De ani buni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este în război total cu Curtea de Conturi, care pare să găsească nereguli la fiecare control. DGASPC nu se lasă și le contestă în instanță. Problema este că instanțele cam dau dreptate auditorilor publici. Asta s-a întâmplat și cu ultimul proces, câștigat de Curtea de Conturi și la Bistrița și la Curtea de Apel Cluj.

Cu siguranță instituția cu cele mai multe dosare pe rol este Curtea de Conturi. Neregulile identificate în urma controalelor desfășurate la diferite instituții din județ îi determină pe reprezentanții acestora să conteste sancțiunile și abaterile în instanță. Una dintre instituțiile care se află în război cu Curtea de Conturi deja de câțiva ani buni este Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Ultimul proces însă l-a pierdut și la Bistrița, dar și la Curtea de Apel Cluj.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a contestat sancțiunile aplicate de Curtea de Conturi, pentru abateri descoperite în urma controlului din anul 2017.

Printre neregulile constatate atunci de Curtea de Conturi se numără înregistrarea eronată a unor debite reprezentând contribuții persoane vârstnice și persoane cu handicap. Practic, pentru un centru o parte din facturi au fost înregistrate dublu, iar pentru alt centru au fost înregistrate parțial. DGASPC s-a scuzat și a precizat că eroarea s-a produs din cauza schimbării legislației de la finalul anului 2016, cu privire la cuantumul contribuției datorate, fapt ce a implicat modificarea aplicației informatice și a dus la erori.

De asemenea, Curtea de Conturi a identificat efectuarea de plăți peste normele legale în ceea ce privește consumurile colective din instituțiile publice. Este vorba despre Centrul pentru Persoane cu Handicap și Persoane Vârstnice de la Nușeni, unde, inspectorii au constatat că în perioada 2011-2013 s-au înregistrat consumuri de alimente pentru beneficiarii centrului, mult peste norma zilnică de hrană stabilită printr-o hotărâre a Consiliului Județean. Consumurile în plus, nereale, s-ar ridica la aproape 150.000 de lei.

„Supoziția că banii nu ar fi fost plătiți și marfa n-ar fi fost livrată este absurdă și încearcă să înfrângă însăși realitatea. Serviciul public pe care îl realizează reclamanta este unul continuu, permanentizat. Prin urmare, dincolo de orice presupunere sau calcul retroactiv, toate alimentele care figurează în gestiune au intrat efectiv în această gestiune, au fost utilizate în scopul pentru care au fsot achiziționate și pentru toate aceste alimente s-au efectuat plățile aferente”, s-a apărat DGASPC.

A acordat prestații sociale unei persoane decedate

O altă neregulă identificată de către Curtea de Conturi a vizat acodarea de prestații sociale unei persoane care era decedată. De această dată, DGASPC a dat vina pe Serviciul de Evidență a Persoanelor Bistrița-Năsăud, precizând că în urma verificării periodice în baza lor de date, persoana respectivă nu apărea ca fiind decedată.

S-au recuperat prejudiciile de la urmașii persoanei în cauză. De asemenea, DGASPC a mai recuperat plăți necuvenite de la alte 14 persoane. Nereguli au constatat inspectorii și la plata unor servicii telefonice.

„Urmărirea contractelor de achiziții se realizează de către serviciul achiziții publice din cadrul DGASPC, unde în perioada august-decembrie 2016 a  fost angajată o singură persoană. Din cauza acestui fapt a fost extrem de dificilă verificarea cu rigurozitate a aspectelor reținute”, s-a scuzat DGASPC.

Ulterior a fost identificat personalul care a efectuat aceste costuri și prejudiciul, care se învârte în jurul sumei de 700 de lei, a fost recuperat.

Curtea de Conturi a constatat și decontarea eronată a unor cheltuieli de cazare și deplasare. Este vorba despre participarea personalului Direcției la cursuri de formare la Mamaia. Pentru fiecare angajat, DGASP a cheltuit peste 500 de lei.

DGASPC contestă dreptul Curții de Conturi de a interpreta legislația fiscală

Încă din cererea de chemare în judecată, DGASPC a contestat dreptul și abilitatea Curții de Conturi de a interpreta legislația fiscală: „Nu doar că există serioase semne de întrebare asupra dreptului și abilității Curții de Conturi de a înterpreta legislația fiscală, dar chiar invocăm nulitatea absolută a actelor administrativ-financiare emise de Curtea de Conturi Bistrița-Năsăud cu depășirea competenței sale. Realizând un control financiar extern, Curtea emite „acte administrativ-financiare” nu „acte administrativ-fiscale” veritabile. Necompetența organului etatic de a emite actul administrativ atrage nulitatea absolută a acestuia”, se arată în motivarea sentinței date de Tribunalul Bistrița-Năsăud în decembrie 2019.

Judecătorii nu au fost de acord cu DGASPC și au dat dreptate Curții de Conturi, susținând, în motivarea sentinței prin care practic respinge demersul Direcției, că Curtea de Conturi are competența dată prin lege să verifice toate aceste lucruri:

„Pârâta are competența, dată prin lege, să verifice corecta stabilire și colectare a impozitelor și taxelor atât bugetului de stat, cât și bugetelor locale, precum și faptul că auditorii publici externi dețin competențe profesionale necesare efectuării unor astfel de verificări. Reclamanta susține, prin acțiune introductivă, că i-a fost încălcat dreptul la apărare, susținerile reclamantei sunt neîntemeiate, auditorii publici externi și-au întemeiate întrucât auditorii publici externi și-au întemeiat  constatările prezentate în actul de control în baza documentelor și datelor puse la dispoziție de către entitatea verificată”, se precizează în motivarea sentinței.

DGASPC a invocat și prescripția în cazul celor constatate de Curtea de Conturi în perioada 2011-2013, la achiziția de hrană pentru persoanele internate la Nușeni.

„Prescripția dreptului de a efectua controlul financiar în 2011-2013. Pârâta are posibilitatea chiar obligația de a proceda la extinderea perioadei supuse verificării tocmai în scopul înlăturării deficiențelor care se întind pe o durata mai mare de timp”, precizează instanța.

Ultimul dosar, înregistrat la final de 2020

Nemulțumită de sentința Tribunalului Bistrița-Năsăud, DGASPC a mers mai departe și a contestat-o la Curtea de Apel Cluj:

„Potrivit motivării, (n.r. a Tribunalului Bistrița-Năsăud) Curtea de Conturi poate face orice, oricând, oricum! Nu contează dacă este competentă sau nu să stabilească sancțiuni pentru nerespectarea disciplinei financiare”.

Curtea de Apel Cluj a respins recursul la mijlocul anului trecut. DGASPC mai are un proces pierdut cu Curtea de Conturi, în 2018. De asemenea, 2020, s-a încheiat pentru DGASPC tot în instanță.

Chiar în ultima zi din an, DGASPC a chemat iar în instanță Curtea de Conturi, cerând de data aceasta revizuirea unei hotărâri date de instanță. Primul termen de judecată pentru acest dosar este luna aceasta.

Andreea Moldovan

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here