Tribunalul Bistrița-Năsăud obligă Primăria Bistrița să-i plătească firmei Kranz Eurocenter 787.028 de lei reprezentând parte dintr-o factură emisă pentru intervențiile din 2018 la alunecările de la pârtia de schi. Primăria Bistrița susține că SRL-ul are această datorie către municipalitate, după ce Curtea de Conturi a constatat că a primit acești bani nelegal, pentru o organizare de șantier care n-ar fi existat.

Kranz Eurocenter s-a ocupat de tot ce înseamnă lucrările la pârtia de schi de pe Dealul Cocoș. Mai mult, în 2018, tot firma s-a ocupat și de alunecările de teren de pe pârtie. În 2019, Kranz Eurocenter și-a cerut banii pentru aceste intervenții, factura având o valoare de puțin peste un milion de lei.

Primăria Bistrița a comunicat firmei că nu va achita decât o parte din această factură, reținând 787.028 de lei, reprezentând un prejudiciu într-un alt contract de achiziție publică:

„Prin notifiarea nr. 483/11.10.2019, pârâtul (n.r. Primăria Bistrița) a comunicat faptul că nu va achita suma de 787.028 de lei din factura nr. 283/19.09.2019 întrucât societatea reclamantă ar fi cauzat un prejudiciul într-un alt contract de achiziție publică (din 2015), astfel că pârâtul invocă dispozițiile art. 1615-1617 Cod Civil privind compensația legală. (…) Pârâtul a explicat în cuprinsul notificării că îi datorează această creanță în baza deciziei Curții de Conturi nr. 24/26.09.2017, decizie în cuprinsul căreia s-ar fi stabilit prejudiciul precum și măsurile de recuperare integrală a acestuia. A arătat că pârâtu nu i-a comunicat niciodată această decizie a Curții de Conturi și nu i-a adus la cunoștință despre verificările curții de conturi, din contră, după emiterea Deciziei Curții de Conturi nr. 24/26.09.2017, pârâtul a emis documentele în legătură cu contractul din 2015, din care rezultă că nu i-a cauzat niciun prejudiciu”, se arată în motivarea deciziei din procesul civil ce a rezultat din refuzul municipalității de a plăti acea sumă.

Pentru a-și recupera banii, Kranz Eurocenter a acționat în judecată Primăria Bistrița la final de 2019, iar Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a pronunțat la jumătatea acestui an. Lupta e departe de a se finaliza, sentința fiind deja contestată.

Ce spune Curtea de Conturi despre lucrările la pârtia de schi

Primăria Bistrița s-a bazat în proces pe constatările Curții de Conturi, care în urma unui control desfășurat în 2017 a concluzionat că municipalitatea a achitat niște organizări de șantier pentru pârtia de schi care nu există. Prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi ar fi de 532.495 de lei, la care se adaugă și majorări de întârziere în valoare de 254.532 lei.

Auditorii Curții de Conturi au cerut municipalității să recupereze prejudiciul în valoare de 787.028 de lei, astfel că Primăria Bistrița a profitat de factura pentru intervențiile ulterioare la pârtia de schi, pe care a plătit-o doar parțial.

„Privitor la organizarea de șantier, la  vizionarea în teren nu s-a identificat o locație fixă unde să se regăsească efectuate lucrările din deviz menționate mai sus, în schimb, dirigintele de șantier a indicat 5 amplasamente de organizare de șantier, care s-ar fi realizat pe parcursul execuției investiției. Din inspectarea terenului s-a constatat că nici pe cele 5 amplasamente nu există indicii că s-au realizat lucrări facturate conform situației de lucrări. Având în vedere cele prezentate, în lipsa unor stări de fapt care să facă dovada și să confirme punerea în opera a materialelor și executarea lucrărilor pe o suprafață de 3.500 mp și având în vedere faptul că pe amplasamentele indicate de dirigintele de șantier există resturi de nisip, piatră și macadam auditorii publici externi au luat în considerare faptul că s-au executat unele lucrări de amenajare a terenului pentru organizarea de șantier și acceptă aceste lucrări pentru suprafață de 447 mp”, a susținut Primăria Bistrița, la proces, bazându-se pe constatările Curții de Conturi.

Practic, Primăria Bistrița a apelat la compensație, un mijloc de stingere a două obligații reciproce și de aceeași natură existente între două persoane. Mai ales că municipalitatea s-a judecat și cu Curtea de Conturi, iar Curtea de Apel Cluj a stabilit că auditorii Curtii de Conturi au dreptate și că acele lucrări nu trebuiau plătite.

Kranz Eurocenter spune că a aflat de datorie abia acum

În procesul respectiv însă Kranz Eurocenter n-a fost parte, astfel că trebuia deschis un proces separat în care să se ceară recuperarea prejudiciului. Asta au susținut și reprezentanții legali ai firmei, iar judecătorii par să le fi dat dreptate.

„Din cele arătate de pârât (n.r. Primăria Bistrița) prin notificarea nr 433 /11.10.2019, acesta avea cunoștință încă din anul 2017 de Decizia Curții de Conturi nr 24/26.09.2017, dar cu toate acestea, în anul 2018 a emis documentul constatator nr. 3685/16.01.2018, în cadrul căruia se menționează că nu există prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorităților contractante pe perioada derulării contractului nr 111/L/20.08.2015. În speță nu sunt întrunite condițiile privind existența compensației legale (…) La momentul la care pârâtul a reținut suma, nu avea (și nu are nici în prezent) față de societatea reclamantă o creanță certă, lichidă și exigibilă pentru a opera compensația de drept. De altfel, valoarea creanței stabilită de Curtea de Conturi este cu mult mai mică față de suma reținută de pârât, iar penalitățile de întârziere puteau fi acordate doar de instanța de judecată”, se apără Kranz Eurocenter, la procesul intentat Primăriei Bistrița.

Municipalitatea ar fi emis documentul constatator în cadrul căruia la punctul 12 se prevede: contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător, iar la punctul 13, pârâtul menționează că nu există prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorităților contractante pe perioada derulării contractului.

Pe de altă parte, Primăria Bistrița spune că nu se putea pronunța în procesul verbal de recepție al lucrărilor cu privire la organizarea de șantier, pentru că acelea sunt construcții provizorii, folosite de executant în timpul lucrărilor și nu investiția propriu-zisă.

Mai mult, cei de la Kranz Eurocenter susțin că n-au fost informați despre constatările Curții de Conturi și c-ar fi aflat abia în momentul în care Primăria Bistrița ar fi refuzat să achite factura din 2019.

În lipsa unui proces cu o decizie care să spună clar că Kranz Eurocenter trebuie să dea acei bani Primăriei Bistrița, Tribunalul Bistrița-Năsăud spune că nu sunt îndeplinite cerințele pentru a interveni compensația legală, pentru că datoria invocată de municipalitate nu este o „creanță certă lichidă și exigibilă”.

”Admite ca fiind întemeiată acțiunea civilă formulată de reclamanta Societatea Kranz Eurocenter SRL împotriva pârâtului Primăria Bistrița reprezentat de primar și: -obligă pârâtul să plătească reclamantei următoarele sume: 787.028,41 lei, cu titlu de debit neachitat, din contractul de lucrări nr.144/17.09.2018; 10.641,06 lei, cu titlu de penalități de întârziere calculate la debitul restant, precum și suma ce reprezintă penalități de întârziere calculate la același debit, potrivit art.12.3 din contractul de lucrări nr.144/17.09.2018, începând cu data de 10.12.2019 și până la plata efectivă”, a decis Tribunalul Bistrița-Năsăud în vara acestui an.

Andreea Moldovan

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here