(EXCLUSIV) Floare Gaftone: Arhitectul șef și primarul au susținut permanent opinii împotriva mea! Discreditarea mea a continuat și în mass-media

655

Așa cum am precizat în articolul publicat săptămâna trecută, secretarul municipiului Bistrița, Floare Gaftone, într-o informare transmisă municipalității și consilierilor locali, dar și Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, prin conținutul căreia răspunde și unor petiționari, lansează acuzații grave cu privire la aplicarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al municipiului Bistrița.

Dacă în primul episod am arătat modul în care primarul Ovidiu Crețu tratează petițiile trimise de cetățeni municipalității, în continuare vom prezenta răspunsurile oferite de Floare Gaftone la întrebările adresate de Pop Ioan/Gânsac Andrei.

Gaftone îi dă dreptate petiționarului

Astfel, prima întrebare arată așa: “Cu ce se diferențiază aceste proiecte autorizate de locuințe colective de mari dimensiuni de cel al domnului Larionesi (nr. r – Florin Larionesi, fiul lui Traian Larionesi) pe care l-a invocat în dreptul la replică (n. r. – publicat în Timponline.ro) ??? Sunt unele cu același număr de apartamente (aprox.30)”.

Iată ce răspunde Floare Gaftone:

“Domnul Larionesi a solicitat inițial edificarea unui imobil cu 32 de apartamente pe str. Ana Aslan, o stradă privată, îngustăși înfundată, în UTR 39 – subzona de locuințe individuale în regim discontinuu.

Documentația a fost respinsăși restituită de 2 ori de către Structura Arhitectului șef – Serviciul urbanism pentru documentație incompletăși numărul prea mare de apartamente într-un imobil (32 apartamente).

Prin adresele nr. 37319 din 18.05.2017 și 47242 din 07.07.2017 prin care s-a restituit documentația cu mențiunea că ”proiectul nu se încadreazăîn categoria imobilelor de locuințe colective de mici dimensiuni, imobilul propus fiind un bloc de locuințe P+2E cu 32 de apartamente”.

Interesant de reținut este faptul că Serviciul de urbanism s-a răzgândit și a solicitat «divizarea blocului în două unități locative» (fără distanță între ele – cu rost de dilatare), ceea ce a determinat creșterea cheltuielilor de proiectare dar și a numărului de apartamente (circa 42 de apartamente).

Acest aspect l-am mai întâlnit pe str. Sigmirului nr.1 unde, inițial documentația a fost restituită pe motiv că«31 de apartamente nu se încadreazăîn categoria imobilelor de locuințe colective de mici dimensiuni».

Ulterior, arhitectul șef – serviciul urbanism s-a răzgândit și a stăruit în emiterea AC (n. r. – autorizația de construire) pentru care am întocmit Obiecții de legalitate.

Dacăși petiționarul apreciază că 30 apartamente reprezintă«locuințe colective de mari dimensiuni» cred că are dreptate”, este răspunsul oferit de Floare Gaftone.

A consultat specialiștii din primărie, dar și asociații ale arhitecților

Mai departe, Ioan Pop/Andrei Gânsac au întrebat-o pe secretarul municipiului Bistrițadacă “doar cu privire la proiectul d-lui Larionesia întrebat comisia de urbanişti”.

Floare Gaftone răspunde că a consultat, în primul rând, funcționarii din cadrul Serviciului de urbanism, a solicitat primarului și consiliului local organizarea unor ședințe pentru stabilirea modului de interpretare a documentațiilor de urbanism aprobate prin hotărâre de consiliu și stabilirea modului de soluționare a unor cereri, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate de către consiliul local și a interesului general al colectivității locale.

“Ulterior am solicitat și punctul de vedere al specialiștilor din cadrul Ordinului Arhitecților din România (OAR) – Filiala Transilvania Cluj-Napoca și Registrului Urbaniștilor din România (RUR) – Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord – Vest Cluj-Napoca, dar și Ministerului Administrației și Dezvoltării Regionale – Serviciul amenajarea teritoriului și urbanism, inclusiv Ministerului Culturii (în situația blocului de pe Str. Toamnei nr.2)

Pe lângă blocul de pe str. Aslan nr.6, am mai solicitat și primit puncte de vedere din partea specialiștilor din cadrul OAR, RUR, MDRAP pentru edificarea unor construcții, astfel: bloc pe Str. Crinilor, bloc pe Str. Parcului nr.6, bloc pe str. Toamnei nr.2, bloc pe Str. Mălinului nr.11A, bloc pe Str. Mihail Warga nr. 11, bloc str. Sigmirului nr.1A.

Spre exemplu, am solicitat părerea specialiștilor și în alte spețe, cum ar fi: edificarea de construcții în extravilan, și chiar am invitat acești specialiști să-și exprime punctul de vedere în fața membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local al mun. Bistrița și chiar au participat la nivel de președinți ai acestor structuri (OAR și RUR) la ședința comisiei juridice din anul 2015”, arată Gaftone.

Urbaniștii de renume, consultați de Gaftone doar când a avut îndoieli

Petiționarii Pop/Gânsac a mai întrebat-o pe Floare Gaftone dacă la celelalte blocuri cu mai multe apartamente a cerut acordul urbaniștilor de renume, dorind totodată ca secretarul să își motiveze răspunsul.

În răspuns, secretarul municipiului Bistrița arată că, acolo unde a avut certitudinea că solicitarea respectă legea și documentațiile de urbanism, legal aprobate, nu a solicitat părerea urbaniștilor, însă atunci când a avut îndoieli asupra încadrării în lege și în documentațiile de urbanism s-a adresat specialiștilor.

Apelul la expertiza specialiștilor este o chestiune de buna practică în administrație și în justiție. Instituția prefectului face apel la expertizele tehnice, iar judecătorii își fundamentează deseori deciziile și pe expertizele tehnice. A face apel la expertize nu este o dovadă de slăbiciune, ci, dimpotrivă, o dovadă a bunei credințe în a soluționa legal o cerere”, arată Floare Gaftone.

Aceasta susține că a recomandat și structurii conduse de arhitectul șef să consulte și ei reprezentanții OAR și RUR.

“La emiterea CU (n. r. – certificatul de urbanism) pentru bloc S+P+4E – 6E strada Lucian Blaga nr.1, beneficiar Societatea Consult Imobil SRL, prin adresa nr. 90530/09.11.2015, între mine și arhitectul șef a existat o diferență de apreciere. Eu am apreciat pe baza regulamentului de urbanism (UTR-30) grafica galben –roșu pe parcela pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism evidențiază că se poate construi în regimul de înălțime maxim P+2.

Arhitectul șef a susținut, fără să țină seama de semnificația culorilor și de regimul de înălțimi existent în zona maxim P+2, că se poate construiîn regim deP+ 4 cu accent de 5-6E. Pe cale de consecință am cerut arhitectului șef să ceară soluția OAR,RUR și Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism.Ulterior am întocmit un referat în care am cerut :

 • «Pentru fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziei, recomand arhitectului șef să solicite sprijin din partea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și punctul de vedere al Registrului Urbaniștilor din România – Filiala Transilvania – având în vedere controversate reglementari în PUG și RLU privind încadrarea zonei în M1a (max. P+2) sau M1 (max. P+4).

         Având în vedere importanța acestei zone (la intersecția a două străzi importante cu trafic extrem de ridicat), cu toate consecințele privind siguranța în trafic și zgomotul ridicat pentru locatarii blocului propus, precum și lipsa locurilor de parcare pentru blocul cu 15 apartamente de pe parcela adiacentă, propun analizarea acestei solicitări în comisia de specialitate – C2 – Comisia pentru dezvoltare urbană (fiind de resortul acesteia, în primul rând), dar şi C3 – Comisia juridică și administrație publică locală (de interpretare a voinței consiliului local – prin PUG și RLU) și C1 – Comisia economică care are atribuții în domeniul serviciilor publice („dezvoltarea urbană” constituind un serviciu public – conform art. 36 alin.(6) litera „a” punctul 11 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare».

Arhitectul șef nu s-a adresat OAR,nici RUR, nici comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și nici comisiilor juridicăși de dezvoltare urbană ale consiliului local.M-am adresat comisiei de urbanism a consiliului local să sedeplaseze la fața locului să analizeze concret și să fundamenteze o opinie privitoare la regimul de înălțime. Propunerea mea nu a fost agreată.Arhitectul șef a solicitat doar părerea elaboratorilor PUG (urbanist Adela Gheorghiță) care a răspuns în favoarea beneficiarului ăi a arhitectului șef,dar contrar în mod evident unor reglementari existente în PUG.Părerea mea a fost confirmatăși de faptul că la solicitări repetate (de șase ori)după timp de trei mi s-a pus la dispoziție PUG –RLU unde în UTR 30, adică parcela pentru care se solicita construcția, era consemnat M1A care înseamnă un regim de înălțime de maxim P + 2.În concluzie, interpretarea dată de mine era corectăși legală, iar opinia arhitectului este incorectă părtinitoare, de rea credință”, a arătat Floare Gaftone.

Aceasta a precizat că a cerut expertiza specialiștilor și în alte cazuri cu situații unde a avut diferențe de opinii cu arhitectul șef.

 • “Edificarea unui bloc cu trei scări, pe strada Parcului pe malul râului Bistrița.
 • Edificarea unui bloc în curtea școlii cu 10 apartamente pe strada Toamnei nr.2
 • Edificarea blocului de pe strada Crinilor (unde am susținut că regimul maximde înălțime este de P+4 ( cu un accent de P+7 și nu P+10 cât a solicitat beneficiarul), iar expertiza specialiștilor OAR mi-a acordat câștig de cauză: .
 • Edificarea blocului de pe strada Zăvoaie cu regim de înălțime de P+6( fără rețea de canalizare)”, a arătat Floare Gaftone.

Gaftone spune că s-a încercat continuu discreditarea ei

Secretarul municipiului Bistrița a ținut să menționeze căîn toate cazurile pentru care a avut diferențe de opinie cu arhitectul șef și am apelat la părerea specialiștilor, aceștia au confirmat opinia ei.

“De asemenea vreau să subliniez că pentru situațiile în care am ajuns în justiție,instanțele de contencios administrativ mi-au dat câștig de cauză. În instanțe arhitectul șef și primarul au susținut permanent opinii împotriva mea. Arhitectul șef și primarul au trimis adrese, la solicitanțiiîn care menționam că eu nu vreau să semnez, iar ei nu au aceeași opinie cu mine și în consecințăîi îndemnau direct și indirect să mă dea în judecată.Discreditarea mea a continuat și în mass-media în conferințe de presă, nu numai în relația cucetățenii.

Subliniez faptul căîntotdeauna opiniile arhitectului șef au coincis cu ale primarului,ale dezvoltatorilor imobiliari,în timp ce soluțiile mele au fost confirmate de specialiști și de instanțele de contencios”, a mai arătat Floare Gaftone.

Consiliul Local, decidentul suprem

Petiționarii au mai întrebat-o pe Floare Gaftone dacă părerea urbaniștilor este mai presus de HCL-ul prin care a fost votat PUG-ul, însă secretarul municipiului Bistrița răspunde negativ și arată că, legislativul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism la nivelul unității administrative teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate.

“Nimeni nu poate excede peste voința consilierilor exprimată în hotărâri.

Ordinul MDRAP nr 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, stipulează că ”în vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice locale pot solicita opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu”.

Urbaniștii pe care i-am consultat eu au un bun renume,au un parcurs de carieră profesională remarcabil făcând parte din conducerea OAR și RUR, unii sunt profesori universitari cu doctorate și expertizăștiințifică ce nu poate fi pusă la îndoială. Aceștia au manifestat un interes deosebit față de dezvoltarea urbană a municipiului Bistrița cu toate că au fost întâmpinați de primar și de arhitectul șef cu ostilitate .Aceștia reprezintă structurile asociative, ceea ce le conferă legitimitate maximă .

Neconsultarea de către primar și arhitectul șef a structurilor asociative (OAR și RUR) așa cum le-am recomandat și consultarea urbanistului elaborator PUG s-a dovedit contraproductivă. Acesta a emis un punct de vedere părtinitor, în favoarea dezvoltatorului imobiliar. La emiterea autorizației de construire am făcut obiecții de legalitate.Cazul se găsește pe rolul instanței de contencios administrative având ca obiect  anularea autorizației de construire.Situația în detaliu a cazului de pe str. Lucian Blaga nr 1 am prezentat-o în răspunsul la întrebarea nr. 3.

Legitimitatea consultării elaboratoarei PUG este inadecvată de faptul că la aprobarea acestei documentații, avizul comisiei de urbanism din cadrul consiliului local a fost “AVIZ NEGATIV”.Documentația a fost considerată sub nivelul cerințelor și a determinat consiliul să-i reducă orizontul temporar de la 10 la 5 ani”, a mai precizat Floare Gaftone.

(Va urma)

6 COMENTARII

 1. Juristo….nici legea nu o intelegi…care discreditare…ca pina acum tot tu ti-ai scris ode si articole…ai rabdare…si oamenii vor scrie articole…si documentate..nu cu povesti cu specialisti…care vin de la cluj sa zica ca sinteti pe dinafara..

 2. Unde scrie cite apartamente trebuie sa aiba o locuinta de mici dimensiuni? Corect..nicaieri. de ce dezinformati si manipulati doamna…singura va discreditati…doamne fereste ce prpbleme are jurista…..si cind te gindesti ca sint care o cred…du-te doamna si lasa-ne ….treci pe la policlinica.

 3. tanti…!!! dancila de bistrita care esti !!pune-l pe ala micu ..sa dea un raspuns coerent la toate alucubratiile care le debitezi..e avocat ,ce dracu…sa se consulte cu avocati mai buni ,mai cu experienta …care stiu citi o lege…de la Cluj macar, cum faci mata cu urbanismul, de ceri consultatii de la toti..!.fa.. fata ..o facultate de arhitectura..6 ani….atat dureaza…daca-ti place atat de mult…. dar lasa-ne cu statutul asta de intru toate priceputa, Ala de la Cluj , Mitrea ti-o zis clar ..SA PRICEAPA TOATA PROASTA !!!…ARHITECTUL SEF …are atributii pe partea de urbanism…nu orice jurista nascuta arhitect….(vom continua)

 4. o mincinoasa…..Pai daca a avut AVIZ NEGATIV de ce ai semnat doamna hotarirea? Ca matale ai semnat-o!!! Cum a zis si Mitrea…respectati PUG ul!!mai fratilor!! Locuintele colective de mici dimensiuni….asa cum este si la papuc pe mosilor si aliodor pe compozitorilor se refera la dimensiuni…inaltime, procent de ocupare si distante…nu cum peroreaza doamna la numarul de apartamente….da ce pretentii sa ai…se vorbeste ca specialistii de la cluj nu-i mai raspund la telefon…..se vorbeste ca doamna gaftone viziteaza firme de arhitectura de pe la cluj impreuna cu $abina$ si ceva clienti…oare sa fie adevarat? Pe crinilor este L4 adica p+10E+2ER pentru corecta informare a cetatenilor….oare cine ameninta pe holurile urbanismului din primarie pe inspectori ca daca dau certificat de 10 etaje ii da afara si le face mizerii?? Pe toamnei iarasi minte si manipuleaza…nu este in curtea scolii, ci linga scoala pe o proprietate privata….dar manipularea si disperarea o fac deja sa nu mai vada realitatea, doamna la amicii srl 24 apartamente p+2e+M este locuinta mica? ca nu mai inteleg! cum vrea ea e locuinta colectiva mica…oare daca cineva face in pamint 3 etaje-subsoluri e mica doamna? vb aia…este real cit de mica este gindirea doamnei gaftore!!cica arhitectul cu PUG este partinitor cind nu-i da dreptate…numai aia sint buni care-i dau dreptate….sufera saraca de ceva sindrom….ala a neinlocuitului? Aduceti mai oameni normali la cap la primaria aia….

 5. oare ..aceasta duamna….cu tendinte de arhitect…o luat-o pe apa telcisorului la vale?
  tantico…daca nu te pricepi ..lasa-ne …L-ai adus pe arh . Mitrea sa-ti confirme ca esti complet pe din afara.
  Daca nu te pricepi intreaba …avocati cu experienta…de la Cluj macar….ca singura …cu georgica..o dai de gard.
  Arh Mitrea a zis clar …Arhitectul sef..e negociatorul dintre Primarie si Investitori!! ce nu se intelege? Limba romana?
  sau exista investitori protejati si cu INTRARE la cabinetul secretarului prin intermediul unei anumite doamne de la urbanism bineinteles ? ca atunci ar fi de inteles Blocarea concurentei si Indarjenia asta de a va face datoria , pentru care sunteti preabine platita !!
  Aceste articole prin ziare denota doar disperarea de a da o nota de legalitate la actiunile dumneavoastra!!…va urma….

 6. Poate ar trebui ca procuratura sa mai cerceteze unele legaturi intre gafton, sabina$, si 2,3 investitori…vom afla lucruri interesante…oare acum citiva ani nu gafton mergea in cluj sa cumpere apartament de la gavrilas..ba da…a cerut reducere mare…n-a primit …si acuma-l f…te pe om cind a ajuns la mina ei…ce ma arma ei e razbunarea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here