Primăria Bistrița-Bârgăului vrea să radă o bucată de pădure la Colibița pentru a-și face o carieră de andezit. Investiția ar ajunge la 8,5 milioane de lei fără TVA, iar cariera nou amenajată ar urma să funcționeze pentru 5 ani și să asigure materialele de construcții necesare pentru lucrările de pe raza comunei Bistrița-Bârgăului. Din locația respectivă se exploatează piatră de aproape 50 de ani, folosindu-se piatra de acolo inclusiv pentru amenajarea barajului Colibița.

Primăria Bistrița-Bârgăului vrea să amenajeze o carieră de andezit, pe amplasamentul uneia vechi, de unde se exploatează piatră de aproape 50 de ani și de unde a fost luată piatră inclusiv pentru amenajarea barajului Colibița.

Potrivit unui proiect depus la Agenția pentru Protecția mediului, proiectul prevede reamenajarea în vederea autorizării conform legii a Carierei de andezit Pietriceaua, din raza comunei Bistrița-Bârgăului, prin scoaterea definitivă cu compensare din fondul forestier.

„Obiectivele generale ale proiectului constau în asigurarea accesului comunității locale la serviciile comunitare și garantarea egalității de șanse prin eliminarea disparităților dintre mediul rural și cel urban datorită creșterii randamentului și eficienței conectivității. În ceea ce privesc obiectivele specific, se creează premisele unei dezvoltări socio-economice a comunităților locale din zonă, ca urmare a creșterii afluxului de turiști, stimularea activităților din sfera serviciilor și o mai bună permeabilitate a produselor locale pe piețele regionale”, se arată în documentul depus la Agenția pentru Protecția Mediului.

Bucată de pădure – rasă pentru a face loc carierei de andezit

Terenul respectiv este poziționat în extravilan, în stațiunea Colibița. Acesta ar fi dezgolit de vegetație. Proiectul prevede, de asemenea, scoaterea suprafeței de 18.900 de metri pătrați din circuitul silvic și compensarea fondului forestier cu aceeași suprafață în Poiana Calului, teren aflat, de asemenea, în proprietatea comunei Bistrița-Bârgăului. Se estimează că va fi exploatată o cantitate de piatră de 80.000 de metri cubi, în cei 5 ani de activitate.

„Investiția presupune dezvoltarea unei exploatări miniere de suprafață, de 5,6 hectare, pe o perioadă de circa 5 ani, urmată de o perioadă în care se vor realiza activitățile de dezafectare, de refacere și reabilitare a mediului, precum și de monitorizare pe termen lung a factorilor de mediu. Durata totală de viață a proiectului este estimate la 5 ani. Perimetrul se suprapune cu situl Natura 2000 Cușma”, se mai arată în documentele făcute publice de APM.

În cariera de piatră ar urma să se investească aproximativ 8,5 milioane de lei, fără TVA. Andezitul se va utiliza ca piatră brută și se va prelucra în baza de producție de la Nepos, sub forma agregatelor de carieră. Aceasta va asigura materialele de construcție necesare în activitatea de exploatare, pe raza comunei Bistrița-Bârgăului.

Primăria Bistrița-Bârgăului susține că investiția va duce la înflorirea turismului

„Investiția va genera venituri directe și indirecte, provenite din taxe, impozite și redevențe și va crea noi locuri de muncă, atât în domeniul construcției și operării carierei, cât și în domeniul activităților auxiliare: administrația locală a comunei Bistrița-Bârgăului face demersurile ca localitatea Colibița să devină stațiune turistică. Instruirea și dobândirea de noi abilități – investiția va crea un număr de locuri de muncă temporare și permanente, care vor necesita o instruire intensivă în domeniul exploatării în carieră, în domeniul siguranței în exploatare și întreținere, în domeniul protecției mediului și al protecției muncii, al controlului și conștientizării problemelor legate de managementul și monitorizarea mediului, suprapunerea cu situl Natura 2000 Cușma, precum și al managementului calității produselor”, se mai arată în document.

Culmea, Primăria Bistrița-Bârgăului susține că cu această carieră amenajată tocmai într-un sit Natura 2000 va fi susținut și turismul, „atrăgând investiții indirecte, predominant în turism”.

Cariera beneficiază de un drum de acces preexistent, iar în vederea programului de exploatare sunt necesare decopertarea zăcământului și semitranșee de pregătire de 20X30 de metri.

„Având în vedere că zăcământul de andezit este în cea mai mare parte acoperit cu o copertă foarte subțire, aceasta se va îndepărta concomitent cu exploatarea rocii utile și doar în anumite condiții, când grosimea acesteia ar fi de circa 40-50 de cm se va executa o decopertare prin împingere cu buldozerul către marginea perimetrului și depozitarea materialului pe platforme create pe palierul de siguranță. Lucrările de decopertare nu vor fi precedate de lucrări de defrișare, deoarece pe terenul de la suprafață nu este prezentă vegetația forestieră pe amplasament. Întreaga cantitate de steril rezultată va fi utilizată în lucrările de refacere a mediului”.

Primăria Bistrița-Bârgăului trebuie să refacă terenul peste 5 ani

Tehnologia de extragere constă în perforarea găurilor de mina cu explozivi, fiind necesare 450 de kilograme de explozibil pentru trei luni. Sunt prevăzuți patru muncitori în carieră, trei muncitori pentru utilajele auto, un maistru și un inginer.

Pe amplasament nu se vor edifica niciun fel de construcții, se va amenaja doar o platformă de circa 9 mp impermeabilizată cu argilă pentru poziționarea cisternei-remorcă în timpul aprovizionării utilajelor cu combustibil. Containerul birou se va amplasa direct pe sol, căile de acces interioare se vor amenaja cu material din incintă.

Primăria Bistrița-Bârgăului a obținut deja un certificate de urbanism emis de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, prin care s-a mai cerut și un aviz pentru exploatarea andezitului de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, aviz de la Ministerul Mediului pentru scoaterea din circuitul silvic și aviz de la Ocolul Silvic Bistrița-Bârgăului.

Primăria Bistrița-Bârgăului se angajează ca după ce trec cei 5 ani de exploatare totul să fie închis, iar terenul să fie readus la starea inițială. Mai mult, autoritățile locale susțin că vor cere sprijinul biologilor și specialiștilor ocolului silvic al comunei pentru aceste lucrări.

„Tipul plantelor însămânțate: se va stabili de comun acord cu un specialist biolog și cu reprezentanții Ocolului Silvic Bistrița-Bârgăului, pentru evitarea introducerii unor specii invazive în interiorul sitului”, se mai arată în document.

După încetarea activității, amplasamentul ar urma să fie inspectat în mod regulat de personal calificat. De asemenea, realizarea lucrărilor de refacere și întreținere a mediului ar urma să fie raportate și recepționate periodic de Agenția pentru Protecția Mediului.

Andreea Radu

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.