O femeie din Maieru riscă o condamnare din partea instanței de judecată, dacă va fi găsită vinovată, după ce ar fi făcut mai multe declarații în fals, cu privire la locul de muncă prestat anterior unui concurs susținut de Primăria Sângeorz Băi. Procurorii au acuzat-o de înșelăciune, fals și uz de fals. Inculpat în același dosar este și socrul ei, care deține o firmă de exploatarea lemnului în Rodna, el punând umărul la falsuri.

În baza documentelor false, în 2017, măiereanca a reușit să se înscrie la un concurs pentru postul de polițist local, organizat de Primăria Sângeorz Băi, post pe care și l-a adjudecat. A stat acolo vreo 7-8 luni, după care femeia s-a transferat, în interes de serviciu, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, aflat în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. După 2 ani, s-a transferat din nou, tot în interes de serviciu, fix la primăria din comuna de domiciliu, de data asta însă pe un post de inspector clasa I, grad profesional asistent, și evident pe un salariu dublu față de cât avusese până atunci.

Însă, la scurt timp după ce a reușit să ocupe postul de polițist local din Sângeorz Băi, procurorii de la Năsăud, în baza unui denunț, au demarat o anchetă cu privire la documentele depuse de femeie la dosarul pentru înscrierea la concurs.

După 3 ani de anchetă, femeia a fost trimisă în judecată, dosarul intrând pe cameră preliminară pentru verificarea legalității administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În iulie anul acesta, judecătorii de la Năsăud au constatat că rechizitoriul este legal întocmit și au dispus începerea judecății. Între timp, decizia instanței năsăudene a fost contestată, astfel că dosarul a ajuns pentru scurt timp la Tribunalul Bistrița-Năsăud, unde instanța va decide dacă va fi începută judecata pe fond sau dacă dosarul se va întoarce înapoi la procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud pentru refacerea/completarea/îndreptarea neregularităților rechizitoriului.

Dar haideți să vedem cu s-au derulat faptele mai exact.

A vrut musai poliție locală

Potrivit procurorilor, în septembrie 2017, Primăria Sângeorz Băi a scos la concurs două posturi pe perioadă nedeterminată, respectiv pentru un post de şef birou, gradul I şi poliţist local, clasa I, grad profesional asistent.

“Potrivit anunţului oficial publicat în Monitorul Oficial al României -partea a IlI-a, nr. 1315/21.09.2017, pentru postul de poliţist local s-au prevăzut ca şi condiţii specifice pentru participarea la concurs, printre altele, candidaţii să deţină/facă dovada că au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent şi dovada vechimii în specialitatea studiilor minimum 1 an”, au arătat anchetatorii în rechizitoriu.

A fost constituită comisia de concurs iar pe 23 octombrie a avut loc concursul propriu-zis, la care s-a înscris o singură persoană: Romina Ureche.

“Potrivit formularului de înscriere completat de femeie și depus la Primăria Sângeorz Băi, aceasta era absolventă cu diplomă de licență în 2015 a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, iar în ceea ce privește cariera profesională, ea a menționat faptul că a ocupat funcţia de secretar administrativ, în perioada 29.03.2016 – 10.10.2017 la societatea Salem Lazăr Impex SRL, la dosar existând mia multe documente în acest sens, respectiv diploma de licență eliberată de Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, din care rezultă că ea deţine din iulie 2015 titlul de licenţiat în pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în domeniul de studii, ştiinţe ale educaţiei – programul de studii pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Năsăud cu forma de învăţământ la distanţă, precum și o adeverință eliberată de SC Salem Lazăr Impex SRL din care rezulta că este angajata firmei în funcţia de secretar administrativ, cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată din data de 29.03.2016. Firma cu pricina aparține chiar socrului femeii, el semnându-i și respectiva adeverință.

După ce membrii comisiei de concurs i-au verificat actele de la dosar, au declarat-o respinsă, pe motivul că nu îndeplineşte condiţiile de vechime în specialitatea: „candidata Ureche Romina a fost declarată respinsă, întrucât nu îndeplineşte condiţiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite, funcţia de secretar administrativ pe care a fost încadrată necesită studii medii sau postliceale”.

Femeia a contestat rezultatul, însă fără succes.

“În plus, pentru susţinerea contestaţiei, inculpata Ureche Romina a depus, după data limită de depunere a dosarelor (11.10.2017), respectiv la data de 19.10.2017, un extras REGES nr. 3504/19.10.2017 eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud, diferit ca și conținut, față de raportul per salariat existent la dosarul acesteia (vol. III-fila 21-22). Astfel, în procesul-verbal nr. 12329/19.10.2017 (vol.I f. 50) de soluţionare a contestaţiei la selecţia dosarelor privind condiţiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de poliţist local asistent în cadrul Biroului Poliţie Locală, comisia de soluţionare a contestaţiilor a reţinut, în plus, următoarele:

«- Din actele depuse la dosarul de concurs până la termenul limită de 11.10.2017, rezultă că aceasta ( s.n. Ureche Romina) a ocupat un post de secretar administrativ în perioada 28.03.2016 – 30.09.2017, care necesită studii medii sau postliceale, iar începând cu data de 01.10.2017 până în prezent ocupă un post de psiholog, funcţie care necesită studii superioare (raport pe salariat REVISAL eliberat la 10.10.2017)- (…)

 – Extrasul REGES care poartă nr. 3504/19.10.2017 eliberat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa-Năsăud a fost depus după data limită de depunere a dosarelor de înscriere, care a fost 11.10.2017, şi nu poate fi luat în considerare la soluţionarea contestaţiei depuse în data de 18.10.2017.

 – Informaţiile din formularul de înscriere nr. 11846/10.10.2017, adeverinţa de vechime nr. 87/23.08.2017 eliberată de SC Salem Lazăr Impex SRL şi din Raportul per salariat eliberat la 10.10.2017 din REVISAL de către reprezentantul SC Salem Lazar Impex SRL sunt contradictorii, în sensul că în primele două înscrisuri contestatoarea deţine funcţia de secretar administrativ al firmei susmenţionate, iar din cel de al treilea înscris reiese că a ocupat funcţia de secretar administrativ în perioada 28.03.2016 – 30.09.2017, iar de la 01.10.2017 până în prezent, funcţia de psiholog”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Concursul care a dus-o în brațele procurorilor

Cum postul a rămas liber, în luna noiembrie a fost organizat un nou concurs, condițiile impuse de Primăria Sângeorz Băi fiind neschimbate. De data aceasta, pentru postul de polițist local s-au înscris în concurs cinci candidați, dintre care doi au fost respinși pe motiv că nu au îndeplinit condiţia de vechime în specialitatea studiilor de 1 an pentru a participa la concurs. Evident, s-a înscris și măiereanca noastră, care de data aceasta a depus o adeverință din care reieșea că a ocupat doar funcţia de psiholog, şi nu de secretar administrativ cum a menţionat în formularul de înscriere precedent, în perioada 29.03.2016 – 22.11.2017.

Astfel, ea a ajuns să susțină proba scrisă, la care a reușit să obțină cea mai bună notă și astfel să obțină postul.

Ghinionul ei a fost însă mama unuia dintre candidați, care în timp ce își aștepta fiul să iasă din concurs, a auzit că în realitate Romina Ureche nu ar fi îndeplinit condiţiile pentru a participa la concurs, respectiv că nu îndeplinea toate condiţiile cerute pentru înscrierea la concurs. Drept urmare, femeia a sesizat procurorii. Chiar dacă aceasta nu a putut da detalii amănunțite, procurorii au demarat o anchetă și au găsit neregulile. Concret, femeia din Maieru, ca să poată obține postul de la primăria din Sângeorz Băi, a apelat la socrul său ca să îi aranjeze contractul de muncă, astfel încât să reiasă că ea a fost angajată de la bun început ca psiholog în firma de exploatare a lemnului și nu ca secretar.

Din transfer în transfer până a ajuns la Maieru

După circa 7 luni pe postul de polițist local, Romina Ureche s-a transferat în interesul serviciului, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud – Compartiment Stare Civilă din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Transferul s-a efectuat în baza Dizpoziţiei primarului oraşului Sângeorz-Băi nr. 262 din 28.06.2018, pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent. Pe acest post a rămas doar câteva zile, până în iulie 2020, când s-a transferat din nou, tot în interes de serviciu, la Primăria Maieru pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia I, cu raport de serviciu pe perioadă nedeterminată.

Procurorii spun că după ce femeii i-au fost interceptate convorbirile, au descoperit cum a încercat aceasta să aranjeze lucrurile, astfel încât să iasă basma curată, atât cu socrul său, cât și la AJOFM BN, de unde a obținut un extras al istoricului de muncă din baza de date și din care reieșea că ea figura în evidenţele acestei instituții cu funcția de psiholog, înregistrare care ar data din 28.03.2016. În cazul AJOFM, anchetatorii susțin că au dovezi că ar fi vorba despre dare de mită unui angajat al instituției, astfel că au disjuns un dosar cu acest obiect.

(Va urma)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.