Viceprimarul comunei Silivașu de Câmpie, Cornea Avram Ucu, se luptă și el în instanță cu Agenția Națională de Integritate (ANI), după ce inspectorii l-au găsit în conflict de interese administrativ. Și nu o dată, ci de două ori. Prima dată în februarie 2019, și a doua oară în martie 2019, conform comunicatelor transmise de ANI. De fapt, cele două “conflicte de interese administrativ” au legătură unul cu altul, fiind vorba despre contracte de închiriere a pășunilor ce aparțin comunei Silivașu de Câmpie. Aceeași poveste în care a fost implicat și primarul Tiberiu Ioan Cămărășan, care însă a pierdut războiul purtat în instanță cu inspectorii de integritate.

Conform inspectorilor ANI, viceprimarul Cornea Avram Ucu a votat pe când era consilier local, în mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020, trei hotărâri de consiliu local pentru închiriere pășunilor comunei, în baza cărora a beneficiat de două suprafețe, de 7,1ha, respectiv de 6,7 ha. Mai apoi, Cornea a votat, tot în calitate de consilier local, și prelungirea prin act adițional a respectivelor contracte, iar mai apoi a votat o altă hotărâre, în baza căreia ar fi beneficiat de închirierea unei suprafețe de 7,4 ha de pășune.

Primul comunicat a fost dat publicității de ANI în data de 1 februarie 2019: “În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), a votat adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local privind închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, în baza cărora a beneficiat de suprafețe de pășune de 7,1 ha, respectiv 6,7 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, precum și ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001”.

Cel de-al doilea a fost emis pe data de 26 martie 2019: “În calitate de consilier local (mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020), a participat și votat adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 08 mai 2016 privind prelungirea prin act adițional a Contractelor de închiriere pășuni, încheiate cu deținătorii de animale de pe raza comunei, în baza căreia a beneficiat de prelungirea prin act adițional a contractului din data de 10 iunie 2015. De asemenea, a participat și votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2017 privind aprobarea închirierii pășunilor, a Regulamentului de pășunat, a caietului de sarcini referitor la închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei, în baza căreia s-a încheiat un contract de închiriere în data de 12 mai 2017, beneficiind de o suprafață de pășune de 7,40 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001”.

Spune că s-a abținut la ședințele de consiliu local

Imediat după declararea primului conflict de interese, pe 22 februarie 2019, Cornea Avram Ucu a atacat raportul întocmit de inspectorii de integritate, în instanță, la Curtea de Apel Cluj. Și a câștigat, judecătorii dispunând anularea raportului.

Admite acțiunea formulată de reclamantul CAU în contradictoriu cu ANI. Dispune anularea raportului de evaluare nr. 3143/G/II/01.02.2019 emis de pârât. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Curtea de Apel Cluj. Pronunțată în ședința publică din 17.04.2019”, este sentința Curții.

În fața instanței, Cornea Avram Ucu a arătat că raportul este nelegal și netemeinic pentru că se întemeiază pe circumstanțele de fapt prevăzute în procesele-verbale ale ședințelor de consiliul care nu corespund realității.

Acesta a mai susținut că, consemnările din procesele-verbale privind participarea sa și modul în care a votat sunt false.

“Prin acte se arată că a participat la adoptarea celor 3 hotărâri, la două a votat «abținere» și la una a votat «pentru» dar aceste mențiuni sunt false pentru că, împreună cu alți consilieri aflați în aceeași situație la începutul ședinței a arătat că se află în conflict și nu participă la vot. Prin urmare, nu a votat în nici un fel, situație cunoscută de toți participanții”, a reținut instanța din contestația viceprimarului de Silivașu de Câmpie.

ANI spune că nu s-a respectat legea

De cealaltă parte, inspectorii ANI au arătat că, din evaluarea informațiilor și documentelor primite și aflate la dosar, Cornea Avram Ucu, în calitate de consilier, a participat la adoptarea unor hotărâri privind aprobarea închirierii pășunilor, a regulamentului de pășunat, a caietului de sarcini referitor la închirierea suprafețelor de pășune ce constituie domeniul public, în contextul în care, prin cerere a solicitat închirierea unei suprafețe pentru animalele deținute.

“Deși avea un interes, acesta nu a anunțat la începutul dezbaterilor motivul pe care îl avea, încălcând dispozițiile art. 77 din Legea nr. 393/2004.

În cadrul ședințelor, reclamantul avea obligația de a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema supusă dezbaterii; de a se abține de la deliberarea și adoptarea hotărârii cu privire la problema respectivă, condiții care nu sunt îndeplinite.

În ceea ce privește conflictul de interese pentru aleșii locali, art. 27 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, este unul clar și expres, în sensul că alesul nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor dacă, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul IV inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local. Norma nu conține alte circumstanțe ale interdicției de participare la deliberare și adoptare”, au susținut în instanță cei de la ANI.

Instanța spune că vicele are dreptate!

Instanța a decis însă că actele depuse la dosar de Cornea dovedesc faptul că acesta a ținut seama de prevederile legale și s-a abținut atât de la dezbateri cât și de la votul proiectelor de hotărâri care vizau închirierea suprafețelor de pășune.

“Actele atestă că reclamantul contestator deține funcția de consilier începând cu anul 2012, iar în calitatea deținută a participat la adoptarea de hotărâri.

Procesul-verbal din data de 28.02.2017 încheiat cu prilejul ședinței consiliului local menționează însă expres că reclamantul Cornea Avram Ucu s-a abținut, urmare a conflictului de interes.

Aceeași consemnare este făcută și în procesul-verbal din data de 24.04.2015, respectiv abținere având în vedere că există situația conflictului de interese.

Se poate așadar constata că nu se confirmă o încălcare a scopului instituit de Legea nr. 161/2003, în contextul în care potrivit art. 77 alin. 2 și 4 din Legea nr. 393/2004 s-a anunțat și consemnat în procesele-verbale situația existenței conflictului de interese în problema supusă dezbaterii și s-a procedat la abținerea de la deliberare în problema discutată.

Așadar, față de cele arătate, în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, coroborat cu dispozițiile Legii nr. 161/2003 , ale Legii nr. 176/2010, ale Legii nr. 215/2001 și a le Legii nr. 393/2004, Curtea va admite acțiunea formulată de reclamantul Cornea Avram Ucu și va dispune anularea raportului de evaluare nr. 3143/G/II/01.02.2019 emis de pârâta Agenția Națională de Integritate”, se arată în motivarea sentinței pronunțate de Curtea de Apel Cluj

ÎCCJ are ultimul cuvânt

ANI nu s-a mulțumit cu decizia magistraților clujeni și a înaintat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Aici, primul termen de judecată a fost fixat pe data de 8 decembrie, adică peste circa două săptămâni și jumătate, când judecătorii supremi ar putea pronunța și sentința definitivă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.