„Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca dispusă să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la locul executării contractului”, se arată în contractul încheiat cu societatea comercială.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here