A fost elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului deorganizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud.

„În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare pentru județul Bistrița-Năsăud şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna februarie 2016.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul de relaţii publice, str. Gheorghe Şincai nr. 2, până la data de 01.02.2016 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: primaria@primariabistrita.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa, www.primariabistrita.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri cu caracter normativ şi la Centrul de relaţii publice al Primăriei, în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr.2″, informează municipalitatea.

Conform noului regulament, operatorul serviciului de salubrizare are obligația ca împreună cu administrația locală să țină evidența la zi a tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii, iar administrația locală are obligația să instituie taxe speciale și să deconteze lunar operatorului, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.

De asemenea, pentru operator sunt prevăzute amenzi între 30.000 și 50.000 de lei pentru nerespectarea normelor privind păstrarea igienei publice, refuzul de a se supune controlului sau obstrucționarea acestuia, practicarea altor tarife decât cele stabilite, între 10.000 și 50.000 de lei pentru refuzul de a pune la dispoziția autorităților locale datele solicitate, furnizarea serviciilor în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi.

Totodată, pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare (persoane fizice/juridice) sunt prevăzute amenzi între 1.500 – 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de colectare selectiva/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor; între 500 – 1.000 lei refuzul utilizatorilor de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare; între 500 – 1.000 lei utilizarea serviciului de salubrizare fără contract de prestare a serviciului de salubrizare; între 500 – 1.000 lei modificarea neautorizată de către utilizatori a infrastructurii serviciului de salubrizare; între 400 – 800 lei respectiv 10.000 – 20.000 lei nerespectarea de către utilizatorii (persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice) care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie a obligaţiei de a depune deşeuri de ambalaje ale produselor cumpărate, în spaţiile special amenajate de operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare sau să le predea operatorilolor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea lor.

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here