În luna aprilie a acestui an, Gazeta de Bistrița a publicat un articol în care au fost prezentate, în exclusivitate opiniile unui arhitect din Mureș, Răzvan Șipoș, cu privire la harabaura din urbanismul bistrițean, aspecte care au întărit zvonurile care circulau de mulți ani prin burg despre existența a două PUG-uri paralele. Din cauza acestei harababuri, multe firme au fost împiedicate, uneori pe bună dreptate, alteori din contră, să-și ducă la bun sfârșit anumite proiecte imobiliare, în condițiile în care secretarul municipiului, Floare Gaftone, a venit cu obiecții de legalitate și astfel investitorii au fost nevoiți să apeleze la instanță. Unul din aceste cazuri este și cel al FBT Invest SRL, care a dat în judecată Primăria Bistrița, dar și pe Floare Gaftone, care s-a pus de-a curmezișul în ceea ce privește eliberarea autorizației de construire solicitată de firmă, pentru reamenajarea unui teren de tenis în Parcul Municipal, în imediata apropiere a Clubului Sportiv Municipal.

Concret, cei de la FBT Invest, care au cumpărat o suprafață de teren din patrimoniul ce a aparținut decedatei Gloria Bistrița, pe care se aflau 4 terenuri de tenis, au vrut să reamenajeze imobilul și să îi aducă îmbunătățiri, astfel încât să îl aducă la standarde internaționale. Un plus pentru firmă, dar și pentru municipiu și populația acestuia și nu în ultimul rând pentru cei care practică sportul alb. Dar de la dorință și până la realitate e, uneori, cale extrem de lungă.

Dosar înregistrat de circa un an și jumătate

Dosarul a fost înregistrat în decembrie 2019, pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, în care FBT Invest SRL cere anularea adresei și a obiecțiilor de legalitate invocate de Floare Gaftone și obligarea municipalității de a emite autorizația de construire.

În cererea de chemare în judecată, reprezentanții firmei arată că aceștia au solicitat emiterea unui certificat de urbanism, în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru reamenajarea în conformitate cu standardele internaționale a bazei sportive de pe strada Parcului din municipiu, formată din patru terenuri de tenis de câmp (3 în aer liber și unul închis), imobil aflat în proprietatea soților dana și Florin Coșoiu și Teodor Florea. În același document se mai precizează că odată cu dobândirea terenului, a fost preluată și întreaga infrastructură existentă și nu s-au auds modificări caracteristicilor zonei ori categoriei de folosință.

Astfel, în decembrie 2017, primăria le eliberează celor de la FBT Invest un prin certificat de urbanism, valabil 12 luni, iar în februarie 2019, aceștia primesc un al doilea.

“Nefiind finalizată procedura de autorizare a lucrărilor în baza C.U. inițial cu nr. 3206/28.12.2017 în termen util, subscrisa am solicitat un al doilea CU cu același scop de reamenajare a bazei sportive compusă din cele 4 terenuri de tenis de câmp sus amintite, situația faptică fiind neschimbată (același amplasament, aceeași structură, aceeași geometrie, ș.a.m.d.). Acesta este motivul pentru care există două C.U. cu conținut similar, inclusiv sub aspectul utilizării în același scop declarat, însă unul expirat în prezent, unul în vigoare.

În continuare, în vederea parcurgerii și finalizării procedurii de autorizare a lucrărilor dorite inițiate prin CU nr. 168/11.02/2019, la data de 05.03.2019, subscrisa a înregistrat la Primăria Bistrița cererea nr. 16455/05.03.2019, împreună cu documentația de urbanism aferentă pentru emiterea Autorizației de construire pentru executarea lucrărilor de construire «bază sportivă, amenajare vestiare/toalete, punct de alimentație publică (sport-cafe) și împrejmuire teren pe proprietate» (…)”, au explicat reprezentanții firmei în cererea de chemare în judecată.

Floare Gaftone, de-a curmezișul

Aceștia mai arată că secretarul municipiului a invocat o serie de nereguli pentru a nu da ok-ul pentru eliberarea autorizației de construire, printre care și faptul că lucrările la proiect au fost începute fără respectiva autorizație necesară și “se află într-o stare avansată de execuție”. Numai că, precizează cei de la FBT Invest, respectivele lucrări erau de fapt unele ușoare  – de drenaj a terenului, sau de împrejmuire a acestuia, iar pentru aceasta au fost și amendați, însă acest aspect nu este de natură a le fi refuzată emiterea documentului solicitat.

“Pe de altă parte, chiar în ipoteza în care procedura demarată (ceea ce nu este cazul însă) legea prevede posibilitatea de încadrare a lucrărilor de construcție executate fără autorizație într-o autorizație de construire emisă ulterior, aspect omis însă de doamna secretar”, au mai subliniat cei de la FBT Invest.

Mai mult, aceștia arată că Floare Gaftone a invocat în cuprinsul obiecțiilor de legalitate și faptul că nu s-a întocmit, avizat și supus consultării, deliberării și aprobării de către Consiliul Local nicio documentație de urbanism cu privire la realizarea acestui obiectiv, cu toate că e amplasat într-o zonă importantă (Parcul Municipal), zonă care a prezentat interes pentru Consiliul Local încă din 1992 și că, în acest context nu se face dovada că amenajarea bazei sportive pentru care se solicită autorizația are acordul Consiliului Local Bistrița și că s-au emis avize sau un PUD/PUZ. Legat de acest aspect, cei de la FBT Invest arată că hotărârea de consiliu local invocată de Floare Gaftone nu mai este în vigoare fiind abrogată odată cu aprobarea noului PUG în 2013, care nu prevede condiții speciale în ceea ce privește terenurile și construcțiile amplasate în apropierea parcului municipal.

O altă obiecție de legalitate invocată de Floare Gaftone a fost din perspectiva spațiului verde.

“ Un aspect foarte important și omis de doamna Secretar este faptul că terenul pe care se cere a fi autorizat obiectivul în discuție se află în proprietate privată, iar categoria de folosință este curți-construcții. În acest sens, potrivit art. 18 alin 9 din Legea 24/2007, republicată, astfel cum a fost modificat prin art. II pct.1 din Legea 135/2014, «terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind înscrise în categoria curți-construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi, în sensul legii, decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu».

Prin urmare, în baza acestor atribute ale imobilului, dar și a lipsei procedurii prevăzute de lege, există posibilitatea de a nu fi propus în planul proiectului nicio suprafață de spațiu verde. Cu toate acestea, interesul subscrisei este de a reamenaja o bază sportivă la standarde internaționale și astfel, în mod evident, din perspectiva spațiului verde sunt respectate toate cerințele legale. Printr-un simplu calcul matematic se poate justifica un procent de ocupare al terenului (raportat la suprafața totală a parcului) care în mod cert nu depășește cei 15% prevăzuți în PUG”, au precizat reprezentanții FBT Invest în cererea de chemare în judecată.

Nu în ultimul rând s-a invocat de către Floare Gaftone în obiecțiile de legalitate și faptul că FBT Invest a defrișat molizii de pe calea de acces, uitând însă că aceștia erau pe o suprafață privată și, în plus, respectivii arbori nu fac parte din esențele asupra cărora legea restricționează tăierea lor, care poate fi efectuată doar în baza unei autorizații din partea autorității locale.

(Va urma)

sursa foto: Ziar de Bistrița

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here