Primăria Bistrița a atacat în recurs sentința pronunțată în dosarul anulării hotărârii de consiliu local prin care bistrițeanul Leon Iloaie a primit aprobare să întocmească un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru a construi ulterior un bloc, pe strada Ștefan cel Mare.

După cum se cunoaște, în acest dosar, Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a câștigat pe fond, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, procesul împotriva Primăriei Bistrița care a avut ca obiect anularea unei hotărâri de consiliu local prin care era aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), în baza căreia bistrițeanul Leon Iloaie ar fi putut construi un bloc în str. Ștefan cel Mare. “Piesa” cea mai grea din dosar a fost expertiza întocmită de expertul judiciar desemnat de instanță, arhitectul Simona Munteanu, care a arătat faptul că “propunerile prezentate prin documentaţia în cauză trebuiau să facă obiectul unui Plan Urbanistic Zonal, însă şi în acest caz trebuiau realizate în mod obligatoriu studii de fundamentare privind altimetria, analiza morfotipologică şi de fundamentare a circulaţiei pentru a putea propune modificările propuse la RLU aferent PUG, însă nu există certitudinea că şi în aceste condiţii aceste modificări puteau fi susţinute în forma prezentată în PUD aprobat prin HCL nr. 53/2016”. Concret, Iloaie ar fi trebuit mai întâi să întocmească un PUZ.

Bineînțeles, municipalitatea nu a fost mulțumită de hotărârea instanței și a atacat-o în recurs la Curtea de Apel Cluj, ca nelegală.

Primăria Bistrița: Sentința a fost fundamentată pe o probă care nu era definitivă

În recursul depus la instanța clujeană, Primăria Bistrița cere casarea sentinței, iar pe fond să respingă acțiunea introductivă.

Astfel, în motive, municipalitatea susține faptul că instanța de la Bistrița și-a fundamentat sentința pe o probă care nu este definitivă, adică pe expertiză, în condițiile în care aceasta a fost contestată, fiind formulate o serie de obiecțiuni, iar expertul a solicitat termen pentru a răspunde la acestea, după care a anunțat că este suspendat.

“Este evident că dacă obiecțiunile ar fi fost întemeiate în acest interval expertul ar fi răspuns rapid. Dimpotrivă ele sunt pertinente și contrazic concluziile expertului.

Deci este evident că expertiza ca probațiune nu poate fi luată în considerare ea neavând un caracter definitiv și prin prisma faptului că am fost puși în imposibilitatea efectuării unei noi expertize din lipsa experților în urbanism”, a precizat municipalitatea.

În același document, primăria bistrițeană mai arată că în acțiunea introductivă, majoritatea criticilor aduse de Instituția Prefectului nu privesc actul atacat, respectiv hotărârea de consiliu local, ci certificatul de urbanism eliberat lui Leon Iloaie.

“Facem precizarea că acest certificat a fost semnat de legalitate de către secretarul municipiului Bistrița (fără obiecții), ca orice act juridic se bucură de prezumția de legalitate și nu a fost atacat în instanță.

Or pentru a fi îndeplinite condițiile principiului resolutia iure dantisresolituraccipientis trebuie ca actul principal să fie anulat iar noi nu suntem într-o asemenea situație.

De altfel nici nu este cazul, certificatul în discuție fiind un act perfect legal”, precizează municipalitatea în documentul depus la CA Cluj.

Cică totul a fost aprobat în concordanță cu normele din urbanism

În același document, primăria mai arată că afirmațiile din motivarea acțiunii Prefecturii sunt cu caracter general și se limitează la faptul că ar fi trebuit întocmit un PUZ sau că ar mai fi trebuit cerute anumite avize fără a se indica în concret ce fel de avize, dar nici temeiul legal.

Municipalitatea susține faptul că documentația întrunește condițiile la care se referă art. 48 din Legea 351/2001, care face referire directă la planul urbanistic de detaliu și caracterul acestuia. Or, în hotărârea atacată de Prefectură se precizează faptul că PUD „detaliază prevederile din documentațiile de urbanism Plan Urbanistic General al municipiului Bistrița și din Regulamentul local de urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2013”, mai susține primăria, care mai precizează că valabilitatea PUD-ului este conform PUG și Regulamentului local de urbanism, respectiv pe 6 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă cel mult 5 ani.

Potrivit municipalității, Prefectura a cerut în plângerea prealabilă revocarea PUD-ului în cauză, bazându-se pe niște adrese și procese verbale transmise de Inspectoratul Regional de Construcții Nord-Vest.

“În esență se precizează că din Documentația PUD lipsesc notificările prevăzute în HCL 159/2011 – Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în municipiului Bistrița, lipsa unor avize/acorduri (ISU-PSI, aviz sanitar, aviz siguranța circulației, avizele deținătorilor de utilități publice, studiu geotehnic) și de asemenea, se precizează că reglementările urbanistice pentru parcelă trebuiau studiate prin PUZ nu PUD.

Plângerea a fost analizată în ședința Consiliului Local al municipiului Bistrița din 31.08.2016 care a hotărât respingerea plângerii”, precizează municipalitatea.

În document se mai pune accent și pe notificările vecinilor, despre care municipalitatea susține că nu erau necesare, întrucât suprafețele de teren care se învecinează cu imobilul lui Iloaie aparțin domeniului public. În plus clădirile învecinate nu ar fi afectate din punctul de vedere al gradului de însorire, aspecte care reies dintr-un studiu de profil. Cât despre avizele/acordurile mai sus amintite, primăria susține că acestea nu erau necesare, întrucât nu sunt solicitate în certificatul de urbanism pentru faza PUD.

“Întrucât solicitarea s-a făcut pentru un singur imobil bine delimitat, pe care la această dată există o locuință individuală, fiind înconjurat de terenuri aparținând domeniului public, în vecinătatea unor blocuri de locuit, s-a apreciat că nu este necesar elaborarea unui PUZ întrucât nu modifică funcțiunea și indicii urbanistici din PUG (care sunt zona de locuințe colective P+4 cu accente P+5-6 niveluri, POT 60%, CUT max 4,2), iar posibilitatea amplasării unui imobil se poate face pe baza unui PUD conform art. 48 din legea 350/2001”, precizează municipalitatea.

Secretarul și-ar fi depășit atribuțiile

Despre faptul că secretarul municipiului Bistrița, Floare Gaftone, nu a contrasemnat de legalitate hotărâre de consiliu local atacată de Instituția Prefectului, primăria susține că semnătura respectivă nu constituie aviz conform pentru valabilitatea unei hotărâri de consiliu, iar argumentele acesteia exced atribuțiilor prevăzute de lege “fiind fundamentate pe pretinse date tehnice și organizatorice care nu țin de atribuțiile secretarului, cu atât mai mult cu cât secretarul municipiului a semnat de legalitate certificatul de urbanism care stă la solicitarea de elaborare a PUD -ului”.

Totul ar fi legal

Una peste alta, municipalitatea susține că a respectat întru totul legea atunci când s-a decis că pentru edificarea imobilului de pe str. Ștefan cel Mare este nevoie de un PUD, nu de un PUZ.

“Posibilitatea amplasării acestui imobil s-a făcut în mod justificat în baza unui PUD, întrucât solicitarea s-a făcut pentru un singur imobil bine delimitate, pentru care există edificat un imobil locuință individuală, terenul fiind înconjurat de terenuri aparținând domeniului public – în vecinătatea unor locuințe colective, iar amplasarea construcției propuse nu modifică funcțiunea și indicii urbanistici din PUG (L3 – subzonă de locuire colectivă cu regim discontinuu și înălțime max. P+4 cu accente de P+5-6 niveluri, POT 60%, CUT max 4,2), fiind respectate cazurile de reglementare pentru o parcelă în raport cu parcelele învecinate menționate în art. 48 din Legea 350/2001”, a mai menționat municipalitatea bistrițeană.

În dosarul ajuns la Curtea de Apel Cluj urmează să fie depusă o întâmpinare la motivele de recurs din partea Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here