Mai mulți bistrițeni care locuiesc în zona Zăvoaie s-au trezit că în PUG apare o stradă ce le trece prin proprietate, despre care nu știau nimic. Au aflat despre ea în momentul în care unul dintre ei a vrut să își ridice o casă și să-și împrejmuiască terenul și a fost condiționat prin Certificatul de Urbanism să cedeze mai bine de 2 metri și jumătate pe toată lungimea terenului pentru strada respectivă. Cetățenii în cauză au cerut eliminarea acestei condiționări din PUG, însă s-au lovit de respingerea Primăriei Bistrița.

Consiliul Local al municipiului Bistrița a avut pe masă la ultima ședință din iunie o plângere făcută de mai mulți cetățeni care cer eliminarea unei condiționări din Planul Urbanistic General. Asta după ce oamenii au aflat că PUG-ul prevede amenajarea unei străzi de 5,5 metri care se poate face doar dacă cedează diferite suprafețe din din terenul lor. Este vorba despre zona Zăvoaie.

„Să dispună și să aprobe anularea parțială a Planului Urbanistic General al Municipiului Bistrița aprobat prin HCL  nr. 136/2013, prelungit prin HCL nr. 184/2018, iar ulterior prin HCL nr. 207/2023, adoptat în baza Documentației de urbanism B-URB-10-03U/2010 și emiterea unui act administrativ prin care să se dispună eliminarea propunerii de realizare a unei străzi, prevăzute prin PUG la o lățime de 5,5 m, care să facă legătura între străzile Prof David Gălățean și Frantz Schreiber și care traversează terenurile proprietatea subsemnaților , cu consecința anulării obligației noastre de a ceda suprafețe din terenurile noastre în vederea realizării acestei străzi”.

Oamenii au aflat despre existența străzii din PUG la o solicitare de CU

Oamenii au aflat despre prevederile Planului Urbanistic General, după ce unul dintre cei care dețin terenuri în zonă, a solicitat un certificat de urbanism pentru ridicarea unei case. Omului i s-a eliberat certificatul de urbanism, însă cu condiționare. Practic, bistrițeanul s-a trezit că trebuie să cedeze o supradață de 2,75 de metri pe întreaga lungime a terenului pentru strada respectivă.

D.S. solicită primarului să dispună anularea Certificatului de Urbanism nr. 602 din 11.04.2024 emis pentru terenul înscris în CF nr. 85253, în suprafață de 1.162 de mp și pe cale de consecință să emită un nou certificat de urbanism pentru acest teren fără nicio condiționare referitare la vreun acord pentru realizarea și modernizarea străzii propuse prin PUG a avea o lățime de 5,5 metri.

Bărbatul a cerut un certificat de urbanism în 25 martie, pentru întocmirea unei documentații tehnice pentru emiterea unei autorizații de construire necesară pentru edificarea casă de locuit, împrejmuiri și acces poartă electrică.

Acestuia i s-a eliberat certificatul de urbanism în 11 aprilie, însă acesta este condiționat de „un acord autentificat al proprietarului privind modernizarea străzilor Prof. David Gălățean, strada Frantz Schreiter la lățimea de 8 m și strada prevăzută prin PUG la lățimea de 5,5 m.”

Oamenii spun în plângerea trimisă Consiliului Local că propunerea privind realizarea unei străzi de 5,5 metri lățime peste terenurile lor s-a luat în absența oricărei proceduri prevăzute de lege în acest sens, traseul propus fiind instituit fără procedura prealabilă a exproprierii.

„Propunerea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local – HCL nr. 136/2013, prelungit prin HCL nr. 184/2018, iar mai apoi prin HCL nr. 207/2023, de realizare a unui drum 5,5 m lățime care să traverseze proprietățile noastre, încalcă prevederile legale incidente în materia dreptului de proprietate”.

Oamenii și-au împrejmuit deja terenurile fără să țină cont de strada în cauză

Culmea, oamenii și-au împrejmuit deja terenurile deținute, în baza unei autorizații de construire, astfel că nu mai pot ceda diferite suprafețe de teren pentru amenajarea străzii, decât dacă își strică gardurile.

Momentan, strada din PUG este doar pe hârtie, neexistând niciun studiu de fezabilitate sau indicatori tehnico-econimici stabiliți pentru această investiție.  „Este important de rețint că deși articolul 46, aliniatul 2, litera d) din Legea nr. 350/2001 îndreptățește autoritățile locale să elaboreze Planul Urbanistic General care să cuprindă, delimitarea zonelor afectate de servituți publice, aceste servituți nu pot fi altele decât cele prevăzute de dreptul comun în materie, respectiv Codul Civil. Acest act normativ nu reglementează nicio servitute cu titlu gratuit în favoarea autorităților locale, nici măcar în contextul în care se urmărește extinderea rețelei de transport în comun sau lărgirea unor străzi existente”, mai precizează bistrițenii în plângerea trimisă la Primăria Bistrița.

Bistrițeanul care a primit certificatul de urbanism cu condiționare spune că tratamentul aplicat de autoritățile locale este unul discriminatoriu:

„Eliberarea unui Certificat de Urbanism și a unei autorizații de construire prin care a fost autorizată elaborarea unei documentații tehnice în vederea autorizării edificării unor împrejmuiri dintre două terenuri afectate și ele de traseul străzii propuse a fi realizate, mă determină să consider că sunt în prezența unor tratamente diferențiate aplicate unor situații similare, astfel că apare ca fiind evident că suntem în situația unor încălcări flagrante a obligațiilor legale din partea autorităților abilitate să elibereze certificatul de urbanism, tratamentul aplicat mie fiind evident unul discriminatoriu”.

Serviciul Urbanism a și venit cu un răspuns, semnat și de Direcția Juridică, de arhitectul șef Monica Pop și primarul Ioan Turc. În baza acestui răspuns, care este unul negativ, Consiliul Local a și respins cererea bistrițeanului de a emite un CU fără condiționare și de a scoate această condiționare și din PUG.

„La baza propunerilor prezentate în Planul Urbanistic General stau câteva elemente de bază dintre care rețeaua de căi de comunicație rutieră și feroviară care constituie elemente ce trebuie valorificate corespunzător în beneficiul dezvoltării întregii zone; rețeaua circulației rutiere trebuie dezvoltată echilibrat, pe trepte de clasificare în raport cu destinația străzilor și drumurilor, respectiv a categoriilor de trafic major (circulație locală sau de tranzit, transport ușor sau greu, viteză de circulație) realizând prospecte largi, cu spații verzi de aliniament pe arterele noi propuse. Ca o prioritate a PUG-ului Bistrița amintim mărirea gabaritelor străzilor în funcție de categorie și fluxul rutier, modernizarea străzilor, ierarhizarea străzilor și impunerea prin Regulamentul Local de Urbanism a unor reguli de configurare spațial – morfologică a țesutului nou, eficientizarea transportului în comun și găsirea de trasee noi pentru mijloacele alternative de transport”.

Planul Urbanistic General a fost aprobat acum 10 ani, prin HCL nr. 136/14.11.2013. Valabilitatea acestuia era de doar 5 ani, însă cu posibilitatea de prelungire. Prima prelungire a avut loc printr-o hotărâre de Consiliu Local în anul 2018, iar a doua prelungire a avut loc pe ultima sută de metri în toamna anului trecut.

Primăria Bistrița pregătește abia acum un nou Plan Urbanistic General care vine să-l înlocuiască pe cel actual. Acesta este finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență și va costa peste 3 milioane de lei, fără TVA.

Andreea Radu

1 COMENTARIU

  1. Exact aceeași abordare este și în cazul variantei ocolitoare, pentru care tot nu există studiu de fezabilitate și indicatori tehnico-economici aprobați prin acte normative și, totuși, se aplică interdicție de construire pe traseul pe care toată lumea știe că nu se va mai face ocolitoare. Și tot ca mai sus, există în zona de interdicție construcții (la un stadiu de autorizare incert).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.