Primăria Bistrița concesionează primele loturi de teren deținute în Subcetate, acolo unde se discutase despre un cartier destinat tinerilor, în urmă cu ceva ani. Deocamdată este vorba doar despre două loturi de teren, care vor fi scoase la licitație. Cei care vor concesiona cele două loturi pentru 49 de ani vor plăti 700-800 de lei anual sub formă de redevență.

La ultima ședință de Consiliu Local, aleșii locali și-au dat acordul pentru primele concesiuni de terenuri destinate tinerilor. Este vorba despre două terenuri, situate în zona Subcetate, acolo unde municipalitatea dorea să amenajeze un cartier dedicat tinerilor.

Primele terenuri care vor fi scoase la licitație au 213 și respectiv 268 de metri pătrați și sunt situate pe străzile Subcetate și Orhideei. Acestea vor fi concesionate pentru 49 de ani, bistrițenilor care vor câștiga licitația organizată în acest sens.

„Bunurile care fac obiectul concesionării sunt două imobile –terenuri situate în intravilanul municipiului Bistrița, strada Subcetate și strada Orhideei, în suprafață de 213 mp și respectiv 268 mp. (…) Imobilele-terenuri sunt proprietate a Municipiului Bistrița, domeniu privat, dobândite prin lege și sunt libere de sarcini”, se arată în proiectul de hotărâre votat de consilierii locali.

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este „cel mai mare nivel al redevenței /mp/an oferită”. Nivelul minim de redevenței de pornire la licitație este de 3 lei/mp/an, rezultând o valoare minimă a redevențelor de 639 lei/an, respectiv 804 lei/an, care se vor modifica anual cu indicele de actualizare la inflație.

Cei care pun mâna pe terenurile primăriei au maxim 7 ani să ridice casa

Cei care primesc terenurile de la Primăria Bistrița trebuie să obțină autorizația de construire pentru ridicarea casei în maxim 2 ani de la data încheierii contractului de concesiune și trebuie să finalizeze construcția în maxim 5 ani de la data autorizației de construire eliberată de Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Bistrița. În caz contrar se reziliază contractul de concesiune.

Bistrițenii care vor să construiască acolo pot ridica o casă cu maxim două etaje. Accesul la cele două terenuri se face din străzile Subcetate și respectiv din strada Orhideei. Parcelele au acces la toate utilitățile: apă, canalizare, electricitate, gaze naturale și telefonie.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să concesioneze o bucată de teren de la Primăria Bistrița: trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, să aibă domiciliul în Bistrița și să nu dețină sau să nu fi deținut în proprietate un imobil cu destinația locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe în Bistrița sau în localitățile componente.

„Zona Subcetate este una dintre zonele rezidențiale ale municipiului Bistrița, subzonă de locuire individuală cu regim de construire discontinuu, în care Municipiul Bistrița deține o suprafață mare de teren, care a fost concesionată pentru edificare de locuințe proprietate personală și pe care s-au edificat de-a lungul anilor blocuri de locuințe colective construire prin Agenția Națională pentru Locuințe sau blocuri de locuințe sociale”.

Pe loturile respective de teren, ofertanții au obligația de a realiza imobile cu destinația de locuințe unifamiliale, moderne, care să se încadreze armonios în zonă, inclusiv spații verzi pe o suprafață de minim 30% din teren.

„Inițiativa concesionării are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentelor conform destinației și specificului zonei, la potențialul maxim și susținerea dezvoltării de locuințe pentru tinerii din municipiul Bistrița. (…) Din punct de vedere economic și social, realizarea obiectivelor va conduce la obținerea unor beneficii din venituri indirecte constând în: administrarea eficientă a domeniului privat al municipiului Bistrița, în vederea satisfacerii nevoilor sociale ale cetățenilor municipiului, cât și atragerea de fonduri la bugetul local; valorificarea potențialului terenurilor, acestea fiind în prezent neutilizat, cu aspect neîngrijit, spațiu verde neamenajat; sistematizarea armonioasă a zonei, precum și crearea de funcțiuni care să satisfacă cerințele populației respectiv locuințe individuale de locuit și spații verzi”.

Primăria a pus ochii pe terenul Liceului Agricol pentru cartierul tinerilor

Primăria Bistrița intenționează să amenajeze un cartier al tinerilor în zona Subcetate de ani buni, de pe vremea fostului primar Ovidiu Crețu. În acest sens, municipalitatea lua în calcul inclusiv un teren al Liceului Agricol pentru a își pune în practică ideea.

Este vorba despre o suprafață de 16 hectare, pe care Primăria Bistrița susține că Liceul Agricol nu o folosește. În 2019, municipalitatea a trecut prin Consiliul Local un proiect de hotărâre care prevedea trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistrița a unor terenuri situate în intravilanul municipiului.

„Până în anul 2000 aceste suprafețe de teren și construcțiile erau proprietate a Statului Român, în administrarea Ministerului Învățământului, perioadă în care nu a existat niciun interes de valorificat, nefiind întreprinse demersuri pentru investiții în interes didactic, nu au fost demarate proiecte compatibile cu profilul de activitate a liceului. În 2000, la data modificării Legii învățământului și trecerea imobilelor aferente unităților de învățământ în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale și administrarea consiliilor locale, terenul era neîngrijit, aproape împădurit, nefiind utilizat în scop didactic de către liceu. Astfel, Consiliul Local, cu acordul unității de învățământ a aprobat valorificarea lui prin închiriere prin licitație publică către asociațiile crescătorilor de animale din municipiul Bistrița, iar în sarcina acestora s-a prevăzut în contract executarea unor lucrări de cosire și defrișare, astfel încât terenul să fie îngrijit și să se împădurească treptate. Neexistând niciun interen pentru acest teren, în ultimii 30 de ani acesta nu a fost valorificat decât prin închiriere”, se arată în hotărârea din 2019.

La mijlocul lui 2022, Primăria Bistrița a mai venit cu un proiect de hotărâre prin care schimba destinația unei suprafețe de 10 ha de la Liceul Tehnologic Agricol, din teren agricol în teren destinat edificării unui complex social. Practic, municipalitatea voia să ridice în zonă și ANL-uri, să concesioneze tinerilor loturi de teren și să amenajeze un complex pentru persoanele cu dizabilități, tineri și familiile cu probleme.

În 2023, atât Inspectoratul Școlar, cât și Liceul Tehnologic Agricol au spus NU acestei idei. Legea nu ar permite schimbarea destinației terenului: „Au fost transmise avize negative din partea Liceului Tehnologic Agricol Bistrița și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud. Având în vedere că în aceste condiții procedura prevăzută de lege pentru schimbarea destinației terenului nu poate fi continuată, s-a revenit asupra solicitării de acord către cele două instituții” se arată într-un document făcut public de Primăria Bistrița.

Andreea Radu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.