Continuăm să vă relatăm despre lupta din instanță dintre moștenitorii terenurilor din perimetrul Stațiunii pomicole, pe de o parte, și Stațiunea pomicolă, Academia de Științe Agricole și Silvice (ASAS) “Gheorghe Ionescu-Șișești” și Ministerul Agriculturii, pe de altă parte. După ce zeci de foști proprietari, și nu numai, au primit teren în perimetrul stațiunii pomicole, și nimeni n-a crâcnit, conducerea instituției se pune de-a curmezișul de ani de zile să nu intre în posesia averilor exact persoanele care dovedesc cu acte că antecesorii lor au fost proprietari acolo. Practic, vor o a doua naționalizare. Curat comuniști!

Procesul dintre Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă (SCDP) Bistrița  și moștenitorii foștilor proprietari ai terenurilor din perimetrul stațiunii e încă în faza de depuneri de întâmpinări și cereri de intervenții. Oamenii implicați în proces sunt extrem de furioși pe instituțiile statului care pur și simplu își bat joc de ei de atâția amar de ani și nu își pot recupera averile antecesorilor lor. Și într-o situație dată nu poți să nu te întrebi: Ce și ale cui interese sunt în spate? Cine ține cu tot dinadinsul să calce în picioare dreptul de proprietate ale acestor oameni și contestă acum calitatea lor de moștenitori care a fost recunoscută definitiv de instanțele de judecată de mai bine de 12 ani?

Se cere constatarea INEXISTENȚEI DREPTULUI DE PROPRIETATE, deși oamenii au CF-uri

Dacă în al doilea episod v-am prezentat ce solicită în instanță Stațiunea și ASAS, a venit acum și rândul Ministerului Agriculturii, care a depus o cerere de intervenție accesorie în favoarea Stațiunii. 

Ca și Stațiunea și ASAS, și Ministerul Agriculturii cere instanței constatarea nulității absolute parțiale a câtorva hotărâri ale Comisiei Județene Bistrița-Năsăud, din 2006 și 2007 cu privire la Anexa 29 – Bistrița, pozițiile 53 – 59, care sunt de fapt pozițiile moștenitorilor lui Filimon , Aurel, Grafi Hans Heinz, Barahoglu Isac, Baruch Avram, Dan Flavius Tudor și Pletosu Virginia “PRETINȘI PROPRIETARI”. Adică într-un cuvânt conducerea acestor instituții, nu doar că nu recunosc moștenitorii, ci îi contestă chiar pe foștii proprietari de la care regimul comunist le-a luat cu japca averile. 

“ – constatarea INEXISTENȚEI DREPTULUI DE PROPRIETATE în patrimoniul Filimon Aurel și Grafi Hans Heinz asupra terenului ce constituie fost amplasament întabulat anterior preluării pe numele Schenider Maria în CF veche 240 Bistrița cu numerele cadastrate top 6035/2;

  • constatarea inexistenței dreptului de proprietate în patrimoniul autorilor Baruch Avram, Barahoglu Isac, Dan Flavius Tudor și Pletosu Virginia asupra terenului ce constituie fost amplasament întabulat anterior preluării pe numele societății comerciale pe acțiuni „Stamboli”.
  • constatarea dreptului de proprietate publică a Statului Român prin Ministerul Finanțelor Publice asupra suprafețelor de teren provenite din CF veche 99 și 240 Bistrița sus-menționate, situate actualemnte ân Tarlaua 27, înscrise în anexa Legii nr. 290/2002, modificată prin Legea nr. 147/2004, preluate ca atare în Anexa 30 a Legii 45/2009, precum și a dreptului corelativ de administrare a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița”, au mai notat cei de la Ministerul Agriculturii în cererea de intervenție.

Totodată, în opinia ministerului, hotărârile de retrocedare au fost emise în baza unor legi care nu s-a aplica în cauză, respectiv Legea 1/2000, “deoarece actul normativ vizează retrocedarea terenurilor agricole și forestiere, care au fost preluate de către Statul Român de la adevărații proprietari, în perioada 1945 – 1990”.

Pe alte amplasamente, nu pe cele vechi

Din ceea ce scriu cei de la minister mai departe, invocând alte texte legale, reiese faptul că, până la urmă, ei nu contestă dreptul de proprietate al moștenitorilor, dar terenul să le fie dat în altă parte, nu pe vechile amplasamente. Adică stațiunea să rămână cu suprafețele neatinse! Pe averea altora!

“(…) actualmente, în vecinătatea SCDP există o suprafață distinctă de aproximativ 144 ha care provine din dezmembrarea terenului Stațiunii și care este destinată reconstituirii dreptului de proprietate privată, astfel cum se arată în cererea introductivă. Deși suprafața dezmembrată, aflată în prezent în administrarea Agenției Domeniilor Statului, a fost pusă la dispoziția Comisiei municipale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bistrița, totuși, terenul în cauză nu a fost preluat de către Comisie.

În plus, din cuprinsul Încheierii de ședință din 20.05.2020 (…) aflată la dosarul 783/33/2017, rezultă că persoanelor îndreptățite li s-a pus la dispoziție alte amplasamente, însă acestea au refuzat respectiva propunere. În acest context, se impunea, în mod automat, acordarea despăgubirilor bănești, coroborat, însă, cu îndeplinirea de către persoanele îndreptățite a tuturor condițiilor impuse de Legea nr. 1/2000”, au mai notat cei de la Ministerul Agriculturii.

Aici, ca o paranteză cu privire la amplasamentele refuzate de moștenitori, după ce mai bine de 15 ani, tu stat i-ai purtat în instanțe, ți-a bătut joc de ei și nu ai oferit nicio alternativă rezonabilă, este și normal ca oamenii să vrea să intre în posesia suprafețelor pe vechile locuri.

În continuarea documentului depus la dosarul cauzei de Ministerul Agriculturii, se mai susține că Hotărârea Comisiei Județene nr. 825/2007 ar fi nelegală, fiindcă ar fi fost anexat și un proces verbal de delimitare.

“În considerarea faptului că, nici ulterior Hotărârii 825/2007, nu s-a reușit întocmirea valabilă a unui proces verbal de delimitare, comisiile de aplicare a legilor fondului funciar aveau cel puțin obligația să delimiteze amplasamentele în sole compacte începând de la marginea perimetrului SCDP Bistrița, în aplicarea art. 9 alin (1) din Legea nr. 1/2000, potrivit căruia: «Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele și stațiunile de cercetare destinate cercetării și producerii de semințe, de material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă, rămân în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricola preluate de la foștii proprietari și solicitate de persoanele îndreptățite la reconstituire. Terenurile din perimetrele stațiunilor, institutelor și centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedării se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii 290/2002 9 (…)»”, au mai scris cei de la Ministerul Agriculturii.

(Va urma)

Liana Mureșan

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.