Judecătoria Năsăud a mai primit o palmă de la Curtea de Apel Cluj și în cazul primarului de Runcu Salvei, Anchidim Pavelea, pe care judecătorii instanța l-a condamnat pe fond la 4 luni de închisoare cu amânare din cauză că, în 2016, l-a înjurat pe directorul școlii din comună, și totodată consilier local, Ioan Man! La Cluj, procurorii năsăudeni au cerut desființarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, iar judecătorii clujeni au admis cererea.

Așa cum am arătat în cuprinsul unui articol publicat de Gazeta de Bistrița anul trecut, în 2016, Ioan Man a depus o plângere penală împotriva primarului com unei Runcu Salvei, Anchidim Pavelea, deoarece acesta, față de colegii de consiliu local și alți angajați din primărie, l-ar fi înjurat și lovit, astfel că s-a simțit umilit.

“În timpul desfășurării ședinței Consiliului Local, după dezbaterea primului punct, la capitolul «diverse» între inculpatul Anchidim Pavelea și persoana vătămată Man Ioan a avut loc o discuție contradictorie, în timpul căreia inculpatul i-a adresat persoanei vătămate, cuvinte și expresii jignitoare. În continuare inculpatul Anchidim Pavelea a făcut referiri la disfuncționalitățile școlii de pe raza localității, având în vedere faptul că persoana vătămată Man Ioan ocupase anterior funcția de director al școlii din localitate, reproșându-i totodată persoanei vătămate că nu a fost invitat la timp cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al Scolii din data de 26.01.2016. Apoi inculpatul Anchidim Pavelea a continuat cu jigniri la adresa persoanei vătămate Man Ioan, replicând «măi p…ă, să-mi be..ști p..a», «ești un nemernic și un incapabil», fapt ce reiese din declarațiile martorilor oculari D. D, E. E., F. F. și G. G.

La scurt timp, după ce aceea ședința s-a încheiat, cei prezenți au părăsit sala de ședințe, printre aceștia aflându-se și persoana vătămată Man Ioan și inculpatul Anchidim Pavelea. După ce persoana vătămată Man Ioan a părăsit sala de ședințe, în holul instituției primăriei situat la etajul 1 al clădirii, s-a întâlnit cu numitul J. J., care se afla lângă xeroxul din hol împreună cu numitul K. K., casier în cadrul Primăriei comunei Runcu Salvei. Cu această ocazie persoana vătămată l-a salutat pe numitul J. J., moment în care inculpatul Anchidim Pavelea a ieșit din biroul acestuia și în momentul când a trecut pe lângă persoana vătămată Man Ioan, l-a călcat pe piciorul stâng, provocându-i astfel suferințe fizice, astfel cum rezultă din declarația persoanei vătămate și cea a martorului D. D.”, au arătat procurorii în rechizitoriu.

Conflicte vechi, probleme permanente

În fața procurorilor, Anchidim Pavelea a arătat că întreg demersul întreprins de Ioan Man “are drept cauză conflicte mai vechi generate de calitatea de competitor electoral la alegerile locale în anul 2012, acesta fiind din partea PDL, iar persoana vătămată din partea PSD, suspectul precizând că implicarea sa în gestionarea și administrarea corectă a treburilor școlii (al cărui director a fost până nu demult persoana vătămată, urmare a faptului că în urma evaluării efectuată de către forurile competente din învățământ a obținut calificativul «nesatisfăcător», ceea ce nu i-a mai permis ocuparea funcției de director, în schimb director al școlii este soția acestuia), constă în menținerea legăturii cu Consiliul de Administrație, informare cu privire la problemele administrative ale școlii, în exercitarea acestor atribuții, sens în care a constatat că există nereguli, fapt pentru care a sesizat inclusiv Ministerul Educației Naționale și Cercetării, precum și organele de urmărire penală”.

Inițial, procurorii au mers în instanță cu soluție de renunțare la urmărirea penală, însă instanța a respins acțiunea, astfel că nu au avut de ales și au continuat urmărirea penală împotriva lui Anchidim Pavelea.

Instanța năsăudeană s-a pronunțat doar pe jumătate din acuzații

Când au finalizat ancheta, procurorii l-au acuzat pe primarul Pavelea de purtare abuzivă, infracțiune prevăzută de art. 296 alin. 1 şi 2 din Codul Penal, și l-au trimis în judecată.

După ce a analizat probele de la dosar, instanța a pronunțat o sentință, însă doar cu privire la o parte din acuzații, respectiv la alin 1 din art. 296, iar alin. 2 a fost lăsat pur și simplu în aer.

Pentru a întelege mai bine cazul, iată ce stipulează acest articol 296 Cod Penal:

  • Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.
  • Amenințarea ori lovirea sau alte violenţe săvârşite în condiţiile alin (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.

CA Cluj: Instanța învestită prin actul de sesizare nu a dat o rezolvare completă acţiunii penale

Concret, instanța de fond a pronunțat în caz o sentință doar pentru purtare abuzivă, fără să mai ia în discuție și partea a doua, aceea de lovire în cadrul purtării abuzive, chit că procurorii nu au avut probe legat de faptul că Pavelea l-a și lovit pe directorul Man, așa cum acesta din urmă a susținut în plângerea depusă. Judecătorii trebuiau însă să ia în discuție toate aspectele scoase în evidență de procurori.

“Parchetul susține că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unei fapte pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului. Inculpatul a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă prevăzută de art. 296 alin. 1 şi 2, iar, instanţa de fond, deși în considerente a făcut trimitere la fapta care se circumscria alin. 2 al acestui articol, concluzionând doar în considerente că această faptă nu ar exista, în dispozitiv a stabilit o pedeapsă doar pentru fapta prevăzută la art. 296 alin. 1 Cod penal. Matematic vorbind, reiese că instanța l-a condamnat pe inculpat pentru o altă faptă decât s-a dispus trimiterea în judecată, în contextul în care nu reiese că s-ar fi pus în discuție contradictorie schimbarea încadrării juridice a faptei. Din acest motiv, reprezentanta Ministerului Public apreciază că sunt incidente dispoziţiile art. 421 alin. 2 lit. a Cod de procedură penală şi se impune trimiterea cauzei spre rejudecare.

În speța de față, deși inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art 296 alin 1 și 2 C.pen, acesta a fost condamnat pentru altă infracțiune, respectiv cea prev de art 296 alin 1 C.pen, fără să fie pusă în discuția părților o schimbare a încadrării juridice în acest sens. Astfel, în situaţia în care instanţa învestită prin actul de sesizare nu a dat o rezolvare completă acţiunii penale, în sensul că nu a pronunţat în privinţa uneia/unora dintre faptele deduse judecăţii o soluţie dintre cele prevăzute de art. 396 alin. (1) C.proc.pen. respectiv condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, jurisdicţia superioară, ca urmare a admiterii apelului, va desfiinţa hotărârea atacată şi va trimite dosarul pentru efectuarea unei noi judecăţi la prima instanţă, neputând să suplinească, ea însăşi, direct în calea ordinară de atac, omisiunea constatată, prin pronunţarea pentru prima dată asupra faptei/faptelor eludate de judecătorul fondului, întrucât în acest mod ar priva participanţii procesuali îndreptăţiţi de lege la exercitarea căii de atac împotriva soluţiei dispuse, fapt ce ar contraveni dreptului la un proces echitabil şi celui la dublul grad de jurisdicţie în materie penală, garantate de art. 6 paragr. 1 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda mentale şi de art. 2 din Protocolul nr. 7 adiţional la aceasta. Prin condamnarea inculpatului pentru o altă infracțiune decât cea dedusă judecății prin rechizitoriu, s-a adus atingere dreptului său la un proces echitabil, așa cum s-a statuat prin „cauza ##### contra României”.

Mai mult, prin reținerea unei alte infracțiuni decât cea indicată de procuror prin actul de sesizare și fără să i se acorde inculpatului posibilitatea de a prezenta probe și de a-și apăra cauza, se aduce atingere dreptului său la un proces echitabil conform art 6 paragraf 1 din Convenție, așa cum se învederează în „cauza ############## contra României”.

Trimiterea dosarului spre rejudecare se impune însă și prin prisma Deciziei CJUE pronunțată în cauza C282/20 ZX din 21.10.2021 care impune obligația pentru instanțele române să remedieze în toate spețele penale neclaritățile și lacunele din conținutul rechizitoriului care aduc atingere dreptului persoanei acuzate de a i se comunica informații detaliate cu privire la învinuire. Întrucât motivele de apel ale părții civile și ale inculpatului vizează aspecte ale judecății pe fond, dată fiind nelegalitatea sentinței judecătoriei, ele nu pot fi examinate în acest cadru procesual, urmând să fie analizate complet și integral ca apărări cu ocazia rejudecării cauzei de către prima instanță”, se arată în motivarea sentinței pronunțată de Curtea de Apel Cluj, la finele lunii martie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.