Floare Gaftone: Dezvoltarea urbană, un proces complex! Mi-a fost interzis să fac recunoașteri la fața locului. Atitudine ostilă și rea-credință

996

Continuăm cu cel de-al treilea episod din răspunsul/informarea transmisă de Floare Gaftone, petiționarilor Ioan Pop/Andrei Gânsac, dar și municipalității, consilierilor locali, dar și Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud. În continuarea documentului, Floare Gaftone încearcă să arate, prin exemple concrete, faptul că în munca pe care o depune ea se izbește de “rea-credință” din partea primarului Ovidiu Crețu și a arhitectului-șef Monica Pop.

Gazeta de Bistrița a intra în urmă cu două săptămâni în posesia documentului amintit, care în mod normal ar fi trebuit să fie făcut public de municipalitate, în condițiile în care Floare Gaftone a răspuns, încă din luna ianuarie anul acesta, unor întrebări adresate de un anume Andrei Gânsac, și transmise prin e-mail la finele lunii noiembrie 2018, chiar înaintea unei ședințe ordinare a Consiliului Local Bistrița. De altfel, respectiva persoană care pretinde a avea acest nume, Andrei Gânsac, a transmis și presei locale respectivele întrebări adresate Floarei Gaftone, dar documentul respectiv a fost anexat și la dosarul de ședință la Diverse. Mai trebuie precizat că aceleași întrebări au fost transmise Floarei Gaftone, pe cale poștală, și de un anume Ioan Pop, din comuna Lechința, care însă, după verificări, s-a dovedit a fi o persoană fictivă.

Dezvoltarea urbană, un proces complex!Necesită o monitorizare continuă

Petiționarii Ioan Pop/Andrei Gânsac au dorit să știe de la Floare Gaftone cum a avizat PUG-ul “dacă nu-l cunoaște și înțelege (din moment ce solicită păreri din exterior)”.

După ce citează din Ordinul MLPAT 13N/1999 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic general”, indicativ GP038/99, Floare Gaftone precizează că “avizul secretarului nu este inclus în lista avizelor necesare adoptării PUG”.

“Nu sunt o persoană bântuită de certitudini și nici de incertitudini. Atunci când nu am suficiente cunoștințe pentru a-mi întemeia juridic, pe deplin, o poziție în conformitate cu legea recurg la o documentare suplimentară. Uneori recurg la specialiștii de la Ordinului Arhitecților din România sau Registrul Urbaniștilor din România pentru că arhitectul șef refuză dialogul și colaborarea și interzice acest lucru și subordonaților. Acest lucru se întâmplă cu știrea primarului. Îmi fundamentez aceasta afirmație pe faptul că primarul a sugerat OAR și RUR să nu mai colaboreze cu mine. Răspunsul acestora scris se găsește în corespondența primarului fără ca acesta să-mi fie adus la cunoștință cum era normal. Cer ca aceasta să fie făcuta cunoscută prin presă opiniei publice. Acest lucru dovedește că primarul nu vrea să-și fundamenteze deciziile pe părerea specialiștilor, preferând acorduri pe care le impune în funcție de situație. Ca să distrugă atenta verificare a documentelor, în condițiile în care nu avem un arhitect cu studii de arhitectură, mi-a zădărnicit și mie posibilitatea de a face o verificare mai atentă a documentelor. 

Consilierul juridic care funcționa la «Compartimentul Pregătire Documente»și îmi oferea o siguranțăși aveam cu cine mă consulta, a fost mutat la serviciul juridic cu alte sarcini. În felul acesta primarul, cu bunăștiințăși interesat, a slăbit capacitatea primăriei de a respecta legea mutând serviciul juridic din subordinea mea, creând premisele și determinările pentru ca soluțiile juridice să fie propuse de subordonații direcți ai acestuia. Am suplinit lipsa posibilității de a mă consulta cu serviciul juridic prin experiența mea în funcția de secretar de peste 20  de ani și cu un program de lucru de 10-12 ore. Tot cu dispoziția primarului mi-a fost interzis să fac recunoașteri la fața locului și vă rog să vă răspundeți dumneavoastră la întrebarea «CUI FOLOSEȘTE?»”, afirmă Floare Gaftone în document.

Totodată, aceasta mai subliniază faptul că, dezvoltarea urbană este un proces complex, complicat și extrem de dinamic și care necesită o monitorizare continuă pentru că este vorba de riscuri care se măsoarăîn vieți omenești, pagube materiale, în confortul cetățenilor și în sănătatea acestora.

“Un incendiu pe o stradăîngustă pe care nu poate urca salvarea sau pompierii determina nu numai coșmaruri ci și morți și pagube imense. Spațiul verde înseamnă oxigen și confort vizual. Locurile de parcare insuficiente înseamnă tensiuni între cetățeni, procese în justiție sau chiar violență. În cursul punerii în aplicare a PUG apar probleme noi, tendințe noi, concepte neacoperite la timp prin reglementări de către consiliul local. Așa au apărut sintagmele «anexa agricolă»și «locuințe colective mici».

În teren aceste sintagme s-au materializat în case cu etaj și blocuri de 30 de apartamente între case individuale, închizându-le orizontul și ascunzându-le partea lor de soare. Atunci când o tendință se dezvoltăîntr-o direcție care să pună PUG-ul în situația de a fi încălcat, firesc ar fi ca serviciul urbanism să stopeze fenomenul și nu să-l tolereze și chiar încurajeze. Încrederea mea în arhitectul șef s-a erodat pe măsura ce am descoperit în documentații lucruri care nu trebuia să ajungă la mine. PUG-ul ca document de planificare a dezvoltării urbane are un orizont temporal de 5-10 ani. Tocmai pentru a permite consiliului local să intervină oportun pentru a armoniza interesele individuale cu cele colective ale cetățenilor, în funcție de dinamica dezvoltării și de tendințe la care se manifestă. Nevoia de actualizare a PUG-ului era evidenta în 2017. Eu am avertizat consiliul local prin Referatul nr. 108112/27/12.2017 asupra nevoii de actualizare. Tot în 2017 Consiliul local a aprobat «Planul de mobilitate urbană» dar nu s-a procedat la armonizarea între acesta și PUG.

În 2018 am reiterat prin e-mail primarului și membrilor Consiliului Local despre această necesitate. Cu rea credință, primarul a răspuns la cererea mea în scris cu o expresie care este sub demnitatea mea să o reproduc, dar daca va fi nevoie voi aduce-o la cunoștința opiniei publice sau, după caz, în justiție.

În concluzie suntem în situația prea mult tolerată de a fi supuși unor presiuni multidirecționale. Prima din partea cetățenilor care nu au în vedere decât interesul individual și trebuie înțeleși, dar nu tolerați în a încălca legea. A doua din partea dezvoltatorilor imobiliari care au ca interes profitul și care, de asemenea, trebuie înțeleși dar cu respectarea legii. În al treilea rând – de interesul public al cărui reprezentanți sunt toți cei care elaborează, avizeazăși aprobă documente de urbanism”, mai scrie secretarul municipiului Bistrița.

Gaftone nu a sesizat procurorii. Au făcut-o în schimb alții

Floare Gaftone a fost întrebată de petiționari de ce nu sesizează organele de urmărire penală dacă are suspiciuni în privinţa modului în care se eliberează documente în primărie, făcându-se referire la acuzațiile lansate de ea cu privire la faptul că PUG a fost modificat pe parcurs.

Secretarul municipiului spune că ea a sesizat șeful instituției, pe primarul municipiului Bistrița și consiliul local care pot constitui comisii de analizăși verificare și pot face și sesizările care le consideră necesare .

“În legătură cu acest subiect menționez faptul că numitul Larionesi Traian a sesizat organele de cercetare penală pentru faptul că nu i-am avizat edificarea unui imobil cu 42 de apartamente între case individuale. Dosarul este în curs cercetare.Aici am făcut dovada existenței a două variante de UTR-39.Aștept soluția procurorului.Am sesizat primarul municipiului Bistrița în scris imediat ce am sesizat că arhitectul șef operează cu două variante de UTR. Am solicitat constituirea unei comisii de analizăși verificare, conform legii. Văzând că primarul nu a avut nicio reacție, am sesizat consiliul local în luna aprilie (n. r. – 2018) privitor la această situație. Primarul și arhitectul șef nu au avut nicio reacție”, arată Floare Gaftone.

Explicații punctuale

Secretarul municipiului Bistrița a fost întrebată de petiționarii Ioan Pop/Andrei Gânsac de ce refuză semnarea documentaţiei pentru proiect P+2 în zona Pompierilor, Drumul Sigmirului, aproape de sensul giratoriu de la Kaufland și dacă motivul care stă la baza refuzului ar fi faptul că respectiva investiție face concurenţă blocurilor cu 12 etaje “ale cunoştinţei sale”.

De cealaltă parte, Floare Gaftone spune că la solicitarea de edificare a unui bloc de locuințe cu 32 de apartamente în regim de înălțime P+2E+ER, pe Str. Sigmirului nr.1, de către SC LUCICOR PROD SRL pe o parcelă situate în L2 (subzona de locuire individuală) cu regim de construire discontinuu, a întocmit Obiecțiile de legalitate nr. 54140/ 03.07.2018 înregistrate în Registrul special nr. 14/04.07.2018, conform Legii  215/2001.

“Obiecțiile de legalitate nu a fost comunicate solicitantului așa cum rezultă din Procedura prealabilă nr. 90338/2018, depusă de către solicitant”, precizează Gaftone în document.

Aceasta mai menționează că un grup de 10 cetățeni (vecini) de pe Str. Sigmirului s-au adresat consiliului local cu petiția nr. 46267/07.06.2018 prin care și-au manifestat dezacordul față de edificarea unui bloc lângă casele lor.

“Petiția cu toate că a fost adresată consiliului,primarul cu rea credință nu a transmis-o secretarului pentru a fi analizatăîn consiliul local (petiția fiind depusăîn urmă cu peste șapte luni de zile).

Am semnat autorizațiile de construire cu regim mare de înălțime pentru că am avut la baza documentații de urbanism legal aprobate. Consiliul local a aprobat un PUZ prin HCL nr. 111/2008 – «Construire ansamblu multifuncțional cu destinația de locuințe colective și spații comerciale în municipiul Bistrița, strada Sigmirului, nr. 16, UTR 24 – 25” – ce permite, conform art. 1 al. (2)  din HCL, eliberarea de autorizații de construire cu regim de înălțime până la D+P+12E – beneficiari S.C. TRANSMIXT S.A., S.C. MILIARD IMPEX S.R.L. și Danci Aurel».

Prin HCL nr. 92/2007 s-a aprobat PUZ «Construire imobile cu destinația de locuințe colective» în municipiul Bistrița, strada Sălciilor, UTR 25”– ce permite regim de înălțime S+P+4E+M – beneficiari S.C. JOLT IMPEX S.R.L., Negrea Viorel Marius, Ungur Lucian, Ungur Mirela.Având la baza datele mai sus prezentate am semnat autorizațiile de construire în deplină legalitate .Hotărârea consiliului local trebuia obligatoriu respectată”, explică în document Floare Gaftone.

Totodată, secretarul municipiului este întrebată și de ce a semnat pentru mansardarea cu două niveluri a blocului de pe str. Someşului în lipsa locurilor de parcare şi a spaţiilor verzi.

În răspunsul său, Floare Gaftone susține că, speța nu e din aceeași categorie, întrucât e zonă de blocuri vechi.

“Zona nu e L2 – este zona L3 și implică reabilitarea și etajarea cu un nivel. Nu pot prezenta detalii – documentația nu este gestionată pânăîn prezent de mine și nu mi-a fost comunicată, în copie, de către Serviciul urbanism”, precizează aceasta.

Acuzații de rea-credință și atitudine ostilă

Întrucât Floare Gaftone a afirmat anterior de câteva ori faptul că solicită păreri de la specialiști, contrariați, cei doi petiționari consideră că aceasta nu ar cunoaște prevederile PUG și implicit își invocă lipsa de competență, astfel că o întreabă cum își justifică rămânerea în funcție.

Secretarul municipiului vine și spune că, solicitarea părerilor specialiștilor nu este motivată de lipsa competenței profesionale, ea dând exemplu instanțele de judecată, care și ele solicită părerile specialiștilor în vederea soluționării spețelor aflate pe rol.

“Într-o instituție complexă cum este o primărie care gestionează documente cu grad de generalitate dar și cu un pronunțat specific particular ce necesită cunoștințe specifice avizarea se face și pe baza semnăturii specialistului în domeniu plecând de la premisele bunei credințe,a competenței specifice și a corectitudinii.La început nici nu am gestionat PUG-ul fiindcă arhitectul șef nu m-a menționat în lista persoanelor cărora li se comunică actul administrativ.Pe parcurs presa și cetățenii interesați au sesizat aspect de încălcare a regulilor de amplasare a construcțiilor în sensul căîntrecasele individuale au apărut sub sintagma de «locuințecolective mici» blocuri de locuințe cu 20 -30 de apartamente.La apariția acestui fenomen am sesizat într-o discuție cu arhitectul șef apoi cu primarul și în final am sesizat în scris Comisia de dezvoltare urbană și Comisia juridică despre necesitatea definirii sintagmei «Locuințe mici». Având acordul președinților celor două comisii am studiat reglementările existente în cadrul altor municipii. Toate municipiile pe care le-am consultat au definit «locuințele colective mici» ca fiind locuințele cu maxim șase apartamente,având cel puțin un loc de parcare/apartament și o anumită suprafață de teren aferent(minim 2.000 metri pătrați/unitate locativă la Oradea)Primarul și arhitectul șef nu au susținut necesitatea reglementării și astfel oprirea fenomenului de încălcare a legii a trebuit să mi-l asum eu.Astfel am preluat toată presiunea.Am făcut obiecții de legalitate atunci când a fost cazul, dar primarul și arhitectul șef nu au comunicat cetățenilor despre motivele de nelegalitate pe care le-am invocat. Astfel primarul și primăria au fost acționate in judecată.Este o obișnuințăîn administrație să se generalizeze bunele practici din alte localități, iar consultarea specialiștilor nu este o dovadă de slăbiciune ci, dimpotrivă, o metodă de a evita greșelile fundamentând avizele ți deciziile pe argumente științifice sau solide, după caz”, spune Floare Gaftone, care își întărește spusele dând exemplu dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud cu privire la blocul de pe str. Ștefan cel Mare, în care toate probele de până acum arată că secretarul municipiului a avut dreptate când nu a semnat de legalitate și a ridicat obiecții de legalitate asupra proiectului, contrar primarului și specialiștilor în urbanism din Primăria Bistrița.

“Expertiza mi-a dat dreptate mie și prefectului.Iată așadar un exemplu prin care recurgerea la părerea specialiștilor este agreata și de Judecător și de Prefect și, mai mult, scoate în evidență profesionalismul meu. Subliniez faptul că văzând că nu mă pot bizui pe corectitudinea arhitectului șef (primeam informații contradictorii) am cerut informații despre PUG, în extras în funcție de nevoi.Pentru faptul că unul dintre urbaniști mi-a dat în format electronic toate cele 42 UTR ce conțin reglementările specifice arhitectul șef a mustrat funcționarul respective arătându-se indignată.Atunci mi-a zdruncinat ireversibil încrederea și am tras concluzia că are de ascuns informații față de mine și am pus sub semnul îndoielii corectitudinea și loialitatea.Coroborând atitudinea ei cu atitudinea primarului de anulare a posibilității de a avea un filtru pe documentele de urbanism, înainte de a le aviza eu,mi-am dat seama că acțiunea lor este premeditatăși conjugatăși de rea credință. Această convingere mi-a fost întărităși de faptul căîn mod repetat îmi aglomerează activitatea aducând foarte multe dosare în perioade critice (ședințe de consiliu, înainte de sărbători, înainte de concediu,la sfârșit de săptămână)cu scopul de a lucra sub presiunea timpului și astfel să se poată strecura documente incomplete sau neconforme cu legea și cu documentațiile de urbanism.

În aceeași ordine de idei, prin dispoziție internă primarul a stabilit, cu rea credință, ca termenul pentru verificarea și semnarea certificatelor și autorizațiilor de construire de către secretar să fie doar 3 zile. Evident că din coroborarea atitudinilor ostile și de rea credință și mai ales de dinamica lor scopul acestora este de a nu putea face o verificare corectă și să creez precedente periculoase”, a mai punctat Floare Gaftone.

15 COMENTARII

 1. incredibila ..aceasta tantzica! prin aceasta de fapt recunoaste ca nu stie ce a semnat…!!Tantzico …ia zi…CD-ul? unde e CD-ul buclucas? ala cu PUG-ul trimis la consiliul judetean….Ala valabil…trimis de matale ….nu fituicile cu UTRurile dupa care te inspiri matale…ALEA ERAU PROPUNERI……PREALABILE…TEMBELO !!!!!!!
  PUG -ul REAL E ALA DE PE CD…avizat de consiliul judetean si semnat de SECRETARUL MUNICIPIULUI …n-o mai da la intors…ESTI INCOMPETENTA!!! NU STII CE SEMNEZI SI ACUM INCERCI SA ACOPERI URMELE TEMBELISMULUI DE CARE DAI DOVADA!!
  INTR-O TARA CIVILIZATA SE IMPUNE…DEMISIA…
  faptul ca intrebi taximetristi si umbli dupa petitii ale oamenilor ca nu-s de acord cu una sau alta da dovada de prostie….Spuneai ca la Ungur e P+4…dar acolo sunt 7-8 etaje semnate de matale cu complicitatea lu sabinas…o sa verifice probabil procuratura si aspectul asta…iar Mitrea ,de la OAR ti-a transmis clar ..VEZI-TI DE TREABA TA!!! NU TE MAI BAGA CA MUSCA-N C..R!! IN CEVA CE TE DEPASESTE..

 2. Bineinteles ca a aparut pastila de duminica (cea de ras). Doamna Gaftone sub presiunea propriei frustrari minte, si minte cu nerusinare, dovada sta episodul cu o locuinta colectiva propusa in zona Unirea, cind in iarna anului trecut i-a comunicat solicitantului ca ea a fost in ziua de sf. Ion chiar, cu taxiul, si ce credeti…si taximetristul a zis ca acolo nu merge o locuinta colectiva (iata deci ca am identificat un prim specialist consultat de dinsa). Referitor la avizul dat de dinsa iarasi minte! O intrebam pe doamna Gaftone cine a avizat spre legaltate HCL 136/2013, sau mai pe intelesul dinsei a cui semnatura se regaseste pe aceasta hotarire, care hotarire chiar dinsa spune, citez „Hotărârea consiliului local trebuia obligatoriu respectată”. Sa intelegem ca unele hotariri sint mai obligatorii decit altele? HCL 136/2013 (aprobare PUG), in explicatiile dinsei, nu este obligatoriu a fi respectata!!!
  Oare pe Sigmirului, cine i-a instigat pe vecini? Pe Ana Aslan cine s-a dus si i-a speriat pe vecini? Surpriza, surpriza….secretarul Gaftone! Si asa s-a intimplat si in alte zone…unde legea permite si secretarul Gaftone nu vrea…si nu vrea sa respecte legea!!
  Iarasi minte cu privire la supraetajarea de pe Somesului:in intelegerea dinsei daca faci o supraetajare si suplimentezi numarul de apartamente cu un numar de 18, este in L3, este alta speta, si nu mai trebuiesc locuri de parcare….iar cu privire la detaliile proiectului (pe care dinsa nu si le mai aminteste ca nu are documentatia) oare dinsa ne ia de prosti, cind a semnat autorizatia aceasta nu era insotita de proiect?
  Faptul ca dinsa cauta sa dreaga busuiocul, nu face decit sa cada in ridicol. Doamna, intai si intai, trebuie respectata legea! Si pe urma poti veni cu exemple din alte orase, abia pe urma poti venii cu lamentari gen „eu crezind”, si ” in ate orase…”. Putem spune ca in 2013 tu nu ai fost acolo! Si vi acuma dupa 5 ani sa te plingi de ce ai semnat…si sa ne explici de ce faci abuz in serviciu? Jenant si ipocrit gestionata problema….Lasa-ne doamna cu pregatirea ta profesionala…ca o vedem si simtim cu totii….lasa-ne…

 3. De vis, explicatiile acestei doamne, numai ca visul este de fapt cosmar, procurorii cerceteaza abuzul ei in serviciu, asta nu spune ea! Intelegem disperarea!

 4. Unde pe Sigmirului sint 10 vecini doamna? Dumneavoastra visati? Eu cred ca totusi vecinii (doamnei Gaftone) sint mai interesati se functionarea spalatoriei si a servisului auto de pe strada Sigmirului, care a fost autorizata si protejata de cine credeti…Sabinas si Gaftone, spalatorie care produce poluare, disconfort si zgomot, ingreuneaza circuatia (chiar o blocheaza). De haosul creat de autorizarea spalatoriei auto intre case nu va pasa doamna Gaftone? Sau spalatorie si service auto intre case este bine, iar locuinte colective mici intre case nu? Cine oare va sfatuieste in materie de urbanism doamna? Ca de priceput singura nu poate fi vorba. Oare blocul de 4 etaje de linga hotel Diana e bun doamna? Sau ala e facut ca si extindere si supraetajare si atunci e bun! Pe strada Mosilor oare cite apartamente au cele doua locuinte de mici dimensiuni doamna? Sau acolo fiind linga casa primarului sint bune? Sint in regula nu? Asta inseamna sa fi secretar mafiot de Bistrita. Faci ce vrea p…. ta! Ce lege, ce PUG, ce vecini….Nu conteaza decit vrerea doamnelor S si G. Aicea-i mafia din primarie! Aici ar trebui procuratura sa cerceteze…cum…cit…si unde? Unde va spunem noi…
  Dinsa manipuleaza iarasi referitor la anexe agricole…ele exista si sint reglementate de legea 50, nu au „aparut” cum zine dinsa…Hai ca incet, incet…articol cu articol, cetatenii isi vor da seama de ipocrizia si manipularile acestei doamne (jurist, secretar)
  Se plinge ca arhitectul sef nu o informeaza si nu se consulta cu ea: pai dumneata, doamna Gatone, esti arhitect? esti macar inginer? nu tu esti jurist. Ce inseamna asta? Ca dumneata, referitor la autorizatii ai citeva acte pe care trebuie sa te uiti: CU, extras CF, si avize. Restul pa! Pai daca tot te uiti in dosare nu te-am auzit o data sa spui ca ferul nu-i destul in beton sau ca instalatiile nu sint bune…Pai de ce? Oare nu te pricepi matale la toate?
  Si ca o concluzie, daca tot cercetezi reglementarile altor orase si ti se par mai bune decit cele ale noastre…atunci , doamna, de ce nu te duci ca secretar in alte orase…Uite, spre exemplu, Telciu o comuna in curs de dezvoltare, cu investitori multi, ar avea nevoie de un secretar jurist, arhitect si urbanist in acelasi timp care sa le spuna cum sa faca ” case intre case”.

 5. Eu m-am cam saturat de lamentarile acestei…doamne parca ajunsa la menopauza profesionala! Ce-mi explica ea mie ca arhitectul sef si primarul nu vor sa-i explice ei urbanismul? Eu cred ca e timpul ca cetatenii sa se trezeasca si sa vada ca aceasta…doamna face o larma si arunca cu fumigene sa nu se vada ilegalitatile facute de ea si sabinas in materie de urbanism (si la Ungur cu un PUZ cu o mica eroare indreptata).Cum a dat Sabinas autorizatii la ea in zona la bloculete fara distante si acordul vecinilor? Cum a mutat amplasamentul unui bloc prin dispozitie de santier? Cum a autorizat hale industriale fara acord vecini? Cum a autorizat pe Somesului fara locuri de parcare si sp. verde? Cum i-a autorizat la ungur P+5+M cind acolo era P+4+M? Cum a facut….multe…..? Doar cu complicitatea secretarei gaftone!!!Restul este can-can….. Eu cred ca e timpul ca organele statului sa faca o verificare la primarie si la urbanism. Eu cred ca un grup de cetateni civici din Bistrita, saptamina viitoare, vor face o plingere la DNA!! Ori la bal ori la spital! Sa ne mai lase dracului in pace femeia asta, se plinge ca o pisica in calduri de zici ca alte probleme in primarie si in Bistrita nu mai exista decit urbanismul, ca alti functionari din primarie care muncesc pentru orasul asta nu mai exista in afara de ea, foarte bine ca au dat-o in judecata….sa plateasca toapa daca abuzeaza in serviciu (ca doar ea cu gurita ei a spus ca ea nu mai semneaza autorizatii desi legea permite). Cine este aceasta vinitura de are impresia ca e de neinlocuit? Ne-a facut destul de ras ca si oras, inrosind telefoanele pe la Cluj cu intrebari timpite……o singura solutie…DEMISIA! Si $abinuta$ dupa ea!!!

 6. da cine se crede …? ce are ea de vazut in teren?
  rolul unei secretare conform
  LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*)a administraţiei publice locale ART. 117
  Atributiile secretarului
  Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

  a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judetean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

  b) participă la şedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

  c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între acestia si prefect
  d) organizează arhiva si evidenţa statistică a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean; e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
  g) pregăteşte lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
  h) alte atribuţii prevăzute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz

  DE UNDE CU DE-A EI PUTERE ACEASTA TUTA STIE EA ARHITECTURA SI URBANISM?.
  doamna…Demisia cat mai urgent …!!!!

 7. ar fi interesant sa urmariti achizitiile pe care le face doamna , fiul dansei, firma lui, neamurile dansei……ca sa intelegeti care sunt motivele piedicilor puse in eliberarea unor autorizatii. PAI DACA nu ti se elibereaza o autorizatie, tie ca esti muritor de rand, cineva iti va face o propunere sa vinzi terenul……oare cine? si brusc ulterior se obtine autorizatie…. ta ta ta ta!!!!!

 8. Radu..ce zici tu e grav, dar nu imposibil, adevarul ca planeaza asupra doamnei suspiciunea rezonabila ca ar cam proteja unii investitori……umbla de asemenea zvonuri cu privire la fratia urbanistica dintre ea si malaicus….se vor cerceta si aspectele acestea…..cele mai multe investitii cu probleme sint in partea de jos a orasului…la sabinas in zona. Oare aceea este o zona mai deosebita?

 9. din discutiile cu arhitectii din Bistrita ..se pare ca mai nou..duamna are aptitudini de Verificator de proiecte….nesemnand autorizatii…. pentru ca …..ATENTIE !!!!! NU-I PLAC DOMNIEI SALE …..ZANA DE TELCIU!!! …care este…..
  Se intampla ca ….se elibereaza certificat de urbanism….duduia..il semneaza ,,,se realizeaza proiectul …se obtin avize conform certificat de urbanism , se depune documentatia cu plata autorizatiei de constructie si….STUPOARE….!!! .. GENIALA SI PLENIPOTENTIALA SECRETARA DIN TELCIU …nu mai VREA SA SEMNEZE AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE!!!!!!!!INTRA IN FIBRILATII…SUNA ARHITECTII ,SUNA PE MASA-N P…LA CLUJ ,LA MAMA DRACULUI S-O PIEPTENE,,,,SA CAUTE SUSTINATORI FAPTUL CA NU DORESTE A LASEMNA ….PARE-SE CA PRIMARUL E PRES….DACA NU-I IN STARE S-O DEMITA !!! FEMEIA E DUSA!! CU CAPU…
  PENTRU ASTFEL DE NEBUNE AR TREBUI O COMISIE ..DE MEDICI ..S-O IEVALUEZE ..DOAR ZIC!!!

 10. Si blocul de la podul Jelnei, a lu Duca, are parcari? Ca nu prea vad unde se pot face. Si ala de linga linie de la lama? Ala ce fel de locuinta este?a fost o cunostinta sa cumpere si are 16 apartamente…eu nu inteleg…care sint mici si care sint mari? Sa ne lamureasca arhitectul sef nu jurista sefa….

 11. Nu ii iau apararea doamnei, dar chiar e o mizerie ce se intampla in Bistrita … toti „marii” (valorosii) dezvoltatori imobiliari sunt porniti pe doamna secretar … doamna, bine le faceti, nu le mai semnati actele, decat cand se respecta legea, si nu se forteaza nota referitor la spatii verzi, vecinatati, etc … sa fie din abundenta, asa cum va doriti si cum este normal!!! Dezvoltatorii (a se citi „bisnitarii”) nu urmaresc decat ingrosarea buzunarelor, fara sa tina cont de reglementarile urbanistice! Din pacate ei sunt indrumuati de marii specialisti bistriteni in ale arhitecturii cum sa gaseasca portite si sa construiasca la limita (i)legalitatii … Bibanii au devenit specialisti in urbanism! Sigur lor le apartin comentariile … :)) Felicitari doamna, ati merita sa ii luati locul „strutului carliontat”, si sa faceti ordine, sa taiati craca speculantilor si gastilor ce ii incurajeaza!

 12. Mai realistule…cine mai construieste blocuri in zilele noastre? statul? Primaria? Gaftone? Nu draga realistule!” Speculantii si bisnitarii” care ridica economia si platesc taxe si impozite..nu ca tu nu ai platii…si noi platim. Ei sint singurii in tara, exceptind ANL, care ofera, la pretul pietei apartamente…si nu la limita legii cum spui, ci in lege, 100%. Ca tanti crede alceva…instantele vor hotari. Si va fi pusa la plata (tanti).

 13. bai tipule…realist…se vehiculeaza prin urbe un zvon cum zicea Radu ca ….madama refuza semnarea unei autorizatii de construire pe motiv ca …atentie ….terenul pe care e amplasata investitia …a fost dorit de cuscra ….duamnei secretar …si drept razbunare toapa de telciu …refuza semnarea autorizatiei de construire….!! asa ca ….georgica ..tata …realistule…Va fi distractie prin instante..o sa cam dea mamica gaftone cu subsemnata…

 14. Se vorbeste ca aceasta duamna….,referitor la speta de mai sus, cu cladirea de pe centrul istoric care are aviz de la Comisia de Monumente Istorice (adica: specialistii de la Cluj pe care-i tot invoca), in disperarea ei de a se razbuna pe actualul proprietar, ia facut o adresa cu obiectiuni…atentie…referitoare la modul cum trebuie sa construiasca pe terenul lui in centrul istoric. Adica mai pe intelesul profanilor: dinsa spune ca avizul scris al specialistilor de la Cluj nu este bun. Adica dinsa, un jurist de primarie, stie mai multa arhitectura si urbanism decit toti arhitectii si inginerii care au facut o facultate si sint in aceasta comisie de monumente, si care au eliberat un aviz favorabil. Deci ce intelegem? Ca specialistii de la cluj nu sint buni cind dau un aviz scris care nu-i convine madamei, dar sint buni cind ea ii invoca (desi nimeni nu a vazut nimica scris din partea lor doar vorbe din partea duamnei). Acuma ce inteleg eu: ori doamna este foarte capabila si profesionista, mult peste specialisti si arhitecti, ori doamna fura curent in disperarea dinsei de a se razboii cu investitorii care nu fac cite o tranzactie, ori jean are dreptate si este o razbunare de om deosebit de „inteligent”. Unde mai pui ca zvonurile cu achizitionarea proprietatii s-au dovedit a fi adevarate, ramin doar ultimele doua variante. Si uite asa..dragi cetateni…sintem luati zilnic de prosti, haiducul secretar care lupta din rasputeri pentru binele orasului este de fapt un ipocrit lup in blana de oaie care mai nou are interese imobiliare (cuscra doar, ea nu). Se pare ca trecutele comentarii ale articolelor din diverse ziare online referitoare la Gaftone sint intr-o masura covirsitoare adevarate!!! Oare institutiile statului (ala de drept) si primarul dorm? Intreb si eu pentru un prieten….

 15. Se pare ca informatia este corecta, demolarea facindu-se prin imputerniciti cuscra si fiul. Oare fiind in centru istoric, demolarea are avizul comisiei de monumente, trebuia prezentata si o propunere? Daca da, propunerea este realizata de secretarul urbanist Gaftone? Doar intreb…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here