Fabrica de alcool din Năsăud, Ecoserv SRL, care pe vremuri a fost deținută de Petrică Bolfă și pe care mai apoi au pus mâna soții Teban din București, are parte de zile cam negre. După ce anul trecut cifra de afaceri s-a prăbușit de-a dreptul în hău față de anul precedent, și a înregistrat pierderi mari, acum e pusă să plătească lui Dumitru Vanghele – om de afaceri de prin Constanța și fost asociat al soților Teban în firma de la Năsăud – aproape un milion de lei. Vanghele a creditat societatea în anii 2016 și 2017 și nu a mai văzut un ban înapoiat, așa cum era prevăzut în contracte.

Dumitru Vanghele a mai încercat să își recupereze banii, însă nu a avut noroc până acu, probabil că nu a depus acțiunea care trebuie în instanță. În august anul trecut, omul de afaceri a dat în judecată din nou firma năsăudeană, iar instanța i-a dat dreptate. Ecoserv SRL trebuie să-i returneze lui Dumitru Vanghele 626.000 lei, plus dobânda penalizatoare aferentă începând cu data de 1 iulie 2017, care se cifrează după calculele omului de afaceri la circa 200.000 lei, și care e foarte probabil să mai crească până la plata finală. În plus, omul de afaceri constănțean trebuie să mai primească alți 21.500 lei cheltuieli de judecată, constând în parţial taxă judiciară de timbru, onorariu avocat şi cheltuieli de deplasare, cazare şi masă ale acestuia.

A împrumutat firma cu peste 600.000 lei

Concret, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, anul trecut, Dumitru Vanghele a solicitat obligarea SC Ecoserv SRL la plata sumei de 831.456,35 lei, constituită din 626.600 lei împrumuturi acordate în anii 2016 şi 2017 şi dobânda legală penalizatoare în valoare de 205.256,35 lei, calculată până la data introducerii acțiunii în instanță, plus dobânzi legale penalizatoare în continuare până la achitarea integrală şi efectivă a sumei datorate; cu cheltuieli de judecată.

“În motivare s-a arătat că între creditorul Dumitru Vanghele şi pârâta societatea Ecoserv SRL s-au încheiat următoarele contracte de împrumut, în valoare totala de 626.200 lei:

a. contract de creditare societate din data de 23.06.2016, modificat prin actul adiţional din data de 20.02.2017, în valoare de 400.000 lei

b. contract de creditare societate din 08.12.2016, modificat prin actul adiţional din data de 20.02.2017, în valoare de în valoare de 100.000 lei

c. contract de creditare societate din data de 02.03.2017, în valoare de 50.000 lei

d. contract de creditare societate din data de 24.04.2017, în valoare de 20.000 lei

e. contract de creditare societate din data de 05.05.2017, în valoare de 30.000 lei

f. contract de creditare societate din data de 11.05.2017, în valoare de 15.000 lei

g. contract de creditare societate din data de 23.05.2017, în valoare de 11.000 lei

h. împrumut în valoare de 200 lei (depunere numerar).

Sumele stipulate în contractele de împrumut menţionate mai sus au fost virate efectiv in contul societăţii Ecoserv SRL ca urmare a emiterii de către creditorul Dumitru Vanghele a următoarelor ordine de plata: ordinul de plata nr. 1 din 29.06.201, în valoare de 150.000 lei; ordinul de plata nr. 21 din 18.08.2016, în valoare de 100.000 lei; ordinul de plata nr. 10 din 28.09.2016, în valoare de 100.000 lei; ordinul de plata nr. 29 din 21.11.2016, în valoare de 50.000 lei; ordinul de plata nr. 39 din 08.12.2016, în valoare de 50.000 lei; ordinul de plata nr. 1 din 26.01.2017, în valoare de 10.000 lei; ordinul de plata nr. 5 din 15.02.2017, în valoare de 40.000 lei; ordinul de plata nr. 13 din 02.03.2017, în valoare de 50.000 lei; ordinul de plata nr. 12 din 24.04.2017, în valoare de 20.000 lei; ordinul de plata nr. 18 din 05.05.2017, în valoare de 30.000 lei; ordinul de plata nr. 17 din 11.05.2017, în valoare de 15.000 lei; ordinul de plata nr. 24 din 23.05.2017, în valoare de 11.000 lei.

Potrivit prevederilor contractuale, scadenţa tuturor contractelor de împrumut s-a împlinit la data de 01.10.2017, moment de la care societatea era obligată să restituie integral sumele împrumutată, în temeiul art. 1270 şi al art. 2158 şi urm. Cod civil. Având în vedere că nici până în prezent pârâta Ecoserv SRL nu a achitat creditorului Dumitru Vanghele suma de 626.200 lei, pe lângă sumele împrumutate se solicită obligarea pârâtei şi la plata sumei de 205.256,35 lei, ca dobândă legala penalizatoare, datorata potrivit art. 1535 Cod civil si OG nr. 13/2011, precum şi al art. 1523 alin. 2 lit. d) Cod civil”, se arată în motivarea hotărârii instanței.

Vancea, pe post de tampon

De cealaltă parte, reprezentanții firmei năsăudene au cerut prescripţia dreptului material la acţiune, iar pe fond respingerea acţiunii, ca nefondată. Pe scurt, aceștia susțin că a intervenit prescripția, iar creditele invocate de reclamant au fost cesionate unui alt asociat în firmă, Aurel Vancea, odată cu cesionarea către acesta de Vanghele și a părților sociale, în 2017. Conform listafirme, Vancea deține 50% din acțiunile sociale, Dana Teban tot 50%, iar Vanghele, deși încă mai figurează pe lista asociaților, are zero părți sociale, iar în Monitorul oficial se menționează că acesta a ieșit din firmă.

“De asemenea, restituirea creditărilor nu este scadentă în privinţa niciunuia dintre contractele de împrumut/creditare invocate de reclamant. Astfel, conform clauzei de la pct. D din contract, termenul de restituire a fost condiţionat de părţi de disponibilităţile băneşti ale pârâtei («restituirea sumei creditate ce face obiectul prezentului contract se face până cel târziu la data de 01.10.2017, ţinându-se cont de disponibilităţile băneşti ale societăţii»). În consecinţă, voinţa părţilor – asociat creditor şi societate creditată – a fost aceea ca restituirea să se realizeze în situaţia în care societatea dispune de disponibilităţi băneşti, respectiv lichidităţi. Aşadar, consideră că obligaţia de restituire este afectată de condiţia deţinerii de către societate a disponibilităţilor băneşti necesare restituirii. Fapt firesc, pentru că din formularea actelor de creditare rezultă că asociatul Vanghele şi societatea s-au preocupat ca prin restituirea creditărilor să nu fie afectată buna funcţionare a societăţii.

În prezent, pe fondul situaţiei geopolitice şi al creşterii semnificative a preţului la utilităţi (în special a preţului la gaz), direcţionarea disponibilităţilor băneşti ale societăţii către asociat (astfel cum se solicită prin acţiune) ar afecta buna funcţionare a activităţii societare, adică exact ceea ce părţile contractelor de creditare au convenit să evite”, au mai menționat cei de la Ecoserv, precizându-se totodată că, potrivit contractului încheiat cu Vanghele, obligaţia de restituire nu este purtătoare de dobândă.

Banii trebuie dați înapoi cu dobândă

Cu argumentele aduse de cei de la Ecoserv, instanța nu a fost de acord, fiindcă, în ceea ce privește prescripția, aceasta a fost întreruptă de faptul că Vanghele a introdus în instanță o nouă acțiune în termen de 6 luni de la ultima hotărâre de respingere a ultimei sale acțiuni în instanță.

Cât despre banii datorați de Ecoserv, judecătorii spun că “este necontestat faptul că reclamantul a acordat pârâtei împrumuturi ce totalizează suma de 626.000 lei, prin contractele de creditare societate încheiate pe parcursul anilor 2016 – 2017, împrumuturi ce trebuiau restituite până cel mai târziu la data de 01.10.2017”, iar faptul că Vanghele și-a cesionat părțile sociale și evident creanțele a lui Vancea, este lipsit de relevanță în cauză.

“Sunt lipsite de relevanţă în soluţionarea cauzei apărările pârâtei referitoare la faptul că hotărârea adunării generale a asociaţilor Ecoserv SRL SRL din data de 21.05.2018 a luat act de împrejurarea că a intervenit cesiunea de creanţă între reclamantul Dumitru Vanghele şi numitul Vancea Aurel, acesta din urmă achiziţionând şi părţile sociale deţinute de reclamant, sens în care a fost întocmit şi procesul-verbal al AGA din 21.05.2018 (…), necontestat de către asociaţi; şi respectiv că pârâta nu a fost parte în litigiul purtat între reclamantul cedent şi cesionar privitor la constatarea nulităţii contractului de cesiune de creanţă, reclamantul nesolicitând nici repunerea în situaţia anterioară. Aceasta întrucât, pe de o parte, pârâta nu susţine şi nici nu dovedeşte că ar fi efectuat plăţi în contul împrumutului contractat în favoarea creditorului cesionar Vancea Aurel, în perioada de timp cât acesta a avut calitatea de titular al creanţei în discuţie (19.09.2017 – 16.03.2022); iar, pe de altă parte, cel mai târziu prin comunicarea cererii de chemare în judecată ce formează obiectul prezentului dosar, pârâta a luat cunoştinţă de identitatea titularului actual al creanţei, care este reclamantul, urmând a efectua plata datoriei către acesta”, se mai arată în documentul instanței.

Drept urmare, judecătorii au decis ca Ecoserv să îi returneze cei 626.000 lei lui Vanghele, dar și dobânda penalizatoare (nu și cea remuneratorie), începând cu data de 1 iulie 2017, şi până la achitarea integrală şi efectivă a debitului principal.

Hotărârea instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here