Ecologiștii vor să îi pună pe bistrițeni la plantat de pomi! Municipalitatea le taie din avânt

202

Ecologiștii bistrițeni au inițiat un proiect de hotărâre care vizează revigorarea spațiului verde urban, prin plantarea de arbori sau arbuști de către cetățenii municipiului Bistrița, cu diferite ocazii, în spații special amenajate. Pe scurt, proiectul este denumit EcoParc. Deocamdată, municipalitatea spune că nu dă aviz favorabil unui asemenea, proiect decât după realizarea unui studiu de impact.

Consilierii locali ecologiști Teodor Ioan Mârza și Virgil Marton, dar și consilierul local UDMR Antal Attila, propun majorarea suprafeței spațiilor verzi de pe raza municipiului Bistrița. Aceștia atrag că prin intermediul acestui proiect, calitatea mediului și a aerului din oraș s-ar putea îmbunătăți considerabil.

“Într-un an, un arbore obișnuit absoarbe peste 6 kg de CO² și elimină oxigen suficient pentru o familie de 4 persoane”, se arată în expunerea de motive.

Invitație la plantat de pomi

Teodor Ioan Mârza, Virgil Marton și Antal Attila vor să îmbunătățească calitatea mediului pentru bistrițeni.

“Ținând cont de prevederile Planului de acțiune privind energia durabilă al Municipiului Bistrița 2008-2020 în care sunt stabilite, printre altele, măsuri pentru diminuarea insulelor de căldură prin extinderea spațiilor verzi, pentru un mediu prielnic vieții, pentru diminuarea poluării, pentru revigorarea spațiului verde urban și refacerea fondului vegetal, pentru responsabilizare în raport cu mediul înconjurător, pentru reducerea eroziunii solului, atenuarea efectelor fenomenului global al schimbărilor climatice, pentru îmbunătățirea capacității de retenție a apei, pentru diminuarea emisiilor CO², propunem Consiliului Local Bistrița aprobarea proiectului EcoParc”, arată cei trei consilieri în expunerea de motive.

Cu ce ocazii s-a putea planta pomii

Concret, pentru derularea proiectului, cei trei propun au o serie de propuneri. Astfel, persoanele care se căsătoresc să aibă dreptul de a planta pe domeniul public un pom fructifer, arbore sau arbust. De asemenea, pentru fiecare nou născut, părinții să aibă dreptul de a planta pe domeniul public câte un pom fructifer, arbore sau arbust care să poarte numele copilului. Drept urmare, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Bistrița ar trebui să întocmească o listă cu locațiile din domeniul public unde se pot planta arborii respectivi, să stabilească ce specii se pot planta, precum și perioadele în care pot face acest lucru. Vizate ar fi cursurile râurilor și pârâurilor, aliniamentele stradale, spațiile verzi existente.

“Pe domeniul public al municipiului Bistrița se vor avea în vedere următoarele specii de arbori: tei, salcâm, pin, fag, stejar, mesteacăn, molid, paltin, platan, brad, gorun sau alte specii ornamentale.

Pentru identificarea materialului dendrologic, persoanele fizice sau juridice au dreptul de a prevedea un element de personalizare a acestuia fără a afecta prin aceasta în vreun fel dezvoltarea sa normală, care să conțină data plantării, specia și eventual, numele copacului”, mai arată cei trei consilieri locali în expunerea de motive.

S-au găsit hibe de ordin juridic! Cer și un studiu de impact

De cealaltă parte, reprezentanții municipalității spun că proiectul de hotărâre nu îndeplinește exigențele prevăzute de normele de tehnică legislativă pentru elaborarea unor astfel de acte normative. Concret, un astfel de proiect se impune aducerea la cunoștința publică a cetățenilor cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. De asemenea, anunțul va trebui să cuprindă o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, precum și un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, precum și termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot să trimită propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

“În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(1) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative și a celorlalte proiecte de acte normative reprezintă un set de activități și proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvată a inițiativelor legislative. Evaluarea preliminară a impactului presupune identificarea și analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare pe care le produc reglementările propuse.

(2) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative este considerată a fi modalitatea de fundamentare pentru soluțiile legislative propuse și trebuie realizată înainte de adoptarea actelor normative.

(3) Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislației specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât și evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.

(4) Evaluarea preliminară a impactului este realizată de inițiatorul proiectului de act normativ. În cazul unor proiecte de acte normative complexe, evaluarea impactului poate fi realizată, pe baza unui contract de prestări de servicii, de către institute de cercetare științifică, universități, societăți comerciale sau organizații neguvernamentale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achizițiile publice”, precizează reprezentanții municipalității.

În același document se mai arată că protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi este parte integrantă din activitățile generale de dezvoltare durabilă a municipiului Bistrița asigurând integrarea cerințelor de conservare a naturii și diversității biologice, implementarea la nivel local a obiectivelor strategiei naționale și ale planului național de acțiune pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia.

“Apărarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, menținerea echilibrului ecologic, prin protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi și a cadrului natural din municipiul Bistrița, trebuie să constituie o preocupare permanentă a administrației publice locale, agenților economici, organizațiilor neguvernamentale și cetățeni.

Realizarea unui EcoParc în municipiul Bistrița implică o serie de lucrări care se pot realiza numai cu consultarea și aprobarea serviciului de specialitate din Direcția de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bistrița.

Având în vedere că, la această dată parcurile din municipiul Bistrița sunt plantate la capacitate, iar celelalte parcuri și spații verzi propuse a fi amenajate se vor realiza din fonduri europene. S-a identificat o zonă care poate fi amenajată prin plantarea de arbori și arbuști, respectiv Wonderland, care această destinație și prin documentațiile de urbanism elaborate și aprobate în zonă, respectiv PUG și PUZ”, se precizează în raportul municipalității.

Potrivit documentului, în Wonderland s-ar putea planta arbori și arbuști ornamentali cu consultarea în prealabil și acordul DSP din cadrul Primăriei Bistrița, însă nu se vor putea planta pomi fructiferi, fiindcă aceștia necesită o îngrijire aparte. Astfel, dacă un astfel de proiect ar fi transpus în realitate, bistrițenii ar avea posibilitatea să planteze tei pitic, diferite specii de arțar, mesteacăn pletos, platan, prun ornamental sau diferite specii de carpen.

“Apreciem că promovarea unui astfel de proiect poate fi oportună însă doar după parcurgerea etapelor prevăzute de lege respectiv după elaborarea unui studiu de impact”, conchid reprezentanții municipalității.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here