Floare Gaftone: Arhitectul șef și primarul au susținut permanent opinii împotriva mea! Discreditarea mea a continuat și în mass-media

781

Așa cum am precizat în articolul publicat săptămâna trecută, secretarul municipiului Bistrița, Floare Gaftone, într-o informare transmisă municipalității și consilierilor locali, dar și Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, prin conținutul căreia răspunde și unor petiționari, lansează acuzații grave cu privire la aplicarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al municipiului Bistrița.

Dacă în primul episod am arătat modul în care primarul Ovidiu Crețu tratează petițiile trimise de cetățeni municipalității, în continuare vom prezenta răspunsurile oferite de Floare Gaftone la întrebările adresate de Pop Ioan/Gânsac Andrei.

Gaftone îi dă dreptate petiționarului

Astfel, prima întrebare arată așa: “Cu ce se diferențiază aceste proiecte autorizate de locuințe colective de mari dimensiuni de cel al domnului Larionesi (nr. r – Florin Larionesi, fiul lui Traian Larionesi) pe care l-a invocat în dreptul la replică (n. r. – publicat în Timponline.ro) ??? Sunt unele cu același număr de apartamente (aprox.30)”.

Iată ce răspunde Floare Gaftone:

“Domnul Larionesi a solicitat inițial edificarea unui imobil cu 32 de apartamente pe str. Ana Aslan, o stradă privată, îngustăși înfundată, în UTR 39 – subzona de locuințe individuale în regim discontinuu.

Documentația a fost respinsăși restituită de 2 ori de către Structura Arhitectului șef – Serviciul urbanism pentru documentație incompletăși numărul prea mare de apartamente într-un imobil (32 apartamente).

Prin adresele nr. 37319 din 18.05.2017 și 47242 din 07.07.2017 prin care s-a restituit documentația cu mențiunea că ”proiectul nu se încadreazăîn categoria imobilelor de locuințe colective de mici dimensiuni, imobilul propus fiind un bloc de locuințe P+2E cu 32 de apartamente”.

Interesant de reținut este faptul că Serviciul de urbanism s-a răzgândit și a solicitat «divizarea blocului în două unități locative» (fără distanță între ele – cu rost de dilatare), ceea ce a determinat creșterea cheltuielilor de proiectare dar și a numărului de apartamente (circa 42 de apartamente).

Acest aspect l-am mai întâlnit pe str. Sigmirului nr.1 unde, inițial documentația a fost restituită pe motiv că«31 de apartamente nu se încadreazăîn categoria imobilelor de locuințe colective de mici dimensiuni».

Ulterior, arhitectul șef – serviciul urbanism s-a răzgândit și a stăruit în emiterea AC (n. r. – autorizația de construire) pentru care am întocmit Obiecții de legalitate.

Dacăși petiționarul apreciază că 30 apartamente reprezintă«locuințe colective de mari dimensiuni» cred că are dreptate”, este răspunsul oferit de Floare Gaftone.

A consultat specialiștii din primărie, dar și asociații ale arhitecților

Mai departe, Ioan Pop/Andrei Gânsac au întrebat-o pe secretarul municipiului Bistrițadacă “doar cu privire la proiectul d-lui Larionesia întrebat comisia de urbanişti”.

Floare Gaftone răspunde că a consultat, în primul rând, funcționarii din cadrul Serviciului de urbanism, a solicitat primarului și consiliului local organizarea unor ședințe pentru stabilirea modului de interpretare a documentațiilor de urbanism aprobate prin hotărâre de consiliu și stabilirea modului de soluționare a unor cereri, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate de către consiliul local și a interesului general al colectivității locale.

“Ulterior am solicitat și punctul de vedere al specialiștilor din cadrul Ordinului Arhitecților din România (OAR) – Filiala Transilvania Cluj-Napoca și Registrului Urbaniștilor din România (RUR) – Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest Cluj-Napoca, dar și Ministerului Administrației și Dezvoltării Regionale – Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, inclusiv Ministerului Culturii (în situația blocului de pe Str. Toamnei nr.2)

Pe lângă blocul de pe str. Aslan nr.6, am mai solicitat și primit puncte de vedere din partea specialiștilor din cadrul OAR, RUR, MDRAP pentru edificarea unor construcții, astfel: bloc pe Str. Crinilor, bloc pe Str. Parcului nr.6, bloc pe str. Toamnei nr.2, bloc pe Str. Mălinului nr.11A, bloc pe Str. Mihail Warga nr. 11, bloc str. Sigmirului nr.1A.

Spre exemplu, am solicitat părerea specialiștilor și în alte spețe, cum ar fi: edificarea de construcții în extravilan, și chiar am invitat acești specialiști să-și exprime punctul de vedere în fața membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al mun. Bistrița și chiar au participat la nivel de președinți ai acestor structuri (OAR și RUR) la ședința comisiei juridice din anul 2015”, arată Gaftone.

Urbaniștii de renume, consultați de Gaftone doar când a avut îndoieli

Petiționarii Pop/Gânsac a mai întrebat-o pe Floare Gaftone dacă la celelalte blocuri cu mai multe apartamente a cerut acordul urbaniștilor de renume, dorind totodată ca secretarul să își motiveze răspunsul.

În răspuns, secretarul municipiului Bistrița arată că, acolo unde a avut certitudinea că solicitarea respectă legea și documentațiile de urbanism, legal aprobate, nu a solicitat părerea urbaniștilor, însă atunci când a avut îndoieli asupra încadrării în lege și în documentațiile de urbanism s-a adresat specialiștilor.

Apelul la expertiza specialiștilor este o chestiune de buna practică în administrație și în justiție. Instituția prefectului face apel la expertizele tehnice, iar judecătorii își fundamentează deseori deciziile și pe expertizele tehnice. A face apel la expertize nu este o dovadă de slăbiciune, ci, dimpotrivă, o dovadă a bunei credințe în a soluționa legal o cerere”, arată Floare Gaftone.

Aceasta susține că a recomandat și structurii conduse de arhitectul șef să consulte și ei reprezentanții OAR și RUR.

“La emiterea CU (n. r. – certificatul de urbanism) pentru bloc S+P+4E – 6E strada Lucian Blaga nr.1, beneficiar Societatea Consult Imobil SRL, prin adresa nr. 90530/09.11.2015, între mine și arhitectul șef a existat o diferență de apreciere. Eu am apreciat pe baza regulamentului de urbanism (UTR-30) grafica galben –roșu pe parcela pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism evidențiază că se poate construi în regimul de înălțime maxim P+2.

Arhitectul șef a susținut, fără să țină seama de semnificația culorilor și de regimul de înălțimi existent în zona maxim P+2, că se poate construiîn regim deP+ 4 cu accent de 5-6E. Pe cale de consecință am cerut arhitectului șef să ceară soluția OAR,RUR și Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.Ulterior am întocmit un referat în care am cerut :

 • «Pentru fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziei, recomand arhitectului șef să solicite sprijin din partea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și punctul de vedere al Registrului Urbaniștilor din România – Filiala Transilvania – având în vedere controversate reglementari în PUG și RLU privind încadrarea zonei în M1a (max. P+2) sau M1 (max. P+4).

         Având în vedere importanța acestei zone (la intersecția a două străzi importante cu trafic extrem de ridicat), cu toate consecințele privind siguranța în trafic și zgomotul ridicat pentru locatarii blocului propus, precum și lipsa locurilor de parcare pentru blocul cu 15 apartamente de pe parcela adiacentă, propun analizarea acestei solicitări în comisia de specialitate – C2 – Comisia pentru dezvoltare urbană (fiind de resortul acesteia, în primul rând), dar şi C3 – Comisia juridică și administrație publică locală (de interpretare a voinței consiliului local – prin PUG și RLU) și C1 – Comisia economică care are atribuții în domeniul serviciilor publice („dezvoltarea urbană” constituind un serviciu public – conform art. 36 alin.(6) litera „a” punctul 11 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare».

Arhitectul șef nu s-a adresat OAR,nici RUR, nici comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și nici comisiilor juridicăși de dezvoltare urbană ale consiliului local.M-am adresat comisiei de urbanism a consiliului local să sedeplaseze la fața locului să analizeze concret și să fundamenteze o opinie privitoare la regimul de înălțime. Propunerea mea nu a fost agreată.Arhitectul șef a solicitat doar părerea elaboratorilor PUG (urbanist Adela Gheorghiță) care a răspuns în favoarea beneficiarului ăi a arhitectului șef,dar contrar în mod evident unor reglementari existente în PUG.Părerea mea a fost confirmatăși de faptul că la solicitări repetate (de șase ori)după timp de trei mi s-a pus la dispoziție PUG –RLU unde în UTR 30, adică parcela pentru care se solicita construcția, era consemnat M1A care înseamnă un regim de înălțime de maxim P + 2.În concluzie, interpretarea dată de mine era corectăși legală, iar opinia arhitectului este incorectă părtinitoare, de rea credință”, a arătat Floare Gaftone.

Aceasta a precizat că a cerut expertiza specialiștilor și în alte cazuri cu situații unde a avut diferențe de opinii cu arhitectul șef.

 • “Edificarea unui bloc cu trei scări, pe strada Parcului pe malul râului Bistrița.
 • Edificarea unui bloc în curtea școlii cu 10 apartamente pe strada Toamnei nr.2
 • Edificarea blocului de pe strada Crinilor (unde am susținut că regimul maximde înălțime este de P+4 ( cu un accent de P+7 și nu P+10 cât a solicitat beneficiarul), iar expertiza specialiștilor OAR mi-a acordat câștig de cauză: .
 • Edificarea blocului de pe strada Zăvoaie cu regim de înălțime de P+6( fără rețea de canalizare)”, a arătat Floare Gaftone.

Gaftone spune că s-a încercat continuu discreditarea ei

Secretarul municipiului Bistrița a ținut să menționeze căîn toate cazurile pentru care a avut diferențe de opinie cu arhitectul șef și am apelat la părerea specialiștilor, aceștia au confirmat opinia ei.

“De asemenea vreau să subliniez că pentru situațiile în care am ajuns în justiție,instanțele de contencios administrativ mi-au dat câștig de cauză. În instanțe arhitectul șef și primarul au susținut permanent opinii împotriva mea. Arhitectul șef și primarul au trimis adrese, la solicitanțiiîn care menționam că eu nu vreau să semnez, iar ei nu au aceeași opinie cu mine și în consecințăîi îndemnau direct și indirect să mă dea în judecată.Discreditarea mea a continuat și în mass-media în conferințe de presă, nu numai în relația cucetățenii.

Subliniez faptul căîntotdeauna opiniile arhitectului șef au coincis cu ale primarului,ale dezvoltatorilor imobiliari,în timp ce soluțiile mele au fost confirmate de specialiști și de instanțele de contencios”, a mai arătat Floare Gaftone.

Consiliul Local, decidentul suprem

Petiționarii au mai întrebat-o pe Floare Gaftone dacă părerea urbaniștilor este mai presus de HCL-ul prin care a fost votat PUG-ul, însă secretarul municipiului Bistrița răspunde negativ și arată că, legislativul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism la nivelul unității administrative teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate.

“Nimeni nu poate excede peste voința consilierilor exprimată în hotărâri.

Ordinul MDRAP nr 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, stipulează că ”în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu”.

Urbaniștii pe care i-am consultat eu au un bun renume,au un parcurs de carieră profesională remarcabil făcând parte din conducerea OAR și RUR, unii sunt profesori universitari cu doctorate și expertizăștiințifică ce nu poate fi pusă la îndoială. Aceștia au manifestat un interes deosebit față de dezvoltarea urbană a municipiului Bistrița cu toate că au fost întâmpinați de primar și de arhitectul șef cu ostilitate .Aceștia reprezintă structurile asociative, ceea ce le conferă legitimitate maximă .

Neconsultarea de către primar și arhitectul șef a structurilor asociative (OAR și RUR) așa cum le-am recomandat și consultarea urbanistului elaborator PUG s-a dovedit contraproductivă. Acesta a emis un punct de vedere părtinitor, în favoarea dezvoltatorului imobiliar. La emiterea autorizației de construire am făcut obiecții de legalitate.Cazul se găsește pe rolul instanței de contencios administrative având ca obiect  anularea autorizației de construire.Situația în detaliu a cazului de pe str. Lucian Blaga nr 1 am prezentat-o în răspunsul la întrebarea nr. 3.

Legitimitatea consultării elaboratoarei PUG este inadecvată de faptul că la aprobarea acestei documentații, avizul comisiei de urbanism din cadrul consiliului local a fost “AVIZ NEGATIV”.Documentația a fost considerată sub nivelul cerințelor și a determinat consiliul să-i reducă orizontul temporar de la 10 la 5 ani”, a mai precizat Floare Gaftone.

(Va urma)

22 COMENTARII

 1. aceasta disperare a doamnei de a se disculpa de actiunile ei.. ne sugereaza faptul ca e.. groasa rau…. Problema e ca unii investitori pot contruii fara probleme in aceleasi zone si in aceleasi conditii ca cele enumerate de secretara.. in timp ce altii sunt impiedicati nejustificat… ce-i drept acestia nu si-au facut,, intrarea”.

 2. Ce-i manevra asta..cu dublarea articolului? De ce nu republicati si comentariile? La manevre deastea apelati sa o ajutati pe madama? Jenant..

 3. tanti floarea…sa ne areti in regulamentul general de urbanism si sa-l publici pe ziar unde sunt definite locuintele de mici dimensiuni si cele de mari dimensiuni …As fi foarte curios sa aflu ce inseamna …Intreb si eu …casa danseia din parc e de mici sau mari dimensiuni…Ca din ceea ce scrie in PUG …si din ceea ce pricep toti arhitectii din nenorocitu asta de oras mici dimensiuni se refera strict la volumetria cladirii functie de suprafata de teren ocupata…….si nicidecum la numarul de apartamente din respectivul imobil….OR FI TOTI CRETINI IN ORASUL ASTA ORI DANSA E TEMBELA ..dar faptul ca unii construiesc si altii nu ne-ar putea duce cu gandul la ..interese ascunse …la fapte de natura penala din partea unor angajati ai primariei….respectiv ..luare de mita, trafic de influenta si altele…

 4. Si titlul corect ar fi….secretarul sustine alte puncte de vedere decit aparatul de specialitate, urbanismul, si incearca subminarea politicii primarului….,iar obligatiile din fisa postului ei nu sint respectate…..etc., considera primaria ca si feuda personala…

 5. Aceasta doamna semnalizeaza in continuare, insista ca nu o baga nimeni in seama de la urbanism….pai de ce sa o bage in seama?… ea nu este jurist parca? Sintem si noi curiosi de raspunsurile date de dansa domnului din Lechinta…..sa ne mai amuzam putin….Oare ce credibilitate mai are un functionar al primariei care acuma descopera ca PUG pe care l-a votat nu e bun, oare ce credibilitate mai au actiunile acestei doamne, ce credibilitate mai au dezbaterile initiate de aceasta doamna….Cred ca toate acestea sint aruncate in spatiul public pentru a acoperii unele ilegalitati facute/patronate de dinsa….sint aruncate public pentru a justifica nerespectarea legii de catre dinsa (vezi autorizatii refuzate spre semnare) sub sloganul grijii fata de oras….Eu cred ca este momentul ca aceasta doamna sa fie analizata din punct de vedere psihiatric!!! Actiunile dinsei se inscriu perfect unui diagnostic medical!

 6. cum spuneam intr-un comentariu la prima varianta a articolului….doamna minte…si minte cu tupeu..cum puteti doamna sa spuneti ca pe crinilor nu se poate face P+10E+2ER? Oare nu este L4? Da da ocrul ala mai inchis!!! Ce expertiza ti-a dat tie dreptate? Cind, vorba aia, ocru inchis pe alb, PUG zice ca este L4… Ce sint tinguielile acestea ca PUG nu este bun, ca punct de vedere de la elaborator PUG nu este bun, ca punct de vedere serviciu urbanism nu este bun, ca punct de vedere Cretu nu bun, ca punct de vedere investitori nu bun, ca……nici un punct de vedere de pe planeta asta nu bun numai al lui Gaftone este bun (cel mai bun). Doamna… culca-te ca esti beata…sau ai uitat sa-ti iei medicamentatia. Pai tu nu ai auzit ce ti-a spus si Mitrea: SA RESPECTI PUG!!!
  Si cine te discrediteaza doamna in mas media? Ca eu pina acuma numai articole scrise si comandate de matale am vazut!! Bine, ca or incepe sa apara si drepturi la replica, si documentate nu abureli si fumigene ca ale matale…

 7. Am consultat si eu, ingrijorat fiind de iesirile doamnei niste specialisti, nu in urbanism ci in psihiatrie… „cei pe care i-am consultat eu au un bun renume,au un parcurs de carieră profesională remarcabil făcând parte din conducerea Colegiului Medcilor, unii sunt profesori universitari cu doctorate și expertizăștiințifică ce nu poate fi pusă la îndoială. Aceștia au manifestat un interes deosebit față de cazul patologic care se manifesta prin primaria Bistrița cu toate că au fost întâmpinați de secretar și de medicul de familie cu ostilitate .Aceștia reprezintă structurile asociative, ceea ce le conferă legitimitate maximă.” Verdictul a fost fara echivoc…1.Freud are dreptate!! si 2.Somnul ratiunii naste monstrii…

 8. Am inteles ca a fost gasit pugul bun si l-au afisat pe site, vad si eu ca pe crinilor e ocru inchis adica in legenda L4…si totusi, daca ne uitam pe certificate si autorizatii, din 2013 s-au autorizat o groaza de locuinte colective de mici dimensiuni, cu 10, cu 24 cu 32 de apartamente, intrebare: s-au autorizat legal? Daca da, inseamna ca au respectat Pug, daca nu, inseamna ca cineva trebuoe sa raspunda pentru legalitate…atunci doamna nu a cerut expertiza specialistilor? Ipocrizie si minciuna…la aceasta doamna.

 9. de fiecare data cand ies in presa articole prin care incearca madam Gaftone sa se justifice si sa improaste cu noroi in altii, de atatea ori isi scoate la iveala cate o fapta PENALA!
  De data asta zice ca mai importanta e pararea unui for exterior, fara legatura cu orasul decat a unei legi reprezentata de PUG-ul votat de consilierii locali si culmea, avizat tocmai de EA!!!!
  Halal jurista!!! Nu se pricepe la partea juridica, bine ca isi da cu parerea legat de urbanism!!!
  Sa ne explice madam Gaftone cum a fost autorizata mansardarea de pe str. Somesului prin construirea a inca 2 etaje peste caminul de la Netex cu autorizatie de parcari pe spatiu verde si pe domeniul public la gara!!! Ca asa a zis constructorul in ziarul de la concurenta, a dat-o de gol! si a mai si aratat plansele si autorizatia semnata de dumneaei!!!
  Daca tot a iesit doamna Gaftone cu raspunsuri la intrebari, sa ne explice cum e posibil sa se autorizeze realizarea a peste 18 locuinte fara locuri de parcare!!!
  zornait de catuse, madam Gaftone???

 10. Trec in fiecare zi pe strada Mosilor, acolo vad ca cele 2 blocuri nu au distanta fata de vecini….poate sa aiba, cu indulgenta, 2 m!! Cum s-au autorizat? Stiti ce mi-a raspuns proprietarul intr-o zi? Am rezolvat cu Sabina, mi-a zis ea cum sa fac…..

 11. Asta pe Somesului e o opera de arta in materie juridica din partea lui gaftone, si o adevarata reusita urbanistica din partea sabinei…au reusit sa autorizeze o locuinta colectiva de mici dimensiuni peste o alta locuinta colectiva existenta…si astfel nu mai ai nevoie de nimic…nici parcari..nici spatiu verde…nimic…doar tinuta obligatorie….lovitura de maestru au dat cele 2 doamne…fereste…

 12. Ca a pomenit de Mihai Warga nr.11…oare nici acolo P+E+M cu 6 apartamente nu e locuinta micuta? Intreb si eu pentru un prieten….

 13. Doamna aceasta gaftone nu este, cred, intreaga la mintiuca…ma uitam acuma la inregistrarile sedintelor de consiliu, pai…eu mi-am dat seama ca doamna sufera de altzhaimer (sau cum ii spune?). in sedinta din 27.11.2018 spune cu gurita ei ca ea a trimis CD cu PUG in 2013 la Institutia Prefectului, CD primit de la arhitect sef si pe care ea l-a multiplicat si dat consilierilor, iar dupa citeva luni, in februarie 2019, la o sedinta de consiliu, zice ca ea nu are CD cu PUG…si da vina pe arhitectul sef ca nu i la pus la dispozitie, si ea, vezi doamne la sedinta de prelungire a PUG nu a avut ce sa le prezinte consilierilor (adica biroul de pregatire acte CL care este in subordinea dinsei). Acuma ca sa nu mai para, vorba aia, neinformata si nepregatita, sa cada iarasi in ridicol, a inceput un nou capitol, acela cu cautatul CD-ului, cica nu l-ar mai gasii….jenant…si bineinteles peteleu ii tine trena (e drept ca numai cu o mina ca si-a dat seama de ridicolul situatiei)….va intreb…pina cind o mai suportam pe aceasta duamna in acest post impreuna cu circurile si spectacolele ei ieftine? Primare Cretu, cetatenii s-au cam saturat de circul asta, fa ceva cu femeia….orice numai fa..trimite-o in concediu (chiar si cu plata) eventual la vreun sanatoriu (chiar si la Vatra Dornei)….

 14. da….o trapezista. Cind ii convine apeleaza la specialistii de la cluj, cind nu ii convine nu apeleaza. Dubla masura..in sfirsit. Pe specialistii de la cluj sa-i pupe-n cur, ca aia nu au ce sfaturi sa-i dea, ati vazut doar ca l-a adus pe Mitrea si Elkan de la Cluj sa-i spuna ca e proasta si trebuie sa respecte PUG, si daca nu intelege (ea personal) sa-si vada de curu ei.Toata ziua PUG si prostia ei. Cretuleee, afara cu ea si-ti promit ca cel putin 1000 votanti in plus vei avea. Dr ce zic 1000, zic 80000 de votanti, ca s-au saturat bistritenii de ea, nici treaba care i-a ramas nu mai stie sau vrea sa o faca…alea cu actele de la CL…afara..urgent

 15. Mah..voi chiar nu intelegeti ca madama chiar nu stie care-i pugul bun..si vrea sa atraga si alti fraieri in prostia ei? Sa nu fie singura in rahat…

 16. Nici noi, functionarii, nu sintem mai fericiti…frustrati sintem si noi, iar cea mai frustrata este gaftone, frustrarea prostului incapatinat sa nu restecte legea…se crede Luluta de Bistrita…si ca si luluta, este si ea cercetata….

 17. BD….normal ca investitorii frustrati comenteaza …doar n-ai vrea sa comenteze aia care au dat plicu si si-au rezolvat problemele ….aia tac chitic…

 18. Asteptam sa apara, de obicei vinerea, urmatorul episod al serialului de comedie si drama de mare perspectiva „Aventurile hazlii ale secretarului si PUG-ul fermecat”-episod 3-In cautarea CD-lui pierdut”, cu explicatiile dinsei ca de fapt pugul care este afisat pe site, desi este cel bun nu este cel adevarat, si ca cel adevarat ar fi la dinsa pe hirtie desii acesta nu este cel bun, si ca cel bun si adevarat ar fi pe un CD, care CD , desi dinsa l-a avut si trimis la Prefectura si Consiliu Judetean in 2013, numa’ nu-i!!!!. De asemenea sintem nerabdatori sa vedem distributia invitatilor speciali, intriga si, speram, deznodamintul ratacirii intelectuale si profesionale ale dinsei printre articolele PUG si RLU. De asemenea, anticipam, ca va continua: cautarea definitiei locuintelor colective de mici dimensiuni, lupta acerba si neobosita a neinfricatei juriste razboinice cu certificatele de urbanism si autorizatiile de construire care asteapta prafuite si multe expirate pe biroul dinsei sau pe masuta scutierei blonde din serviciul pregatire documente…Anticipam o plecare din acest serial al invitatului special Peteleu, scirbit de faptul ca a fost prostit spunindu-i-se ca va juca intr-un film de actiune, film care s-a dovedit a fi un serial melodramatic si fantastic cu insertii de desen animat (a se vedea episodul cu Bistrita Civica si Balan)……Vizionare placuta…hidratati-va bine sa nu lesinati de ras!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here