O firmă din Botoșani trebuia să se ocupe de baza sportivă din Wonderland, în baza unui contract de 6,6 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată de Compania Națională de Investiții. În vara acestui an, SRL-ul cu sediul în Botoșani a fost declarat câștigător, după o licitație ce s-a întins pe aproape un an. Cel mai probabil licitația va fi reluată, după ce Frasinul, ofertant clasat pe locul al doilea a contestat rezultatele licitației, iar Consiliul Național de Soluționare a Contestației i-a dat dreptate. Neregulile acestei licitații și a caietului de sarcini au fost constatate și de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care a obligat Compania Națională de Investiții să remedieze și corecteze o serie întreagă de aspecte.

În Unirea, mai exact în Wonderland, lângă viitoarea Sală Polivalentă, va fi amenajată o bază sportivă de Tip 1. Aceasta se va întinde pe 13.202 mp ( lungime 164 de metri și lățime 80,5 m).  Vor fi amenajate un teren de fotbal mare, cu dimensiuni omologate de UEFA și FRF, care va avea nocturnă și tribune ce vor putea găzdui 500 de spectator.

Vor mai fi construite în cadrul aceluiași complex un teren mic (20 de metri pe 40 de metri), care va fi destinat minifotbalului, handbalului, baschetului și tenisului. De asemenea, va fi construită și o clădire pentru vestiare și partea administrative și o parcare pentru autoturisme și autocare.

Acest obiectiv costă 6,6 milioane de lei și este finanțat prin Compania Națională de Investiții. Instituția a demarat licitația publică pentru identificarea constructorului anul trecut. 6 ofertanți s-au înscris în cursă, printre ei și o firmă din Botoșani, dar și constructorul local Frasinul.

Câștigătorul licitației a fost anunțat abia un an mai târziu. În cursă au rămas cei de la Frasinul și asocierea Simion Tehnoconstruct  din Botoșani – Proiectare Pago SSM Construct SRL din București . Asocierea a câștigat contractul, iar la scurt timp Frasinul a contestat rezultatele licitației.

Neregulile licitației au ajuns în vizorul CNSC

Cei de la Frasinul s-au clasat pe poziția a doua. Ar fi dorit să se ocupe ei de acest contract generos, mai ales că se ocupă și de Sala Polivalentă din vecinătate. Au contestat rezultatul la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Frasinul considera nelegală decizia comisiei de evaluare, susținând că ofertantului câștigător i s-a permis prezentarea de documente neactualizate și chiar modificarea ofertei. Constructorul din Anieș mai spunea în contestație că cei din Botoșani și-ar fi modificat oferta printr-un răspuns la o solicitare de clarificări. Este vorba despre propunerea tehnică, unde, printr-un răspuns la o solicitare de clarificări a indicat un subcontractant care nu a fost indicat inițial.

„Deși autoritatea contractantă i-a limitat accesul la documentele declarate confidențiale de către asocierea câștigătoare, fără a fi probat caracterul confidențial, (n.r. Frasinul SRL) are certitudinea că ofertantul nu a respectat cerințele documentației de atribuire și legislația achizițiilor publice în ceea ce privește inexistența motivelor de excludere, respectiv cerințele privind personalul de specialitate desemnat pentru îndeplinirea contractului. Astfel, cum rezultă din studiul rapoartelor de evaluare elaborate de către autoritatea contractantă, Simion Tehnoconstruct – Proiectare Pago SSM Construct SRL a beneficiat de un tratament privilegiat, fiindu-i permisă prezentarea de documente neactualizate sau chiar modificarea ofertei”, precizează cei de la Frasinul în contestația depusă la CNSC.

Practic, printre neregulile indicate de Frasinul se numără faptul că n-au fost solicitate deciziile de eșalonare privind plata sumelor datorate de ofertantul câștigător la bugetul de stat. De asemenea, câștigătorii nu au un responsabil pentru activități de proiectare sisteme de supraveghere/alarmare împotriva efracției.

Botoșănenii trebuiau descalificați, însă CNI a trecut cu vederea neregulile!

„Raportat la această constatare privind omisiunea de nominalizare a unui expert „responsabil pentru activități de proiectare sisteme de supraveghere/alarmare împotriva efracției”, contestatatoarea consideră că autoritatea contractantă avea obligația să constate neîndeplinirea unei cerințe exprese a caietului de sarcini și să decidă respingerea ofertei, fără a permite remedierea deficienței sesizate, comisia de evaluare încălcând dispozițiile art. 209 alin (2) din Legea nr. 98/2016 și principiul tratamentului egal. În continuare, Frasinul SRL menționează că, deși autoritatea contractantă a solicitat clarificări, din actele de evaluare nu rezultă că și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația de a verifica riguros dacă explicațiile furnizate de ofertant sunt concludente, respectiv apte să demontreze conformitatea ofertei”, se mai arată în contestația analizată de CNSC.

Cei de la Compania Națională de Investiții susțin că, comisia de evaluare a respectat toate cerințele caietului de sarcini. Nu de aceeași părere a fost Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, care a dat dreptate celor de la Frasinul și obligă instituția să reia licitația:

„Admite contestația formulată de Frasinul SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SA, anulează în parte raportul procedurii nr. 552/L/14.06. 2021 și actele subsecvente acestuia, respectiv referirile la oferta depusă de asocierea SIMION TEHNOCONSTRUCT- PROIECTARE PAGO SSM CONSTRUCT și la aplicarea criteriului de atribuire și obligă autoritatea contractantă, ca în terme de 10 zile de la primirea prezentei decizii, să continue procedura de atribuire cu reevaluarea ofertei depusă de asocierea SIMION TEHNOCONSTRUCT- PROIECTARE PAGO SSM CONSTRUCT, cu respectarea dispozițiilor legale, a prevederilor documentației de atribuire și a celor reținute în considerentele prezentei decizii”.

Caietul de sarcini – varză! Agenția Națională pentru Achiziții Publice a cerut remedieri

Nu doar cei de la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor au găsit nereguli grave la această licitație. Și Agenția Națională pentru Achiziții Publice, care în aprilie verifică documentele licitației găsește o groază de probleme la caietul de sarcini.

Printre altele, autoritatea cere o descriere completă și corectă a obiectului achiziției, dar și o mai clară decriere a aspectelor ce țin de experiența profesională solicitată ofertanților

„Atenționăm autoritatea contractantă ca factorii și algoritmul de calcul să reflecte obiectivitate și transparență și să se puncteze acele avantaje considerate semnificative, avantaje care rezultă din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți”, precizează Agenția Națională pentru achiziții Publice.

Instituția mai spune că informațiile cu privire la ajustarea prețului sunt incomplete și există aspecte legate de cifra de afaceri ce necesită reformulări.

„Referitor la cerința minimă de calificare privind capacitatea economică și financiară, respectiv Media cifrei e afaceri globală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) să fie cel puțin egală cu 52.000.000 lei” – nivelul cerinței este apropiat de dublu valorii estimate a contractului, deși la nivelul strategiei de contractare nu este prezentată o justificare clară și concludentă care să susțină nivelul valoric solicitat, în conformitate cu prevederile legale, justificarea prezentată fiind formală și lipsită de argumente concrete”, mai notează Agenția.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here