Lovitură de teatru pentru Cornea Avram Ucu, viceprimarul de Silivașu de Câmpie, în războiul purtat cu Agenția Națională de Integritate! Înalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat dosarul în recurs, a decis casarea sentinței pronunțată de Curtea de Apel Cluj și, rejudecând cauza, au respins acțiunea lui Cornea. Practic, raportul întocmit de ANI cu privire la conflictul de interese în care s-ar fi aflat actualul viceprimar în mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020, a rămas în picioare.

Pe fond, magistrații clujeni i-au dat dreptate lui Cornea Avram Ucu, arătând că nu s-a aflat în conflict de interese administrativ, așa cum au susținut inspectorii de integritate în cele două rapoarte întocmite în 2019.

ANI: A votat în Consiliul local trei hotărâri prin care a beneficiat de două suprafețe de pășune

Conform inspectorilor ANI, viceprimarul Cornea Avram Ucu a votat pe când era consilier local, în mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020, trei hotărâri de consiliu local pentru închiriere pășunilor comunei, în baza cărora a beneficiat de două suprafețe, de 7,1 ha, respectiv de 6,7 ha. Mai apoi, Cornea a votat, tot în calitate de consilier local, și prelungirea prin act adițional a respectivelor contracte, iar mai apoi a votat o altă hotărâre, în baza căreia ar fi beneficiat de închirierea unei suprafețe de 7,4 ha de pășune.

Primul comunicat a fost dat publicității de ANI în data de 1 februarie 2019: “În exercitarea mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 – 2020), a votat adoptarea a trei hotărâri ale Consiliului Local privind închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei Silivașu de Câmpie, în baza cărora a beneficiat de suprafețe de pășune de 7,1 ha, respectiv 6,7 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 77 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, precum și ale art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001”.

Cel de-al doilea a fost emis pe data de 26 martie 2019: “În calitate de consilier local (mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020), a participat și votat adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 08 mai 2016 privind prelungirea prin act adițional a Contractelor de închiriere pășuni, încheiate cu deținătorii de animale de pe raza comunei, în baza căreia a beneficiat de prelungirea prin act adițional a contractului din data de 10 iunie 2015. De asemenea, a participat și votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2017 privind aprobarea închirierii pășunilor, a Regulamentului de pășunat, a caietului de sarcini referitor la închirierea suprafețelor de pășune care constituie domeniul public al comunei, în baza căreia s-a încheiat un contract de închiriere în data de 12 mai 2017, beneficiind de o suprafață de pășune de 7,40 ha.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001”.

Din raportul întocmit de inspectorii ANI, magistrații de la Curtea de Apel Cluj au reținut “că se identifică elemente privind nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese prevăzut de Legea nr. 161/2003 întrucât în perioada deținerii funcției de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Silivașu de Câmpie, reclamantul a participat și votat la adoptarea hotărârilor privind închirierea pășunilor ce constituie domeniu public ; prelungirea prin acte adiționale a contractelor, hotărâri în baza cărora s-au încheiat contracte, beneficiind de o suprafață de 7,1 ha, respectiv 6,7 ha”.

Cornea a susținut că s-a abținut

De cealaltă parte viceprimarul Cornea, care a contestat respectivul raport, a susținut că actul este nelegal întrucât nu se afla în situația regimului juridic al conflictului de interese raportat la faptul că nu a votat. Acesta a precizat că la începutul ședinței de consiliu local, împreună cu alți consilieri au arătat că se află în conflict și nu au participat la vot, iar cele consemnate în procesele verbale nu sunt reale. Totodată, Cornea a mai invocat reținerea greșită a conflictului de interese în raport cu dispozițiile articolelor 70, 71 și 77 din Legea 161/2003, precum și a articolului 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, dar și articolele 2, 75 și 77 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

„Reiese din norme că, în cadrul ședințelor consiliului local, consilierul local are obligația de a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl are în problema supusă dezbaterii; obligația de a se abține de la deliberarea și adoptarea hotărârii cu privire la problema respectivă, iar în situația în care consilierul ia parte la deliberarea și adoptarea hotărârii fără a îndeplini obligațiile statuate se găsește în situația expresă a conflictului de interes”, se precizează în motivarea Curții de Apel Cluj.

Deși culmea, ANI l-a declarat în conflict de interese și și-a întocmit raportul aferent în baza unor acte, inclusiv procesele verbale ale ședințelor de consiliu local în cadrul cărora s-au discutat și adoptat închirierea pășunilor comunei și mai apoi prelungirea respectivelor contracte, Avram Cornea Ucu a depus și el se pare astfel de procese verbale, în care se arată clar că actualul viceprimar s- abținut de la vot!

“Actele atestă că reclamantul contestator deține funcția de consilier începând cu anul 2012, iar în calitatea deținută a participat la adoptarea de hotărâri.

Procesul-verbal din data de 28.02.2017 încheiat cu prilejul ședinței consiliului local menționează însă expres că reclamantul Cornea Avram Ucu s-a abținut, urmare a conflictului de interes.

Aceeași consemnare este făcută și în procesul-verbal din data de 24.04.2015, respectiv abținere având în vedere că există situația conflictului de interese.

Se poate așadar constata că nu se confirmă o încălcare a scopului instituit de Legea nr. 161/2003, în contextul în care potrivit art. 77 alin. 2 și 4 din Legea nr. 393/2004 s-a anunțat și consemnat în procesele-verbale situația existenței conflictului de interese în problema supusă dezbaterii și s-a procedat la abținerea de la deliberare în problema discutată”, a menționat Curtea de Apel Cluj în motivare.

Drept urmare, magistrații clujeni au decis că Avram Ucu Cornea are dreptate astfel că au dispus anularea raportului întocmit de ANI.

“Așadar, față de cele arătate, în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, coroborat cu dispozițiile Legii nr. 161/2003 , ale Legii nr. 176/2010, ale Legii nr. 215/2001 și a le Legii nr. 393/2004, Curtea va admite acțiunea formulată de reclamantul Cornea Avram Ucu și va dispune anularea raportului de evaluare nr. 3143/G/II/01.02.2019 emis de pârâta Agenția Națională de Integritate”, au precizat în document magistrații clujeni.

Instanța Supremă nu l-a crezut

ANI a atacat cu recurs sentința CA Cluj la Înalta Curte de Casație și Justiție, ai cărui magistrați au admis acțiunea acesteia, pe data de 8 decembrie, și au casat sentința pronunțată la Cluj, rejudecând cauza și respingând ca neîntemeiată acțiunea lui Avram Ucu Cornea.

Admite recursul declarat de pârâta Agenţia Naţională de Integritate împotriva sentinței civile nr.102 din 17 aprilie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa civilă recurată şi, rejudecând: Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Cornea Avram Ucu, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 8 decembrie 2021”, este hotărârea Instanței Supreme.

În acest context, Avram Ucu Cornea riscă să își piardă atât mandatul de viceprimar al comunei Silivașu de Câmpie, cât și pe cel de consilier local, evident după ce va fi publicat un Ordin al prefectului în acest sens.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here