Supravietuirea pe o piata, ca si cea europeana, în care cuvântul de ordine este concurenta, face necesara existenta pentru întreprinderile mici si mijlocii( IMM- uri) din România a unor surse de sprijin financiar. Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, finantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru perioada 2007-2013, are ca obiectiv general cresterea productivitatii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Prin cele 6 axe prioritare, acesta ofera un cadru larg de accesare a fondurilor europene de catre întreprinderile mici si mijlocii.

Axa prioritara 1, prin masura 1.1 – investitii productive si pregatirea pentru concurenta de pe piata a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, are în vedere finantarea de actiuni ca sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv, achizitionarea serviciilor calificate pentru implementarea standardelor europene si pentru accesul la pietele noi si internationale.

Din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate, solicitantul trebuie sa îndeplineasca o serie de conditii, cum ar fi foma de constituire a societatii, tipul de întreprindere (IMM sau mare), obiectul activitatii economice desfasurate, capacitatea de implementare a proiectului. Un aspect deosebit de important este ca acesta masura ofera accesul la finantare multor categorii de agenti economici, respectiv cei care actioneaza în sectoarele de activitate: minerit si cariere, industria prelucratoare si constructii. Totusi exista o serie de coduri CAEN neeligibile, cum ar fi: constructii de geniu civil, industria alimentara, fabricarea bauturilor sau repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.

Solicitantul, în cazul întreprinderilor existente, trebuie sa aiba minim 2 ani de activitate economica si sa înregistreze profit operational în ultimii 2 ani financiari. În cazul unei întreprinderi noi este necesara o garantie emisa de o institutie financiara reprezentând 50% din valoarea investitiilor eligibile. Obiectivul principal al programului este de a oferi unor agenti economici existenti posibilitatea de a se dezvolta prin extinderea, diversificarea si modernizarea activitatii.

Un pas important în conceperea unui proiect pentru accesarea fondurilor europene este încadrarea obiectivului urmarit de solicitant în cadrul proiectelor de investitii eligibile. Este esentiala luarea în considerare a tipului de actiuni finantate de masura în cauza, implicit, valoarea maxima a grantului atribuit respectivei actiuni si, nu în ultimul rând, contributia minima a solicitantului. Valoarea maxima a proiectelor de investitii eligibile este de 5 milioane de euro pentru întreprinderile mari, respectiv 1,5 milioane de euro pentru IMM-uri. Valoarea maxima a grantului este de 50% din totalul costurilor eligibile, în cazul întreprinderilor mari, 60% pentru întreprinderi medii, respectiv 70% pentru cele mici.

Un aspect esential al problematicii accesarii fondurilor europene este cel al cheltuielilor eligibile. Acestea reprezinta cheltuielile realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate de în cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, care pot fi finantate din instrumente structurale, cât si din bugetul statului si din contributia beneficiarului. Criteriile de eligibilitate ale cheltuielilor si stabilirea contributiei proprii sunt esentiale la momentul completarii sectiunii „Finantarea proiectului” din cererea de finantare. Printre cheltuielile eligibile mentionam cumpararea de teren (în limita a 10% din totalul investitiilor eligibile), constructii si lucrari asimilate (pâna la un cuantum de maxim 50% din totalul investitiilor eligibile), achizitionarea de masini si echipamente (în mod obligatoriu noi), achizitionarea de software, mijloace de transport (cu conditia sa fie strict necesare ciclului de productie), servicii de consultanta în activitatea de marketing si promovare pe piete internationale, precum si în implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si mediului. Din categoria cheltuielilor neeligibile mentionam taxa pe valoarea adaugata, achizitia de echipamente second-hand, dobânzi si alte cheltuieli aferente creditelor.

Implementarea proiectului are ca etapa importanta procedura de achizitii si de întocmire a dosarelor cererilor de plata. Atribuirea contractelor de achizitii necesare implementarii proiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Plata grantului survine în perioada imediat urmatoare dupa ce beneficiarul face dovada efectuarii platilor. De retinut este faptul ca dosarele de plati pot fi depuse în trei transe de plata. Închiderea întreprinderii sau mentinerea investitiei mai putin de 3 ani de la finalizarea proiectului atrage dupa sine returnarea finantarii nerambursabile.

În functie de solicitarile si întrebarile cititorilor, saptamana viitoare vom încerca sa abordam si alte teme cu privire la accesarea fondurilor europene, una dintre cele pe care le consideram foarte importante fiind Procedura achizitiilor publice în cadrul accesarii fondurilor europene.  

Dan Apostol

asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL S.R.L. partenera a RGIC Consultanta SRL Bucuresti.

Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei noastre din strada Decebal nr. 69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here