Primăria Bistrița a elaborat proiectele de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, dar și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiu în anul 2016, cu intenţia de a le supune analizei şi aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară din luna decembrie.

„În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2016 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna decembrie 2015.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările, se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria municipiului Bistriţa – Centrul de relaţii publice din str. Gheorghe Şincai nr. 2 – până la data de 27 noiembrie 2015 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: primaria@primariabistrita.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de relaţii publice al Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2”, informează municipalitatea.

Privitor la nivelurile impozitului pe teren, intravilan şi extravilan, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, a taxelor de utilizare a domeniului public, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru persoanele juridice, pentru anul 2016, executivul propune stabilirea acestora la nivelul anului 2015.

”La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, în municipiul Bistriţa, s-a avut în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind noul Cod fiscal. Modificarea legislaţiei determină în cele mai multe cazuri majorări ale impozitelor şi taxelor locale. În afara creşterilor impuse prin lege, consiliile locale pot majora semnificativ, cu până la 50%, toate impozitele şi taxele locale”, se arată în proiect.

În cazul impozitului pe clădiri, la persoanele fizice, impozitul va fi stabilit în funcţie de destinaţia proprietăţii – clădiri rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.

„Cota impozitului pe clădiri rezidenţiale va fi cuprinsă între 0,08 %- 0.2%. În cazul persoanelor fizice baza de calcul va fi valoarea impozabilă a clădirii conform art. 457 Cod fiscal. Cota impozitului pe clădiri nerezidenţiale, va fi cuprinsă între 0,2%-1,3%, iar valoarea impozabilă va fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Local. Pentru menţinerea impozitului pe clădiri persoane fizice care deţin în proprietate clădiri rezidenţiale şi clădiri-anexe la nivelul celui din anul 2015, executivul propune stabilirea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii, faţă de 0,1% cotă aplicată în anul 2015, astfel se constată că pentru un metru pătrat locuinţă-apartament (suprafaţă utilă) urmează a se plăti în anul 2016 un impozit estimativ de 2,69 lei/mp, identic cu cel plătit în anul 2015.  În cazul clădirilor nerezidenţiale proprietatea peroanelor fizice, datorită eliminării impozitării suplimentare a celor care deţin mai multe clădiri, concomitent cu abrogarea prevederilor de majorare a impozitului pentru clădirile utilizate ca locuinţă a căror suprafaţă depăşeşte 150 mp, executivul propune stabilirea cotei de 1,3 % asupra valorii impozabile a clădirii, valoare determinată conform art. 458 Cod fiscal”, se arată în în proiect.

În cazul impozitului pe clădiri, la persoanele juridice, impozitul va fi stabilit în funcţie de destinaţia proprietăţii – clădiri rezidenţiale şi clădiri nerezidenţiale.

„Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%,inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii”, se arată în același proiect.

Pentru terenurile situate în intravilan au fost introduse limite minime şi maxime, pe ranguri de localităţi şi zone.

Limita minimă a fost determinată prin reducerea cu 20% a actualului nivel, iar limita maximă este dublu actualului nivel. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp,inclusiv,impozitul/taxa pe teren se stabileşte la fel ca şi pentru terenul înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii.

Însă, începând cu anul 2016, se vor impozita suplimentar suprafeţele de teren ocupate de clădiri, realizându-se creşteri ale veniturilor fiscale prin creşterea masei impozabile şi nu a nivelutilor impozabile, după cum urmează: în cazul impozitului pe teren deţinute de persoanele fizice se estimează o creştere a veniturilor fiscale ale bugetului local al municipiului Bistriţa cu suma de aproximativ 251.800 lei; în cazul impozitului pe teren deţinute de persoanele juridice se estimează o creştere a veniturilor fiscale ale bugetului local al municipiului Bistriţa cu suma de aproximativ 886.500 lei.

Executivul propune, pentru suprafaţă mai mare de 500 mp, taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică să fie în cuantum de 4.000 lei, respectiv cota minimă prevăzută de lege.

De asemenea, executivul propune, pentru anul 2016, menţinerea la nivelul anului 2015 a taxelor speciale aprobate de Consiliul Local în anii precedenţi.

Există și o excepție.

”Începând cu 01.01.2016, cuantumul taxei specială de salubrizare se ajustează la 82 lei/ persoană / an, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 şi a fişelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatorul de salubrizare în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, elaborate de către ANRSC. Această taxă se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de operatorul de salubrizare, potrivit art. 484 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, se arată în proiect.

Pentru mai multe informații puteți intra aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.