Marius Viorel Negrea, patronul Consult Imobil SRL, a scăpat de răspundere penală, după ce infracțiunile de care a fost acuzat s-au prescris. Curtea de Apel Cluj a pronunțat zilele trecute sentința, deși prescripția a intervenit în luna august a acestui an. Cursul procesului a fost tărăgănat, pe cât s-a putut de mult, pe chestiuni procedurale, atât pe fond la Bistrița, cât și la Cluj.

Așa cum este bine cunoscut, omul de afaceri Marius Negrea a avut ceva de pătimit din cauza blocului pe care l-a construit pe strada Crinilor din Bistrița. Cei de la Poliția locală din cadrul Primăriei Bistrița l-au amendat, în 2015, cu 10.000 lei, dar i-au făcut și plângere penală, care a dus la constituirea unui dosar penal.

Negrea a contestat amenda în instanță, la Judecătoria Bistrița, însă acțiunea i-a fost respinsă. În apel, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, judecata a fost suspendată până la soluționarea laturii penale.

Omul de afaceri a fost trimis în judecată abia după trei ani, în 2018, iar după încă doi, în decembrie 2020, a fost condamnat la un an de închisoare cu executare. Culmea este că, Negrea ar fi putut obține o sentință cu suspendare, însă în fața instanței acesta nu a fost de acord cu prestarea de muncă în folosul comunității, astfel că judecătorul a decis să îl trimită după gratii.

Bineînțeles, sentința a fost atacată la Curtea de Apel Cluj, unde primul termen a fost fixat în februarie anul acesta. Apoi au avut loc ședințe de judecată în lunile martie, mai și iunie, după care a urmat o pauză până în luna septembrie, lună în care a fost depusă o sesizare a ÎCCJ. Au urmat termenul din octombrie, iar în noiembrie sentința a fost pronunțată, în urmă cu câteva zile, după două amânări.

Una era pe hârtie, alta în realitate

Dar să facem un scurt remember.

Potrivit planurilor puse la punct în 2011, imobilul de pe str. Crinilor din Bistrița pe care urma să-l construiască Consult Imobil SRL, firma lui Negrea, era prevăzut cu spaţii pentru birouri, săli de conferinţe, sală de fitness, spaţii comerciale, parcare subterană şi locuinţe de lux. Evident, spaţiile respective erau adresate celor potenţi financiar, având în vedere faptul că un apartament în imobilul respectiv era estimat, la acea vreme, la 100.000 de euro.

În august 2015, cei de la Poliţia locală din cadru Primăriei Bistriţa au sancţionat firma lui Marius Negrea cu 10.000 lei din cauză că nu s-a respectat autorizaţia de construire a imobilului de pe strada Crinilor. În loc să aibă doar 7 etaje, atât cât prevedea documentul emis de primărie în baza unei hotărâri de Consiliu Local, Negrea a decis să îi mai adauge două etaje. În plus, amprenta la sol este şi ea mult mai mare, evident nefiind respectat nici gradul de ocupare al terenului.

Însă, toate acestea par să fie premeditate, fiindcă în momentul în care s-a văzut cu documentul în mână, până să se apuce de construit, Negrea a strigat adunarea proiectantului, verificatorului de şantier şi constructorului şi au fost operate modificări la proiectul iniţial. Pe motiv că au de întărit structura clădirii la cutremure, s-a extins amprenta la sola acesteia, au crescut stâlpii de la parter şi au realizat un planşeu interimar. În instanţă cei de la Consult Imobil au arătat că au făcut demersuri pentru intrarea în legalitate vis-a-vis de noua formulă de construire a clădirii, însă aici au întâmpinat rezistenţă din partea administraţiei locale. Cu toate acestea, au construit mai departe. Acum imobilul este finalizat, ba chiar o parte utilizat, fiindcă Negrea, băiat isteţ, a vândut sau a închiriat între timp spațiile.

Dosar penal pentru că s-a încăpățânat și nu a oprit lucrările

În dosarul penal din instanță se arată că Poliția municipiului Bistrița a fost sesizată de Poliția locală – Disciplina în Construcții din cauză că, după momentul aplicării amenzii de 10.000 lei și dispunerea opririi lucrărilor, firma lui Negrea și executantul au continuat lucrările.

“În fapt, la data de 04.08.2015, polițiști locali din cadrul Poliției Municipiului Bistrița, Biroul Disciplina în Construcții, au efectuat un control la imobilul din Bistrița, str. Crinilor nr. 8, jud. Bistrița-Năsăud, la S.C. Consult Imobil SRL, unde au constatat faptul că regimul de înălțime a imobilului este de S+P+9E (niveluri) și că nu este montat la loc vizibil panoul de identificare a lucrării (f. 94).

Inculpații Negrea Viorel-Marius, administrator al S.C. Consult Imobil SRL, firmă investitoare și Monița Emil, administrator al S.C. EDI-LUIS-TAX SRL, firmă executantă, au fost sancționați contravențional la data de 05.08.2015 prin procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor nr. xx/05.08.2015, respectiv nr. yy/05.08.2015, de către lucrătorii din cadrul Poliției Locale Bistrița, Biroul Disciplina în Construcții, pentru că nu au respectat autorizația de construire eliberată de Primăria mun. Bistrița nr. 96 din 09.03.2015 (f. 20-21), conform art. 26 alin. 1 lit. b din Legea 50/1991, republicată, cu amendă în valoare de 10.000 de lei și, totodată, s-a dispus sistarea lucrărilor și desființarea lucrărilor de construcții neautorizate la imobilul situat în (….).

La data de 05.08.2015, agenții Poliției Locale a Municipiului Bistrița au constatat: „nerespectarea autorizației de construire eliberată de Primăria Municipiului Bistrița nr. 96/2015…La parter s-a executat suplimentar o rețea de beton armat. La cota +3.70 s-a executat un planșeu din beton armat în suprafață de circa 480 mp și un planșeu de cca. 120 mp pe o rețea de stâlpi și grinzi din beton armat și o copertină. Regimul de înălțime la data întocmirii prezentului proces-verbal este S+P+9 niveluri, față de S+P+7 etaje, conform A.C. nr. 96/09.03.2015. În urma acestor modificări, nivelul peste parter nu mai are rolul de mezanin, astfel cum a fost prevăzut în A.C. nr. 96/09.03.2015, ci de etaj, în acest fel indicatorii urbanistici POT și CUT exced valorile aprobate prin A.C. și PUZ-ul aprobat în 2010 și preluat în PUG”.

Procesul-verbal nr. xx/05.08.2015 a fost comunicat inculpatului Negrea Viorel-Marius la data de 19.08.2015, acesta semnând personal de primire, iar procesul-verbal nr. yy/05.08.2015 a fost afișat la data de 18.08.2015 la sediul S.C. EDI-LUIS-TAX SRL, în prezența martorului I. N.

Procesul-verbal nr. xx/05.08.2015 a fost contestat de S.C. Consult Imobil SRL, administrată de inculpatul Negrea Viorel-Marius, iar prin Sentința Civilă nr. 293/09.02.2017, pronunțată în dosarul nr. 7772/190/2015 al Judecătoriei Bistrița s-a dispus respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii contravenționale formulate împotriva procesului-verbal de contravenție.

Instanța a reținut faptul că procesul-verbal de sancționare contravențională face dovada deplină a situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară. Totodată, a reținut faptul că petenta a recunoscut ulterior că a fost de acord cu modificările aduse proiectului, însă a fost în imposibilitate de a obține intrarea în legalitate. Din planșele foto depuse la dosarul cauzei, precum și din expertiza tehnică întocmită de expertul Lazăr Adrian a rezultat cu certitudine faptul că nu a fost respectată autorizația de construire nr. 96/09.03.2015. Prin Încheierea nr. (…) din data de 05.10.2017, Tribunalul Bistrița-Năsăud a dispus suspendarea judecății până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 4030/190/2017 al Judecătoriei Bistrița .

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Bistrița, Secția civilă, sub nr. 4030/112/12.09.2017, cu termen de judecată la data de 22.06.2018, SC Consult Imobil SRL a solicitat obligarea Primăriei Municipiului Bistrița și a Primarului Municipiului Bistrița la emiterea unui act administrativ, respectiv a autorizației de construire pentru terenul din municipiul Bistrița, str. Crinilor-8, conform prevederilor PUG”, se arată în documentul instanței.

Inclusiv Monița a contestat amenda în instanță, într-un dosar separat. Inițial a câștigat la Judecătoria Bistrița, însă nu a avut același succes la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

“Procesul-verbal nr. yy/05.08.2015 a fost contestat de S.C. EDI-LUIS-TAX SRL, administrată de inculpatul Monița Emil.

Prin Sentința Civilă nr. 2179/11.07.2017, pronunțată în dosarul nr. 7917/190/2015 al Judecătoriei Bistrița, s-a dispus admiterea plângerii contravenționale și anularea procesului-verbal de contravenție, motivat de faptul că, potrivit depoziției martorului-inculpat Negrea Viorel-Marius și convenției nr. 9/02.02.2015, S.C. EDI-Luis-TAX SRL, administrată de inculpatul Monița Emil, ar fi efectuat lucrări de execuție «până la cota zero».

În considerarea lipsei calității de executant a societății antereferite în privința etajelor construite în plus, instanța a dispus admiterea plângerii și anularea procesului-verbal de contravenție.

S-a reținut faptul că peste cota zero construcția a fost edificată de mai multe societăți, iar ultimele etaje, inclusiv parterul, au fost construite de societatea Davidan SRL (administrată de inculpatul Monița Emil).

Prin DC nr. 1036/23.11.2018 pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud s-a „admis apelul declarat de apelanții Primarul municipiului Bistrița, cu sediul în (…), jud. Bistrița-Năsăud, având CUI (…) și Poliția Locală a Municipiului Bistrița, cu sediul în (…) Piața Centrală nr. 2, jud. Bistrița-Năsăud, având CUI (…) în contradictoriu cu intimata Societatea EDI-LUIS-Tax SRL, cu sediul în (…), nr.35, jud. Bistrița-Năsăud împotriva Sentinței Civile nr. 2179/2017 pronunțată de Judecătoria B-ța în dosarul nr. 7917/190/2015, pe care o schimbă, în sensul că:

«Respinge, ca nefondată, plângerea contravențională formulată de petenta Soc. EDI LUIS Tax SRL împotriva procesului-verbal de contravenție nr. yy/5.08.2015 emis de Primarul mun. Bistrița. Definitivă».

La data de 20.08.2015 lucrătorii Poliției Locale Bistrița, Biroul Disciplina în Construcții, au efectuat din nou un control la imobilul situat în Mun. Bistrița, str. Crinilor-8, jud. Bistrița Năsăud, unde au constatat faptul că nu au fost respectate măsurile dispuse prin procesul-verbal nr. xx/05.08.2015. Mai mult, regimul de înălțime a imobilului executat până la această dată era de S+P+10 etaje”, se arată în motivarea Curții de Apel Cluj.

Instanța a mai reținut faptul că polițiștii locali care pe data de 5 august 2015 au constatat faptul că firma lui Negrea care construia blocul de pe Crinilor nu a respectat autorizația de construire eliberată de Primăria Bistrița, au efectuat un nou control pe data de 20 august 2015 și au constatat că lucrările de construire au fost continuate, deși i s-a interzis acest lucru.

În plus, proiectul inițial a fost modificat.

„Din declarația inginerului proiectant I.I, reiese faptul că a modificat proiectul inițial prin 2 dispoziții de șantier, nr. 1/2015 și 2/2015, prin care supraetaja această construcție cu încă 2 etaje, plus unul tehnic.

Prin modificările constructive aduse acestei construcții prin decizia de supraetajare cu alte niveluri, mezaninul s-a transformat practic în etajul 1. Cunoștea de la inculpatul Negrea Viorel-Marius faptul că în zonă se puteau construi 10 etaje prin PUG al Primăriei Bistrița, iar inculpatul i-a comunicat că urmează să fie reautorizat.

Martorul a precizat că inculpatul Monița Emil s-a ocupat, prin firma sa de construcții, de construirea structurii de rezistență la imobilul de pe str. Crinilor-8 din municipiul Bistrița, de la fundație până la ultimul etaj”, a mai reținut instanța.

Anchetă nepermis de lungă, prescripție sigură

Deși magistrații clujeni arată că sentința pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud a fost corectă, aceștia au fost nevoiți să admită apelurile lui Negrea și Monița, prin prisma intervenirii prescrierii faptelor penale. Concret, cei doi au scăpat de pușcărie.

Pe de altă parte, în procesul civil cei de la Poliția Locală au cerut și demolarea  etajelor construite ilegal de firma lui negrea, o misiune greu de dus la îndeplinire, și atunci în 2015, dar mai ales acum.

“Cu privire la posibilitatea desfiinţării eventualelor lucrări de construcţii care nu respectă autorizaţia de construire precizez: demolări s-au făcut în ţară cât şi în municipiul Bistriţa. Dar una este să demolezi o clădire în totalitate şi cu totul altceva să demolezi doar o parte din clădire.

Clădirea nu este ca un calup de telemea din care să tai o felie din el. A demola o parte din clădire (în cazul de faţă) implică mari riscuri ce se repercutează asupra părţii care ar rămâne”, arăta într-un raport depus la dosarul civil, expertul judiciar topo Adrian Lazăr.

2 COMENTARII

  1. Uite ca la noi chiar totul este rezolvabil,si nimeni nu raspunde pentru ca asa cum spuneam :TOTUL ESTE CU PUTINTA….daca ai „RABDARE…” .DE CE ?……..pentru ca se poate!!!???

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here