Administraţia judeţeană a scos la licitaţie contractual pentru lucrările de întreţinere pe timp de vară a drumurilor judeţene din Bistriţa-Năsăud. Valoarea estimată a contractului este de peste 5 milioane de lei, iar achiziţia este împărţită în două loturi. Un contract similar a fost licitat în 2013, însă acesta a avut valabilitate pe patru ani. De aceasta, administraţia judeţeană vrea un contract cu o valabilitate pentru doar 12 luni.

 

În urmă cu circa două săptămâni, Consiliul Judeţean a scos la licitaţie contractul „Întreţinere curentă pe timp de vară a drumurilor judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud – lotul 1 şi lotul 2”.

Administraţia judeţeană a estimat că pentru aceste lucrări ar avea nevoie de 5.012.700 lei, fără TVA.

 

Cerinţele CJ BN

Firmele care vor intra în cursa pentru obţinerea contractului trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, atât din punct de vedere al cazierului celor care le conduc, dar şi din punct de vedere fiscal, adică să nu aibă datorii la bugetele de stat sau locale. Toate acestea, ofertanţii vor trebui să le ateste cu documente.

Ceea ce nu mai apare ca şi în anii anteriori ca şi cerinţă de eligibilitate este media cifrei globale de afaceri pe ultimii trei ani. De data aceasta, administraţia judeţeană nu face referire la vreun prag minim. Cere însă o anumită valoare minimă pentru contractele prestate în ultimii 5 ani.

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au executat, în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare celor care fac obiectul contractului în valoare cumulată de minim, astfel:

– pentru lotul 1 – o valoare de minim 4.000.000 lei fără TVA la nivelul a unui sau mai multe contracte. Prin lucrări similare se înţelege: lucrări de întreţinere drumuri sau lucrări de reparaţii drumuri sau lucrări de construcţii drumuri sau lucrări de reabilitare drumuri sau lucrări de modernizare drumuri sau lucrări de îmbrăcăminţi asfaltice sau lucrări de covoare asfaltice, indiferent de categoria funcţională a drumurilor

– pentru lotul 2- o valoare de minim 800.000 lei fără TVA la nivelul a unui sau mai multe contracte. Prin lucrări similare se înţelege: lucrări de întreţinere drumuri pietruite sau lucrări de reparaţii drumuri pietruite sau lucrări de pietruire drumuri de pământ sau lucrări de reabilitare drumuri sau lucrări de modernizare sau lucrări de construcţii drumuri,indiferent de categoria funcţională a drumurilor.

 

Ce lucrări se vor executa şi cât costă ele

Potrivit documentelor postate pe SEAP, pe drumurile judeţene cuprinse în lotul 1 se vor executa lucrări care constau în repararea suprafeţelor degradate cu mixtură asfaltică, repararea îmbrăcămintei rutiere prin stropiri succesive executate mecanizat, colmatări fisuri şi crăpături, tăierea acostamentelor, curăţirea şi decolmatarea şanţurilor, rigolelor şi a podeţelor, cosirea vegetaţiei ierboase.

Totodată, pe drumurile judeţene cuprinse în lotul 2 se vor executa lucrări care constau în reprofilarea părţii carosabile, completarea cu material pietros (balast si piatra sparta), compactarea materialului pietros, tăierea acostamentelor, curăţirea şi decolmatarea şanţurilor şi podeţelor, etc.

Valoarea estimată a contractului subsecvent aferent lotului 1 este una extrem de atrăgătoare din punct de vedere financiar, aici Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud alocând cea mai mare din sumă, respectiv 4.120.450 lei, în timp ce pentru lotul 2 s-a estimat o valoare 892.250 lei.

Criteriul conform căruia va fi desemnat câştigătorul este „cel mai bun raport calitate-preţ”. Evident, preţul cel mai scăzut (fără TVA) va „cântări” 95% din ofertă. Va conta însă şi durata de finalizare a lucrărilor, care trebuie să fie mai mică de 12 luni.

Chiar dacă valoarea totală a lucrărilor este una demnă de luat în seamă, de peste 1 milion de euro, până acum nici firmă nu a depus vreo ofertă, deşi licitaţia a fost lansă de aproape două săptămâni., iar data limită de depunere a ofertelor este 6 noiembrie.

Consiliul Județean vrea să afle părerea cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor pe care le oferă

În 2013, contractul a fost pe 4 ani. Câştigătorul a cerut juma’ din estimari

În 2013, Consiliul Judeţean a atribuit prin licitaţie aceste contracte pe o durată de 48 de luni, adică patru ani, valoarea totală estimată fiind de 51.652.388 lei .

Odată cu lansarea licitaţiei, se preciza la acea vreme în caietul de sarcini că firma care va câştiga contractul „va avea în sarcină întreţinerea curentă pe timp de vară a drumurilor judeţene şi a podurilor de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud în lungime totală de 752 km drumuri şi în număr de 99 buc. poduri”. La un calcul scurt, întreţinerea unui kilometru de drum ar costa anual doar pe perioada verii peste 17.000 lei (peste 170 milioane lei vechi).

În cursă au intrat şapte firme, însă câştigătoare a fost declarată SC Diferit SRL din Cluj Napoca, care a avut pentru lotul 1 o ofertă de 13.808.246,72 lei, iar pentru lotul 29.967.397,60 lei. Practic, de pe urma acestui contract firma clujeană s-a ales cu 23.775643 lei, adică aproape 5,4 milioane de euro. La un calcul scurt rezultă că anual SC Diferit SRL a încasat circa 1,33 milioane euro.

 

Peste 8 milioane de euro din 5 contracte în 4 ani

În perioada 2010 – 2014, firma clujeană a obţinut de la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cinci contracte, printre care se numără şi cele două amintite mai sus, în valoare totală de peste 8 milioane de euro.

Primul contract a fost câştigat în 2010, când Diferit SRL a câştigat un contract de deszăpezire a drumurilor judeţene pe zona Beclean, de pe urma acestuia încasând 566.261 lei, adică 131.958,66 euro.

În anul următor a reuşit să pună mâna pe un contract similar de data aceasta revenindu-i zona Năsăud. De pe urma contractului, firma clujeană a câştigat 304.462 lei, adică 69.833,94 euro.

În 2013, aşa cum am precizat mai sus, a reuşit să câştige cele două contract subsecvente pentru întreţinerea pe timp de vară a drumurilor judeţene din Bistriţa-Năsăud, unul în valoare de 1.380.8246,72 lei, adică 3.110.596,00 euro şi celălalt în valoare de 996.7397,60 lei, adică 2.245.364,51 euro.
Cel de-al cincilea contract a venit în 2014, contract care avea ca obiect elaborarea proiectului tehnic şi documentaţiile aferente, dar şi lucrările de execuţie pentru amenajarea şi consolidarea DJ 172 H între km 14+043- 25+593, Matei – Fântânele – DJ 151. De pe urma acestuia, în conturile SC Diferit SRL din Cluj Napoca au intrat 11.031.943 lei, adică 2.503.447,70.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here