Şeful secţiei Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean, dr. Iuliu – Ioan Silveşan-Gherman a fost găsit în incompatibilitate de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), la începutul acestui an, din cauză că, pe lângă funcţia deţinută în cadrul instituţiei sanitare, el a avut şi calitatea de administrator al firmei pe care o deţine. Dr. Silveşan a contestat în instanţă decizia inspectorilor ANI, însă fără succes. Gazeta de Bistriţa a intrat în posesia motivării hotărârii pronunţată de Curtea de Apel Cluj.

 

Pe 21 ianuarie anul acesta, un lot de 15 cadre medicale, şefi de secţie şi manageri de spitale (foşti sau în funcţia la acea dată) au fost trecuţi pe lista neagră de către ANI şi au fost declaraţi ca fiind în stare de incompatibilitate. Printre aceştia se aflau şi doi şefi de secţie de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud – dr. Victoria Bindea şi dr. Iuliu – Ioan Silveşan-Gherman.

Potrivit ANI, dr. Iuliu – Ioan Silveşan-Gherman „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 decembrie 2008 – 02 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de șef secție și administrator al S.C. MEDIKA-GINSIL S.R.L.”.

Iuliu Silveşan este asociat unic la SC Medika-Ginsil SRL, firmă care are ca obiect de activitate asistenţa medicală specializată, fiind vorba de fapt de cabinetul său medical privat specializat pe asistenţă de obstetrică – ginecologie. Până în primăvara anului trecut însă a fost, alături de Mariana Dacina Silveşan – Gherman, şi administrator al firmei, ceea ce l-a costat scump se pare, întrucât, conform legii nu avea voie.

În luna mai 2015 a făcut o schimbare în ceea ce priveşte administrarea firmei, el lăsând locul colegului său dr. Porfirie Vasiluţ, doctorul Silveşan doar ca asociat unic. Numai că acest lucru nu a fost de ajuns pentru inspectorii de Integritate, fiindcă aceştia au început verificarea de la anul 2008.

SC Medika-Ginsil SRL a fost înfiinţată în 1995, numărul angajaţilor variind între 1 şi 3, de-a lungul anilor. Dacă în anul 2000, firma avea o cifră de afaceri de circa 10.500 lei şi un profit de aproximativ 600 lei, 15 ani mai târziu cifra de afaceri a ajuns la peste 111.000 lei şi un profit de aproape 29.000 lei.

 

Dr. Silveşan – Medicul nu este funcţionar public, iar şeful de secţie nu poate fi asimilat managerului

Decizia prin care Agenţia Naţională de Integritate l-a declarat incompatibil a fost contestată de dr. Iuliu Silveşan la Curtea de Apel Cluj, acesta solicitând totodată şi anularea raportului de evaluare.

Potrivit contestaţiei depusă la dosarul cauzei, dr. Silveşan a precizat că funcţia de şef de secţie i-a fost impusă de Consiliul director al spitalului urmare a împrejurărilor de fapt existente în urma unor verificări dispuse de către reprezentanţii acestuia, care au ajuns la concluzia că nu există nici o incompatibilitate între calitatea sa de asociat unic al unui cabinet medical particular şi funcţia de şef de secţie obstetrică-ginecologie. Totodată, acesta a mai precizat că în calitate de asociat la SC Medika-Ginsil SRL nu a avut şi nu a încheiat contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa-Năsăud. De asemenea, dr. Silveşan a încercat să convingă instanţa cu privire la faptul că medicul nu este funcţionar public, evident invocând texte legale, şi prin urmare, nu poate face obiectul cercetării Agenţiei Naţionale de Integritate, în afara celor care deţin calitatea de manager al unei instituţii sanitare. Totodată acesta mai precizează şi faptul că, potrivit legii, pot avea calitatea de manager şi ocupă o funcţie publică doar persoanele ce au urmat programele prevăzute în acest sens.

 

ANI: Susţinerile reclamantului, lipsite de fundament

Iată ce a reţinut instanţa din întâmpinarea depusă la dosar de inspectorii de Integritate.

„În cauză nu prezintă relevanţă faptul că SC MG SRL nu a avut contract de plată cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa, starea de incompatibilitate fiind reţinută prin deţinerea cumulată a două funcţii/calităţi, independent de îndeplinirea altor condiţii.

Legea nr. 161/2003 reprezintă «dreptul substanţial» în materia incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, iar Legea nr. 176/2010 reprezintă «dreptul procedural».

Acest din urmă act normativ face menţiunea expresă a faptului că prevederile se completează cu orice act normativ, în afara Legii nr. 161/2003, care cuprinde dispoziţii privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, instrumentate totodată de Agenţia Naţională de Integritate.

Medicul şef de secţie deţine şi exercită o funcţie de manager, de natura celei vizate de dispoziţiile art. 178 din Legea nr. 95/2006, întrucât acelaşi act normativ, la art. 185 alin 15 asimilează categoria şefilor de secţie managerilor de spital, astfel încât devin aplicabile dispoziţiile art. 178 şi următoarele din Legea privind reforma sănătăţii, precum şi cele din Legea nr. 161/2003 şi Legea nr. 176/2010.

În urma evaluării declaraţiilor de interese, precum şi a altor date şi informaţii aflate la dosar, faţă de reclamant au fost identificate elemente în sensul existenţei unei stări de incompatibilitate, prin nerespectarea prevederilor art. 178 alin 1 lit. b coroborat cu art. 185 alin. 15, după republicare, din Legea 95/2006, deoarece în perioada 31 decembrie 2008 – prezent, persoana evaluată a deţinut simultan funcţia de medic – şef Obstetrică-Ginecologie II în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cât şi funcţia de administrator al SC MG SRL (…).

Reţinând, în raport de acestea, că funcţia de medic-şef de secţie a unul spital public este incompatibilă cu orice altă activitate de manager, consideră (n. r. – ANI) că raportul de evaluare contestat este unul legal şi temeinic, neverificându-se nici un motiv de nelegalitate, precum şi faptul că susţinerile reclamantului sunt lipsite de fundament”, a reţinut instanţa clujeană din întâmpinarea depusă de ANI la contestaţia doctorului Silveşan.

 

Curtea a respins contestaţia lui Silveşan

Instanţa Curţii de Apel Cluj nu îi dă dreptate medicului bistriţean şi arată că persoanele cu funcţii de conducere din cadrul unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică au obligaţia declarării averii şi intereselor, iar funcţia de medic-şef de secţie este asimilată funcţiei de manager de spital public, chiar dacă nu a urmat programe speciale în acest sens, întrucât odată cu numirea în funcţie a semnat un contract de management cu conducerea instituţiei spitaliceşti.

„Ca atare, situaţia reclamantului fiind expres individualizată de lege în privinţa categoriei, susţinerile şi distincţiile făcute pe marginea sintagmei de funcţionari publici sunt fără relevanţă. Totodată, Legea nr. 161/2003 reprezintă dreptul material în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese, iar Legea nr. 176/2010 conţine dispoziţii de procedură, precum şi prevederea expresă că se completează cu orice act normativ, în afara Legii nr. 161/2003.

Faptul că medicul-şef de secţie deţine şi exercită o funcţie de manager, de natura celei vizate de dispoziţiile art. 178 din Legea nr. 95/2006, este demonstrat de faptul că art. 185 alin. 15 din acelaşi act normativ asimilează categoria şefilor de secţie managerilor de spital. (…) În consecinţă, funcţia de medic-şef de secţie a unui spital public este incompatibilă cu orice altă activitate de manager, noţiune în care este inclusă şi calitatea de administrator la o societate comercială.

Mai constată Curtea că împrejurarea că SC MG SRL nu ar fi avut încheiat contract de plată cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistriţa nu este pertinentă din moment ce starea de incompatibilitate este reţinută pentru deţinerea cumulată a două funcţii/calităţi, independent de îndeplinirea altor condiţii.

Reclamantul se mai apără precizând că potrivit dispoziţiilor art. 178 alin (4) şi 185 alin (5) din Legea nr. 95/2006 neînlăturarea incompatibilităţii duce la rezilierea de drept a contractului de management mai poate vorbi de existenţa unei incompatibilităţi în cazul încetării contractului de management la 30 de zile de la încheierea lui. Dar contractul respectiv a fost executat ca atare, având aşadar o existenţă în realitatea obiectivă, iar prevederea legală a rezilierii de drept nu a fost pusă în practică. Pe de altă parte, reclamantul invocă propria culpă pentru a obţine beneficiul unei prevederi legale, ceea ce este inadmisibil. Tot astfel sunt înlăturate şi celelalte susţineri ale reclamantului care tind să invoce fie propria culpă, fie nerespectarea unor dispoziţii legale imperative, cum este cazul apărării referitoare la faptul că potrivit art. 3 din Legea nr. 92/2008 pot avea calitatea de manager şi ocupă o funcţie publică doar persoanele ce au urmat programele prevăzute în acest text de lege, ceea ce nu ar fi cazul său”, arată instanţa, aceasta hotărând să respingă contestaţia doctorului Silveşan.

Nemulţumit de decizia instanţei clujene, doctorul Silveşan a atacat-o în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care are în acest caz ultimul cuvânt. Dosarul nu are fixat încă un termen de judecată, fiind încă în procedura de filtru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.