Începând cu data de 16.10.2017, Directia Municipala de Servicii Sociale Bistriţa distribuie formulare pentru cereri și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Formularele pot fi ridicate de la sediul direcției de pe strada Dornei, nr.12, în zilele de luni şi miercuri, între orele 9-11 iar marţi şi joi între orele 14-16, transmite Primăria Bistriţa într-un comunicat.

 

 

Pentru întocmirea dosarului pentru ajutorul de încălzire este necesar un dosar cu şină şi cerere tip (pentru încălzirea cu gaz se va adăuga  și factura de gaz) și copii după:

-actele de identitate ale tuturor membrilor familiei: cărși de identitate, certificate de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, actul de proprietate al locuinței, contractul(polița) de asigurare a locuinței

-dacă este cazul: certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, Hotărâri de încredinţare/ plasament a minorilor, certificate de deces

-acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii față de locuința pentru care se solicită ajutorul: proprietar: copie contract vanzare –cumpărare, extras de carte funciară, chiriaș:contract de închiriere valabil la data depunerii; împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului contractului de inchiriere;

Adeverinţe:

-de la instituţiile de învăţământ, pentru elevi şi studenţi; dacă beneficiază de bursă, să se precizeze cuantumul acesteia;

-de la asociația de proprietari/locatari cu numarul de persoane de la adresa pentru care solicită ajutorul, din care sa rezulte câte persoane  sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de intreținere a locuinței

Acte doveditoare ale veniturilor:

-adeverinţe de salarizare, cupoane de pensie, de şomaj, alocaţie de sprijin, alocaţie de stat pentru copii, alocaţii de plasament pentru copii, etc.

-declaraţie notarială din care sa rezulte numarul membrilor familiei cu veniturile obţinute, în cazul persoanelor lipsite de venituri sau care nu pot dovedi în alt mod veniturile obţinute;

Cererile de pot depune începand cu data de 19.10.2017 la sediul Direcției Municipale de Servicii Sociale Bistriţa din strada Dornei, nr.12, în zilele de luni şi miercuri, între orele 9-11 iar marţi şi joi între orele 14-16.

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

Venit net mediu lunar

pe membru de familie         Cuantum lunar

Până la 155 lei                    262 lei

Între 155,1 lei şi 210 lei       190 lei

Între 210,1 lei şi 260 lei       150 lei

Între 260,1 lei şi 310 lei       120 lei

Între 310,1 lei şi 355 lei        90 lei

Între 355,1 lei şi 425 lei        70 lei

Între 425,1 lei şi 480 lei        45 lei

Între 480,1 lei şi 540 lei        35 lei

Între 540,1 lei şi 615 lei        20 lei

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

Venit net mediu lunar

pe membru de familie          Cuantum lunar

Până la 155 lei                    240 lei

Între 155,1 lei şi 210 lei       216 lei

Între 210,1 lei şi 260 lei       192 lei

Între 260,1 lei şi 310 lei       168 lei

Între 310,1 lei şi 355 lei       144 lei

Între 355,1 lei şi 425 lei       120 lei

Între 425,1 lei şi 480 lei        96 lei

Între 480,1 lei şi 540 lei        72 lei

Între 540,1 lei şi 615 lei        48 lei

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili:

Venit net mediu lunar

pe membru de familie         Cuantum lunar

Până la 155 lei                    54 lei

Între 155,1 lei şi 210 lei       48 lei

Între 210,1 lei şi 260 lei       44 lei

Între 260,1 lei şi 310 lei       39 lei

Între 310,1 lei şi 355 lei       34 lei

Între 355,1 lei şi 425 lei       30 lei

Între 425,1 lei şi 480 lei       26 lei

Între 480,1 lei şi 540 lei       20 lei

Între 540,1 lei şi 615 lei       16 lei

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here