În luna septembrie, Petrică Bolfă, omul de afaceri năsăudean condamnat la 8 ani și 7 luni de închisoare cu executare pentru înșelăciune, evaziune fiscală și delapidare, a depus la Tribunalul Bistrița-Năsăud o contestație la executare, însă fără să aibă vreun succes. Bolfă a încercat astfel să scape de pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de delapidare.

Contestația la executare după pronunțarea unei sentințe definitive  într-un proces penal se poate face doar în anumite condiții, potrivit art 598 Cod de Procedură Penală.

(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin. (1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine, după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, stipulează articolul invocat mai sus.

Nelămuriri cu privire la pedeapsa aplicată la infracțiunea de delapidare

Petrică Bolfă a depus contestația în baza invocând alin 1 lit. c) a articolului de mai sus din Codul de Procedură Penală, respectiv nelămuriri asupra pedepsei care se execută, fiindcă, în opinia lui, instanțele de judecată nu au ținut cont de o decizie din 2015 a Curții Constituționale.

“A arătat că în fapt, prin rechizitoriul nr. (…)/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud din 24.12.2015 s-a dispus trimiterea sa în judecată sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni printre care şi cea de delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 din Codul penal, şi că la rubrica „încadrarea juridică” din rechizitoriu se menţionează: „fapta inculpatului Bolfă Petru, care în calitate de administrator împuternicit al SC Ecoserv SRL Năsăud, la data de 23.04.2015, cu ocazia încheierii unui contract de cesiune a unor părţi sociale ale societăţii, l-a indus în eroare pe numitul Teban teodor Dan, împuternicitul numitei Teban Dana, cu privire la existenţa unui stoc de 21.909 litri de alcool rafinat, în gestiunea societăţii, element esenţial la încheierea contractului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 244 alin. 1 C.pen.

Faptele inculpatului Bolfă Petru, care în calitate de administrator împuternicit al SC Ecoserv ” SRL Năsăud, în perioada februarie-iunie 2013, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a vândut cantitatea de 21.909 litri alcool dublu rafinat din gestiunea societăţii, al cărei salariat era, fără a înregistra veniturile obţinute de aproximativ 219.000 lei pe care şi le-a însuşit, cauzând bugetului statului un prejudiciu de 1.267.200,63 lei, din care 998.189,46 lei accize şi 269.011,17 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de delapidare prev. de art. 295 alin. 1 din Codul penal şi evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea nr. 241/2005.

Faptele inculpatului Bolfă Petru, care în perioada 19.02.2013-17.06.2013, din sumele obţinute din vânzarea cantităţii de 21.909 litri de alcool, pe care nu le-a înregistrat în evidenţa contabilă, şi pe care şi le-a însuşit, a creditat societatea în mai multe rânduri, după care le-a retras în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în 10 rânduri, cu titlu de restituire sume împrumutate, în sumă totală de 59.900 lei (sumă a cărei origine a devenit ascunsă, „spălată), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor fiind prev. art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (10 acte materiale).

Faptele fiind săvârşite în concurs real, inculpatului îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 38 alin. 1 din Codul penal” (paginile 8-9 din rechizitoriu).

De asemenea, se menţionează următoarele: la pagina 1 din rechizitoriu: „SC Ecoserv” SRL Năsăud (…)”, la pagina 2 din rechizitoriu „SC Ecoserv SRL Năsăud a fost administrată în fapt de Bolfă Petru,, în calitate de împuternicit al asociatului unic şi administratorului Dumitru Ludovica. …. întreaga cantitate de alcool etilic, de 21.909 litri a fost comercializată de Bolfă Petru în perioada în care SC Ecoserv SRL era autorizată pentru producerea de alcool probe tehnologice, către diferite persoane. Din declaraţiile martorilor cu identitate protejată şi a martorului (…) rezultă că persoana care şi-a însuşit cantitatea de alcool din stocul SC Ecoserv SRL este Bolfă Petru, administratorul de fapt al persoanei juridice amintite”; la paginile 3-4 din rechizitoriu-„astfel, cu ocazia audierii, persoana vătămată Teban Teodor Dan a arătat că l-a cunoscut pe inculpatul Bolfă Petru în urmă cu aproximativ 1 an, când i-a fost prezentat de către o cunoştinţă (…). Din discuţiile purtate cu inculpatul Bolfă Petru, persoana vătămată a înţeles că este administratorul unei societăţi ce are ca obiect de activitate fabricarea alcoolului. Inculpatul avea nevoie de bani, deoarece societatea era preluată de către o firmă de insolvenţă din Cluj, RTZ. Întrucât Teban Teodor Dan intenţiona să desfăşoare o activitate dc producţie de alcool a fost de acord să preia părţile sociale ale societăţii”; la paginile 4-5 din rechizitoriu-„modificarea actului constitutiv al SC Ecoserv SRL a fost admisă prin rezoluţia nr. 3293/05.05.2015 a Oficiului Registrului Comerţului Bistriţa-Năsăud, în evidenţele Oficiului Naţional pentru Registrul Comerţului apare Dumitru Ludovica, este în continuare asociat în cadrul SC Ecoserv SRL, însă doar cu o singură parte socială şi cu cota 0,002%, cotă de participare la beneficii şi pierderi. Totodată, rezultă că Teban Dana este asociat în cadrul SC Ecoserv SRL Năsăud cu, 50.020 părţi sociale, 99,998% cotă de participare în beneficii şi pierderi”.

Contestatorul a arătat că se reţine că acţionat în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (SC Ecoserv SRL), având ca şi acţionari două persoane fizice.

În cadrul procesului ce a urmat, înregistrat sub nr. 2423/112/2015 iniţial la Tribunalul Bistriţa-Năsăud (Sentinţa penală nr. 81/08.08.2019), şi ulterior la Curtea de Apel Cluj (Decizia penală nr. 490/A/2020) s-a reţinut aceeaşi calitate a sa.

În speţă nu s-a observat, nici în actul de sesizare al instanţei şi nici în cuprinsul celor două hotărâri judecătoreşti, că trebuia menţionat şi art. 308 în cazul infracţiunii de delapidare.

Astfel, art. 295 alin. 1 din Codul penal vorbeşte de „un funcţionar public” în timp ce art. 308 din Codul penal „(1) Dispoziţiile ari. 289-292. 295, 297-300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice. (2) în acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.”

Este evident că administratorul de fapt (sau de drept) al unei persoane juridice de drept privat cum era SC Ecoserv SRL se încadrează în dispoziţiile art. 308 din Codul penal.

A făcut vorbire de o chestiune care nu afectează cu nimic legalitatea pedepsei aplicate în condiţiile în care pedeapsa de 3 ani stabilită pentru infracţiunea de delapidare este situată atât între 2 şi 7 ani (limitele de la art. 295 alin. 1 Cod penal) cât şi între 1 an şi 4 luni- 4 ani şi 8 luni (limitele reduse cu o treime), apreciind că în atare condiţii nu există varianta recursului în casaţie întemeiat pe dispoziţiile art. 438 pct. 12 din Codul de procedură penală.

Totodată, apreciază că trebuie avut în vedere că prin Decizia nr. #/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală s-a statuat că: „Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzută de art. 295 din Codul penal. La calcularea termenului de prescripţie a răspunderii penale se ţine seama de pedeapsa prevăzută de art. 295 din Codul penal, raportat la art. 308 alin. 7 din Codul penal.”

Fiind vorba de o variantă atenuată a aceleiaşi infracţiuni de delapidare, nu erau operabile nici dispoziţiile art. 386 din Codul de procedură penală privitor la schimbarea încadrării juridice. Astfel, apreciază că singura modalitate prin care se poate corecta această eroare materială este cea reglementată de art. 598 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală (ori în subsidiar, prin art. 278 din Codul de procedură penală).

Contestatorul a arătat că la data evenimentelor tuturor celor care au analizat dosarul le-a scăpat din vedere această chestiune, aceasta întrucât limitele cele mai mari de pedeapsă erau aferente infracţiunii de evaziune fiscală (pentru care s-a şi aplicat o pedeapsă de 7 ani închisoare), însă la momentul actual o asemenea chestiune poate avea o influenţă majoră raportat la calea extraordinară de atac a contestaţiei în anulare prevăzute de art. 426 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală (în contextul deciziilor CCR referitoare la prescripţie# ######## şi 358/2022) vizavi de limitele de pedeapsă la care se raportează în calcularea termenului de prescripţie generală.

În ceea ce priveşte acuzaţia de delapidare, este cert că se încadrează în noţiunea de <funcţionar privat>, şi că SC Ecoserv SRL era o societate comercială privată, astfel că această situaţie trebuie să fie pusă în acord şi cu dispozitivul deciziei, prin menţionarea dispoziţiilor art. 308 din Codul penal, ce nu au fost trecute. Aceasta în contextul în care interpretarea deciziei nr. #/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie era şi este obligatorie pentru toate instanţele de judecată”, a arătat Bolfă în contestație, conform motivării sentinței pronunțată luna trecută de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Acțiune respinsă ca neîntemeiată

Magistrații bistrițeni nu au fost însă de acord cu susținerile lui Petrică Bolfă și i-au respins acțiunea ca neîntemeiată.

“Analizând actele şi lucrările dosarului, prin Decizia penală nr. 1108/A/2022, pronunţată la data de 12 septembrie 2022 în dosarul nr. 846/33/2022 al Curţii de Apel Cluj, în baza art. 598 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 47 şi la art. 50 Codul de procedură penală, s-a declinat în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare formulată de persoana condamnată Bolfă Petru (…) împotriva Deciziei penale nr. 490/A/02.06.2020 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul penal nr. ############, iar în baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului, reţinându-se următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 12.08.2022 condamnatul Bolfă Petru, prin apărător ales, a formulat în baza art.598 lit.c C.p.p., prezenta contestaţie la executare susţinând că există o nelămurire cu privire la decizia penală nr. 490/A din 2.06.2020 a Curţii de Apel Cluj dată în dosar nr. 2423/112/2015, în sensul clarificării dispozitivului şi menţionării dispoziţiilor art. 308 Cod penal în ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare prev. de art. 295 al.1 Cod penal.

Examinând contestaţia formulată, Curtea de Apel Cluj a constatat că nu este competentă să o soluţioneze, reţinându-se că în ipoteza în care prin contestaţia la executare se invocă o nelămurire cu privire la conţinutul hotărârii ce se execută (art. 598 alin.1 lit.c teza I C.proc.pen.) competenţa de soluţionare aparţine numai instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută; ca regulă, aceasta este prima instanţă care a pronunţat hotărârea care se execută (instanţa de executare); art. 598 al.2 teza a II-a C.proc.pen., a prevăzut doar pentru ipoteza în care prin contestaţia la executare se invocă o nelămurire cu privire la conţinutul hotărârii ce se execută, că în cazul în care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa nu va aparţine primei instanţe care a pronunţat hotărârea care se execută, ci după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Rezultă însă necesitatea ca prin decizia instanţei de apel să fi fost modificată hotărârea primei instanţe, întrucât numai într-o asemenea ipoteză ceea ce se execută este hotărârea instanţei de apel.

Dacă prin contestaţia la executare se invocă o împiedicare la executare (art. 598 alin.1 lit.c teza a II-a C.proc.pen.), competenţa de soluţionare aparţine  numai primei instanţe care a pronunţat hotărârea ce se execută (instanţa de executare).

Câtă vreme prin decizia instanţei de apel a fost respinsă calea de atac promovată de inculpat, rezultă că prima instanţă este competentă material să soluţioneze prezenta contestaţie.

Contestaţia formulată este neîntemeiată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că contestatorul Bolfă Petru a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 7 luni închisoare (rezultantă a contopirii pedepselor de: 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prev. de art.244 al.1 Cod penal, 7 ani şi 3 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b, al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 Cod penal, art.5 Cod penal şi 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de delapidare prev. de art.295 Cod penal, art.35 al.1 Cod penal, art.5 Cod penal, în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani şi 3 luni închisoare, sporită cu 1 an şi 4 luni închisoare), aplicată prin Sentinţa penală nr. 81/F/2019 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, definitivă prin Decizia penală nr. 490/2.06.2020 a Curţii de Apel Cluj, prin care au fost respinse ca nefondate apelurile declarate de către inculpatul Bolfă Petru, ANAF-prin DGRFP Cluj-AJFP Bistriţa-Năsăud, şi părţile civile SC Ecoserv SRL Năsăud şi Teban Dana.

Analizând de asemenea actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate de către contestator, respectiv nereţinerea art.308 Cod penal în încadrarea juridică a infracţiunii de delapidare, instanţa constată că motivele invocate nu se circumscriu situaţiilor prevăzute de art.598 al.1 lit.c Cod procedură penală, respectiv existenţa unei nelămuriri cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

Aşa cum instanţa supremă a statuat în hotărârile pronunţate, prin <nelămurire> se înţelege neclaritatea, imprecizia dispozitivului, ca parte a hotărârii care urmează a fi pusă în executare, iar pentru a fi incidente dispoziţiile art.589 lit.c Cod procedură penală este necesară <îndeplinirea a două condiţii: prima fiind ca incidentul să intervină în timpul executării, fiind vorba de spre o împrejurare care să nu fi fost avută în vedere la pronunţarea hotărârii de condamnare, iar cea de-a doua condiţie se referă la împrejurarea ca incidentul să se refere la executarea hotărârii fără să aducă schimbări în dispozitivul hotărârii definitive, să respecte deci autoritatea de lucru judecat>, <deoarece într-o atare situaţie s-ar aduce atingere principiului autorităţii de lucru judecat, contestaţia la executare devenind astfel o nouă cale de atac, care nu este prevăzută de lege cu acest caracter>, natura contestaţiei la executare fiind aceea de instituţie de drept procesual penal prin care se soluţionează plângerile împotriva actelor de executare a unei hotărâri penale>, iar scopul fiind <înlăturarea efectelor negative ale executării unei hotărâri penale în alte condiţii decât cele legale> (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul de 5 judecători, Decizia penală nr.##/24.04.2017).

Ori, solicitările contestatorului, exprimate în prezentul dosar pe calea contestaţiei la executare, vizează în fapt modificarea încadrării juridice a infracţiunii de delapidare, prin includerea disp.art.308 Cod penal, şi nu explicarea dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare, care de altfel cuprinde dispoziţii certe şi clare; aspectele învederate nu au intervenit pe parcursul executării, şi pe de altă parte, contestatorul însuşi a avansat varianta satisfacerii doleanţelor sale într-un cadru procesual diferit, respectiv în baza disp.art.278 Cod procedură penală.

Pentru aceste considerente, în baza art.597 al.4 rap. la art.598 al.1 lit.c Cod procedură penală va fi respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorul Bolfă Petru, privind executarea dispoziţiilor Sentinţei penale nr.##/F/2019 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, pronunţată în dosarul penal nr.2423/112/2015, ca fiind neîntemeiată”, se arată în sentința Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Sentința nu este definitivă și a fost contestată de Petrică Bolfă la Curtea de Apel Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.