Municipalitatea pune la bătaie peste 200.000 de euro pentru alte documentaţii. Urmează modernizarea clădirii vechi a Colegiului „Liviu Rebreanu”

149

Aproape 850.000 lei, fără TVA,a alocat Primăria Bistriţa pentru întocmirea elaborarea proiectului tehnic, a caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi asistenţa tehnică pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea şi modernizarea corpului A (corp liceu) Colegiul Naţional «Liviu Rebreanu»”. Proiectul de consolidare şi modernizare a instituţiei şcolare bistriţene va fi finanţat din fonduri guvernamentale, prin PNDL, investiţia totală fiind estimată la peste 40 milioane lei, adică circa 8,8 milioane euro. Această sumă se adaugă la banii cheltuiţi până acum pentru realizarea campusului colegiului bistriţean, aproximativ 7,4 milioane de euro.

 

Investiţia nu a fost eligibilă pe fonduri europene (POR), astfel că municipalitatea a solicitat bani din fonduri guvernamental prin PNDL.

La finele anului trecut,când primarul Ovidiu Creţu nu era singur de unde va asigura finanţarea pentru acest obiectiv, dar şi pentru realizarea Aqualand-ului, anunţa că există posibilitatea contractării unui nou împrumut bancar.

În luna martie, Consiliul Local Bistriţa a aprobat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI).

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 40.072.410,28 lei cu TVA (circa 8,8 milioane euro), din care construcţii-montaj31.568.122 lei.Suprafaţă construită a corpului A: 1.745,95 mp, suprafaţa desfăşurată a corpului A: 6.980 m, suprafaţă spaţii verzi: 8.523,85 mp, suprafaţă curte, accese: 3.487,20 mp.

 

Obiectivele proiectului

La începutul lunii martie, Primăria Bistriţa a alocat 2 milioane lei pentru acest proiect, mai exact pentru costurile revizuirii DALI, proiect tehnic, proceduri dirigenţie de şantier şi proceduri execuţie.

 

Obiectivele specifice ale acestei investiţii sunt:

 • rezolvarea problemelor structurale deosebite la nivelul planşeelor, a pereţilor transversali, se prevăd lucrări de reparaţii la şarpantă, înlocuirea integrală a învelitorii cu păstrarea lucarnelor şi ornamentelor de tinichigerie şi refacerea sistemului de paratrăsnet. Se vor restaura de asemenea faţadele clădirii şi se vor recondiţiona tâmplăriile;
 • asigurarea unui ambient corespunzător pentru desfăşurarea procesului educaţional prin înlăturarea următoarele neajunsuri: umiditatea pereţilor este excesivă la demisol, umiditate de la infiltraţii din pod improvizate periculoase, instalaţia electrică prezintă pericol de electrocutare şi incendiu, finisajele uzate şi tâmplăriile interioare deteriorate au efect psihic negativ în procesul educaţional, ineficientă sistemului de încălzire;
 • amenajarea parcului dendrologic în vederea facilităţii accesului elevilor în incinta acestuia;
 • amenajarea curţii aferente corpului A pentru recreaţie şi festivităţi;
 • facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi;
 • repunerea în valoare a clădirii care este monument istoric de importanţă naţională, una dintre cele mai reprezentative clădiri eclectice din municipiu şi din judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

Lucrările propuse în cadrul obiectivului sunt:

 • – izolarea ulterioară a pereţilor demisolului, eliminarea umidităţii, executare izolaţie orizontală şi verticală;
 • – asigurarea rezistenţei şi stabilităţii clădirii: intervenţii la pereţi, consolidare planşee –înlocuirea planşeelor existente de pe coridoare cu planşee din beton armat şi consolidarea planşeelor existente în săli cu profile metalice – s-a cuprins protecţia suprafeţelor metalice cu vopsea termospumantă, reparaţii şarpantă;
 • – restaurarea patrimoniului imobil (finisaje interioare şi exterioare, tâmplării – s-a cuprins înlocuirea în proporţie de 70% a tâmplăriilor cu tâmplării similare ferestre duble de lemn şi tâmplării restaurate în proporţie 30%, învelitoare – în urma avizării DALI la MC Bucureşti şi a solicitării beneficiarului învelitoarea nouă va fi din solzi de tablă de zinc patinat care respectă modelul existent al învelitorii) şi mobil al obiectivului (mobilier istoric, lucrări de fier forjat, etc.);
 • – asigurarea utilităţilor şi instalaţiilor pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului educaţional: iluminat cu aparate de iluminat interioare echipate cu surse LED şi comandate de senzor inteligenţi, curenţi slabi, reamenajare grupuri sanitare la toate nivelurile, refacerea instalaţiei de încălzire, etc.amenajarea unor spaţii neutilizate anterior din demisol pentru activităţi educaţionale ocazionale, activităţi extra-curriculare şi activităţi de deservire (arhive – s-a cuprins dotarea cu dezumidificatoare, depozit manuale, ateliere, vestiare personal, punct alimentar);
 • – modernizarea procesului educaţional prin mobilier, echipamente şi dotări audio-vizuale şi IT adaptate învăţământului interactiv în 28 săli de clasă şi alte spaţii educaţionale sau adiacente procesului educaţional;
 • – modernizarea calităţii procesului educaţional prin reamenajarea laboratoarelor; – 1 laborator chimie, 2 laboratoare fizică, 1 laborator biologie fiecare cu spaţii anexe şi 3 laboratoare informatică +1 cabinet de tehnologia informaţiei (T.I.C.), respectiv dotarea lor modernă cu echipamente specifice;
 • – introducerea instalaţiilor moderne de securitate: antiefracţie, supraveghere video, acces controlat etc.
 • – reabilitarea sălii de festivităţi, asigurare sonorizare şi iluminat scenă, mobilier nou;
 • – asigurarea accesului persoanelor cu dezabilităţi locomotorii la toate nivelurile clădirii, prin instalarea unui ascensor şi amenajare grup sanitar special pentru aceste persoane;
 • – revitalizarea şi reamenajarea parcului dendrologic, reînnoire vegetaţie, alei, – cişmele, bănci, coşuri de gunoi, panouri cu scop educaţional şi în vederea vizitării de către publicul larg după program prestabilit – în acest sens, s-au cuprins două porţi din fier forjat, automatizate, de acces din curtea intrării principale în cele două zone ale parcului dendrologic;
 • – amenajări exterioare –la intrarea principala s-a propus un postament pe care se va amplasa ulterior bustul sculptat al primului director Georg Fischer, înlocuirea îmbrăcăminţii asfaltice din curtea colegiului, pavarea trotuarelor de gardă şi a curţii diferenţiat pe zona carosabilă de urgenţă şi zona de careu, care va include stema şi iniţialele colegiului, mobilier urban în curtea colegiului: bănci, coşuri de gunoi, suporturi de biciclete, panouri de avizier;
 • – reabilitarea împrejmuirilor stradale –s-a cuprins înlocuirea gardurilor din străzile Ursului şi Zimbrului cu gard similar celui din b-dul Republicii şi dotarea lor cu porţi noi din fier forjat şi automatizarea acestora, propunere gard nou dublat de gard viu între parc şi curte.

Potrivit caietului de sarcini, prestatorul va prelua în fazele de proiectare de către finanţator fără a solicita costuri suplimentare şi are obligaţia de a-şi asuma toate responsabilităţilor care decurg din aceste modificări sau completări.

De asemenea, cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare datorate unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant sau proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

Ovidiu Crețu face ședință pentru repararea blocului în care a avut loc explozia produsă de Andrei Condrade

Bani gârlă pentru campus

Acesta nu este singurul proiect legat de Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, municipalitatea finalizând anul trecut proiectul de edificare a campusului.

Conform contractului de finanţare semnat în septembrie 2014, costurile stabilite erau de 30.692.100,31 lei, din care 19.918.921,70 lei fonduri nerambursabile şi10.773.178,61 lei contribuţia municipalităţii.

Contractul de execuţie a fost atribuit asocierii de firme SC Mis Grup SRL din Anieş şi SC Grup Taurus SRL Crainimăt, valoareade adjudecare fiind de 27.359.129 lei. Cele două firme ar fi trebuit să finalizeze lucrările, obligatoriu, până la 31 decembrie 2015.

Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece au fost descoperite necorelări între cererea de finanţare şi documentaţie, motiv pentru care municipalitatea a fost nevoită să purceadă la o modificare a proiectului.

Prin urmare, au apărut cheltuieli suplimentare pe arhitectură, rezistenţă-suprastructură, instalaţii sanitare, electrice şi termice, taxe şi comisioane, proiectare, dirigenţie de şantier. Valoarea lucrărilor suplimentare a fost de 3.788.334,40 lei, din care suma de 1.808.879,46 lei trebuia suportată din bugetul local.

În urma modificărilor, costurile proiectului au ajuns la 32.500.979,77 lei (aproximativ 7,4 milioane euro), din caredin care 20.303.148,52 lei fonduri nerambursabile şi12.603.894,23 lei contribuţia municipalităţii.

Contractul de lucrări care trebuia executat ca urmare a modificării proiectului a fost estimat la 4.090.904,88 lei, fără TVA, şi a fost atribuit tot firmei Mis Grup SRL, însă culmea, la un preţ mai mare decât preconiza municipalitatea, de 4.116.463,89 lei.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here